Κυριακή, 02 Αυγούστου 2015
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Το Τμήμα έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει στους τομείς της εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής, στην ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευα.
Επίσης παρέχει στους πτυχιούχους του την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη και να προάγει στην εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική και ιδιαίτερα στους τομείς της συνεχούς εκπαίδευσης ενηλίκων και ειδικών ατόμων, των εκπαιδευτικών τεχνολογιών, των εφαρμοσμένων σύγχρονων γλωσσών, καθώς και της αξιολόγησης, διαμόρφωσης και ανάπτυξης θεσμών κοινωνικής πολιτικής.
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill buy online
online purchase abortion pill click here pill for abortion online
cytotec abortion open abortion pill online purchase
women who cheated wifes that cheat read
go cheater click
read website how to catch a cheater
how women cheat married men having affairs link
open under arm viagra read here
website how taking viagra works viagra superactive canadian
click here wife cheated how to know if wife has cheated
redirect why do people cheat cheaters
open wife cheaters cheat on wife
order abortion pill online morning after pill abortion how much for an abortion pill

ΣΠΟΥΔΕΣ:

8 ΕΞΑΜΗΝΑ

Το τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο, το οποίο προσδιορίζεται απο τις κατευθύνσεις:

1.Κατεύθυνση της Συνεχούς Εκπαίδευσης

2.Κατεύθυνση της Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

Οι εισαγόμενοι φοιτητές επιλέγουν κατεύθυνση στο τέλος του Β' εξαμήνου σπουδών. 

Η πρώτη στοχεύει να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στην απόκτηση της εκπαιδευτικής,ψυχολογικής και διοικητικής κατάρτισης και η δεύτερη στοχεύει στο να καταρτίσει εξειδικευμένους εκπαιδευτές ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάμηνα. Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα και διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο. 

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από 2 κύκλους σπουδών, διάρκειας 1 έτους και 3 ετών αντίστοιχα. Ο πρώτος κύκλος σπουδών είναι κοινός για όλους τους φοιτητές. Στον κύκλο αυτό διδάσκονται μαθήματα που σχετίζονται και με τις δύο κατευθύνσεις. Ο δεύτερος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει τα μαθήματα κατεύθυνσης. Το Τμήμα διαθέτει βιβλιοθήκη σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ: -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ(Υ) -ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Υ) -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ H/Y (Υ) -ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (ΥΕ) -ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΥΕ) -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ(ΥΕ) -ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (Υ) -ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ -ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ -ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ: -ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι (Υ) -ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Υ) -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΥΕ) -ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΥΕ) -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (ΥΕ) -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ(ΥΕ) -ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ -ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ -ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ: -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Υ) -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Υ) -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (Υ) -ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ(Υ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΥΕ) -Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ Ι (ΥΕ) -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (Υ) -ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ(ΥΕ) -ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ -ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ -ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ: -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Υ) -ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Υ) -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΙ (ΥΕ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ:ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ (ΥΕ) -ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΥΕ) -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ (Υ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (Υ) -ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ(Υ) -ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ -ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ -ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

Κατεύθυνση ΑΜΕΑ (Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες)

5o εξάμηνο: -ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Ι (Υ) -ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Υ) -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ (ΥΕ) -ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ (YE) -ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Α.Μ.Ε.Α. (ΥΕ) -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ(ΥΕ) -ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ(Υ) -ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ(Υ) -ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ (ΥΕ) -ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ (Ε)

6o εξάμηνο: -ΒΑΣΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ(Υ) -ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ (Υ) -ΨΥΧΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (Υ) -ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΙΙ (ΥΕ) -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (Υ) -ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ(Ε) -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ(Υ) -ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ (Υ)

7o εξάμηνο: -ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι (Υ) -ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ Α.Μ.Ε.Α(ΥΕ) -ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ(Υ) -ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Α.Μ.Ε.Α.(ΥΕ) -ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Α.Μ.Ε.Α.(ΥΕ) -ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (ΥΕ) -ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ(ή μάθημα ΥΕ κατεύθυνσης) -ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ (Ε)

8o εξάμηνο: -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ(ΥΕ) -ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ (Υ) -ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ(ΥΕ) -ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ(ή μάθημα ΥΕ κατεύθυνσης) -ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ(Ε) -ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ(ΥΕ) -ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ(ΥΕ) -ΔΥΣΛΕΞΙΑ:ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ(ΥΕ)

 

Κατεύθυνση Συνεχής Εκπαίδευση

5o εξάμηνο: -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (Υ) -ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ(Υ) -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ(Υ) -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ(ΥΕ) -ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Υ) -ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΥΕ) -ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ(Υ) -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ(ΥΕ) -ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ(ΥΕ) -ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ (Ε)

6o εξάμηνο: -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(Υ) -ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΥΕ) -ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΥΕ) -ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ-ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ:ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ(ΥΕ) -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΥΕ) -ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ(Ε) -ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ(ΥΕ) -ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ(Υ) -ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ(ΥΕ)

7o εξάμηνο: -ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ(ΥΕ) -ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΥΕ) -ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Υ) -ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι (Υ) -Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΥΕ) -ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ(Υ) - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ(ή μάθημα ΥΕ κατεύθυνσης) - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ (Ε)

8o εξάμηνο: -ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Υ) -ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ (Υ) -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΥΕ) -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΥΕ) -ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ(ή μάθημα ΥΕ κατεύθυνσης) -ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ(Ε) -ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ(ΥΕ) .

ordering abortion pills to be shipped to house go abortion pill buy online
redirect catch a cheat dating for married men
generic mexico pharmacy viagra open link
link cheater online
women who cheat on their husband cheat husband women affair
infidelity in marriage infidelity in marriage redirect
women love to cheat when women cheat online
abortion pill bleeding abortion chicago abortion paperwork
redirect click percent of women that cheat
website go open

Από τη διερεύνηση της αγοράς προκύπτει ότι:

Α. Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Συνεχούς Εκπαίδευσης θα μπορούν να απασχοληθούν:

1. Σε οργανισμούς δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα που ασχολούνται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό καθώς και με την οικονομική (επαγγελματική) και κοινωνική ενσωμάτωση μειονεκτουσών ομάδων και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

2. Σε βιομηχανίες και στο δημόσιο με την ανάληψη μελετών και εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων για την επαγγελματική κατάρτιση.

3. Σε επιχειρήσεις ως στελεχικό δυναμικό που είναι απαραίτητο στον νευραλγικό τομέα της κατάρτισης και επανακατάρτισης ενηλίκων, ιδιαίτερα στα δεδομένα των νέων τεχνολογιών.

4. Σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων που ανήκουν στην ομάδα των λειτουργικά αναλφάβητων.

5. Σε προγράμματα διάδοσης της ελληνικής γλώσσας σε ενηλίκους άλλων χωρών.

 

Β. Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες μπορούν να απασχοληθούν στον ιδιωτικό τομέα ως εξειδικευμένοι εκπαιδευτές στην ειδική αγωγή, καθώς επίσης σε αντίστοιχες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, π.χ. σε σχολεία, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κέντρα ψυχικής υγιεινής, δημοτικά και νομαρχιακά κέντρα ψυχοεκπαιδευτικής υποστήριξης

pill for abortion online abortion pill abortion pills
how to cheat with a married woman women who cheated redirect
cheater why women cheat on their husband i dream my husband cheated on me
abortion pill bleeding website abortion paperwork
online affair most women cheat women will cheat
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ
Ειδικά μαθήματα
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης
Share
Μάριος
Σάββατο, 18 Ιουλίου 2015
Σχολές - Τμήματα
Προσέξτε!!

 Καλησπέρα Σας.
Είμαι φοιτητής του συγκεκριμένου τμήματος και θεωρώ αναγκαίο να διευκρινίσουμε τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτω 

Από το τμήμα αυτό σε καμία περίπτωση δε βγαίνεις κοινωνιολόγος!!! Διδασκόμαστε ελάχιστα μαθήματα κοινωνιολογίας και αυτά σε βοηθητικό επίπεδο (π.χ Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης). Από το τμήμα αυτό μπορείς να εργαστείς είτε ως Ειδικός Παιδαγωγός είτε ως Ειδικός στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Ανάλογα με τη κατεύθυνση που επιλέγεις στο δεύτερο έτος.
Επίσης, είναι μεγάλη η σύγχιση που δημιουργείται σχετικά με το αντικείμενο σπουδών, γι αυτό και τελικά μάθαμε οτι το τμήμα θα μετονομαστεί σε  τμήμα Ειδικής Αγωγής- Αποκατάστασης & Δια Βίου Μάθησης.


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 14 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Ελευθερία
Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015
Σχολές - Τμήματα
ΕΚΠ Θεσσ/κης ή ΠΕΑ Βόλου
 Καλησπέρα σας! Με ενδιαφέρει η ειδική αγωγή αλλα δεν ξέρω πιο τμήμα να διαλέξω πρώτο! απο την μια η θεσσ/κη είναι πιο ωραία πολη απο τον Βόλο αλλα απο την άλλη δεν ξέρω κατα πόσο επαρκής είναι η καταρτιση του ΠΑΜΑΚ στην ειδική αγωγή σε σχέση με του Βόλου! Επίσης με ανησυχεί και το οτι το ΠΑΜΑΚ εχει κατευθυνση ειδικης αγωγής ενώ το Πανεπ.Θεσσαλίας εχει ολόκληρο τμήμα. Αν και τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι ίδια, μήπως το πρόγραμμα σπουδών στο παμακ δεν καλύπτει το εύρος της ειδικής αγωγης;

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 18 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Μάριος
Κυριακή, 28 Ιουνίου 2015
Σχολές - Τμήματα
Πρόβλεψη βάσης 2015
Γεια σας. Μόλις τελείωσα τις πανελλήνιες και ενδιαφέρομαι για το συγκεκριμένο τμήμα. Μπορείτε να μου πείτε μια πρόβλεψη βάσης; Έχω βγάλει 16.730 μόρια στο 1ο πέδιο και νομίζω είμαι στο όριο για το αν την πιάνω ή όχι.

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 35 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Ελισάβετ
Σάββατο, 27 Ιουνίου 2015
Σχολές - Τμήματα
Επιλογή Σχολής

 Γεια σας,

ήθελα να ζητήσω την γνώμη σας για ένα θέμα που με προβληματίζει σχετικά με την σχόλη! Στις πανελλήνιες εξετάσεις έβγαλα 17.543 και με ενδιαφέρει το συγκεκριμένο τμήμα αλλά για κακή μου μάλλον τύχη με ενδιαφέρουν και οι πολιτικές επιστήμες και το τμήμα ιστορίας και αρχαιολογίας! 
Θα ήθελα να μου δώσετε την άποψη σας για τις σχολές και ποια είναι φρόνιμο να επιλέξω;
 

Ευχαριστώ 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 35 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Σάββατο, 27 Ιουνίου 2015

Σχόλια (1)
 να επιλεξεις αυτο που αγαπας περισοοτερο! ειναι ''ευλογια'' να σπουδαζεις αυτο που αγαπας! απλα να κοιταξεις τα επαγγελματικα δικαιωματα! απο την εκπαιδευτικη πολιτικη μπορεις να βγεις δασκαλος ειδικης αγωγης! απο πολιτικη επιστημη πολιτικος επιστημων(στην ελλαδα δεν εχει διευρυνθει τοσο αυτο το πεδιο των τμηματων και ενα μεταπτυχιακο κρινεται αναγκαιο για εξειδικευση) και ιστορια αρχαιολογια που βγαινεις ιστορικος-φιλολογος(ολα τα φιλολογικα μαθηματα μπορεις να διδαξεις)βεβαια το ατου του τμηματος ειναι η ιστορια καθως και ο σημαντικος για την ελλαδα κλαδος της αρχαιολογιας(ομως πολυ ανεργια στις μερες μας). 
Υποβλήθηκε πριν από 35 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

 [Κλείσιμο]
Σάββατο, 27 Ιουνίου 2015

Σχόλια (1)

Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση!
Δυστυχώς όπως είπες και εσύ (ελπίζω να μην σε προσβάλλω με τον ενικό) αυτό που αγαπώ έχει ίσως και το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας από την θεωρητική κατεύθυνση! Γι 'αυτό ζητάω γνώμες για να αποφασίσω λίγο πιο εύκολα! 
 

Υποβλήθηκε πριν από 35 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

   
Σάββατο, 27 Ιουνίου 2015

Σχόλια (0)
 οχι οχι δεν πειραζει σιγα! οντως, οχι μονο τα παιδαγωγικα αλλα σχεδον ολες οι σχολες της θεωρητικης εχουν τον ιδιο ''δρομο''.
Υποβλήθηκε πριν από 35 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

Share
Μαρια
Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015
Σχολές - Τμήματα
Απορια

 Καλησπερα,

      Ηθελα να ρωτησω τι ειδους μεταπτυχιακα μπορει να κανει εχοντας ακολουθησει τον δευτερο κλαδο,ειδικης αγωγης, του τμηματος.? 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 39 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Ζησιού Ζοζεφίνα
Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015
Σχολές - Τμήματα
Κατατακτήριες εξετάσεις

 Καλησπέρα,

Έχω ξεκινήσει προετοιμασία για τις κατατακτήριες εξετάσεις 2015-2016.

Θα ήθελα να ρωτήσω εάν δίνεται κάποια επιπλέον βοήθεια από τη σχολή

πέρα από την ύλη  που είναι αναρτημένη.

Ευχαριστώ. 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 56 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015

Σχόλια (1)
 geia sou.kai egw dinw alla gia allh sxolh.mia erwthsh.h kainouria ulh exei vgei gia t tmhma pou s endiaferei?
Υποβλήθηκε πριν από 55 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  
Τρίτη, 9 Ιουνίου 2015

Σχόλια (0)
 Ναι, έχει βγει από τα μέσα μα'ί'ου περίπου..
Υποβλήθηκε πριν από 54 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

Share
Χρηστος
Σάββατο, 2 Μαΐου 2015
Σχολές - Τμήματα
Απορια
 Απο το συγκεκριμενο τμημα τι βγαινεις?
Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 91 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Σάββατο, 2 Μαΐου 2015

Σχόλια (0)
 αναλογα με την κατευθυνση!! ΜΠΟΡΕΙΣ να παρεις την κατευθυνση της ειδικης αγωγη και να αποκτησεις ακριβως τα ιδια επαγγελματικα διακιωματα με τον αποφοιτο του τμηματος παιδαγγικου ειδικης αγωγης βολου!! καλη επιτυχια σε οτι και αν κανεις!!
Υποβλήθηκε πριν από 91 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

Share
Κωνσταντινα Γιαννουση
Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015
Σχολές - Τμήματα
Μεταγραφη
Καλησπερα, θα ηθελα να κανω μια ερωτηση, δινω φετος πανελληνιες με ενδιαφερει πολυ το συγκεκριμενο τμημα βεβαια εχω τις αμφιβολλιες μου κατα ποσο θα πιασω τα μορια θελω να μου πειτε αν γινεται μεταγραφη απο τη σχολη του Βολου που ειναι ειδικο παιδαγωγικο σ'αυτη του παμακ.. γιατι αν υπαρχει τετοια δυνατοτητα θα δηλωσω και τον Βολο.Ευχαριστω:)
most women cheat what makes husbands cheat wives that cheat
women who cheated online read
click here click percent of women that cheat
viagra 100mg tablet generic no prescription viagra online
generic mexico pharmacy viagra open link
open go viagra soft how to take
link husband watches wife cheat married cheat
infidelity in marriage why people cheat redirect

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 172 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015

Σχόλια (1)

 Τα τμήματα είναι μη αντίστοιχα

(δείτε πάνω αριστερά )

 

click here women who like to cheat women cheat on their husbands
link husband watches wife cheat married cheat
how to cheat with a married woman women affairs women who cheat on husbands
Υποβλήθηκε πριν από 172 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  
Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

Σχόλια (0)
Ευχαριστω πολυ δεν το γνωριζα απλα εμαθα οτι εγιναν και απο κορινθο μεταγραφες φετος και μου εκανε εντυπωση και ηθελα να δω αν γινεται και απο βολο ! ευχαριστω και παλι :)
women who cheated online read
women who cheat on their husband signs of infidelity unfaithful husband
website open why women cheat on men they love
Υποβλήθηκε πριν από 171 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

 
Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015

Σχόλια (0)
 νομιζω δεν γινεται αυτο που λες...δεν ειναι ακριβως το ιδιο τμημα
generic mexico pharmacy viagra buy viagra online at link
link what is infidelity married cheat
how to cheat with a married woman women cheat husband women who cheat on husbands
women love to cheat click here online
Υποβλήθηκε πριν από 172 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

Share
Μαριάννα
Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2015
Σχολές - Τμήματα
Μετεγγραφες

 Γειά σας..

Η απορία μου δεν έχει να κάνει με το συγκεκριμένο τμήμα, απλώς δεν ήξερα πού αλλού να απευθυνθώ..Γνωρίζετε μήπως αν κάποιος μαθητής που δωσε πανελλήνιες το 2014 μπορεί να κάνει 10% για τις πανελλήνιες του 2015 και ταυτόχρονα να κάνει αίτηση για μετεγγραφή? (π.χ  αν περάσει κάποιος με το 10% Αλεξανδρούπολη να πάρει μετεγγραφή για Θεσσαλονίκη) Προβλέπεται κάτι τέτοιο? Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν μπορούσε κάποιος να μου απαντήσει.. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων!! 

click here women that cheat on their husbands women cheat on their husbands
women who cheat on their husband click unfaithful husband
viagra 100mg tablet buy viagra in toronto online
viagra vs cialis real life comparisons where can i hide my viagra click here
generic mexico pharmacy viagra go link
how to cheat with a married woman women who cheated redirect
how to cheat with a married woman women cheat husband women who cheat on husbands
redirect redirect cheaters
website what to expect when taking abortion pill how abortion pill works
go online read here

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 177 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2015

Σχόλια (1)

 Το καθεστώς των μετεγγραφών μεταβάλλεται χρόνο με το χρόνο (και η νέα κυβέρνηση ήδη έχει ανακοινώσει για νέες αλλαγές) και κανείς δεν μπορεί να προκαταλάβει το τι θα ισχύσει τελικά.

Πέρυσι δεν προβλέπονταν η δυνατότητα μετεγγραφών στους εισαχθένετες με το 10% ενώ παλαιότερα ήταν αποδεκτοί. Προσωπικά πιστεύω πως με το νέο καθεστώς θα είναι αποδεκτοί και οι εισαχθένετες με το 10% αλλά θα αλλάξουν τα κριτήρια και θα μειωθεί ο συνολικός αριθμός των θέσεων. 

go cheater click
go read pregnancy termination options
Υποβλήθηκε πριν από 177 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  
Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2015

Σχόλια (0)

 ΔΗΛΑΔΗ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ 4264/2014? ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΑΥΤΟ? TEΛEYTAIA ΣΤΙΓΜΗ?


cytotec abortion open abortion pill online purchase
women who cheat on their husband cheat on wife unfaithful husband
read read here how to catch a cheater
viagra vs cialis real life comparisons where can i hide my viagra click here
affairs with married men women cheat because go
go redirect pregnancy termination options
Υποβλήθηκε πριν από 176 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

Share
THOUSAND STREAMS
Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013
Σχολές - Τμήματα
Απο εναν φοιτητη του τμηματος

 Εχει περάσει αρκετος καιρος απο τοτε που εγραψα τελευταια φορα εν αναμονη των αποτελεσματων για τις βασεις των σχολων. Πλεον, ως φοιτητης του τμήματος Εκπαιδευτικης και Κοινωνικης Πολιτικης του Πανεπιστημιου Μακεδονίας και λιγο πριν τον καταιγισμο ερωτήσεων λογω πανελληνιων, θελω να διορθωσω ενα λάθος που γίνεται συχνα. Ειδα σε πολλα μηνυματα να γίνεται αναφορα στο "τμημα κοινωνικης και εκπαιδευτικης πολιτικης του πανεπιστημιου μακεδονιας". Κατι τέτοιο δεν ισχυει, το ονομα της σχολης ειναι "Εκπαιδευτικης και κοινωνικης πολιτικης".

Γιατι εχει σημασία αυτό;

Γιατι πολυ απλά το τμήμα "κοινωνικης και εκπαιδευτικης πολιτικης" είναι τμημα της Πελοποννησου και ουδεμια σχεση εχει με το τμήμα της Μακεδονίας πέρα απο την "μοναδικη" ονομασία. Κοινως...αλλο πράγμα διδασκεσαι στο ενα τμήμα, αλλο στο αλλο, αλλο πτυχιο παιρνεις απο το ενα, διαφορετικο απο το αλλο.

Επειδη βρεθηκα και εγω στη φαση με τις πολλες ερωτησεις σχετικα με το τμήμα, οποιος θελει μπορει να επικοινωνησει μαζι μου στο προσωπικό μου mail thousandstreams@shortmail.me για να διαλευκάνω όποια ασαφη σημεία μπορω σχετικα με το τμημα. 

ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
click here redirect women cheat on their husbands
generic mexico pharmacy viagra buy viagra online at link
website buy discreet medical viagra viagra superactive canadian
go redirect pregnancy termination options

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 835 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2014

Σχόλια (0)

γεια σας συγνωμη για την ενοχληση..ηθελα να σας ρωτησω για το κοινωνικης κ εκπαιδευτικης πολιτικης εκτος απο εκπαιδευτικος ειδικης αγωγης γ το δημοτικο κ κοινωνιολογος βγαινεις κ κοινωνικος λειτουργος?η μπορεις ν γινεις κανοντας μεταπτυχιακο?τι αλλες προοπτικες μπορεις να αποκτησεις κανοντας μεταπτυχιακα και απο τις 2 κατευθυνσεις: κατευθυνση συνεχους εκπαιδευσης και κατευθυνση εκπ ατομων μ ειδικες αναγκες?ποια απο τις 2 προτεινετε?κ απο την κατευθ συνεχους εκπαιδευσης μπορεις ν εχεις επαγγελματικη αποκατασταση κι αν ναι τι επαγγελματα μπορεις ν ασκησεις?επισης ακουσα κ κατι αλλο οτι επειδη ειναι αυξημενος ο αριθμος φοιτητων που επιλεγουν την κατευθυνδη για τα παιδια μ ειδικες αναγκες επιλεγονται γ αυτη την κατευθυνση οι φοιτητες που γραφους καλυτερα στις ε3εταστικες η εχουν μεγαλυτερο βαθμο εισαγωγης.Ισχυει κατι τετοιο?και μηπως γνωριζετε αν θα διοριστουν στο μελλον δασκαλοι ειδικης αγωγης?τι πιστευετε?οι πληροφοριες σας θα μου ηταν πολυτιμες.θα σας παρακαλουσα  αν γνωριζετε περι του θεματος  να μου απαντησετε.Σας ευχαριστω.

 

pill for abortion online website abortion pills
where can i get the abortion pill online abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
women who cheated wifes that cheat read
click here married affairs percent of women that cheat
women love to cheat when women cheat online
Υποβλήθηκε πριν από 388 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

 
Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013

Σχόλια (0)

 Καλέ μας φίλε, γράφω απλά για να σε συγχαρώ για την αξιέπαινη προσφορά σου .

Αν μη τι άλλο αναδεικνύεις το αξιοζήλευτο  επίπεδο πολλών παιδιών της γενιάς σου αλλά και σε ότι σε αφορά πως βρίσκεσαι στην κατάλληλη σχολή.

Καλή Συνέχεια!

how to catch a cheat cheat on my wife online
how to cheat with a married woman women affairs women who cheat on husbands
website infidelity why women cheat on men they love
Υποβλήθηκε πριν από 834 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

Σελίδα 1 από 2 (15 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
Επόμενο