Παρασκευή, 04 Σεπτεμβρίου 2015
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Το Τμήμα έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει στους τομείς της εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής, στην ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευα.
Επίσης παρέχει στους πτυχιούχους του την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη και να προάγει στην εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική και ιδιαίτερα στους τομείς της συνεχούς εκπαίδευσης ενηλίκων και ειδικών ατόμων, των εκπαιδευτικών τεχνολογιών, των εφαρμοσμένων σύγχρονων γλωσσών, καθώς και της αξιολόγησης, διαμόρφωσης και ανάπτυξης θεσμών κοινωνικής πολιτικής.
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill buy online
online purchase abortion pill click here pill for abortion online
cytotec abortion open abortion pill online purchase
women who cheated wifes that cheat read
go cheater click
read website how to catch a cheater
how women cheat married men having affairs link
open under arm viagra read here
website how taking viagra works viagra superactive canadian
click here wife cheated how to know if wife has cheated
redirect why do people cheat cheaters
open wife cheaters cheat on wife
order abortion pill online morning after pill abortion how much for an abortion pill
free spyware apps spy program for android top spy app for android

ΣΠΟΥΔΕΣ:

8 ΕΞΑΜΗΝΑ

Το τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο, το οποίο προσδιορίζεται απο τις κατευθύνσεις:

1.Κατεύθυνση της Συνεχούς Εκπαίδευσης

2.Κατεύθυνση της Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

Οι εισαγόμενοι φοιτητές επιλέγουν κατεύθυνση στο τέλος του Β' εξαμήνου σπουδών. 

Η πρώτη στοχεύει να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στην απόκτηση της εκπαιδευτικής,ψυχολογικής και διοικητικής κατάρτισης και η δεύτερη στοχεύει στο να καταρτίσει εξειδικευμένους εκπαιδευτές ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάμηνα. Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα και διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο. 

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από 2 κύκλους σπουδών, διάρκειας 1 έτους και 3 ετών αντίστοιχα. Ο πρώτος κύκλος σπουδών είναι κοινός για όλους τους φοιτητές. Στον κύκλο αυτό διδάσκονται μαθήματα που σχετίζονται και με τις δύο κατευθύνσεις. Ο δεύτερος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει τα μαθήματα κατεύθυνσης. Το Τμήμα διαθέτει βιβλιοθήκη σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ: -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ(Υ) -ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Υ) -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ H/Y (Υ) -ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (ΥΕ) -ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΥΕ) -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ(ΥΕ) -ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (Υ) -ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ -ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ -ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ: -ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι (Υ) -ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Υ) -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΥΕ) -ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΥΕ) -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (ΥΕ) -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ(ΥΕ) -ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ -ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ -ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ: -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Υ) -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Υ) -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (Υ) -ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ(Υ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΥΕ) -Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ Ι (ΥΕ) -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (Υ) -ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ(ΥΕ) -ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ -ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ -ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ: -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Υ) -ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Υ) -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΙ (ΥΕ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ:ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ (ΥΕ) -ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΥΕ) -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ (Υ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (Υ) -ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ(Υ) -ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ -ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ -ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

Κατεύθυνση ΑΜΕΑ (Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες)

5o εξάμηνο: -ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Ι (Υ) -ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Υ) -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ (ΥΕ) -ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ (YE) -ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Α.Μ.Ε.Α. (ΥΕ) -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ(ΥΕ) -ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ(Υ) -ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ(Υ) -ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ (ΥΕ) -ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ (Ε)

6o εξάμηνο: -ΒΑΣΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ(Υ) -ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ (Υ) -ΨΥΧΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (Υ) -ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΙΙ (ΥΕ) -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (Υ) -ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ(Ε) -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ(Υ) -ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ (Υ)

7o εξάμηνο: -ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι (Υ) -ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ Α.Μ.Ε.Α(ΥΕ) -ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ(Υ) -ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Α.Μ.Ε.Α.(ΥΕ) -ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Α.Μ.Ε.Α.(ΥΕ) -ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (ΥΕ) -ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ(ή μάθημα ΥΕ κατεύθυνσης) -ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ (Ε)

8o εξάμηνο: -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ(ΥΕ) -ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ (Υ) -ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ(ΥΕ) -ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ(ή μάθημα ΥΕ κατεύθυνσης) -ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ(Ε) -ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ(ΥΕ) -ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ(ΥΕ) -ΔΥΣΛΕΞΙΑ:ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ(ΥΕ)

 

Κατεύθυνση Συνεχής Εκπαίδευση

5o εξάμηνο: -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (Υ) -ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ(Υ) -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ(Υ) -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ(ΥΕ) -ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Υ) -ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΥΕ) -ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ(Υ) -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ(ΥΕ) -ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ(ΥΕ) -ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ (Ε)

6o εξάμηνο: -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(Υ) -ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΥΕ) -ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΥΕ) -ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ-ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ:ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ(ΥΕ) -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΥΕ) -ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ(Ε) -ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ(ΥΕ) -ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ(Υ) -ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ(ΥΕ)

7o εξάμηνο: -ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ(ΥΕ) -ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΥΕ) -ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Υ) -ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι (Υ) -Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΥΕ) -ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ(Υ) - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ(ή μάθημα ΥΕ κατεύθυνσης) - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ (Ε)

8o εξάμηνο: -ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Υ) -ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ (Υ) -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΥΕ) -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΥΕ) -ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ(ή μάθημα ΥΕ κατεύθυνσης) -ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ(Ε) -ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ(ΥΕ) .

ordering abortion pills to be shipped to house go abortion pill buy online
redirect catch a cheat dating for married men
generic mexico pharmacy viagra open link
link cheater online
women who cheat on their husband cheat husband women affair
infidelity in marriage infidelity in marriage redirect
women love to cheat when women cheat online
abortion pill bleeding abortion chicago abortion paperwork
redirect click percent of women that cheat
website go open
free spyware apps spy program for android top spy app for android

Από τη διερεύνηση της αγοράς προκύπτει ότι:

Α. Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Συνεχούς Εκπαίδευσης θα μπορούν να απασχοληθούν:

1. Σε οργανισμούς δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα που ασχολούνται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό καθώς και με την οικονομική (επαγγελματική) και κοινωνική ενσωμάτωση μειονεκτουσών ομάδων και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

2. Σε βιομηχανίες και στο δημόσιο με την ανάληψη μελετών και εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων για την επαγγελματική κατάρτιση.

3. Σε επιχειρήσεις ως στελεχικό δυναμικό που είναι απαραίτητο στον νευραλγικό τομέα της κατάρτισης και επανακατάρτισης ενηλίκων, ιδιαίτερα στα δεδομένα των νέων τεχνολογιών.

4. Σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων που ανήκουν στην ομάδα των λειτουργικά αναλφάβητων.

5. Σε προγράμματα διάδοσης της ελληνικής γλώσσας σε ενηλίκους άλλων χωρών.

 

Β. Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες μπορούν να απασχοληθούν στον ιδιωτικό τομέα ως εξειδικευμένοι εκπαιδευτές στην ειδική αγωγή, καθώς επίσης σε αντίστοιχες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, π.χ. σε σχολεία, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κέντρα ψυχικής υγιεινής, δημοτικά και νομαρχιακά κέντρα ψυχοεκπαιδευτικής υποστήριξης

pill for abortion online abortion pill abortion pills
how to cheat with a married woman women who cheated redirect
cheater why women cheat on their husband i dream my husband cheated on me
abortion pill bleeding website abortion paperwork
online affair most women cheat women will cheat
pictures of people with aids hiv symptoms in men aids and hiv facts
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ
Ειδικά μαθήματα
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης
Share
Αθανασία
Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015
Σχολές - Τμήματα
Μεταγραφή
 Καλησπερα! Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής:η αδερφή μου πέρασε εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική στην Κόρινθο. Μπορεί να πάρει μεταγραφή για Θεσσαλονίκη; Είναι ίδιες οι σχολές αυτες;
Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 8 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Μαριλου
Τρίτη, 4 Αυγούστου 2015
Σχολές - Τμήματα
απορια

 Τι βγαινεις απο το συγκεκριμενο τμημα?

Δασκαλος ειδικης αγωγης,νηπιαγωγος ειδικης αγωγης,κοινωνιολογος τι? 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 31 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2015

Σχόλια (0)

Μπορεις να εργαστεις σαν δασκαλος η νηπιαγωγος η σαν κοινωνιολογος στο εξωτερικο?

Κυριε Κουτρουμπελη τι βγαινει κανεις απο αυτο το τμημα,διοτι εχω μπερδευτει παρα πολυ!! ? 

Υποβλήθηκε πριν από 30 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

 
Τρίτη, 4 Αυγούστου 2015

Σχόλια (0)
 Βάζοντας στο google  την ονομασία του τμήματος μπορείς να πάρεις έγκυρες απαντήσεις!
Υποβλήθηκε πριν από 31 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

Share
Μάριος
Σάββατο, 18 Ιουλίου 2015
Σχολές - Τμήματα
Προσέξτε!!

 Καλησπέρα Σας.
Είμαι φοιτητής του συγκεκριμένου τμήματος και θεωρώ αναγκαίο να διευκρινίσουμε τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτω 

Από το τμήμα αυτό σε καμία περίπτωση δε βγαίνεις κοινωνιολόγος!!! Διδασκόμαστε ελάχιστα μαθήματα κοινωνιολογίας και αυτά σε βοηθητικό επίπεδο (π.χ Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης). Από το τμήμα αυτό μπορείς να εργαστείς είτε ως Ειδικός Παιδαγωγός είτε ως Ειδικός στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Ανάλογα με τη κατεύθυνση που επιλέγεις στο δεύτερο έτος.
Επίσης, είναι μεγάλη η σύγχιση που δημιουργείται σχετικά με το αντικείμενο σπουδών, γι αυτό και τελικά μάθαμε οτι το τμήμα θα μετονομαστεί σε  τμήμα Ειδικής Αγωγής- Αποκατάστασης & Δια Βίου Μάθησης.


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 47 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Ελευθερία
Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015
Σχολές - Τμήματα
ΕΚΠ Θεσσ/κης ή ΠΕΑ Βόλου
 Καλησπέρα σας! Με ενδιαφέρει η ειδική αγωγή αλλα δεν ξέρω πιο τμήμα να διαλέξω πρώτο! απο την μια η θεσσ/κη είναι πιο ωραία πολη απο τον Βόλο αλλα απο την άλλη δεν ξέρω κατα πόσο επαρκής είναι η καταρτιση του ΠΑΜΑΚ στην ειδική αγωγή σε σχέση με του Βόλου! Επίσης με ανησυχεί και το οτι το ΠΑΜΑΚ εχει κατευθυνση ειδικης αγωγής ενώ το Πανεπ.Θεσσαλίας εχει ολόκληρο τμήμα. Αν και τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι ίδια, μήπως το πρόγραμμα σπουδών στο παμακ δεν καλύπτει το εύρος της ειδικής αγωγης;
free spyware apps top free spy apps for android top spy app for android

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 52 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Μάριος
Κυριακή, 28 Ιουνίου 2015
Σχολές - Τμήματα
Πρόβλεψη βάσης 2015
Γεια σας. Μόλις τελείωσα τις πανελλήνιες και ενδιαφέρομαι για το συγκεκριμένο τμήμα. Μπορείτε να μου πείτε μια πρόβλεψη βάσης; Έχω βγάλει 16.730 μόρια στο 1ο πέδιο και νομίζω είμαι στο όριο για το αν την πιάνω ή όχι.

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 68 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Ελισάβετ
Σάββατο, 27 Ιουνίου 2015
Σχολές - Τμήματα
Επιλογή Σχολής

 Γεια σας,

ήθελα να ζητήσω την γνώμη σας για ένα θέμα που με προβληματίζει σχετικά με την σχόλη! Στις πανελλήνιες εξετάσεις έβγαλα 17.543 και με ενδιαφέρει το συγκεκριμένο τμήμα αλλά για κακή μου μάλλον τύχη με ενδιαφέρουν και οι πολιτικές επιστήμες και το τμήμα ιστορίας και αρχαιολογίας! 
Θα ήθελα να μου δώσετε την άποψη σας για τις σχολές και ποια είναι φρόνιμο να επιλέξω;
 

Ευχαριστώ 

free spyware apps top free spy apps for android top spy app for android

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 69 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Σάββατο, 27 Ιουνίου 2015

Σχόλια (1)
 να επιλεξεις αυτο που αγαπας περισοοτερο! ειναι ''ευλογια'' να σπουδαζεις αυτο που αγαπας! απλα να κοιταξεις τα επαγγελματικα δικαιωματα! απο την εκπαιδευτικη πολιτικη μπορεις να βγεις δασκαλος ειδικης αγωγης! απο πολιτικη επιστημη πολιτικος επιστημων(στην ελλαδα δεν εχει διευρυνθει τοσο αυτο το πεδιο των τμηματων και ενα μεταπτυχιακο κρινεται αναγκαιο για εξειδικευση) και ιστορια αρχαιολογια που βγαινεις ιστορικος-φιλολογος(ολα τα φιλολογικα μαθηματα μπορεις να διδαξεις)βεβαια το ατου του τμηματος ειναι η ιστορια καθως και ο σημαντικος για την ελλαδα κλαδος της αρχαιολογιας(ομως πολυ ανεργια στις μερες μας). 
Υποβλήθηκε πριν από 69 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

 [Κλείσιμο]
Σάββατο, 27 Ιουνίου 2015

Σχόλια (1)

Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση!
Δυστυχώς όπως είπες και εσύ (ελπίζω να μην σε προσβάλλω με τον ενικό) αυτό που αγαπώ έχει ίσως και το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας από την θεωρητική κατεύθυνση! Γι 'αυτό ζητάω γνώμες για να αποφασίσω λίγο πιο εύκολα! 
 

Υποβλήθηκε πριν από 69 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

   
Σάββατο, 27 Ιουνίου 2015

Σχόλια (0)
 οχι οχι δεν πειραζει σιγα! οντως, οχι μονο τα παιδαγωγικα αλλα σχεδον ολες οι σχολες της θεωρητικης εχουν τον ιδιο ''δρομο''.
Υποβλήθηκε πριν από 68 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

Share
Μαρια
Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015
Σχολές - Τμήματα
Απορια

 Καλησπερα,

      Ηθελα να ρωτησω τι ειδους μεταπτυχιακα μπορει να κανει εχοντας ακολουθησει τον δευτερο κλαδο,ειδικης αγωγης, του τμηματος.? 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 72 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Ζησιού Ζοζεφίνα
Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015
Σχολές - Τμήματα
Κατατακτήριες εξετάσεις

 Καλησπέρα,

Έχω ξεκινήσει προετοιμασία για τις κατατακτήριες εξετάσεις 2015-2016.

Θα ήθελα να ρωτήσω εάν δίνεται κάποια επιπλέον βοήθεια από τη σχολή

πέρα από την ύλη  που είναι αναρτημένη.

Ευχαριστώ. 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 89 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015

Σχόλια (1)
 geia sou.kai egw dinw alla gia allh sxolh.mia erwthsh.h kainouria ulh exei vgei gia t tmhma pou s endiaferei?
Υποβλήθηκε πριν από 88 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  
Τρίτη, 9 Ιουνίου 2015

Σχόλια (0)
 Ναι, έχει βγει από τα μέσα μα'ί'ου περίπου..
Υποβλήθηκε πριν από 87 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

Share
Χρηστος
Σάββατο, 2 Μαΐου 2015
Σχολές - Τμήματα
Απορια
 Απο το συγκεκριμενο τμημα τι βγαινεις?
Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 125 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Σάββατο, 2 Μαΐου 2015

Σχόλια (0)
 αναλογα με την κατευθυνση!! ΜΠΟΡΕΙΣ να παρεις την κατευθυνση της ειδικης αγωγη και να αποκτησεις ακριβως τα ιδια επαγγελματικα διακιωματα με τον αποφοιτο του τμηματος παιδαγγικου ειδικης αγωγης βολου!! καλη επιτυχια σε οτι και αν κανεις!!
Υποβλήθηκε πριν από 125 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

Share
Κωνσταντινα Γιαννουση
Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015
Σχολές - Τμήματα
Μεταγραφη
Καλησπερα, θα ηθελα να κανω μια ερωτηση, δινω φετος πανελληνιες με ενδιαφερει πολυ το συγκεκριμενο τμημα βεβαια εχω τις αμφιβολλιες μου κατα ποσο θα πιασω τα μορια θελω να μου πειτε αν γινεται μεταγραφη απο τη σχολη του Βολου που ειναι ειδικο παιδαγωγικο σ'αυτη του παμακ.. γιατι αν υπαρχει τετοια δυνατοτητα θα δηλωσω και τον Βολο.Ευχαριστω:)
most women cheat what makes husbands cheat wives that cheat
women who cheated online read
click here click percent of women that cheat
viagra 100mg tablet generic no prescription viagra online
generic mexico pharmacy viagra open link
open go viagra soft how to take
link husband watches wife cheat married cheat
infidelity in marriage why people cheat redirect

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 205 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015

Σχόλια (1)

 Τα τμήματα είναι μη αντίστοιχα

(δείτε πάνω αριστερά )

 

click here women who like to cheat women cheat on their husbands
link husband watches wife cheat married cheat
how to cheat with a married woman women affairs women who cheat on husbands
Υποβλήθηκε πριν από 205 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  
Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

Σχόλια (0)
Ευχαριστω πολυ δεν το γνωριζα απλα εμαθα οτι εγιναν και απο κορινθο μεταγραφες φετος και μου εκανε εντυπωση και ηθελα να δω αν γινεται και απο βολο ! ευχαριστω και παλι :)
women who cheated online read
women who cheat on their husband signs of infidelity unfaithful husband
website open why women cheat on men they love
Υποβλήθηκε πριν από 205 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

 
Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015

Σχόλια (0)
 νομιζω δεν γινεται αυτο που λες...δεν ειναι ακριβως το ιδιο τμημα
generic mexico pharmacy viagra buy viagra online at link
link what is infidelity married cheat
how to cheat with a married woman women cheat husband women who cheat on husbands
women love to cheat click here online
Υποβλήθηκε πριν από 205 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

Σελίδα 1 από 2 (17 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
Επόμενο