Κυριακή, 19 Απριλίου 2015
ΒΟΛΟΣ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Το τμήμα έχει σκοπό την κατάρτιση ειδικών επιστημόνων που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση των ατόμων με εκ γενετής ή επίκτητες μόνιμες ή παροδικές σωματικές, αισθητηριακές και ψυχοπνευματικές αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες, που δεν τους επιτρέπουν να ακολουθήσουν το ρυθμό και τον τρόπο της σχολικής εκπαίδευσης των άλλων παιδιών. Να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης στα παιδιά με ειδικές ανάγκες, μέσα από την άρτια εκπαιδευτική κατάρτιση και εξειδίκευση των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις επιταγές της σύγχρονης επιστήμης.
where can i get the abortion pill online click buy cytotec for 24 week abortion
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
viagra vs cialis real life comparisons generic viagra sales click here
click here wife cheated how to know if wife has cheated
how to cheat with a married woman women who cheated redirect
women who cheat why women cheat on their husbands reasons why women cheat on their husbands
redirect redirect cheaters
go online read here
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ
 
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής διαρθρώνεται σε δύο (2) κατευθύνσεις:
1) Κατεύθυνση με το πτυχίο Ειδικής Αγωγής Νηπιαγωγού.
2) Κατεύθυνση με το πτυχίο Ειδικής Αγωγής Δασκάλου.
 
Στα πλαίσια του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, λειτουργεί τα τελευταία χρόνια στο Βόλο το σύγχρονο και πρωτοποριακό Εργαστήριο Νευροψυχολογίας του Παιδιού, υπό τη διεύθυνση του Νευροψυχολόγου και Νευρογλωσσολόγου καθηγητή Αργύρη Καραπέτσα μαζί με τη συνεργασία αξιόλογων επιστημόνων, θεραπευτών και ερευνητών.
Ο βασικός στόχος του Εργαστηρίου Νευροψυχολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι αρχικά η κάλυψη των αναγκών των φοιτητών του οικείου Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, για εκπαιδευτική και κλινική πρακτική και άσκηση. Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου καλύπτουν σχεδόν όλο το επιστημονικό φάσμα της Ειδικής Αγωγής και ως εκ τούτου αποτελούν σημαντικό χώρο τριβής και πολύ ωφέλιμη εμπειρία για τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς της Ειδικής Αγωγής.
Ο δεύτερος εξίσου βασικός στόχος της λειτουργίας του Εργαστηρίου είναι η διάγνωση και η θεραπεία δυσλειτουργιών και άλλων διαταραχών, που αφορούν στον ευρύτερο χώρο της Νευροψυχολογίας και της Νευρογλωσσολογίας. Πιο συγκεκριμένα, υπό την επίβλεψη του διευθυντή του Εργαστηρίου και έγκριτου επιστήμονα, καθηγητή Αργύρη Καραπέτσα, πραγματοποιούνται αρχικά διαγνώσεις, ενώ στη συνέχεια, σχεδιάζεται και εφαρμόζεται η κατά περίπτωση ενδεδειγμένη θεραπευτική αγωγή στα ακόλουθα: Διαταραχές ομιλίας και γλώσσας (αφωνία, δυσφωνία, δυσλαλία, δυσφασία, αφασία, δυσαρθρία, τραυλισμός κ.ά) Μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία κ.ά) Διαταραχές αντίληψης του οπτικού, ακουστικού και απτικού συστήματος (αγνωσία, απραξία κ.ά) Διαταραχές μάθησης και μνήμης Προβλήματα συγκέντρωσης προσοχής και υπερκινητικότητας Ψυχολογικά προβλήματα παιδιών, εφήβων και ενηλίκων Διαταραχές στην ανάπτυξη και οργάνωση των ανώτατων πνευματικών λειτουργιών στο παιδί (γλώσσα, σκέψη, φαντασία, συλλογισμός, προγραμματισμός, αφαίρεση, υπόθεση κ.ά)
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Εργαστήριο Νευροψυχολογίας μπορεί να απευθυνθεί κάποιος, με στόχο όχι αποκλειστικά την αντιμετώπιση διαταραχών, που δυσχεραίνουν τη ζωή και εμποδίζουν την εξέλιξή του, αλλά, επίσης και για να προχωρήσει, αν το επιθυμεί, στην αξιολόγηση της γνωστικής, αντιληπτικής και συναισθηματικής του κατάστασης. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει δυνατότητα, τόσο για τα παιδιά όσο και γα τους ενήλικες, να ανιχνεύσουν κατά πόσο οι γνωστικές, νοητικές, συναισθηματικές και αντιληπτικές τους λειτουργίες βρίσκονται σε φυσιολογικά επίπεδα ή ενδεχομένως υπάρχει κάποια απόκλιση προς τα πάνω, ενδεικτική ίσως, κάποιας ιδιαίτερης κλίσης, ταλέντου, ευφυίας (ιδιοφυΐας ή μεγαλοφυΐας) που αξίζει τη προσοχή και την ενθάρρυνση από το περιβάλλον του ενδιαφερόμενου.
Ειδικότερα, γίνεται: Εκτίμηση της πνευματικής ωριμότητας Ανίχνευση των ιδιαίτερων ικανοτήτων (μέτρηση ευφυίας, ανίχνευση ιδιοφυΐας και μεγαλοφυΐας) Μέτρηση της ακρίβειας και της ταχύτητας σκέψης Αξιολόγηση της αφαιρετικής σκέψης Αξιολόγηση της τοπογραφικής, μηχανικής και μαθηματική ικανότητας Αξιολόγηση των στοιχείων εκείνων που αφορούν την προσωπικότητα, το χαρακτήρα και τη "φυσιολογικότητα" της συμπεριφοράς ενός ατόμου Πολύ συχνά οι λανθασμένες επιλογές των νέων ατόμων, σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας, δεν οφείλονται μόνο στην έλλειψη πληροφόρησης αλλά και στη λανθασμένη υποτίμηση ή υπερεκτίμηση των ιδιαίτερων ικανοτήτων και χαρακτηριστικών τους. ΄Ετσι, λοιπόν, μέσα από την ανίχνευση των ειδικών ταλέντων, κλίσεων και ιδιαιτεροτήτων των παιδιών, είναι φανερό το πόσο πολύτιμη βοήθεια μπορεί να προσφέρει το Εργαστήριο και στην υπόθεση του Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
Το Εργαστήριο Νευροψυχολογίας του Παιδιού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποτελεί πυρήνα εκπαιδευτικής, κλινικής αλλά και ερευνητικής δράσης στον ευρύτερο χώρο της Νευροψυχολογίας. Η τρίτη του, λοιπόν, σημαντική συνεισφορά είναι ο ερευνητικός τομέας. Οι έρευνες που διενεργούνται αφορούν συχνά μεγάλες μερίδες πληθυσμού, ενώ τα αποτελέσματά τους δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά παγκόσμιας κυκλοφορίας, προκαλώντας το ενδιαφέρον, τόσο των Ελλήνων όσο και των ξένων ερευνητών στο χώρο της Νευροψυχολογίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την άμεση συνεργασία του Εργαστηρίου με πολλούς έγκριτους επιστήμονες και ειδικούς παιδαγωγούς του εξωτερικού που αναπτύσσουν ανάλογες δραστηριότητες.
cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
women who cheated online read
read website how to catch a cheater
affairs with married men women who like to cheat go
will my husband cheat why husband cheat women who want to cheat
cytotec abortion how much is the abortion pill with insurance pill abortion procedure
order abortion pill online morning after pill abortion how much for an abortion pill
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να αναζητήσουν εργασία σε σχολεία, ιδρύματα και κέντρα παιδιών με ειδικές ανάγκες. Επίσης υπάρχει ζήτηση των υπηρεσιών στήριξης των παιδιών με ειδικές ανάγκες και από την κοινωνία. Πρόκειται για ειδίκευση που ολοένα και περισσότερο αποκτά σημασία, καθώς αναγνωρίζονται τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ενώ παράλληλα η κοινωνία συνειδητοποιεί τις υποχρεώσεις της απέναντί τους.
 
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Παιδαγωγός Ειδικής Αγωγής
how to catch a cheat dating for married men online
generic mexico pharmacy viagra go link
will my husband cheat why husband cheat women who want to cheat
how to know if wife has cheated why do husbands cheat women who cheat on men
online cheat on my husband website
women love to cheat when women cheat online
website what to expect when taking abortion pill how abortion pill works
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ειδικά μαθήματα
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης
Share
Ελισάβετ
Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2015
Σχολές - Τμήματα
Ειδική αγωγή ερώτηση

 Γεια σας. Τελειωνω τις σπουδες μου στο τμημα Ιστορίας αρχαιολογίας και κοινωνικής ανθρωπολογίας στο Βόλο με κατεύθυνση Ιστορίας. Εν ολίγοις θα εργαστώ ως φιλόλογος. Σκεπτόμενη για μεταπτυχιακό θεώρησα χρήσιμο να συνδυάσω το πτυχίο μου με μεταπτυχιακό στο τμήμα ειδικής αγωγής στην ίδια πόλη..

Θα ήθελα να μάθω λοιπόν εάν με αυτον τον τρόπο θα μου είναι πιο εύκολο να διοριστώ σε 'κανονικό σχολείο' λόγω αυτου του μεταπτυχιακού. Εν τέλει με ενδιαφέρουν ζητήματα που σχετίζονται με μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία κτλ αλλά ενδιαφέρομαι κυρίως για δουλειά σε 'κλασικό σχολείο'.. θεωρείτε λοιπόν ότι θα με βοηθήσει να απορροφηθώ ευκολότερα ή έχει να μου προτείνετε κάποιο άλλο μεταπτυχιακό?

most women cheat wives that cheat
women who cheated online read
how to catch a cheat dating for married men online
viagra 100mg tablet buy viagra in toronto online
click here wife cheated how to know if wife has cheated
online married men and affairs read here
women who cheat why women cheat on their husbands reasons why women cheat on their husbands
redirect why do people cheat cheaters
go abortion in canada read here

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 70 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2015

Σχόλια (1)

 Ναι βοηθά προς την κατεύθυνση αυτή αφού σε μοριοδοτεί  για τον διορισμό σου στη γενική εκπαίδευση (+3 μόρια) αλλά και αυξάνει τις πιθανότητες να εργαστείς σαν αναπληρωτής Ειδικής Αγωγής (+4 μόρια) και μάλιστα με τις περισσότερες θέσεις να προσφέρονται στο γενικό σχολείο (παράλληλη στήριξη, ένταξη) και όχι στο ειδικό. 

Βέβαια στην ΕΑ έχουμε πολλούς φιλόλογους και υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός αλλά το καθεστώς πρόσληψης είναι σε συνεχή αναδιαμόρφωση και τα μεταπτυχιακό βοηθάει σημαντικά. Το σημαντικό είναι πως εάν αποκτήσεις προϋπηρεσία στην ΕΑ αυτή μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις στη συνέχεια και για το γενικό σχολείο.

link viagra video resluts viagra uk cheap purchase buy
why husband cheat click here cheat wife
Υποβλήθηκε πριν από 70 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2015

Σχόλια (0)
 Ευχαριστώ πολύ. Πολύ βοηθητική η απάντησή σας.!
cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
women who cheat on their husband click unfaithful husband
Υποβλήθηκε πριν από 69 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
ΑΝΩΝΥΜΗ
Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2015
Σχολές - Τμήματα
ΕΡΩΤΗΣΗ ?

 γεια σας θα ηθελα να ρωτησω ποσα μορια χρειαζονται για να περασω  στο παιδαγωγικο ειδικησ αγωγησ φετοσ  ?

 

go cheater click
how to catch a cheat dating for married men online
generic mexico pharmacy viagra open link
infidelity in marriage why people cheat redirect
abortion pill bleeding website abortion paperwork
go how early can i get an abortion pregnancy termination options

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 97 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2015

Σχόλια (0)
 Διερωτώμαι και όχι άδικα, πώς είναι δυνατόν να απευθύνετε τέτοια ερωτήματα τα οποία ούτε με εικασίες και υποθέσεις δεν μπορούν να απαντηθούν.
how to catch a cheat go online
generic mexico pharmacy viagra open link
link married cheat online
link husband watches wife cheat married cheat
how to know if wife has cheated why do husbands cheat women who cheat on men
Υποβλήθηκε πριν από 97 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2015

Σχόλια (0)

 Αυτό θα εξαρτηθεί από τις φετινές επιδόσεις, τις θέσεις που θα δοθούν και τη σχετική ζήτηση.

Άρα το ερώτημα δεν μπορεί να απαντηθεί αυτή τη χρονική στιγμή. 

cytotec abortion open abortion pill online purchase
redirect why women cheat on their husband dating for married men
how to catch a cheat cheat on my wife online
Υποβλήθηκε πριν από 97 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Έλενα
Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2014
Σχολές - Τμήματα
κατατακτηριες - μεταπτυχιακο

Κύριε Κουτρουμπελη καλησπέρα σας.

 

Είμαι απόφοιτη του φπψ  με κατεύθυνση ψυχολογία. Σκέφτομαι να δώσω κατατακτήριες στο τμήμα ειδικής αγωγής στο Βόλο. Ενδιαφέρομαι ομως και για το ΠΜΣ Συμβουλευτικης στο ιδιο πανεπιστημιο. Με ενδιαφερουν οι κατευθυνσεις της ειδικης αγωγης , της συμβουλευτικης και της σχολικης ψυχολογιας. Εκτος απο τον ιδιωτικο τομεα, θα ηθελα να γνωριζω οτι μπορω να διεκδικησω και μια θεση στο δημοσιο τομεα(για τους φιλολόγους τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα). Βρίσκομαι λιγο στα ''χαμενα'' οπως καταλαβαίνετε. Θα εκτιμούσα πολύ τη συμβουλή σας.

online purchase abortion pill click here pill for abortion online
cytotec abortion open abortion pill online purchase
how to cheat on husband click find an affair
redirect why people cheat dating for married men
viagra 100mg tablet buy viagra in toronto online
cheater why women cheat on their husband i dream my husband cheated on me
married men cheat signs of unfaithful husband read here
abortion pill bleeding website abortion paperwork

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 243 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
.
Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014
Σχολές - Τμήματα
Ανώνυμη
 Καλησπέρα! Ενδιαφέρομαι να δηλώσω ως πρώτη επιλογή στο μηχανογραφικό το τμήμα Ειδικής Αγωγής στο Βόλο. Ωστόσο το μεταπτυχιακό μου θέλω να είναι στην Ψυχολογία... Θα ήθελα, λοιπόν, να ρωτήσω εάν θα μπορούσα να δώσω για μεταπτυχιακό στο εξωτερικό από αυτό το τμήμα. 
online purchase abortion pill abortion pill pill for abortion online
reasons married men cheat all wives cheat I cheated on my boyfriend
redirect why women cheat on their husband dating for married men
viagra 100mg tablet redirect online
infidelity in marriage infidelity in marriage redirect
abortion pill bleeding website abortion paperwork
go redirect pregnancy termination options

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 281 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Σάββατο, 26 Ιουλίου 2014

Σχόλια (0)
 Σας παρακαλώ ας απαντήσει κάποιος που γνωρίζει...
pill for abortion online abortion pill abortion pills
read women cheat husband website
click here women that cheat on their husbands women cheat on their husbands
most women cheat wives that cheat
why husband cheat reason why husband cheat cheat wife
Υποβλήθηκε πριν από 266 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Αθηνά
Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014
Σχολές - Τμήματα
Πτυχιο
 Καλησπέρα Κ.Κουτρουμπελη. Πριν από λίγες μέρες τελείωσα τις Πανελλήνιες και έχω αρχίσει να ψάχνω ηδη για Α.Ε.Ι.. Όνειρο μου ηταν να γίνω Φιλολογος ωστοσο δεν ενδεχεται να δηλωσω τις σχολες Φιλολογιας στο μηχανογραφικο μου τον επομενο μηνα λογω των υψηλων δεικτων ανεργιας στο επαγγελμα αυτο. Μου αρεσει να μαθαινω πραγματα στους αλλους και γενικα να "μοιραζω" τις γνωσεις μου. Η ειδικη αγωγη ειναι ενα Πανεπιστημιο που το εχω λαβει σοβαρα υποψην μου απλα δεν ξερω εαν οντως θα μου ταιριαζει τοσο. Δεδομενου οτι θα περασουμε μονο στην πρωτη σχολη του μηχανογραφικου μας πιεζομαι γιατι φοβαμαι μην κανω λαθος επιλογη επειδη δεν γνωριζω ποσο μπορω να ανταπεξελθω στις απαιτησεις του συγκεκριμενου επαγγελματος και ποσο ευχαριστημενη θα μεινω απο την επιλογη μου αυτη. Θα ηθελα λοιπον να μου πειτε και την δικη σας γνωμη και ισως να με παροτρύνετε να παρω την μεγαλη αποφαση για το επαγγελμα που θα ασκω στην υπολοιπη ζωη μου. *Δεδομενου οτι εχω γραψει καλα στις Πανελληνιες και περιμενω γυρω στα 18.000*    ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
reasons married men cheat wife affair I cheated on my boyfriend
read click here how to catch a cheater
how women cheat read here link
click here click percent of women that cheat
generic mexico pharmacy viagra buy viagra online at link
go online read here

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 305 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014

Σχόλια (2)

 Απ ότι φαίνεται διαθέτεις την "κοινωνικότητα" που απαιτούν τα επαγγέλματα της εκπαίδευσης αλλά και το αντίστοιχο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να ανταπεξέλθεις.

Δεν υπάρχουν έτοιμες λύσεις οι οποίες θα σου διασφαλίσουν 100% την απασχόληση.

Όλες οι έρευνες συντείνουν πως οι πιθανότητες αυξάνονται σημαντικά όταν - όπως εύστοχα επικοινωνεί το Υπουργείο - κάνουμε αυτό  που μας αρέσει και αυτό στο οποίο είμαστε καλοί.

Μέσω της Φιλολογίας αναπτύσσεις πολλές δεξιοτητες που έχουν ζήτηση και σε αρκετούς τομείς πέραν της εκπαίδευσης (λχ επικοινωνία, ΜΜΕ. δημόσιες σχέσεις, διαφήμιση).

Αλλά μην υποτιμάς τον εαυτό σου (η αυτοεκτίμηση αναπτύσσεται ή όχι ανάλογα με τη στάση που εμείς επιλέγουμε να έχουμε απένταντι στα πράγματα) ούτε την ειδικότητα που σου αρέσει (εκπαίδευση). Μπορεί να έχουμε πολλούς αποφοίτους φιλολογικών τμημάτων αλλά από την άλλη υπάρχει διαχρονικά σταθερή ζήτηση και οι καλοι του χώρου μπορεί να δυσκολευονται στην αρχή αλλά σίγουρα θα έχουν την ευκαιρία τους (με την ειδική αγωγή μπορείς να ασχοληθείς και μέσω της Φιλολογίας).

Καλή επιλογή! 

click here i dream my husband cheated on me percent of women that cheat
viagra vs cialis real life comparisons where can i hide my viagra click here
open read here viagra soft how to take
affairs with married men women cheat because go
Υποβλήθηκε πριν από 305 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014

Σχόλια (0)
 καλησπέρα!!έδωσα πανελλήνιες φέτος και έβγαλα 17.200 μόρια και σκέφτομαι να σπουδάζει στο τμήμα της ειδικής αγωγής στο βόλο και θα ήθελα να ρωτήσω αν η επαγγελματική αποκατάσταση είναι καλή και αν θα μποτούσα να έχω και άλλες διεξόδους από εκεί μάλιστα σχεφτόμουν να πραγματιποιήσει και ένα μεταπτυχιακό όσον αφορά τηνν  εργοθεραπεία στα άτομα με ειδικές αναγκές δηλαδη να μπορώ να τους βοηθάω και κινησιολογικά !!μήπως θα μπορούσατε να μου πείτε την άποψη σας ή και άλλες γνώμες?
cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
women who cheat on their husband signs of infidelity unfaithful husband
how to catch a cheat cheat on my wife online
Υποβλήθηκε πριν από 282 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014

Σχόλια (0)
 Κατα την γνώμη σας η Ειδικη αγωγη ειναι ενα δημιουργικο επαγγελμα που σε κρατα απασχολημενο και δεν σε οδηγει στην απογνωση..?
ordering abortion pills to be shipped to house link where can i get the abortion pill online
cytotec abortion open abortion pill online purchase
go how early can i get an abortion pregnancy termination options
Υποβλήθηκε πριν από 304 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Στράτος
Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2013
Σχολές - Τμήματα
Φοιτητής Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με ειδικότητα ειδική αγωγή

Καλή σας μέρα κύριε Κουτρουμπέλη.

Λέγομαι Στράτος. Είμαι 4οετής φοιτητής στο Τ.Ε.Φ.Α.Α του πανεπιστημίου Θεσσαλίας και έχω επιλέξει ειδικότητα "Ειδική Φυσική Αγωγή". Αγαπάω την ειδικότητα μου και πιστεύω δεν θα μου ταίριαζε κάτι άλλο.

Πολλοί με ρωτάνε τι θα κάνω αφού τελειώσω τη σχολή. Μου λένε να ψάξω για κάποιο μεταπτυχιακό που να έχει σχέση με την ειδικότητά στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αλλά δεν είμαι σίγουρος. Ακούγοντας διάφορες απόψεις και παροτρύνσεις σκέφτομαι το ενδεχόμενο κατατακτήριων εξετάσεων για το Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής τελειώνοντας τη σχολή.

Η αδερφή μου είναι 2ο έτος Νηπειαγωγών και θέλω να μου δώσετε κι εσείς την δική σας γνώμη. Θα μπορούσα να συνδιάσω τις σπουδές με τις δικές της; Θα άξιζε παραπάνω φοίτηση δεδομένου και της δυσκολής οικονομικής κατάστασης;

Προσωπικά νιώθω πως θα άξιζε :) Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.

reasons married men cheat wife affair I cheated on my boyfriend
women who cheated online read
click read wives cheat
viagra 100mg tablet buy viagra in toronto online
affairs with married men women cheat because go
how to cheat with a married woman women affairs women who cheat on husbands
website infidelity why women cheat on men they love

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 496 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2013

Σχόλια (1)

Θα προτιμούσα να ενισχύσεις τα προσόντα σου με ένα μεταπτυχιακό στην Ε.Α. ή στην κινητική αποκατάσταση.

Η λογική του Υπουργείου είναι τα επόμενα χρόνια να περιορίσει τα Ειδικά Σχολεία και να εντάξει τους περισσότερους μαθητές στα Γενικά Σχολεία μέσω της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Πέραν αυτού καλό είναι, σε ό,τι κάνουμε, να έχουμε στο μυαλό μας και τις εναλλακτικές επιλογές πέραν του δημοσίου τομέα.

pill for abortion online abortion pill abortion pills
click here redirect women cheat on their husbands
Υποβλήθηκε πριν από 496 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013

Σχόλια (0)
 Σας ευχαριστώ πολύ! Να είστε καλά!
go cheater click
click here click percent of women that cheat
affairs with married men what makes married men cheat go
go read pregnancy termination options
Υποβλήθηκε πριν από 495 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
- -
Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2013
Σχολές - Τμήματα
μουσικη και κωφοι
 κυριε Κουτρουμπελη καλησπερα.τον σεπτεμβρη θα παω τριτη λυκειου και θα ηθελα να μου πειτε καποια πραγματα σχετικα με το τμημα ειδικης αγωγης του πανεπιστημιου βολου.συγκεκριμενα θα ηθελα να μου πειτε εαν θα μπορουσα να συνδυασω τις σπουδες του τμηματος αυτου με την αγαπη που τρεφω για την μουσικη.θα μου αρεσε να ασχοληθω περισσοτερο με κωφαλαλα παιδια και με καποιο τροπο να κανω ισως καποιο μεταπτυχιακο πανω στην διδασκαλια της μουσικης σε κωφους.σας παρακαλω πειτε μου κι εσεις αν ειναι δυνατον κατι τετοιο ή προτεινετε μου καποιες αλλες εναλλακτικες σπουδες στη σχολη αυτη!
women who cheated online read
how often do women cheat on their husbands when a husband cheats how many women cheat on their husbands
viagra vs cialis real life comparisons generic viagra sales click here
click here open how to know if wife has cheated
redirect read here why do married men cheat on their wives
how to cheat with a married woman women cheat husband women who cheat on husbands
women who cheat when married men cheat reasons why women cheat on their husbands
open wife cheaters cheat on wife
women love to cheat when women cheat online
go online read here

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 610 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Φίλιππος
Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2013
Σχολές - Τμήματα
Ερώτηση.
 Μπορώ μέσω του παιδαγωγικού δημοτικής εκπαίδευσης να δώσω κατατακτηριες εξετάσεις γισ το παιδαγωγικό ειδικής αγωγής; Η άμα μπορω να κάνω μεταπτυχιακό στ παιδαγωγικό ειδικής αγωγής και να έχω ίσα δικαιώματα με τους απόφοιτους της ειδικής αγωγής;
pill for abortion online website abortion pills
how to cheat on husband click find an affair
click read wives cheat
generic mexico pharmacy viagra open link
link viagra video resluts viagra uk cheap purchase buy
wife cheat how many people cheat go
affairs with married men women who like to cheat go
how to cheat with a married woman women affairs women who cheat on husbands

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 611 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Κυριακή, 6 Ιουλίου 2014

Σχόλια (0)
 ΤΕΛΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΧΩ ΤΑ ΙΔΙΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΣΧΟΛΗΣ;ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΜΟΡΙΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΧΟΛΗ ΑΥΤΗ ΦΕΤΟΣ;
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
ordering abortion pills to be shipped to house link where can i get the abortion pill online
women who cheat on their husband cheat on wife unfaithful husband
read click here how to catch a cheater
how to know if wife has cheated why do husbands cheat women who cheat on men
why husband cheat reason why husband cheat cheat wife
women love to cheat when women cheat online
Υποβλήθηκε πριν από 286 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
marina
Σάββατο, 11 Αυγούστου 2012
Σχολές - Τμήματα
marina
 i epaggelmatikh apokatastasi einai ammesi ...????
women who cheat on their husband cheat on wife unfaithful husband
viagra 100mg tablet generic no prescription viagra online
how to cheat with a married woman women who cheated redirect
how to cheat with a married woman women affairs women who cheat on husbands
how to know if wife has cheated why do husbands cheat women who cheat on men
infidelity in marriage infidelity in marriage redirect

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 980 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Σάββατο, 11 Αυγούστου 2012

Σχόλια (1)
απο που να ειναι αμεση;;
online purchase abortion pill abortion pill pill for abortion online
ordering abortion pills to be shipped to house link where can i get the abortion pill online
how women cheat married men having affairs link
viagra vs cialis real life comparisons go click here
Υποβλήθηκε πριν από 980 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Κυριακή, 12 Αυγούστου 2012

Σχόλια (0)

 Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι άμεσος ο διορισμός (ως αναπληρωτές όμως ακόμη λόγω της αναβολής του προγραμματισμένου ΑΣΕΠ για δασκάλους Ειδικής Αγωγής) και φαίνεται πως με τη συντήρηση αρκετών θέσεων που δίνονται μέσω ΕΣΠΑ, θα διατηρηθεί το ίδιο καθεστώς τουλάχιστον μέχρι το 2018.

Βέβαια στις εποχές που ζούμε θα πρέπει να δίνουμε πιο πολύ έμφαση στις άλλες επιλογές (δυνατότητες απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα οι οποίες είναι υπαρκτές και με αυξανόμενη ζήτηση) και όχι τόσο σ' αυτές που συσχετίζονται με τον στενό δημόσιο τομέα.

pill for abortion online abortion pill abortion pills
go link click
how women cheat married men having affairs link
website my wife cheated why women cheat on men they love
Υποβλήθηκε πριν από 980 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Άλλες Σχολές
Share
rebel
Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012
Σχολές - Τμήματα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ - ΚΡΗΤΗΣ   ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ   ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ- ΕΚΠΑ   ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ   ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ   ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ - ΘΡΑΚΗΣ   ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ   ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ   ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
epikouria epikouria (Δάσκαλος Γενικής vs Ειδικής)
kyrie koytroympelh eimai proto etos paidagogiko dhmotikhs.axizei na kano to 10% gia to tmhma ekpaideutikhs kai koinonikhs politikhs h na kano metaptuxiako se authn afou teleioso to tmhma mou.epishs an exetasoume to zhthma apo skopia eppagelmatikhs apokatastashs tha mou proteinate th fusikotherapeia h tis duo parapano sxoles
online purchase abortion pill abortion pill pill for abortion online
viagra 100mg tablet redirect online
generic mexico pharmacy viagra open link
website buy discreet medical viagra viagra superactive canadian
married men cheat read here
redirect redirect cheaters
open types of women who cheat cheat on wife

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1131 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Πέμπτη, 9 Αυγούστου 2012

Σχόλια (1)

  hthela na rwtisw..... ti epaggelmatikh apokatastasi prosferei...??? einai ammesi????

 

reasons married men cheat wife affair I cheated on my boyfriend
link married cheat online
Υποβλήθηκε πριν από 982 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2014

Σχόλια (0)
 κ.Κουτρουμπελη
ειμαι αρκετα πανω απο τη σχολη στα μορια και σκεφτομαι για ψυχολογια απλο παιδαγωγικο και ειδικης θα μου προτεινατε το ειδικη αγωγης??την ψυχολογια κατα πασα πιθανοτητα δεν την πιανω αλλα τα αλλα λογικα ναι.Το μονο που με απασχολει ειναι αν ειναι πολυ στεναχωρο να βλεπω ετσι αυτα τα παιδια αλλιως μαρεσει σα σχολη και δουλεια
how to catch a cheat go online
Υποβλήθηκε πριν από 288 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

Σχόλια (1)

Στην περίπτωσή σου, θα έλεγα καλύτερα να συνεχίσεις μέσω του Παιδαγωγικού διότι με μεταπτυχιακό (ή ακόμη καλύτερα διδακτορικό) εντάσσεσαι εκτός του ΠΕ 70 (δάσκαλος γενικής παιδείας) και στο ΠΕ 70.5 (τμήματα ένταξης και παράλληλης στήριξης για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες). Το αντίστροφο δεν μπορείς να το κάνεις (δηλ. μέσω της ειδικής αγωγής να κατευθυνθείς στην γενική), μπορείς βέβαια να διευρύνεις τις επιλογές σου (στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα) κυρίως μέσω των εξειδικεύσεων.

Είναι αλήθεια πως αυτή τη στιγμή, υπάρχει έλλειψη διδασκάλων (με τυπικά προσόντα) στον πίνακα ΠΕ 70.5 και μιλάμε για ένα θεσμό που δεν πρόκειται να συρρικνωθεί τα επόμενα χρόνια (χρηματοδοτείται από ΕΣΠΑ). Στην όλη διαδικασία όμως και μια χαμένη χρονιά θα μετρήσει.

Με άλλα λόγια, διευρύνεις τις επιλογές σου μέσω του Παιδαγωγικού και ίσως όταν με το καλό τελειώνεις, να έχεις και άλλες εναλλακτικές επιλογές μέσω κατάλληλων εξειδικεύσεων: παρατηρούμε λ.χ. τα τελευταία χρόνια πως, η επικρατούσα παιδαγωγική αντίληψη είναι, κατά το δυνατόν να αποφευγονται τα "ειδικά" σχολεία και όλες οι "διαφορετικές" περιπτώσεις, γίνεται προσπάθεια ώστε να εντάσσονται και να στηρίζονται εντός των κλασσικών δομών. Έτσι λ.χ. βλέπουμε να καταργούν τα διαπολιτισμικά σχολεία και  να δημιουργούν τις λεγόμενες ζώνες Ζ.Ε.Π. (πάλι μέσω ΕΣΠΑ). Αυτό δεν σημαίνει πως θα καταργηθούν τα Σχολεία Ειδικής Αγωγής αλλά ότι ανοίγει ο δρόμος στους δασκάλους που θα κάνουν στοχευμένες εξειδικεύσεις.

Όσον αφορά τη φυσικοθεραπεία υπάρχουν μέσω αυτή αρκετές και καλές προοπτικές για να διεκδικήσεις πράγμα σε ένα πολύ διαφορετικό εργασιακό περιβάλλον (ιδιωτικός κυρίως τομέας) αλλά και με πολύ διαφορετικές απαιτήσεις όσον αφορά την εργασιακή προσωπικότητα. Εάν το αντικείμενο, δεν σε ελκύει μην το επιλέγεις για τις λεγόμενες "καλές προοπτικές" και προπάντων μη μπαίνετε στη διαδικασία συμπλήρωσης ενός "πληθωριστικού" μηχανογραφικού, γιατί έτσι στερείτε τη δυνατότητα από άλλους συμμαθητές σας, να διεκδικήσουν τη σχολή της επιλογής τους.

ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill buy online
cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
how to catch a cheat cheat on my wife online
go online read here
Υποβλήθηκε πριν από 1131 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 [Κλείσιμο]
Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

Σχόλια (1)
 Καλημέρα και από μένα. Είμαι φιλόλογος και πρωτοετής φοιτήτρια στο παιδαγωγικό. Τι μου προτείνεται για καλύτερη επαγγελματική προοπτική; Σημειωτέον ότι είμαι ήδη 33 ετών...
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
click here i dream my husband cheated on me percent of women that cheat
generic mexico pharmacy viagra go link
why husband cheat click here cheat wife
go how early can i get an abortion pregnancy termination options
Υποβλήθηκε πριν από 1130 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  [Κλείσιμο]
Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

Σχόλια (1)
 Προτείνετε εννοούσα!!!!!
cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
women who cheat on their husband cheat on wife unfaithful husband
how to catch a cheat dating for married men online
viagra vs cialis real life comparisons generic viagra sales click here
link viagra video resluts viagra uk cheap purchase buy
go online read here
Υποβλήθηκε πριν από 1130 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
   [Κλείσιμο]
Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

Σχόλια (1)

 Δήμητρα, έχεις κάνει ήδη την επιλογή σου και δεν θα ήθελα να σε αποπροσανατολίσω

Εγώ προσωπικά στη θέση σου θα θεωρούσα πιο πρακτικό, το να επιλέξω κάποιο μεταπτυχιακό προς την κατεύθυνση των ενδιαφερόντων μου που να "κούμπωνε" όμως με το πρώτο μου πτυχίο.

Αν υποθέσω πως το κριτήριο του Παιδαγωγικού ήταν ο άμεσος διορισμός, θα μπορούσες να τον διεκδικήσεις πιο άμεσα και μέσω μεταπτυχιακού στη διδακτική ή την ειδική αγωγή ή την διαπολιτισμική εκπαίδευση. Μπορείς να τα κάνεις και παράλληλα βέβαια αλλά υπάρχουν και πρακτικά προβλήματα (χρόνος + χρήμα).

click here women that cheat on their husbands women cheat on their husbands
women who cheated online read
viagra vs cialis real life comparisons where can i hide my viagra click here
how to cheat with a married woman women affairs women who cheat on husbands
go online read here
Υποβλήθηκε πριν από 1130 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
     
Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014

Σχόλια (0)

 Κ.Κουτρουμπελη καλησπέρα κ απο μένα...έδωσα πανελλαδικές κ συγκέντρωσαν μεγαλύτερη βαθμολογία των προσδοκιών μ. Όμως το πλήρες αδιέξοδο στο όποιο βρίσκομαι όσο αναφορά τη συμπλήρωση τ μηχανογραφικου μ, με καθιστά εξαιρετικά αναποφάσιστη ως προς την σχολή π πρεπει ν δηλωσω.! Ανέκαθεν  επιθυμούσα κ επιθυμώ να εργαστω ως παιδαγωγός γιατί είναι ενα επάγγελμα π αγαπώ , ο προβληματισμός μ όμως έγκειται στο γεγονος αν θα πρεπει να προτιμησω το επάγγελμα τ νηπιαγωγου π ηταν κ η αρχική μ σκέψη ή να επιλεξω το κλάδο της δημοτικής εκπαίδευσης όσο αναφορα την μετέπειτα επαγγελματική μ αποκατάσταση;! (Δεδομένου οτι κ τα 2 επαγγέλματα αφορούν το δημόσιο τομέα κατα κυριο λογο κ είναι περιορισμένες οι προοπτικές διορισμού) 

 

Αναμενω για την απάντηση σας  ευχαριστω 

pill for abortion online abortion pill abortion pills
cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
click here women who like to cheat women cheat on their husbands
women who cheated online read
viagra vs cialis real life comparisons where can i hide my viagra click here
link viagra video resluts viagra uk cheap purchase buy
affairs with married men what makes married men cheat go
link husband watches wife cheat married cheat
why husband cheat click here cheat wife
Υποβλήθηκε πριν από 282 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Σελίδα 1 από 2 (12 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
Επόμενο