Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Το Τμήμα έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει στους τομείς της εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής, στην ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευα.
Επίσης παρέχει στους πτυχιούχους του την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη και να προάγει στην εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική και ιδιαίτερα στους τομείς της συνεχούς εκπαίδευσης ενηλίκων και ειδικών ατόμων, των εκπαιδευτικών τεχνολογιών, των εφαρμοσμένων σύγχρονων γλωσσών, καθώς και της αξιολόγησης, διαμόρφωσης και ανάπτυξης θεσμών κοινωνικής πολιτικής.
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill buy online
online purchase abortion pill click here pill for abortion online
cytotec abortion open abortion pill online purchase
women who cheated wifes that cheat read
go cheater click
read website how to catch a cheater
how women cheat married men having affairs link
open under arm viagra read here
website how taking viagra works viagra superactive canadian
click here wife cheated how to know if wife has cheated
redirect why do people cheat cheaters
open wife cheaters cheat on wife
order abortion pill online morning after pill abortion how much for an abortion pill

ΣΠΟΥΔΕΣ:

8 ΕΞΑΜΗΝΑ

Το τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο, το οποίο προσδιορίζεται απο τις κατευθύνσεις:

1.Κατεύθυνση της Συνεχούς Εκπαίδευσης

2.Κατεύθυνση της Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

Οι εισαγόμενοι φοιτητές επιλέγουν κατεύθυνση στο τέλος του Β' εξαμήνου σπουδών. 

Η πρώτη στοχεύει να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στην απόκτηση της εκπαιδευτικής,ψυχολογικής και διοικητικής κατάρτισης και η δεύτερη στοχεύει στο να καταρτίσει εξειδικευμένους εκπαιδευτές ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάμηνα. Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα και διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο. 

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από 2 κύκλους σπουδών, διάρκειας 1 έτους και 3 ετών αντίστοιχα. Ο πρώτος κύκλος σπουδών είναι κοινός για όλους τους φοιτητές. Στον κύκλο αυτό διδάσκονται μαθήματα που σχετίζονται και με τις δύο κατευθύνσεις. Ο δεύτερος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει τα μαθήματα κατεύθυνσης. Το Τμήμα διαθέτει βιβλιοθήκη σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ: -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ(Υ) -ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Υ) -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ H/Y (Υ) -ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (ΥΕ) -ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΥΕ) -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ(ΥΕ) -ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (Υ) -ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ -ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ -ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ: -ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι (Υ) -ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Υ) -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΥΕ) -ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΥΕ) -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (ΥΕ) -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ(ΥΕ) -ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ -ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ -ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ: -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Υ) -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Υ) -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (Υ) -ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ(Υ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΥΕ) -Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ Ι (ΥΕ) -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (Υ) -ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ(ΥΕ) -ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ -ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ -ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ: -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Υ) -ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Υ) -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΙ (ΥΕ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ:ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ (ΥΕ) -ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΥΕ) -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ (Υ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (Υ) -ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ(Υ) -ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ -ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ -ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

Κατεύθυνση ΑΜΕΑ (Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες)

5o εξάμηνο: -ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Ι (Υ) -ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Υ) -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ (ΥΕ) -ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ (YE) -ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Α.Μ.Ε.Α. (ΥΕ) -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ(ΥΕ) -ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ(Υ) -ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ(Υ) -ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ (ΥΕ) -ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ (Ε)

6o εξάμηνο: -ΒΑΣΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ(Υ) -ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ (Υ) -ΨΥΧΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (Υ) -ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΙΙ (ΥΕ) -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (Υ) -ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ(Ε) -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ(Υ) -ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ (Υ)

7o εξάμηνο: -ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι (Υ) -ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ Α.Μ.Ε.Α(ΥΕ) -ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ(Υ) -ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Α.Μ.Ε.Α.(ΥΕ) -ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Α.Μ.Ε.Α.(ΥΕ) -ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (ΥΕ) -ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ(ή μάθημα ΥΕ κατεύθυνσης) -ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ (Ε)

8o εξάμηνο: -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ(ΥΕ) -ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ (Υ) -ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ(ΥΕ) -ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ(ή μάθημα ΥΕ κατεύθυνσης) -ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ(Ε) -ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ(ΥΕ) -ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ(ΥΕ) -ΔΥΣΛΕΞΙΑ:ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ(ΥΕ)

 

Κατεύθυνση Συνεχής Εκπαίδευση

5o εξάμηνο: -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (Υ) -ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ(Υ) -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ(Υ) -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ(ΥΕ) -ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Υ) -ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΥΕ) -ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ(Υ) -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ(ΥΕ) -ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ(ΥΕ) -ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ (Ε)

6o εξάμηνο: -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(Υ) -ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΥΕ) -ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΥΕ) -ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ-ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ:ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ(ΥΕ) -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΥΕ) -ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ(Ε) -ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ(ΥΕ) -ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ(Υ) -ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ(ΥΕ)

7o εξάμηνο: -ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ(ΥΕ) -ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΥΕ) -ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Υ) -ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι (Υ) -Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΥΕ) -ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ(Υ) - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ(ή μάθημα ΥΕ κατεύθυνσης) - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ (Ε)

8o εξάμηνο: -ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Υ) -ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ (Υ) -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΥΕ) -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΥΕ) -ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ(ή μάθημα ΥΕ κατεύθυνσης) -ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ(Ε) -ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ(ΥΕ) .

ordering abortion pills to be shipped to house go abortion pill buy online
redirect catch a cheat dating for married men
generic mexico pharmacy viagra open link
link cheater online
women who cheat on their husband cheat husband women affair
infidelity in marriage infidelity in marriage redirect
women love to cheat when women cheat online
abortion pill bleeding abortion chicago abortion paperwork

Από τη διερεύνηση της αγοράς προκύπτει ότι:

Α. Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Συνεχούς Εκπαίδευσης θα μπορούν να απασχοληθούν:

1. Σε οργανισμούς δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα που ασχολούνται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό καθώς και με την οικονομική (επαγγελματική) και κοινωνική ενσωμάτωση μειονεκτουσών ομάδων και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

2. Σε βιομηχανίες και στο δημόσιο με την ανάληψη μελετών και εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων για την επαγγελματική κατάρτιση.

3. Σε επιχειρήσεις ως στελεχικό δυναμικό που είναι απαραίτητο στον νευραλγικό τομέα της κατάρτισης και επανακατάρτισης ενηλίκων, ιδιαίτερα στα δεδομένα των νέων τεχνολογιών.

4. Σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων που ανήκουν στην ομάδα των λειτουργικά αναλφάβητων.

5. Σε προγράμματα διάδοσης της ελληνικής γλώσσας σε ενηλίκους άλλων χωρών.

 

Β. Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες μπορούν να απασχοληθούν στον ιδιωτικό τομέα ως εξειδικευμένοι εκπαιδευτές στην ειδική αγωγή, καθώς επίσης σε αντίστοιχες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, π.χ. σε σχολεία, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κέντρα ψυχικής υγιεινής, δημοτικά και νομαρχιακά κέντρα ψυχοεκπαιδευτικής υποστήριξης

pill for abortion online abortion pill abortion pills
how to cheat with a married woman women who cheated redirect
cheater why women cheat on their husband i dream my husband cheated on me
abortion pill bleeding website abortion paperwork
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ
Ειδικά μαθήματα
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης
Share
Χρηστος
Σάββατο, 2 Μαΐου 2015
Σχολές - Τμήματα
Απορια
 Απο το συγκεκριμενο τμημα τι βγαινεις?
Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 24 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Σάββατο, 2 Μαΐου 2015

Σχόλια (0)
 αναλογα με την κατευθυνση!! ΜΠΟΡΕΙΣ να παρεις την κατευθυνση της ειδικης αγωγη και να αποκτησεις ακριβως τα ιδια επαγγελματικα διακιωματα με τον αποφοιτο του τμηματος παιδαγγικου ειδικης αγωγης βολου!! καλη επιτυχια σε οτι και αν κανεις!!
Υποβλήθηκε πριν από 24 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Κωνσταντινα Γιαννουση
Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015
Σχολές - Τμήματα
Μεταγραφη
Καλησπερα, θα ηθελα να κανω μια ερωτηση, δινω φετος πανελληνιες με ενδιαφερει πολυ το συγκεκριμενο τμημα βεβαια εχω τις αμφιβολλιες μου κατα ποσο θα πιασω τα μορια θελω να μου πειτε αν γινεται μεταγραφη απο τη σχολη του Βολου που ειναι ειδικο παιδαγωγικο σ'αυτη του παμακ.. γιατι αν υπαρχει τετοια δυνατοτητα θα δηλωσω και τον Βολο.Ευχαριστω:)
most women cheat what makes husbands cheat wives that cheat
women who cheated online read
click here click percent of women that cheat
viagra 100mg tablet generic no prescription viagra online
generic mexico pharmacy viagra open link
open go viagra soft how to take
link husband watches wife cheat married cheat
infidelity in marriage why people cheat redirect

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 105 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015

Σχόλια (1)

 Τα τμήματα είναι μη αντίστοιχα

(δείτε πάνω αριστερά )

 

click here women who like to cheat women cheat on their husbands
link husband watches wife cheat married cheat
how to cheat with a married woman women affairs women who cheat on husbands
Υποβλήθηκε πριν από 105 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

Σχόλια (0)
Ευχαριστω πολυ δεν το γνωριζα απλα εμαθα οτι εγιναν και απο κορινθο μεταγραφες φετος και μου εκανε εντυπωση και ηθελα να δω αν γινεται και απο βολο ! ευχαριστω και παλι :)
women who cheated online read
women who cheat on their husband signs of infidelity unfaithful husband
website open why women cheat on men they love
Υποβλήθηκε πριν από 104 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015

Σχόλια (0)
 νομιζω δεν γινεται αυτο που λες...δεν ειναι ακριβως το ιδιο τμημα
generic mexico pharmacy viagra buy viagra online at link
link what is infidelity married cheat
how to cheat with a married woman women cheat husband women who cheat on husbands
women love to cheat click here online
Υποβλήθηκε πριν από 105 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Μαριάννα
Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2015
Σχολές - Τμήματα
Μετεγγραφες

 Γειά σας..

Η απορία μου δεν έχει να κάνει με το συγκεκριμένο τμήμα, απλώς δεν ήξερα πού αλλού να απευθυνθώ..Γνωρίζετε μήπως αν κάποιος μαθητής που δωσε πανελλήνιες το 2014 μπορεί να κάνει 10% για τις πανελλήνιες του 2015 και ταυτόχρονα να κάνει αίτηση για μετεγγραφή? (π.χ  αν περάσει κάποιος με το 10% Αλεξανδρούπολη να πάρει μετεγγραφή για Θεσσαλονίκη) Προβλέπεται κάτι τέτοιο? Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν μπορούσε κάποιος να μου απαντήσει.. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων!! 

click here women that cheat on their husbands women cheat on their husbands
women who cheat on their husband click unfaithful husband
viagra 100mg tablet buy viagra in toronto online
viagra vs cialis real life comparisons where can i hide my viagra click here
generic mexico pharmacy viagra go link
how to cheat with a married woman women who cheated redirect
how to cheat with a married woman women cheat husband women who cheat on husbands
redirect redirect cheaters
website what to expect when taking abortion pill how abortion pill works
go online read here

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 110 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2015

Σχόλια (1)

 Το καθεστώς των μετεγγραφών μεταβάλλεται χρόνο με το χρόνο (και η νέα κυβέρνηση ήδη έχει ανακοινώσει για νέες αλλαγές) και κανείς δεν μπορεί να προκαταλάβει το τι θα ισχύσει τελικά.

Πέρυσι δεν προβλέπονταν η δυνατότητα μετεγγραφών στους εισαχθένετες με το 10% ενώ παλαιότερα ήταν αποδεκτοί. Προσωπικά πιστεύω πως με το νέο καθεστώς θα είναι αποδεκτοί και οι εισαχθένετες με το 10% αλλά θα αλλάξουν τα κριτήρια και θα μειωθεί ο συνολικός αριθμός των θέσεων. 

go cheater click
go read pregnancy termination options
Υποβλήθηκε πριν από 110 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2015

Σχόλια (0)

 ΔΗΛΑΔΗ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ 4264/2014? ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΑΥΤΟ? TEΛEYTAIA ΣΤΙΓΜΗ?


cytotec abortion open abortion pill online purchase
women who cheat on their husband cheat on wife unfaithful husband
read read here how to catch a cheater
viagra vs cialis real life comparisons where can i hide my viagra click here
affairs with married men women cheat because go
go redirect pregnancy termination options
Υποβλήθηκε πριν από 109 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
THOUSAND STREAMS
Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013
Σχολές - Τμήματα
Απο εναν φοιτητη του τμηματος

 Εχει περάσει αρκετος καιρος απο τοτε που εγραψα τελευταια φορα εν αναμονη των αποτελεσματων για τις βασεις των σχολων. Πλεον, ως φοιτητης του τμήματος Εκπαιδευτικης και Κοινωνικης Πολιτικης του Πανεπιστημιου Μακεδονίας και λιγο πριν τον καταιγισμο ερωτήσεων λογω πανελληνιων, θελω να διορθωσω ενα λάθος που γίνεται συχνα. Ειδα σε πολλα μηνυματα να γίνεται αναφορα στο "τμημα κοινωνικης και εκπαιδευτικης πολιτικης του πανεπιστημιου μακεδονιας". Κατι τέτοιο δεν ισχυει, το ονομα της σχολης ειναι "Εκπαιδευτικης και κοινωνικης πολιτικης".

Γιατι εχει σημασία αυτό;

Γιατι πολυ απλά το τμήμα "κοινωνικης και εκπαιδευτικης πολιτικης" είναι τμημα της Πελοποννησου και ουδεμια σχεση εχει με το τμήμα της Μακεδονίας πέρα απο την "μοναδικη" ονομασία. Κοινως...αλλο πράγμα διδασκεσαι στο ενα τμήμα, αλλο στο αλλο, αλλο πτυχιο παιρνεις απο το ενα, διαφορετικο απο το αλλο.

Επειδη βρεθηκα και εγω στη φαση με τις πολλες ερωτησεις σχετικα με το τμήμα, οποιος θελει μπορει να επικοινωνησει μαζι μου στο προσωπικό μου mail thousandstreams@shortmail.me για να διαλευκάνω όποια ασαφη σημεία μπορω σχετικα με το τμημα. 

ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
click here redirect women cheat on their husbands
generic mexico pharmacy viagra buy viagra online at link
website buy discreet medical viagra viagra superactive canadian
go redirect pregnancy termination options

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 768 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2014

Σχόλια (0)

γεια σας συγνωμη για την ενοχληση..ηθελα να σας ρωτησω για το κοινωνικης κ εκπαιδευτικης πολιτικης εκτος απο εκπαιδευτικος ειδικης αγωγης γ το δημοτικο κ κοινωνιολογος βγαινεις κ κοινωνικος λειτουργος?η μπορεις ν γινεις κανοντας μεταπτυχιακο?τι αλλες προοπτικες μπορεις να αποκτησεις κανοντας μεταπτυχιακα και απο τις 2 κατευθυνσεις: κατευθυνση συνεχους εκπαιδευσης και κατευθυνση εκπ ατομων μ ειδικες αναγκες?ποια απο τις 2 προτεινετε?κ απο την κατευθ συνεχους εκπαιδευσης μπορεις ν εχεις επαγγελματικη αποκατασταση κι αν ναι τι επαγγελματα μπορεις ν ασκησεις?επισης ακουσα κ κατι αλλο οτι επειδη ειναι αυξημενος ο αριθμος φοιτητων που επιλεγουν την κατευθυνδη για τα παιδια μ ειδικες αναγκες επιλεγονται γ αυτη την κατευθυνση οι φοιτητες που γραφους καλυτερα στις ε3εταστικες η εχουν μεγαλυτερο βαθμο εισαγωγης.Ισχυει κατι τετοιο?και μηπως γνωριζετε αν θα διοριστουν στο μελλον δασκαλοι ειδικης αγωγης?τι πιστευετε?οι πληροφοριες σας θα μου ηταν πολυτιμες.θα σας παρακαλουσα  αν γνωριζετε περι του θεματος  να μου απαντησετε.Σας ευχαριστω.

 

pill for abortion online website abortion pills
where can i get the abortion pill online abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
women who cheated wifes that cheat read
click here married affairs percent of women that cheat
women love to cheat when women cheat online
Υποβλήθηκε πριν από 321 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013

Σχόλια (0)

 Καλέ μας φίλε, γράφω απλά για να σε συγχαρώ για την αξιέπαινη προσφορά σου .

Αν μη τι άλλο αναδεικνύεις το αξιοζήλευτο  επίπεδο πολλών παιδιών της γενιάς σου αλλά και σε ότι σε αφορά πως βρίσκεσαι στην κατάλληλη σχολή.

Καλή Συνέχεια!

how to catch a cheat cheat on my wife online
how to cheat with a married woman women affairs women who cheat on husbands
website infidelity why women cheat on men they love
Υποβλήθηκε πριν από 767 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Χρήστος Ζ
Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2012
Σχολές - Τμήματα
Βάση

 ξερετε μηπως περιπου που αναμενεται η βαση της συγκεκριμενης σχολης;

Ευχαριστω

ordering abortion pills to be shipped to house go abortion pill buy online
online purchase abortion pill abortion pill pill for abortion online
click read wives cheat
viagra vs cialis real life comparisons generic viagra sales click here
generic mexico pharmacy viagra open link
open go viagra soft how to take
link married cheat online
link what is infidelity married cheat
women who cheat on their husband open women affair
cheater click i dream my husband cheated on me
women love to cheat when women cheat online

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1055 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012

Σχόλια (0)
 17,900
pill for abortion online abortion pill abortion pills
click here married affairs percent of women that cheat
open under arm viagra read here
Υποβλήθηκε πριν από 1042 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2012

Σχόλια (0)
 pisteyw sto 17 isws kai ligo parapanw!!!posa moria sygentrwses ean epitrepetai?
pill for abortion online abortion pill abortion pills
redirect why people cheat dating for married men
how to catch a cheat go online
generic mexico pharmacy viagra open link
why husband cheat reason why husband cheat cheat wife
Υποβλήθηκε πριν από 1054 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Άλλες Σχολές
Share
Α.Π
Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012
Σχολές - Τμήματα ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ   ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ. - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ (Εκπαιδευτικής και Κοινων. Πολιτικής VS Γεωπονικό)
Κ.ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ) ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ(ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ Μ ΑΡΕΣΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΟΙΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ?
online purchase abortion pill abortion pill pill for abortion online
how to cheat on husband click find an affair
women who cheated wifes that cheat read
women who cheat on their husband cheat on wife unfaithful husband
how to catch a cheat cheat on my wife online
click here how to cheat wife how to know if wife has cheated
online beautiful women cheat read here
website open why women cheat on men they love
abortion pill bleeding abortion chicago abortion paperwork

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1117 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012

Σχόλια (1)
 κυριε κουτρουμπελη γεια σας! φετος εδωσα παννεληνιες και εγραψα 15.900 μορια! θα ηθελα να σας υποβαλλω μερικα ερωτηματα και σας παρακαλω να μου απαντησεται. Στο μηχανογραφικο μου πρωτη επιλογη θα βαλω παιδαγωγικα.. Γνωριζω οτι δεν παιρναω ουτε θεσνικη ουτε γιαννενα. με βλεπω να καταληγω ροδο.. θα ηθελα να μου πειτε αν θα μπορεσω να πετυχω το παιδαγωγικο ροδου με ασφαλεια η το παιδαγωγικο αλεξανδρουπολης? και μετα σκεφτομαι να βαλω ως 2η επιλογη την φιλολογια ιωαννινων. ποσο δυσκολα πιστευεται οτι ειναι τα πραγματα και για τις 2 σχολες οσον αφορα επαγγελματικη αποκατασταση και ποιο απ τα 2 μου προτεινεται να βαλω ως 1 επιλογη(παιδαγωγικο η φιλολογια)? θα το εκτιμουσα αν μου λυνατε τις αποριες.
pill for abortion online website abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill buy online
online purchase abortion pill where can i get the abortion pill online pill for abortion online
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
click here married affairs percent of women that cheat
viagra vs cialis real life comparisons generic viagra sales click here
open buy generic viagra viagra soft how to take
Υποβλήθηκε πριν από 1063 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012

Σχόλια (0)
 Σύγνωμη για την παρέμβαση απλώς μία επισκέπτρια είμαι που δεν έχω σχέση με τον χώρο της εκπαίδευσης. Αν είνα δυνατόν να απόφοιτοι ενιαίαου λυκείου με 15900 μόρια να κάνουν τόσα ορθογραφικά και μάλιστα να στοχεύουν σε σχολές που πρέπει να είσαι κάτι παραπάνω από ανορθόγραφος. Είμαι 24 χρονών, δηλαδή όχι και τόσο μεγάλη από την Σουζάνα και βλέπω πως όλο και περισσότερα παιδιά δεν μπορούν να ξεχωρίσουν το παίρνω με το περνώ, πότε βάζουμε στο τέλος αι ή ε πχ ''προτείνεται'' και φυσικά χωρίς τόνους. Από το πως γράφεις έστω και σε ένα blog φαίνονται πολλά και δεν είναι η βιασύνη που τύχον να είχες όταν έγραφες αλλά η προχειρότητα και η αδιαφορία. Έλεος πια!
ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill where can i get the abortion pill online
click here women who like to cheat women cheat on their husbands
generic mexico pharmacy viagra go link
why husband cheat click here cheat wife
Υποβλήθηκε πριν από 942 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012

Σχόλια (1)
 gewponiko ksekathara!
pill for abortion online website abortion pills
open go viagra soft how to take
women love to cheat when women cheat online
go read pregnancy termination options
Υποβλήθηκε πριν από 1117 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Σάββατο, 5 Μαΐου 2012

Σχόλια (0)

Εγώ θα πρότεινα να σκεφτείς και κάτι ακόμη: σου αρέσει η "ασφάλεια" και η "έτοιμη" λύση (ΠΑΜΑΚ) ή νιώθεις πως μπορείς να διεκδικήσεις πράγματα, να επιχειρήσεις και να ανοίξεις δρόμους (Γεωπονικό).

Να αναφέρω βέβαια πως με αφετηρία το δεύτερο και με μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή, μπορείς να παντρέψεις αυτά τα δυο (να αναφέρω πως στη συντριπτική πλειοψηφία των ειδικών σχολείων, απασχολούν πτυχιούχους γεωπονικών ΑΕΙ -ΤΕΙ με παιδαγωγική επάρκεια και σχετική μεταπτυχιακή εξειδίκευση).

Όσοι θέλετε να διερευνήσετε το "επιχειρηματικό" κομμάτι του εαυτού σας και να δείτε αν σας ταιριάζουν οι σχετικές ενασχολήσεις, κάντε κλικ εδώ για να δείτε μια πολύ αξιόλογη ανάλυση και να κάνετε την αυτοαξιολόγησή σας.


pill for abortion online ordering abortion pills to be shipped to house abortion pills
Υποβλήθηκε πριν από 1117 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Άλλες Σχολές
Share
δεσποινα...
Τρίτη, 1 Μαΐου 2012
Σχολές - Τμήματα   Επαγγέλματα και Προοπτικές ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝΤΕΙΟΥ   ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΡΗΤΗΣ   ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ
αποριεσ για σχολεσ 1ου πεδιου... (Κοινων. Εκπ. Πολιτικής VS Κοινωνικής Διοικησης)

χαιρετε κυριε κουτρουμπελη...θα ήθελα  να ρωτησω για τ τμημα κοινωνικης και εκπαιδευτικης αγωγης του παμακ και αυτο της κοινωνικης διοικησης στη κομοτηνη.τ προοπτικεσ εχουν και ξερετε μηπωσ αν εχουν καλη επαγγελματικη αποκατασταση?και ποιο πιστευετε οτι ειναι καλυτερο?(σχετικα με τις επαγγελματικες δυνατοτητες,καθως μου αρεσουν και τα δυο το ιδιο)  

 

online purchase abortion pill abortion pill pill for abortion online
website how taking viagra works viagra superactive canadian
cheater all wives cheat i dream my husband cheated on me
online why most women cheat website

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1121 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τρίτη, 1 Μαΐου 2012

Σχόλια (2)

 Με δεδομένο πως σου αρέσουν και τα δυο (ψυχομετρικά όντως απαιτούν παρεμφερή στοιχεία προσωπικότητας, η βασική διαφορά που θα πρέπει να σκεφτείς είναι πως με το Τμήμα του ΠΑΜΑΚ, θα έχεις στροφή προς την εκπαίδευση και ενασχόληση - κυρίως - με παιδιά), θεωρώ καλύτερη επιλογή του ΠΑΜΑΚ διότι σου ανοίγει διεξόδους και προς τον ιδιωτικό τομέα και όσον αφορά το δημόσιο η Ειδική Αγωγή, λόγω ΕΣΠΑ, θα επηρεαστεί πολύ λιγότερο  από την κρίση σε αντίθεση με όλον τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα ο οποίος για πολλά χρόνια θα υφίσταται σευνεχείς πιέσεις (σκέψου φέτος πόσο μεγάλος αγώνας έγινε για να ρκατηθεί το πρόγραμμα "βοήθεια στο σπίτι").

Βεβαια το τμήμα του ΠΑΜΑΚ έχει και την άλλη κατεύθυνση (εκπαίδευση ενηλίκων) η οποία προς το παρόν δεν κατοχυρώνει ουσιαστικά τους πτυχιούχους, αλλά δεν αποκλείεται αυτό να συμβει τα επόμενα χρόνια, με δεδομένη την ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα.

ordering abortion pills to be shipped to house link where can i get the abortion pill online
link how to sell viagra viagra uk cheap purchase buy
link click married cheat
how to cheat with a married woman women affairs women who cheat on husbands
how to know if wife has cheated why do husbands cheat women who cheat on men
go redirect pregnancy termination options
Υποβλήθηκε πριν από 1120 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Τρίτη, 1 Μαΐου 2012

Σχόλια (0)

ααα...δηλαδή κύριε αποστόλη πόσο πιστεύετε οι θα είναι η βαση στο τμημα κοινωνικης και εκπαιδευτικης πολικης αγωγης φετος????

click here women who like to cheat women cheat on their husbands
click here i dream my husband cheated on me percent of women that cheat
website viagra softgels viagra superactive canadian
link what is infidelity married cheat
Υποβλήθηκε πριν από 1120 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 [Κλείσιμο]
Τρίτη, 1 Μαΐου 2012

Σχόλια (1)

Σας ευχαριστω πολυ..

 

ordering abortion pills to be shipped to house buy the abortion pill online abortion pill online purchase
how women cheat read here link
Υποβλήθηκε πριν από 1120 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  [Κλείσιμο]
Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2013

Σχόλια (1)
γεια σας..θα ηθελα να ρωτησω αν μεσω της κοινωνιολογιας μπορω να περασω και αλλου και πως..οποιος γνωριζει ας με βοηθησει σας παρακαλω..ευχαριστω πολυυυυ
click here women who like to cheat women cheat on their husbands
link husband watches wife cheat married cheat
Υποβλήθηκε πριν από 692 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
    
Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013

Σχόλια (0)
 Καλησπέρα σας Κύριε Κουτρουμπέλη έβγαλα 7.727 πιστευετε ότι έχω ελπίδα για κοινωνιολογία αιγαίου η κρήτης +τριτεκνια
reasons married men cheat why do married men cheat I cheated on my boyfriend
read click here how to catch a cheater
how women cheat married men having affairs link
generic mexico pharmacy viagra open link
link what is infidelity married cheat
why husband cheat unfaithful husband cheat wife
women love to cheat when women cheat online
go how early can i get an abortion pregnancy termination options
Υποβλήθηκε πριν από 665 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Ελένη
Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011
Επαγγέλματα και Προοπτικές
Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική
Μέσω του τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,έχω την δυνατότητα να γίνω εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή την ειδική αγωγή (με την απόκτηση κάποιου μεταπτυχιακού?)?
most women cheat married men dating wives that cheat
online married men and affairs read here
women love to cheat when women cheat online

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1308 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011

Σχόλια (1)
όχι δυστυχώς, μόνο μέσω του αντιστοιχου τμήματος στη θεσσαλονικη σου δίνεται η δυνατότητα να εργαστεις ως δασκαλος ειδικης αγωγης
how often do women cheat on their husbands why husbands cheat how many women cheat on their husbands
website my wife cheated why women cheat on men they love
go redirect pregnancy termination options
Υποβλήθηκε πριν από 1308 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 [Κλείσιμο]
Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011

Σχόλια (1)
 Ελένη, τα πράγματα στην εκπαίδευση είναι έτσι ακριβώς, αλλά τελειώνοντας το συγκεκριμένο Τμήμα εντάσσεσαι πλέον στο ΠΕ 72 και  θα μπορούσες (το μεταπτυχιακό αυξάνει τα προσόντα) να διεκδικήσεις θέση στην ειδική αγωγή σαν επιστημονικό προσωπικό οχι εκπαιδευτικό), στις αντίστοιχες υποστηρικτικές δομές (λ.χ ΚΕΔΥ, ΕΕΕΕΚ).
where can i get the abortion pill online order abortion pill online buy cytotec for 24 week abortion
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
reasons married men cheat why do married men cheat I cheated on my boyfriend
how women cheat married men having affairs link
click here i dream my husband cheated on me percent of women that cheat
website viagra softgels viagra superactive canadian
link what is infidelity married cheat
how to know if wife has cheated why do husbands cheat women who cheat on men
Υποβλήθηκε πριν από 1308 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
   
Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2013

Σχόλια (0)
Τι είναι το επιστημονικό προσωπικό και ποιός ο ρόλος του; 
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill buy online
redirect why people cheat dating for married men
how to catch a cheat cheat on my wife online
Υποβλήθηκε πριν από 574 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Άλλες Σχολές
Share
Διαμαντούλη Ελίκη
Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011
Σχολές - Τμήματα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ   ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ- ΕΚΠΑ   ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ   ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ - ΚΡΗΤΗΣ   ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ   ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ   ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ   ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ   ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ - ΘΡΑΚΗΣ   ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ   ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ   ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ   ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ- ΚΡΗΤΗΣ   ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠ. ΠΡΟΣΧΟΛ. ΗΛΙΚΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ   ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΑΙΓΑΙΟΥ   ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ   ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ   ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ)   ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΑΣΚΑΛΟΙ)
Ερωτηση
Γεια σας,κυριε Αποστόλη.Λεγομαι Ελίκη Διαμαντούλη και θα ηθελα νασας ρωτήσω εαν καποιος τελειωσει τη παραπανω σχολη εχει τη δυνατοτητα να διδαξει τοσο σε δημοτικο οσο σε σχολειο ειδικής αγωγής καθως επισης να αποφασισει εαν θα ασχοληθει με παιδια του δημοτικου ή του νηπιαγωγειου. Υπαρχει η δυνατοτητα μεταπτυχιακου για να ασχοληθει κανεις με νηπια ειδικής αγωγης ή και μη ειδικής αγωγής;
where can i get the abortion pill online abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
how to cheat on husband click find an affair
click here women who like to cheat women cheat on their husbands
read click here how to catch a cheater
how to cheat with a married woman women who cheated redirect
click here signs of infidelity catch a cheat
women who cheat on their husband open women affair
how to cheat with a married woman women cheat husband women who cheat on husbands

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1467 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011

Σχόλια (1)
Γεια σας!Λεγομαι Δεσποινα και θα ηθελα να σας ρωτησω αν καποιος τελειωσει καποια σχολη δημοτικης εκπαιδευσης μπορει να εργαστει σημερα στο εξωτερικο σε καποιο ελληνικο σχολειο σαν δασκαλος ή χρειαζονται και καποια επιπλεον προσοντα για να γινει δεκτος?
ordering abortion pills to be shipped to house link where can i get the abortion pill online
women who cheat on their husband click unfaithful husband
generic mexico pharmacy viagra go link
Υποβλήθηκε πριν από 1454 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 [Κλείσιμο]
Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Σχόλια (1)

 Δέσποινα, για να διοριστεί κανείς σε ελληνικό σχολείο του εξωτερικού, θα πρέπει να είναι ήδη διορισμένος σε κάποιο ελληνικό σχολείο του εσωτερικού και να έχει πολύ καλή γνώση της γλώσσας (δίνουν εξετάσεις στη γλώσσα).

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκες οδηγίες περί κινητικότητας και μεταφοράς των επαγγελματικών δικαιωμάτων, δικαιούται ο κάθε πτυχιούχος έλληνας (δάσκαλος ή καθηγητής) να κάνει τα χαρτιά του για διορισμό σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα, στα δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία της χώρας αυτής, αρκεί να έχει πολύ καλή γνώσης της γλώσσας.

Από όσο γνωρίζω, στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχει σχετική ζήτηση για εκπαιδευτικούς.

pill for abortion online website abortion pills
reasons married men cheat wife affair I cheated on my boyfriend
open buy generic viagra viagra soft how to take
affairs with married men women who like to cheat go
Υποβλήθηκε πριν από 1451 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
   
Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2013

Σχόλια (0)

Καλησπερα σας...εγω εχω τελειωσει το λυκειο εδωσα πανελληνιες αλλα δεν περασα καπου και φετος θελω να γραφτο σε ιεκ οαεδ προσχολικη αγωγη...μ'αρεσει πολυ σαν επαγγελμα και θα ηθελα την γνωμη σας...αν αξιζει να παω εκει...

 

where can i get the abortion pill online click buy cytotec for 24 week abortion
ordering abortion pills to be shipped to house link where can i get the abortion pill online
reasons married men cheat why do married men cheat I cheated on my boyfriend
women who cheated wifes that cheat read
how often do women cheat on their husbands online how many women cheat on their husbands
women who cheat on their husband cheat on wife unfaithful husband
website viagra softgels viagra superactive canadian
how to know if wife has cheated husband cheated on me women who cheat on men
Υποβλήθηκε πριν από 652 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011

Σχόλια (2)

Ελίκη, το συγκεριμένο Τμήμα είναι το μοναδικό, μαζί με το Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Παν. Μακεδονίας, το οποίο δίνει εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή σε Προπτυχιακό επίπεδο.

Οι πτυχιούχοι του συγκεκριμένου τμήματος δεν χαρακτηρίζονται ούτε Δάσκαλοι (ΠΕ 70) ούτε Νηπιαγωγοί (ΠΕ 60), αλλά  Ειδικοί Δάσκαλοι (ΠΕ 71) ή Ειδικοί Νηπιαγωγοί (ΠΕ 61) ανάλογα με την Κατεύθυνση που θα επιλέξουν εντός της Σχολής.

Ο Ειδικός Παιδαγωγός, δεν έχει το επαγγελματικό δικαίωμα, να εργάζεται ως "κλασσικός" Δάσκαλος ή Νηπιαγωγός αλλά μόνο στα Ειδικά Σχολεία.

Προ διετίας, με νομοθετική ρύθμιση, θεσπίστηκαν για πρώτη φορά, οργανικές θέσεις Ειδικών Παιδαγωγών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί, ενώ μέχρι τώρα όλοι οι απόφοιτοι των 2 Τμημάτων διορίζονταν αμέσως ως αναπληρωτές, δεν μπορούσαν να διοριστούν ως μόνιμοι, λόγω έλλειψης νομοθετικής ρύθμισης. Φέτος περιμένουμε τη μονιμοποίηση των 500 πρώτων μέσω διαγνωνισμού ΑΣΕΠ.

Με τον ίδιο νόμο, να πούμε πως θεσπίζεται η "παράλληλη στήριξη" καθώς και τα "τμήματα ένταξης", δράσεις οι οποίες στοχεύουν στη στήριξη ή ένταξη παιδιών με ήπιες μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες (λ.χ. δυσγραφία, δυσαναγνωσία, δυσαριθμησία κλπ) στα "κλασσικά" σχολεία και την παρακολούθηση του προγράμματος σπουδών του σχολείου αυτού.

Άρα μόνο μέσω των θεσμών αυτών, μπορεί ο Ειδικός Παιδαγωγός να εργαστεί και στα "κλασσικά" σχολεία. Δυνατότητα τέτοια - δηλ να εργαστεί ως "κλασσικός Παιδαγωγός" μέσω μεταπτυχιακών σπουδών δεν μπορεί να έχει. Βέβαια ένας δεύτερος δρόμος που υπάρχει είναι, να τελειώσει κανείς πρώτα το συγκεκριμένο τμήμα και στη συνέχεια, με κατατακτήριες να εισαχθεί σε κάποια Παιδαγωγική Σχολή, την οποία θα τελειώσει πιθανόν και σε ένα χρόνο (αφού τα 2 τμήματα έχουν πολλά κοινά μαθήματα τα οποία αναγνωρίζονται) κι έτσι θα μπορεί να αξιοποιήσει και τα 2 πτυχία.

Να πούμε τέλος πως, ο αντίθετος δρόμος ίσως είναι πιο βατός, μπορεί δηλ. κάποιος να τελειώσει μια "κλασσική" Παιδαγωγική σχολή και με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο να ενταχθεί και στον πίνακα ειδικής αγωγής ΠΕ 60.5 ή ΠΕ 70.5, μέσω του οποίου μπορεί να εργάζεται σε ειδικά σχολεία αλλά και στις λοιπές δρασεις των "κλασσικών σχολείων" που αναφέραμε.

Οι απολαβές στα Ειδικά Σχολεία είναι υψηλοτερες κατά 160 € περίπου, αλλά θα πρέπει από τη θέση αυτή να επιστήσουμε την προσοχή όσων παιδιών μας διαβάζουν στο ότι, κριτήριο για την τελική τους επιλογή θα πρέπει να είναι η αγάπη και ευαισθησία αυτή καθ' εαυτή για το συγκεκριμένο αντικείμενο καθώς επίσης και η αυτογνωσία όσον αφορά τις ιδιαίτερες ψυχικές αντοχές και άμυνες του καθενός.

 

reasons married men cheat wife affair I cheated on my boyfriend
link what is infidelity married cheat
Υποβλήθηκε πριν από 1467 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Σάββατο, 10 Αυγούστου 2013

Σχόλια (0)

 Καλησπέρα,είμαι μαθητής της γ λυκείου κ θέλω να ξέρω εάν περάσω στο παιδαγωγικό δημοτικής εκπαίδευσης μπορω να κάνω μεταπτυχιακό στο παιδαγωγικό ειδικής αγωγής κα να έχω ίσα δικαιώματα με τους απόφοιτους της ειδικής αγωγής;; 

viagra vs cialis real life comparisons generic viagra sales click here
link married cheat online
Υποβλήθηκε πριν από 654 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 [Κλείσιμο]
Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011

Σχόλια (1)
Γεια σας!Θα ηθελα να σας ρωτησω σχετικα με αυτο που ειπατε παραπανω οτι <<Βέβαια ένας δεύτερος δρόμος που υπάρχει είναι, να τελειώσει κανείς πρώτα το συγκεκριμένο τμήμα και στη συνέχεια, με κατατακτήριες να εισαχθεί σε κάποια Παιδαγωγική Σχολή, την οποία θα τελειώσει πιθανόν και σε ένα χρόνο (αφού τα 2 τμήματα έχουν πολλά κοινά μαθήματα τα οποία αναγνωρίζονται) κι έτσι θα μπορεί να αξιοποιήσει και τα 2 πτυχία.>> αν αυτο ισχυει και αναποδα,δηλαδη αν μπορει καποιος αποφοιτος μιας παιδαγωγικης σχολης να εισαχθει με κατατακτηριες στο τμημα αυτο η στο αντιστοιχο της Θεσσαλονικης,το οποιο θα μπορει να τελειωσει σε εναν χρονο αφου τα μαθηματα θα ειναι σχεδον κοινα και ετσι να μπορει να εχει 2 πτυχια?
pill for abortion online website abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill buy online
ordering abortion pills to be shipped to house link where can i get the abortion pill online
women who cheated online read
read click here how to catch a cheater
go how early can i get an abortion pregnancy termination options
Υποβλήθηκε πριν από 1434 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
   
Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012

Σχόλια (0)
Είμαι κάπως ιδιαίτερη περίπτωση. Είμαι 28 χρονών. Έχω τελειώσει ιστορικο-αρχαιολογικό και μεταπτυχιακό στην ίδια σχολή. Έδωσα πανελληνίες και τώρα αντιμετωπίζω το δίλημμα των δύο σχολών: ειδική αγωγή στο Βόλο και τη Μακεδονία ή κλασσικό παιδαγωγικό;1) Τι με συμφέρει από άποψη απορρόφησης στο δημόσιο από τα δύο; 2)Τι με ανεβάζει με μόρια ως φιλόλογο;3)Η ειδική αγωγή θα μείνει ανοικτή για χρόνια ή θα κλείσει κάποια στιγμή όπως τα παιδαγωγικά;4)σχετικά με το τμήμα ειδικής αγωγής στη Μακεδονία είναι ίδιο με του Βόλου, δηλ. απορροφάσαι αμέσως όπως με το Βόλο και τι σημαίνει επιτέλους η πρώτη κατεύθυνση "Συνεχής Εκπαίδευση", δηλ. μπορείς να δουλέψεις ως δάσκαλος ή καθηγητής; Απαντήστε μου σας  παρακαλώ γιατί όλη μέρα αυτά σκέφτομαι...Ευχαριστώ εκ των προτέρων....
cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
women who cheat on their husband cheat on wife unfaithful husband
how to catch a cheat dating for married men online
open buy generic viagra viagra soft how to take
website infidelity why women cheat on men they love
Υποβλήθηκε πριν από 1064 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας