Κυριακή, 30 Αυγούστου 2015
ΒΟΛΟΣ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Το τμήμα έχει σκοπό την κατάρτιση ειδικών επιστημόνων που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση των ατόμων με εκ γενετής ή επίκτητες μόνιμες ή παροδικές σωματικές, αισθητηριακές και ψυχοπνευματικές αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες, που δεν τους επιτρέπουν να ακολουθήσουν το ρυθμό και τον τρόπο της σχολικής εκπαίδευσης των άλλων παιδιών. Να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης στα παιδιά με ειδικές ανάγκες, μέσα από την άρτια εκπαιδευτική κατάρτιση και εξειδίκευση των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις επιταγές της σύγχρονης επιστήμης.
where can i get the abortion pill online click buy cytotec for 24 week abortion
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
viagra vs cialis real life comparisons generic viagra sales click here
click here wife cheated how to know if wife has cheated
how to cheat with a married woman women who cheated redirect
women who cheat why women cheat on their husbands reasons why women cheat on their husbands
redirect redirect cheaters
go online read here
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ
 
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής διαρθρώνεται σε δύο (2) κατευθύνσεις:
1) Κατεύθυνση με το πτυχίο Ειδικής Αγωγής Νηπιαγωγού.
2) Κατεύθυνση με το πτυχίο Ειδικής Αγωγής Δασκάλου.
 
Στα πλαίσια του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, λειτουργεί τα τελευταία χρόνια στο Βόλο το σύγχρονο και πρωτοποριακό Εργαστήριο Νευροψυχολογίας του Παιδιού, υπό τη διεύθυνση του Νευροψυχολόγου και Νευρογλωσσολόγου καθηγητή Αργύρη Καραπέτσα μαζί με τη συνεργασία αξιόλογων επιστημόνων, θεραπευτών και ερευνητών.
Ο βασικός στόχος του Εργαστηρίου Νευροψυχολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι αρχικά η κάλυψη των αναγκών των φοιτητών του οικείου Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, για εκπαιδευτική και κλινική πρακτική και άσκηση. Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου καλύπτουν σχεδόν όλο το επιστημονικό φάσμα της Ειδικής Αγωγής και ως εκ τούτου αποτελούν σημαντικό χώρο τριβής και πολύ ωφέλιμη εμπειρία για τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς της Ειδικής Αγωγής.
Ο δεύτερος εξίσου βασικός στόχος της λειτουργίας του Εργαστηρίου είναι η διάγνωση και η θεραπεία δυσλειτουργιών και άλλων διαταραχών, που αφορούν στον ευρύτερο χώρο της Νευροψυχολογίας και της Νευρογλωσσολογίας. Πιο συγκεκριμένα, υπό την επίβλεψη του διευθυντή του Εργαστηρίου και έγκριτου επιστήμονα, καθηγητή Αργύρη Καραπέτσα, πραγματοποιούνται αρχικά διαγνώσεις, ενώ στη συνέχεια, σχεδιάζεται και εφαρμόζεται η κατά περίπτωση ενδεδειγμένη θεραπευτική αγωγή στα ακόλουθα: Διαταραχές ομιλίας και γλώσσας (αφωνία, δυσφωνία, δυσλαλία, δυσφασία, αφασία, δυσαρθρία, τραυλισμός κ.ά) Μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία κ.ά) Διαταραχές αντίληψης του οπτικού, ακουστικού και απτικού συστήματος (αγνωσία, απραξία κ.ά) Διαταραχές μάθησης και μνήμης Προβλήματα συγκέντρωσης προσοχής και υπερκινητικότητας Ψυχολογικά προβλήματα παιδιών, εφήβων και ενηλίκων Διαταραχές στην ανάπτυξη και οργάνωση των ανώτατων πνευματικών λειτουργιών στο παιδί (γλώσσα, σκέψη, φαντασία, συλλογισμός, προγραμματισμός, αφαίρεση, υπόθεση κ.ά)
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Εργαστήριο Νευροψυχολογίας μπορεί να απευθυνθεί κάποιος, με στόχο όχι αποκλειστικά την αντιμετώπιση διαταραχών, που δυσχεραίνουν τη ζωή και εμποδίζουν την εξέλιξή του, αλλά, επίσης και για να προχωρήσει, αν το επιθυμεί, στην αξιολόγηση της γνωστικής, αντιληπτικής και συναισθηματικής του κατάστασης. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει δυνατότητα, τόσο για τα παιδιά όσο και γα τους ενήλικες, να ανιχνεύσουν κατά πόσο οι γνωστικές, νοητικές, συναισθηματικές και αντιληπτικές τους λειτουργίες βρίσκονται σε φυσιολογικά επίπεδα ή ενδεχομένως υπάρχει κάποια απόκλιση προς τα πάνω, ενδεικτική ίσως, κάποιας ιδιαίτερης κλίσης, ταλέντου, ευφυίας (ιδιοφυΐας ή μεγαλοφυΐας) που αξίζει τη προσοχή και την ενθάρρυνση από το περιβάλλον του ενδιαφερόμενου.
Ειδικότερα, γίνεται: Εκτίμηση της πνευματικής ωριμότητας Ανίχνευση των ιδιαίτερων ικανοτήτων (μέτρηση ευφυίας, ανίχνευση ιδιοφυΐας και μεγαλοφυΐας) Μέτρηση της ακρίβειας και της ταχύτητας σκέψης Αξιολόγηση της αφαιρετικής σκέψης Αξιολόγηση της τοπογραφικής, μηχανικής και μαθηματική ικανότητας Αξιολόγηση των στοιχείων εκείνων που αφορούν την προσωπικότητα, το χαρακτήρα και τη "φυσιολογικότητα" της συμπεριφοράς ενός ατόμου Πολύ συχνά οι λανθασμένες επιλογές των νέων ατόμων, σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας, δεν οφείλονται μόνο στην έλλειψη πληροφόρησης αλλά και στη λανθασμένη υποτίμηση ή υπερεκτίμηση των ιδιαίτερων ικανοτήτων και χαρακτηριστικών τους. ΄Ετσι, λοιπόν, μέσα από την ανίχνευση των ειδικών ταλέντων, κλίσεων και ιδιαιτεροτήτων των παιδιών, είναι φανερό το πόσο πολύτιμη βοήθεια μπορεί να προσφέρει το Εργαστήριο και στην υπόθεση του Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
Το Εργαστήριο Νευροψυχολογίας του Παιδιού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποτελεί πυρήνα εκπαιδευτικής, κλινικής αλλά και ερευνητικής δράσης στον ευρύτερο χώρο της Νευροψυχολογίας. Η τρίτη του, λοιπόν, σημαντική συνεισφορά είναι ο ερευνητικός τομέας. Οι έρευνες που διενεργούνται αφορούν συχνά μεγάλες μερίδες πληθυσμού, ενώ τα αποτελέσματά τους δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά παγκόσμιας κυκλοφορίας, προκαλώντας το ενδιαφέρον, τόσο των Ελλήνων όσο και των ξένων ερευνητών στο χώρο της Νευροψυχολογίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την άμεση συνεργασία του Εργαστηρίου με πολλούς έγκριτους επιστήμονες και ειδικούς παιδαγωγούς του εξωτερικού που αναπτύσσουν ανάλογες δραστηριότητες.
cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
women who cheated online read
read website how to catch a cheater
affairs with married men women who like to cheat go
will my husband cheat why husband cheat women who want to cheat
cytotec abortion how much is the abortion pill with insurance pill abortion procedure
order abortion pill online morning after pill abortion how much for an abortion pill
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να αναζητήσουν εργασία σε σχολεία, ιδρύματα και κέντρα παιδιών με ειδικές ανάγκες. Επίσης υπάρχει ζήτηση των υπηρεσιών στήριξης των παιδιών με ειδικές ανάγκες και από την κοινωνία. Πρόκειται για ειδίκευση που ολοένα και περισσότερο αποκτά σημασία, καθώς αναγνωρίζονται τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ενώ παράλληλα η κοινωνία συνειδητοποιεί τις υποχρεώσεις της απέναντί τους.
 
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Παιδαγωγός Ειδικής Αγωγής
how to catch a cheat dating for married men online
generic mexico pharmacy viagra go link
will my husband cheat why husband cheat women who want to cheat
how to know if wife has cheated why do husbands cheat women who cheat on men
online cheat on my husband website
women love to cheat when women cheat online
website what to expect when taking abortion pill how abortion pill works
love affairs with married men what causes women to cheat married men who have affairs
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ειδικά μαθήματα
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης
Share
Χριστίνα Π.
Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2015
Σχολές - Τμήματα
Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή

Καλησπέρα σας,

Θα ήθελα τη βοήθεια σας κύριε Κουτρούμπελη. Είμαι απόφοιτη του 2012 από το Παιδαγωγικό Τμήμα και μόλις πέρασα στο Μεταπτυχιακό του τμήματος Ειδικής Αγωγής του Βόλου με κατεύθυνση ''Μαθησιακές δυσκολίες''.Δε ξέρω όμως αν αξίζει να το ακολουθήσω λόγω του πρόσφατου κανονισμού που βγήκε για τα μεταπτυχιακά της Ειδικής Αγωγής. Κατά τη γνώμη σας επηρρεάζεται και αυτό το μεταπτυχιακό έτσι ώστε να με εμποδίζει να καταταχτώ στους πίνακες Ειδικής αγωγής;


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 17 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2015
Σχολές - Τμήματα
Μαθηματικός στην ειδική αγωγη
 Γεια σας, ειμαι μαθηματικός και κανω μεταπτυχιακό στην ειδική εκπαίδευση καθώς με ενδιαφέρει πολύ ο συγκεκριμένος κλάδος. Μηπως μπορείται να μου πείτε τις περαιτέρω επιλογές που έχω με το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό επιπλέον? Ευχαριστώ πολυ!
pregnancy medications pregnancy problems termination pregnancy pill

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 23 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Σάββατο, 8 Αυγούστου 2015

Σχόλια (1)

 Έχεις το εξής πλεονεκτήματα:

  • αποκτάς την παιδαγωγική επάρκεια (εάν και όπου χρειαστεί)
  • έχεις τη μέγιστη μοριοδότηση στον κλασσικό ΑΣΕΠ (όποτε γίνει)
  • εντάσσεσαι άμεσα στους πίνακες ειδικής αγωγής και μπορείς να τοποθετηθείς σαν αναπληρωτής είτε σε γενικό είτε σε ειδικό σχολείο (ένταξη, παράλληλη στήριξη, εξατομικευμένη στήριξη, ειδικά σχολεία)
  • μπορείς να αξιοποιήσεις τις γνώσεις σου για προσφορά υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα (αυτοαπασχόληση & ιδιωτικά σχολεία)

Υποβλήθηκε πριν από 21 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  
Κυριακή, 9 Αυγούστου 2015

Σχόλια (0)
 Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση, έχοντας Braille και νοηματική μήπως μπορείτε να μου πείτε τι αλλάζει στην μοριοδοτηση και τις προσλήψεις;επίσης, οι προσλήψεις της συγκεκριμένης ειδικότητας είναι αρκετές;;
Υποβλήθηκε πριν από 21 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

Share
Μαριάννα Δ.
Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2015
Σχολές - Τμήματα
Ειδικός Νηπιαγωγός
Καλησπέρα Σας.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω..Ειδικός Νηπιαγωγός μπορεί να βγει κανείς μόνο από αυτό το τμήμα ή και από το τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του ΠΑΜΑΚ με κατεύθυνση στην Ειδική Αγωγή;;
Και σε περίπτωση που δε γίνεται να βγει Ειδικός Νηπιαγωγός απ το ΠΑΜΑΚ, πώς μπορεί να κάνει κάποιος που χει τελειώσει αυτό το τμήμα για να δουλέψει σε νηπιαγωγείο;
pregnancy medications pregnancy problems termination pregnancy pill

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 52 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2015

Σχόλια (1)
 Στον κλάδο των ειδικών νηπιαγωγών ΠΕ 61 μπορείς να ενταχθείς μόνο από το τμήμα του Βόλου από το ΠΑΜΑΚ δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή,
Υποβλήθηκε πριν από 52 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  
Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

Σχόλια (0)
 Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας! Υπάρχει ωστόσο τρόπος, κάποιος απόφοιτος απ το τμήμα του ΠΑΜΑΚ  να δουλέψει ως ειδικός νηπιαγωγός έπειτα από κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ή  κατατακτήριες στο τμήμα του Βόλου;;
Υποβλήθηκε πριν από 43 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

Share
Γιαννης
Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015
Σχολές - Τμήματα
εργασια
 γεια σας μπορω αν τελειωσω το τμημα αυτο να εργαστω στο μελλον αν θελω σαν κανονικος δασκαλος σε δημοτικο με καποιο μεταπτυχιακο η οχι?

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 88 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
- -Νικολέτα
Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015
Σχολές - Τμήματα
Ειδική ή γενική αγωγή
 Καλησπέρα κύριε Κουτρουμπελη, είμαι νηπιαγωγός και τώρα κάνω μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή. Με όλα αυτά που έχουν γίνει σχετικά με τους αναπληρωτές και με τους ΠΕ 71 και ΠΕ 61 να έχουν προτεραιότητα στους πίνακες αλλά και με το γεγονός οτι οι ΠΕ 60.50 δεν έχουν δικαίωμα μόνιμου διορισμού σε δομές ειδικής αγωγής, έχω απελπιστεί... Σκέφτομαι να προπσαθήσω να δώσω κατατακτήριες στο παιδαγωγικό ειδικής αγωγής του Βόλου για την κατεύθυνση των νηπιαγωγών. Μπορείτε να μου πείτε την γνώμη σας; Σας ευχαριστώ! 
pregnancy medications abortion ethics termination pregnancy pill

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 96 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

Σχόλια (0)

 Η γνώμη μου είναι να αξιοποιήσεις την εξειδίκευσή σου στην ειδική αγωγή και στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό απαιτεί εκτός από τη τυπικά προσόντα και απόκτηση ουσιαστικών δεξιοτήτων σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς.

Τα λεφτά του δημοσίου θα είναι πολύ λιγότερα σε σχέση με το παρελθόν αλλά και αν ακόμη σε ενδιαφέρει κάτι τέτοιο σίγουρα οι θέσεις μέσω ΑΣΕΠ για ΠΕ 60 θα είναι περισσότερες από τις αντίστοίχες για ΠΕ 61.

Να πούμε πως και οι ΠΕ 61 δεν διορίζονται μόνιμοι ακόμη (αλλά και αν προβλεφθεί κάτι τέτοιο η γνώμη μου είναι πως θα δοθούν και θέσεις για τους ΠΕ 60.50 λόγω μη ύπαρξης ικανού αριθμού ειδικών νηπιαγωγών).

Επίσης το ότι θα προτάσσονται οι ΠΕ 61 στους πίνακες Ε.Α. δεν είναι βέβαιο (το πιο πιθανό είναι να πάμε σε καθεστώς μοριοδότησης).

Υποβλήθηκε πριν από 96 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

Share
Ελισάβετ
Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2015
Σχολές - Τμήματα
Ειδική αγωγή ερώτηση

 Γεια σας. Τελειωνω τις σπουδες μου στο τμημα Ιστορίας αρχαιολογίας και κοινωνικής ανθρωπολογίας στο Βόλο με κατεύθυνση Ιστορίας. Εν ολίγοις θα εργαστώ ως φιλόλογος. Σκεπτόμενη για μεταπτυχιακό θεώρησα χρήσιμο να συνδυάσω το πτυχίο μου με μεταπτυχιακό στο τμήμα ειδικής αγωγής στην ίδια πόλη..

Θα ήθελα να μάθω λοιπόν εάν με αυτον τον τρόπο θα μου είναι πιο εύκολο να διοριστώ σε 'κανονικό σχολείο' λόγω αυτου του μεταπτυχιακού. Εν τέλει με ενδιαφέρουν ζητήματα που σχετίζονται με μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία κτλ αλλά ενδιαφέρομαι κυρίως για δουλειά σε 'κλασικό σχολείο'.. θεωρείτε λοιπόν ότι θα με βοηθήσει να απορροφηθώ ευκολότερα ή έχει να μου προτείνετε κάποιο άλλο μεταπτυχιακό?

most women cheat wives that cheat
women who cheated online read
how to catch a cheat dating for married men online
viagra 100mg tablet buy viagra in toronto online
click here wife cheated how to know if wife has cheated
online married men and affairs read here
women who cheat why women cheat on their husbands reasons why women cheat on their husbands
redirect why do people cheat cheaters
go abortion in canada read here
pregnancy medications abortion ethics termination pregnancy pill

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 203 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2015

Σχόλια (1)

 Ναι βοηθά προς την κατεύθυνση αυτή αφού σε μοριοδοτεί  για τον διορισμό σου στη γενική εκπαίδευση (+3 μόρια) αλλά και αυξάνει τις πιθανότητες να εργαστείς σαν αναπληρωτής Ειδικής Αγωγής (+4 μόρια) και μάλιστα με τις περισσότερες θέσεις να προσφέρονται στο γενικό σχολείο (παράλληλη στήριξη, ένταξη) και όχι στο ειδικό. 

Βέβαια στην ΕΑ έχουμε πολλούς φιλόλογους και υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός αλλά το καθεστώς πρόσληψης είναι σε συνεχή αναδιαμόρφωση και τα μεταπτυχιακό βοηθάει σημαντικά. Το σημαντικό είναι πως εάν αποκτήσεις προϋπηρεσία στην ΕΑ αυτή μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις στη συνέχεια και για το γενικό σχολείο.

link viagra video resluts viagra uk cheap purchase buy
why husband cheat click here cheat wife
Υποβλήθηκε πριν από 203 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  
Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2015

Σχόλια (0)
 Ευχαριστώ πολύ. Πολύ βοηθητική η απάντησή σας.!
cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
women who cheat on their husband click unfaithful husband
Υποβλήθηκε πριν από 202 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

Share
ΑΝΩΝΥΜΗ
Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2015
Σχολές - Τμήματα
ΕΡΩΤΗΣΗ ?

 γεια σας θα ηθελα να ρωτησω ποσα μορια χρειαζονται για να περασω  στο παιδαγωγικο ειδικησ αγωγησ φετοσ  ?

 

go cheater click
how to catch a cheat dating for married men online
generic mexico pharmacy viagra open link
infidelity in marriage why people cheat redirect
abortion pill bleeding website abortion paperwork
go how early can i get an abortion pregnancy termination options

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 230 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2015

Σχόλια (0)
 Διερωτώμαι και όχι άδικα, πώς είναι δυνατόν να απευθύνετε τέτοια ερωτήματα τα οποία ούτε με εικασίες και υποθέσεις δεν μπορούν να απαντηθούν.
how to catch a cheat go online
generic mexico pharmacy viagra open link
link married cheat online
link husband watches wife cheat married cheat
how to know if wife has cheated why do husbands cheat women who cheat on men
Υποβλήθηκε πριν από 230 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

 
Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2015

Σχόλια (0)

 Αυτό θα εξαρτηθεί από τις φετινές επιδόσεις, τις θέσεις που θα δοθούν και τη σχετική ζήτηση.

Άρα το ερώτημα δεν μπορεί να απαντηθεί αυτή τη χρονική στιγμή. 

cytotec abortion open abortion pill online purchase
redirect why women cheat on their husband dating for married men
how to catch a cheat cheat on my wife online
Υποβλήθηκε πριν από 230 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

Share
Έλενα
Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2014
Σχολές - Τμήματα
κατατακτηριες - μεταπτυχιακο

Κύριε Κουτρουμπελη καλησπέρα σας.

 

Είμαι απόφοιτη του φπψ  με κατεύθυνση ψυχολογία. Σκέφτομαι να δώσω κατατακτήριες στο τμήμα ειδικής αγωγής στο Βόλο. Ενδιαφέρομαι ομως και για το ΠΜΣ Συμβουλευτικης στο ιδιο πανεπιστημιο. Με ενδιαφερουν οι κατευθυνσεις της ειδικης αγωγης , της συμβουλευτικης και της σχολικης ψυχολογιας. Εκτος απο τον ιδιωτικο τομεα, θα ηθελα να γνωριζω οτι μπορω να διεκδικησω και μια θεση στο δημοσιο τομεα(για τους φιλολόγους τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα). Βρίσκομαι λιγο στα ''χαμενα'' οπως καταλαβαίνετε. Θα εκτιμούσα πολύ τη συμβουλή σας.

cytotec abortion open abortion pill online purchase
how to cheat on husband click find an affair
redirect why people cheat dating for married men
viagra 100mg tablet buy viagra in toronto online
cheater why women cheat on their husband i dream my husband cheated on me
married men cheat signs of unfaithful husband read here
abortion pill bleeding website abortion paperwork
pregnancy medications abortion ethics termination pregnancy pill

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 376 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
.
Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014
Σχολές - Τμήματα
Ανώνυμη
 Καλησπέρα! Ενδιαφέρομαι να δηλώσω ως πρώτη επιλογή στο μηχανογραφικό το τμήμα Ειδικής Αγωγής στο Βόλο. Ωστόσο το μεταπτυχιακό μου θέλω να είναι στην Ψυχολογία... Θα ήθελα, λοιπόν, να ρωτήσω εάν θα μπορούσα να δώσω για μεταπτυχιακό στο εξωτερικό από αυτό το τμήμα. 
online purchase abortion pill abortion pill pill for abortion online
reasons married men cheat all wives cheat I cheated on my boyfriend
redirect why women cheat on their husband dating for married men
viagra 100mg tablet redirect online
infidelity in marriage infidelity in marriage redirect
abortion pill bleeding website abortion paperwork
go redirect pregnancy termination options
website go open

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 414 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Σάββατο, 26 Ιουλίου 2014

Σχόλια (0)
 Σας παρακαλώ ας απαντήσει κάποιος που γνωρίζει...
pill for abortion online abortion pill abortion pills
read women cheat husband website
click here women that cheat on their husbands women cheat on their husbands
most women cheat wives that cheat
why husband cheat reason why husband cheat cheat wife
Υποβλήθηκε πριν από 399 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

Share
Αθηνά
Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014
Σχολές - Τμήματα
Πτυχιο
 Καλησπέρα Κ.Κουτρουμπελη. Πριν από λίγες μέρες τελείωσα τις Πανελλήνιες και έχω αρχίσει να ψάχνω ηδη για Α.Ε.Ι.. Όνειρο μου ηταν να γίνω Φιλολογος ωστοσο δεν ενδεχεται να δηλωσω τις σχολες Φιλολογιας στο μηχανογραφικο μου τον επομενο μηνα λογω των υψηλων δεικτων ανεργιας στο επαγγελμα αυτο. Μου αρεσει να μαθαινω πραγματα στους αλλους και γενικα να "μοιραζω" τις γνωσεις μου. Η ειδικη αγωγη ειναι ενα Πανεπιστημιο που το εχω λαβει σοβαρα υποψην μου απλα δεν ξερω εαν οντως θα μου ταιριαζει τοσο. Δεδομενου οτι θα περασουμε μονο στην πρωτη σχολη του μηχανογραφικου μας πιεζομαι γιατι φοβαμαι μην κανω λαθος επιλογη επειδη δεν γνωριζω ποσο μπορω να ανταπεξελθω στις απαιτησεις του συγκεκριμενου επαγγελματος και ποσο ευχαριστημενη θα μεινω απο την επιλογη μου αυτη. Θα ηθελα λοιπον να μου πειτε και την δικη σας γνωμη και ισως να με παροτρύνετε να παρω την μεγαλη αποφαση για το επαγγελμα που θα ασκω στην υπολοιπη ζωη μου. *Δεδομενου οτι εχω γραψει καλα στις Πανελληνιες και περιμενω γυρω στα 18.000*    ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
reasons married men cheat wife affair I cheated on my boyfriend
read click here how to catch a cheater
how women cheat read here link
click here click percent of women that cheat
generic mexico pharmacy viagra buy viagra online at link
go online read here
pregnancy medications early pregnant termination pregnancy pill

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 438 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014

Σχόλια (2)

 Απ ότι φαίνεται διαθέτεις την "κοινωνικότητα" που απαιτούν τα επαγγέλματα της εκπαίδευσης αλλά και το αντίστοιχο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να ανταπεξέλθεις.

Δεν υπάρχουν έτοιμες λύσεις οι οποίες θα σου διασφαλίσουν 100% την απασχόληση.

Όλες οι έρευνες συντείνουν πως οι πιθανότητες αυξάνονται σημαντικά όταν - όπως εύστοχα επικοινωνεί το Υπουργείο - κάνουμε αυτό  που μας αρέσει και αυτό στο οποίο είμαστε καλοί.

Μέσω της Φιλολογίας αναπτύσσεις πολλές δεξιοτητες που έχουν ζήτηση και σε αρκετούς τομείς πέραν της εκπαίδευσης (λχ επικοινωνία, ΜΜΕ. δημόσιες σχέσεις, διαφήμιση).

Αλλά μην υποτιμάς τον εαυτό σου (η αυτοεκτίμηση αναπτύσσεται ή όχι ανάλογα με τη στάση που εμείς επιλέγουμε να έχουμε απένταντι στα πράγματα) ούτε την ειδικότητα που σου αρέσει (εκπαίδευση). Μπορεί να έχουμε πολλούς αποφοίτους φιλολογικών τμημάτων αλλά από την άλλη υπάρχει διαχρονικά σταθερή ζήτηση και οι καλοι του χώρου μπορεί να δυσκολευονται στην αρχή αλλά σίγουρα θα έχουν την ευκαιρία τους (με την ειδική αγωγή μπορείς να ασχοληθείς και μέσω της Φιλολογίας).

Καλή επιλογή! 

click here i dream my husband cheated on me percent of women that cheat
viagra vs cialis real life comparisons where can i hide my viagra click here
open read here viagra soft how to take
affairs with married men women cheat because go
Υποβλήθηκε πριν από 438 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  
Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014

Σχόλια (0)
 καλησπέρα!!έδωσα πανελλήνιες φέτος και έβγαλα 17.200 μόρια και σκέφτομαι να σπουδάζει στο τμήμα της ειδικής αγωγής στο βόλο και θα ήθελα να ρωτήσω αν η επαγγελματική αποκατάσταση είναι καλή και αν θα μποτούσα να έχω και άλλες διεξόδους από εκεί μάλιστα σχεφτόμουν να πραγματιποιήσει και ένα μεταπτυχιακό όσον αφορά τηνν  εργοθεραπεία στα άτομα με ειδικές αναγκές δηλαδη να μπορώ να τους βοηθάω και κινησιολογικά !!μήπως θα μπορούσατε να μου πείτε την άποψη σας ή και άλλες γνώμες?
cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
women who cheat on their husband signs of infidelity unfaithful husband
how to catch a cheat cheat on my wife online
Υποβλήθηκε πριν από 415 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  
Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014

Σχόλια (0)
 Κατα την γνώμη σας η Ειδικη αγωγη ειναι ενα δημιουργικο επαγγελμα που σε κρατα απασχολημενο και δεν σε οδηγει στην απογνωση..?
ordering abortion pills to be shipped to house link where can i get the abortion pill online
cytotec abortion open abortion pill online purchase
go how early can i get an abortion pregnancy termination options
Υποβλήθηκε πριν από 437 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

Σελίδα 1 από 2 (17 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
Επόμενο