Τετάρτη, 01 Απριλίου 2015
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Το τμήμα καταρτίζει μεταφραστές και διερμηνείς που κατέχουν καλά μια τουλάχιστον ξένη γλώσσα. Σκοπός του Τμήματος είναι: Η καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία και την έρευνα της γλώσσας, της γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού των λαών των παρευξεινίων χωρών ιδίως των ελληνικής καταγωγής και η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν, κατανοούν και διαδίδουν τις γλώσσες, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό των λαών των προαναφερομένων χωρών, όπως Ελλήνων, Ρώσων, Ουκρανών, Γεωργιανών, Αρμενίων, Ρουμάνων, Βουλγάρων, Τούρκων και λοιπών.
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
cytotec abortion open abortion pill online purchase
how to cheat on husband click find an affair
click here click percent of women that cheat
viagra 100mg tablet buy viagra in toronto online
will my husband cheat find an affair women who want to cheat
cheater click i dream my husband cheated on me

ΣΠΟΥΔΕΣ:

8 ΕΞΑΜΗΝΑ

 

1ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Υ.01 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική Ι, Ρουμανική Ι, Ρωσική Ι, Τουρκική Ι).

Υ.02 Γλωσσολογία Ι. (Εισαγωγή -Γενικές θεωρητικές αρχές).

Υ.03 Εισαγωγή στη λαογραφία και το λαϊκό πολιτισμό των παρευξείνιων λαών.

Υ.04 Εισαγωγή στην Πληροφορική

Υ.05 Επιστημονική τεχνογραφία και έρευνα (Φροντιστηριακό μάθημα)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΥΕ.01 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική.

ΥΕ.02 Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου.

ΥΕ.03 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία

ΥΕ.04 Συγκριτική εκπαίδευση στις παρευξείνιες χώρες

ΥΕ.05 Διπλωματική ιστορία

ΥΕ.06 Η ορφική μυθολογία στον πολιτισμό των παρευξείνιων λαών

ΥΕ.07 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική

 

2ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Υ.06 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική IΙ, Ρουμανική IΙ, Ρωσική IΙ, Τουρκική IΙ).

Υ.07 Εθνογραφική θεώρηση του Παρευξείνιου Χώρου.

Υ.08 Ιστορία του Ελληνισμού στον παρευξείνιο χώρο κατά την αρχαιότητα

Υ.19 Διδακτική γλώσσας και λογοτεχνίας Ι

Υ.10 Θρησκειολογική επισκόπηση του παρευξείνιου χώρου.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΥΕ.08 Εισαγωγή στην Ψυχολογία.

ΥΕ.09 Στοιχεία Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου.

ΥΕ.10 Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων I (Εισαγωγή).

ΥΕ.11 Οι παρευξείνιες χώρες στην παγκόσμια οικονομική οργάνωση

ΥΕ.12 Μάθηση με τη χρήση νέων τεχνολογιών

ΥΕ.13 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική).

 

3ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Υ.11 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική IIΙ, Ρουμανική IIΙ, Ρωσική ΙII, Τουρκική IIΙ).

Υ.12 Γλωσσολογία ΙΙ. (Σημασιολογία-Κειμενογλωσσολογία).

Υ.13 Εθνομουσικολογία του παρευξείνιου χώρου.

Υ.14 Θεωρία της μετάφρασης

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΥΕ.14 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική).

ΥΕ.15 Παγκοσμιοποίηση και πολυπολιτισμική αγωγή.

ΥΕ.16 Διαπολιτισμικά στοιχεία στη διδασκαλία της παιδικής λογοτεχνίας.

ΥΕ.17 Στοιχεία εμπορικού δικαίου και δικαίου επιχειρήσεων

ΥΕ.18 Εισαγωγή στην Πληροφορική ΙΙ

ΥΕ.19 Οργάνωση και λειτουργία της ευρωπαϊκής ένωσης

ΥΕ.20 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική

 

4ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Υ.15 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική ΙV, Ρουμανική ΙV, Ρωσική ΙV, Τουρκική ΙV).

Υ.16 Γλωσσολογία ΙΙΙ. Συγκριτική γλωσσολογία.

Υ.17 Εισαγωγή στην ιστορία των παρευξείνιων λαών

Υ.18 Εισαγωγή στον πολιτισμό των παρευξείνιων λαών

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΥΕ.21 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική).

ΥΕ.22 Έρευνα και διδασκαλία του λεξιλογίου

ΥΕ.23 Πρώτη ανάγνωση και γραφή στις παρευξείνιες χώρες

ΥΕ.24 Ειδικευμένα θέματα πληροφορικής

ΥΕ.25 Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας.

ΥΕ.26 Ιστορία κοινωνιολογικών θεωριών-εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης.

ΥΕ.27 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική). Ειδίκευση Βουλγαρικής Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού

 

5ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Υ.19 Βουλγαρική γλώσσα V (φωνολογία, φωνητική)

Υ.20 Ιστορία της βουλγαρικής γλώσσα

ς Υ.21 Ιστορία της βουλγαρικής λογοτεχνίας Ι

Υ.22 Ιστορία της Βουλγαρίας Ι

Υ.23 Εισαγωγή στην επιστήμη της φιλολογίας

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΥΕ.28 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική).

ΥΕ.29 Εκπαιδευτική αξιολόγηση.

ΥΕ.30 Διδακτική μεθοδολογία (πρακτικές ασκήσεις Ι).

ΥΕ.31 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ.

ΥΕ.32 Παρευξείνιες Χώρες και Ευρωπαϊκή ΄Ενωση (Ο.Σ.Ε.Π.).

ΥΕ.33 Πλοήγηση στον ιστορικόι παρευξείνιο χώρο απο τον 8ο αιώνα

ΥΕ.34 Θέματα ιστορικής γραμματικής

ΥΕ.35 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική).

 

6ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Υ.24 Βουλγαρική γλώσσα VΙ (μορφολογία)

Υ.25 Ιστορία της βουλγαρικής λογοτεχνίας ΙΙ

Υ.26 Ιστορία της Βουλγαρίας ΙΙ

Υ.27 Πολιτισμική εξέλιξη του βουλγαρικού λαού Ι

Υ.28 Ο ελληνισμός στον παρευξείνιο χώρο κατα τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΥΕ.36 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική).

ΥΕ.37 Διδακτική Μεθοδολογία – Πρακτικές ασκήσεις ΙΙ

ΥΕ.38 Θέματα διαλεκτολογίας

ΥΕ.39 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

ΥΕ.40 Εισαγωγή στην οικονομική επιστήμη

ΥΕ.41 Μέθοδοι εκπαιδευτικής έρευνας

ΥΕ.42 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική).

 

7ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Υ.29 Βουλγαρική γλώσσα VΙΙ (μορφολογία)

Υ.30 Ιστορία της βουλγαρικής λογοτεχνίας ΙΙΙ

Υ.31 Μεταφραστικά θέματα της βουλγαρικής γλώσσας (θεωρία και πράξη)

Υ.32 Μεθοδολογία διδασκαλίας της βουλγαρικής γλώσσας και λογοτεχνίας Ι

Υ.33 Πολιτισμική εξέλιξη του βουλγαρικού λαού ΙΙ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΥΕ.43 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική).

ΥΕ.44 Διδακτική Μεθοδολογία – Πρακτικές ασκήσεις ΙΙΙ

ΥΕ.45 Σύγχρονη ελληνική πολιτική στις παρευξείνιες χώρες

ΥΕ.46 Γλωσσική τεχνολογία

ΥΕ.47 Στρατηγική επιχειρήσεων

ΥΕ.48 Δίκαιο προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων

ΥΕ.49 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική).

 

8ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Υ.34 Βουλγαρική γλώσσα VΙΙΙ (μορφολογία)

Υ.35 Μεταφραστικά θέματα μετάφρασης της βουλγαρικής γλώσσας (θεωρία και πράξη)

Υ.36 Μεθοδολογία διδασκαλίας της βουλγαρικής γλώσσας και λογοτεχνίας ΙΙ (σύγχρονες μέθοδοι, προβλήματα, δυνατότητες)

Υ.37 Ο ελληνισμός στον παρευξείνιο χώρο κατα τη νεότερη εποχή

Υ.38 Η Βουλγαρία σήμερα (δομή του κράτους, οικονομία, σχέσεις με την Ελλάδα)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΥΕ.50 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική).

ΥΕ.51 Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας

ΥΕ.52 Σύγχρονοι εθνικισμοί, συλλογικές ταυτότητες και μειονότητες στον παρευξείνιο χώρο

ΥΕ.53 Εφαρμογές της πληροφορικής στην επιστημονική έρευνα

ΥΕ.54 Θεωρία της διερμηνίας

ΥΕ.55 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική). Ειδίκευση Ρουμανικής Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού

 

5ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Υ.18 Ρουμανική γλώσσα V (φωνολογία, φωνητική)

Υ.19 Ιστορία της ρουμανικής γλώσσας

Υ.20 Ιστορία της ρουμανικής λογοτεχνίας Ι

Υ.21 Ιστορία της Ρουμανίας Ι

Υ.22 Θεωρία της Μετάφρασης

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΥΕ.23 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική).

ΥΕ.24 Εκπαιδευτική αξιολόγηση.

ΥΕ.25 Διδακτική μεθοδολογία (πρακτικές ασκήσεις Ι).

ΥΕ.26 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ.

ΥΕ.27 Παρευξείνιες Χώρες και Ευρωπαϊκή ΄Ενωση (Ο.Σ.Ε.Π.).

ΥΕ.28 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική).

 

6ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Υ.23 Ρουμανική γλώσσα V (φωνολογία, φωνητική)

Υ.24 Ιστορία της ρουμανικής γλώσσας

Υ.25 Ιστορία της ρουμανικής λογοτεχνίας Ι

Υ.26 Ιστορία της Ρουμανίας Ι

Υ.27 Θεωρία της Μετάφρασης

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΥΕ.29 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική).

ΥΕ.30 Διδακτική Μεθοδολογία – Πρακτικές ασκήσεις

ΥΕ.31 Συγκριτική εκπαίδευση στις Παρευξείνιες Χώρες.

ΥΕ.32 Πρώτη ανάγνωση και γραφή στις Παρευξείνιεςγλώσσες.

ΥΕ.33 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

ΥΕ.34 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική). Ειδίκευση Ρωσικής Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού

 

5ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Υ.19 Ρωσική γλώσσα V (μορφολογία) Υ.20 Ιστορία της Ρωσικής γλώσσας

Υ.21 Ιστορία της Ρωσικής λογοτεχνίας Ι (Θεωρία)

Υ.22 Ιστορία της Ρωσίας Ι

Υ.23 Εισαγωγή στην επιστήμη της φιλολογίας

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΥΕ.28 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική).

ΥΕ.29 Εκπαιδευτική αξιολόγηση.

ΥΕ.30 Διδακτική μεθοδολογία (πρακτικές ασκήσεις Ι).

ΥΕ.31 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ.

ΥΕ.32 Παρευξείνιες Χώρες και Ευρωπαϊκή ΄Ενωση (Ο.Σ.Ε.Π.).

ΥΕ.33 Πλοήγηση στον ιστορικόι παρευξείνιο χώρο απο τον 8ο αιώνα

ΥΕ.34 Θέματα ιστορικής γραμματικής

ΥΕ.35 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική).

 

6ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Υ.24 Ρωσική γλώσσα VΙ (μορφολογία, σύνταξη)

Υ.25 Ιστορία της ρωσικής λογοτεχνίας του 19ου αι. ΙΙ (μελέτη και ανάλυση κειμένων)

Υ.26 Ιστορία της Ρωσίας ΙΙ (20ου αι.)

Υ.27 Πολιτισμική εξέλιξη του ρωσικού λαού Ι

Υ.28 Ο ελληνισμός στον παρευξείνιο χώρο κατα τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΥΕ.36 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική).

ΥΕ.37 Διδακτική Μεθοδολογία – Πρακτικές ασκήσεις ΙΙ

ΥΕ.38 Θέματα διαλεκτολογίας

ΥΕ.39 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

ΥΕ.40 Εισαγωγή στην οικονομική επιστήμη

ΥΕ.41 Μέθοδοι εκπαιδευτικής έρευνας

ΥΕ.42 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική).

 

7ο Εξάμηνο

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Υ.29 Ρωσική γλώσσα VΙΙ (μορφολογία)

Υ.30 Ιστορία της ρωσικής λογοτεχνίας ΙΙΙ (ανάλυση και μελέτη κειμένων)

Υ.31 Μεταφραστικά θέματα της ρωσικής γλώσσας (θεωρία και πράξη)

Υ.32 Μεθοδολογία διδασκαλίας της ρωσικής γλώσσας και λογοτεχνίας Ι

Υ.33 Πολιτισμική εξέλιξη του ρωσικού λαού ΙΙ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΥΕ.43 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική).

ΥΕ.44 Διδακτική Μεθοδολογία – Πρακτικές ασκήσεις ΙΙΙ

ΥΕ.45 Σύγχρονη ελληνική πολιτική στις παρευξείνιες χώρες

ΥΕ.46 Γλωσσική τεχνολογία

ΥΕ.47 Στρατηγική επιχειρήσεων

ΥΕ.48 Δίκαιο προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων

ΥΕ.49 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική).

 

8ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Υ.34 Ρωσική γλώσσα VΙΙΙ (μορφολογία)

Υ.35 Μεταφραστικά θέματα μετάφρασης της ρωσικής γλώσσας (θεωρία και πράξη)

Υ.36 Μεθοδολογία διδασκαλίας της ρωσικής γλώσσας και λογοτεχνίας ΙΙ (σύγχρονες μέθοδοι, προβλήματα, δυνατότητες)

Υ.37 Ο ελληνισμός στον παρευξείνιο χώρο κατα τη νεότερη εποχή

Υ.38 Η Ρωσία σήμερα (δομή του κράτους, οικονομία, σχέσεις με την Ελλάδα)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΥΕ.50 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική).

ΥΕ.51 Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας

ΥΕ.52 Σύγχρονοι εθνικισμοί, συλλογικές ταυτότητες και μειονότητες στον παρευξείνιο χώρο

ΥΕ.53 Εφαρμογές της πληροφορικής στην επιστημονική έρευνα

ΥΕ.54 Θεωρία της διερμηνίας

ΥΕ.55 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική). Ειδίκευση Τουρκικής Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού

 

5ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Υ.19 Τουρκική γλώσσα V (φωνητική και φωνολογία)

Υ.20 Ιστορία της τουρκικής γλώσσας με παράλληλη διδασκαλία στοιχείων της οθωμανικής

Υ.21 Ιστορία της τουρκικής λογοτεχνίας Ι (ιστορική επισκόπηση)

Υ.22 Ιστορία της Τουρκίας Ι (η οθωμανική περίοδος)

Υ.23 Εισαγωγή στην επιστήμη της φιλολογίας

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΥΕ.28 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική).

ΥΕ.29 Εκπαιδευτική αξιολόγηση.

ΥΕ.30 Διδακτική μεθοδολογία (πρακτικές ασκήσεις Ι).

ΥΕ.31 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ.

ΥΕ.32 Παρευξείνιες Χώρες και Ευρωπαϊκή ΄Ενωση (Ο.Σ.Ε.Π.).

ΥΕ.33 Πλοήγηση στον ιστορικόι παρευξείνιο χώρο απο τον 8ο αιώνα

ΥΕ.34 Θέματα ιστορικής γραμματικής

ΥΕ.35 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική).

 

6ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Υ.24 Τουρκική γλώσσα VΙ (μορφολογία)

Υ.25 Ιστορία της τουρκικής λογοτεχνίας ΙΙ (μελέτη κειμένων από την οθωμανική περίοδο)

Υ.26 Ιστορία της Τουρκίας ΙΙ (Απο τους Νεότουρκους στον Κεμάλ - η ρεπουμπλικανική περίοδος)

Υ.27 Πολιτισμική εξέλιξη του τουρκικού λαού Ι (η εποχή του εξευρωπαϊσμού: 19ος – 20ος αι.)

Υ.28 Ο ελληνισμός στον παρευξείνιο χώρο κατα τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΥΕ.36 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική).

ΥΕ.37 Διδακτική Μεθοδολογία – Πρακτικές ασκήσεις ΙΙ

ΥΕ.38 Θέματα διαλεκτολογίας

ΥΕ.39 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

ΥΕ.40 Εισαγωγή στην οικονομική επιστήμη

ΥΕ.41 Μέθοδοι εκπαιδευτικής έρευνας

ΥΕ.42 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική).

 

7ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Υ.29 Τουρκική γλώσσα VΙΙ (μορφολογία)

Υ.30 Ιστορία της τουρκικής λογοτεχνίας ΙΙΙ (μελέτη κειμένων από τη ρεπουμπλικανική περίοδο)

Υ.31 Μεταφραστικά θέματα της τουρκικής γλώσσας (θεωρία και πράξη)

Υ.32 Μεθοδολογία διδασκαλίας της τουρκικής γλώσσας και λογοτεχνίας Ι

Υ.33 Πολιτισμική εξέλιξη του τουρκικού λαού ΙΙ

Υ.34 Η Τουρκία στη μετάβαση (Από τους Οθωμανούς στους Νεότουρκους)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΥΕ.43 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική).

ΥΕ.44 Διδακτική Μεθοδολογία – Πρακτικές ασκήσεις ΙΙΙ

ΥΕ.45 Σύγχρονη ελληνική πολιτική στις παρευξείνιες χώρες

ΥΕ.46 Γλωσσική τεχνολογία

ΥΕ.47 Στρατηγική επιχειρήσεων

ΥΕ.48 Δίκαιο προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων

ΥΕ.49 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική).

 

8ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Υ.34 Τουρκική γλώσσα VΙΙΙ (λεξικογραφία, φρασεολογία)

Υ.35 Μεταφραστικά θέματα μετάφρασης της τουρκικής γλώσσας (θεωρία και πράξη)

Υ.36 Μεθοδολογία διδασκαλίας της τουρκικής γλώσσας και λογοτεχνίας ΙΙ (σύγχρονες μέθοδοι, προβλήματα, δυνατότητες)

Υ.37 Ο ελληνισμός στον παρευξείνιο χώρο κατα τη νεότερη εποχή

Υ.38 Η Τουρκία σήμερα (δομή του κράτους, οικονομία, σχέσεις με την Ελλάδα)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΥΕ.50 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική).

ΥΕ.51 Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας

ΥΕ.52 Σύγχρονοι εθνικισμοί, συλλογικές ταυτότητες και μειονότητες στον παρευξείνιο χώρο

ΥΕ.53 Εφαρμογές της πληροφορικής στην επιστημονική έρευνα

ΥΕ.54 Θεωρία της διερμηνίας

ΥΕ.55 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική).

affairs with married men what makes married men cheat go
redirect read why do married men cheat on their wives
cheater all wives cheat i dream my husband cheated on me
redirect redirect cheaters
infidelity in marriage infidelity in marriage redirect

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν, σαν μεταφραστές και διερμηνείς, σαν καθηγητές ξένων γλωσσών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα, σε κρατικές ελληνικές υπηρεσίες ,σε προξενικά γραφεία ,ή ιδιωτικές επιχειρήσεις σε Παραευξείνιες Χώρες.Επίσης ως εμπειρογνώμονες ή ως σύμβουλοι διπλωματικών αποστολών. Οι προοπτικές του κλάδου είναι πολύ καλές και οι αμοιβές ικανοπιοητικές προπάντων στο κλάδο των διερμηνειών.

 

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Μεταφραστής - Διερμηνέας

cytotec abortion open abortion pill online purchase
redirect signs of infidelity open
affairs with married men what makes married men cheat go
women who cheat on their husband how many women cheat on husbands women affair
how to cheat with a married woman women cheat husband women who cheat on husbands
why husband cheat reason why husband cheat cheat wife
women who cheat why women cheat on their husbands reasons why women cheat on their husbands
abortion pill bleeding misoprostol for abortion abortion paperwork
order abortion pill online costs of abortion how much for an abortion pill
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
Ειδικά μαθήματα
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης
Share
Βασιλης
Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2013
Σχολές - Τμήματα
Γλωσσας, Φιλολογιας και πολιτισμου Παρευξεινιων χωρων
  Κυριε Κουτρουμπελη καλησπερα. Ενδιαφερομαι για τη συγκεκριμενη σχολη, ομως λογω οικονομικης δυσχερειας δεν μπορω να μενω στην Κομοτηνη και θα ειμαι υποχρεωμενος να πηγαινοερχομαι απο Θεσσαλονικη. Θα ηθελα να σας ρωτησω εαν θα μπορω να ανταποκριθω ετσι στις απαιτησεις της σχολης κ αν εχετε τη δυνατοτητα να μου εξηγησετε τι συμβαινει με τα υποχρεωτικα μαθηματα, για να μπορεσω να συμπληρωσω το μηχανογραφικο. Ευχαριστω πολυ εκ των προτερων.
how to cheat on husband dating for married people find an affair
click here women who like to cheat women cheat on their husbands
women who cheated online read
read read here how to catch a cheater
click here signs of infidelity catch a cheat
cheater all wives cheat i dream my husband cheated on me
abortion pill bleeding website abortion paperwork
go redirect pregnancy termination options

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 636 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013

Σχόλια (0)

 mporei kapoios na me katatopisei m ena kalo metaptuxiako panw s autes tis spoudes........parakalw voh8ia...kaneis den mas enhmerwnei panw se poia akribws antikeimena mporoume na kanoume metaptuxiako apo thn stigmh pou teleiwnoume thn sugkekrimenh sxolh.

...pou mporoume na apeu8un8oume na psaksoume....uparxoun kapoioi sundesmoi....pou

pill for abortion online abortion pill abortion pills
reasons married men cheat all wives cheat I cheated on my boyfriend
women who cheated online read
how often do women cheat on their husbands online how many women cheat on their husbands
women who cheat on their husband cheat on wife unfaithful husband
link what is infidelity married cheat
Υποβλήθηκε πριν από 526 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013

Σχόλια (0)

ean apofoithtsw apo authn thn sxolh sto ekswteriko panw se ti mporw na kanw kapoio metaptyxiako

 

reasons married men cheat wife affair I cheated on my boyfriend
women who cheated online read
Υποβλήθηκε πριν από 567 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2013

Σχόλια (1)

 Τα μυαλά σου και μια λίρα...

Πως θα μάθεις Τούρκικα και Ρώσικα αν δε πηγαίνεις στα μαθήματα; Τούρκικα σίριαλ θα βλέπεις και θα τα μάθεις; 

women who cheat on their husband signs of infidelity unfaithful husband
viagra vs cialis real life comparisons go click here
link buy viagra online legitimate pharmacy viagra uk cheap purchase buy
go read pregnancy termination options
go online read here
Υποβλήθηκε πριν από 636 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013

Σχόλια (0)
 kalispera, borei kapoios na dosei mono eksetaseis na parei to ptixio oti gnorizei tin glossa? exo gennithei stin Rossia kai xreazomai gia tin douleia pistopioish! evxaristo 
online purchase abortion pill abortion pill pill for abortion online
where can i get the abortion pill online click buy cytotec for 24 week abortion
most women cheat wives that cheat
redirect catch a cheat dating for married men
how often do women cheat on their husbands when a husband cheats how many women cheat on their husbands
how to catch a cheat dating for married men online
click here click percent of women that cheat
Υποβλήθηκε πριν από 548 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Κωνσταντίνος
Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013
Σχολές - Τμήματα
Μια βοήθεια παρακαλώ!

 Γεια σας! Το συγκεκριμένο τμήμα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Έχω όμως τρεις απορίες...

- Μέχρι ποιο επίπεδο μαθαίνεις τη γλώσσα που θα επιλέξεις; Για παράδειγμα ενδιαφέρομαι για τα Τουρκικά. Όταν αποφοιτήσω θα έχω αποκτήσει τη δυνατότητα να χειρίζομαι τη γλώσσα με ευχέρεια και αρτιότητα;

 - Σε τι μεταπτυχιακά γίνεσαι δεκτός; Σε αυτά που έχουν σχέση με επιχειρήσεις; Μιας και οι επαγγελματικές προοπτικές στην Κωνσταντινούπολη είναι ευνοϊκές...

- Αναγνωρίζεται το πτυχίο αυτό από τις τουρκικές επιχειρήσεις;  

ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill online abortion pill buy online
click here click percent of women that cheat
open buy generic viagra viagra soft how to take
how to cheat with a married woman women who cheated redirect
affairs with married men women cheat because go
how to know if wife has cheated husband cheated on me women who cheat on men
why husband cheat unfaithful husband cheat wife
website my wife cheated why women cheat on men they love
website abortion clinic chicago how abortion pill works
go how early can i get an abortion pregnancy termination options

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 706 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

Σχόλια (1)
- Το Τμήμα σε βοηθά σημαντικά σ' αυτό αλλά το ποσο ψηλά θα φτάσεις εξαρτάται και από τη δική σου προσπάθεια.

 - Γϊνεσαι αποδεκτός σε μια ευρεία γκάμα μεταπτυχιακών σπουδών (από διεθνείς σχέσεις μέχρι ... ιατρική) αλλά ταιριάζουν τα σχετικά με τη διοίκηση, το μάρκετινγκ, τις διεθνείς σχέσεις, τη μετάφραση, τη διερμηνεία. τον τουρισμό κλπ

- Η αγορά δεν επιζητά πτυχία στην κορνίζα (σαφώς και αναγνωρίζεται ο τίτλος) αλλά πρακτικές γνώσεις σε ευθεία αντιστοίχηση με τη ζήτηση και τις ανάγκες.

pill for abortion online website abortion pills
where can i get the abortion pill online click buy cytotec for 24 week abortion
viagra vs cialis real life comparisons generic viagra sales click here
link husband watches wife cheat married cheat
Υποβλήθηκε πριν από 706 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

Σχόλια (0)

Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση!

Θα προσπαθήσω να μπω στο συγκεκριμένο τμήμα. 

how often do women cheat on their husbands why husbands cheat how many women cheat on their husbands
open read here viagra soft how to take
how to cheat with a married woman women cheat husband women who cheat on husbands
Υποβλήθηκε πριν από 705 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Σοφια Κ.
Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012
Σχολές - Τμήματα
τμημα γλωσσας φιλολογιας και πολιτισμου παρευξεινιων χωρων....

 Γεια σας ειμαι φοιτητρια στο τμημα  γλωσσας φιλολογιας και πολιτισμου παρευξινειων χωρων και θα ηθελα να μαθω αν υπαρχει αμμεση επαγγελματικη αποκατασταση των αποφοιτων της σχολης και αν ναι  σε ποιους τομεις - εργασιες δραστηριοποιουντε? Επισης θα ηθελα να ρωτησω,αν λογο του οτι ακομα δεν μπορεσα να παρακολουθησω μαθηματα στο τμημα(επειδη περιμενω να βγουν τα αποτελεσματα για τν στεγαση και δεν μπορω να μετακινουμε λογο αποστασης) αν θα εχω προβλημα με τις εξετασεις του φεβρουαριου και γενικα με το μαθημα της γλωσσας αν ξεκινησω και τ παρακολουθω λ.χ τον νοεμβριο.

cytotec abortion open abortion pill online purchase
go cheater click
open under arm viagra read here
online beautiful women cheat read here
how to know if wife has cheated why do husbands cheat women who cheat on men
open wife cheaters cheat on wife

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 891 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012

Σχόλια (1)
 Γεια σου Σοφια..Ειμαι κ εγω φοιτητρια στ 2ο ετος της ιδιας σχολης..οποτε θα μπορουσα να σου απαντησω εκ πειρας..  Τα υπολοιπα μαθηματα εκτος της γλωσσας δεν ειναι απαραιτητο να τα παρακοπουθεις..μπορεις και απο αποσταση..Τωρα οσον αφορα την γλωσσα επειδη ειναι αρχη και πρεπει να παρεις τις βασεις θα ηταν καλο να μαθαινεις τ διδασκοντα τωρα..και οσο μπορεις συντομοτερα ν τα παρακολουθησεις..παντως θεμα απουσιων δεν τηθεται..
pill for abortion online ordering abortion pills to be shipped to house abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill where can i get the abortion pill online
how to cheat with a married woman women affairs women who cheat on husbands
how to know if wife has cheated husband cheated on me women who cheat on men
women love to cheat click here online
go read pregnancy termination options
Υποβλήθηκε πριν από 890 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 [Κλείσιμο]
Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012

Σχόλια (1)

Συμπληρώνω:

Οι προοπτικές με αποφοίτηση από το Τμήμα ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ:

Αντιγράφω από το ΦΕΚ, που δίνει τα επαγγελματικά δικαιώματα στο Τμήμα:

.......................................................................

Oι πτυχιούχοι του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στους ακόλουθους, ενδεικτικά αναφερόμενους, τομείς:


α) στην καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση των παρευξείνιων γλωσσών (Ρωσικής, Ρουμανικής, Τουρκικής, Βουλγαρικής κ.λπ.) με τη διδασκαλία και την έρευνα, καθώς και την καλλιέργεια, ανάπτυξη και μετάδοση της φιλολογικής παιδείας και του πολιτισμού των λαών των παρευξείνιων χωρών,

β) στην εκπαίδευση −δημόσια και ιδιωτική− ως καθηγητές για τη διδασκαλία των γλωσσών των παρευξείνιων χωρών και ως στελέχη του εκπαιδευτικού συστήματος,

γ) σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όπως Υπουργεία, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄και β΄ βαθμού, κρατικούς και ιδιωτικούς πολιτιστικού φορείς, οργανισμούς και ιδρύματα, με μορφωτική, πολιτισμική και ερευνητική δράση, μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης (έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος), εκδοτικούς οργανισμούς, των οποίων το αντικείμενο έχει σχέση με τη γλώσσα, τη φιλολογία και τον πολιτισμό των παρευξείνιων χωρών, ως στελέχη, σύμβουλοι, επιμορφωτές ή ως σύμβουλοι διπλωματικών αποστολών σε παρευξείνιες χώρες, ως ειδικοί επιστήμονες σε ερευνητικά ιδρύματα, ως μεταφραστές κειμένων και ως διερμηνείς, συμβάλλοντας με επιστημονική επάρκεια και δημιουργικά στην καλλιέργεια και διάδοση της φιλολογικής παιδείας και του πολιτισμού των λαών των παρευξείνιων χωρών.

......................................................

Προσωπικά, πιστεύω πως η "δύναμη" που αποκτά κανείς τελειώνοντας αυτό το Τμήμα, έγκειται στο ότι εκτός του πανεπιστημιακού τίτλου αποκτάς τη δυνατότητα να μάθεις καλά 2 γλώσσες όχι ευρύτερα διαδεδομόνες, οι οποίες εάν συνδυαστούν με αντίστοιχες μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις, θα μπρούν να σου ανοίξουν πολλαπλούς δρόμους στην αγορά εργασίας:

σε συνδυασμό με ένα ΜΒΑ (διοίκηση επιχειρήσεων) λ.χ. θα μπορεις να αξιοποιήσεις τις γνώσεις σου και να γίνεις στέλεχος εταιριών που επιχειρούν στις χώρες αυτές (ακόμη και μόνη σου μπορείς να κάνεις πράγματα λ.χ. πρόσφατα είχα γνωρίσει κάποιον ο οποίος είχε κάνει ένα υψηλό κύκλο εργασιών εκδίδοντας βουλγαροελληνικά λεξικά) ενώ σε συνδυασμό με ευρωπαϊκές - διεθνείς σπουδές, θα μπορούσες να διεκδικήσεις θέση σε διεθνείς φορές και διπλωματικές υπερησίες (ετήσια προκηρύσσονται αρκετές σχετικές θέσεις και στην ΕΕ).

Σε κάθε περίπτωση βλέποντας κανείς τις διεθνείς εξελίξεις, σε συνδυασμό με τη γεωγραφικοπολιτική μας θέση, καταλήγει στο συμπέρασμα πως έχοντας σαν βάση εκκίνησης την πολή καλή γνώση των Ρώσικων (ήδη οι Ρώσοι κυριαρχούν στην Κύπρο και προσβλέπουν σε άνοιγμα προς τη χώρα μας) κατά πρώτο λόγο και των Τούρκικων ή Βουλγάρικων κατά δεύτερο, θα μπορεί ο ενδιαφερόμενος να έχει πρόσβαση σε μια σειρά εναλλακτικών επιλογών με ευοίωνες προοπτικές.

women who cheat on their husband signs of infidelity unfaithful husband
link how to sell viagra viagra uk cheap purchase buy
affairs with married men women who like to cheat go
link click married cheat
Υποβλήθηκε πριν από 890 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
   
Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2013

Σχόλια (0)
Ειμαι αποφοιτος της εν λογω σχολης και εχω να πω μονο το εξης στους ενδιαφερομενους:Η σχολη ηταν , ειναι και θα παραμεινει ΦΟΥΣΚΑ . καμμια αναγνωριση πτυχιου , επιπεδου γλωσσικης ικανοτητας κλπ . Σχεδον κανεις δεν εχει βρει δουλεια στο αντικειμενο του και οσοι βρηκαν ειναι με καποια ψευτοσυμβαση μεχρι να τους πεταξουν στο δρομο γιατι τα βυσματα τους παιρνουν τις δουλειες.Το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ την εστησαν με καθηγητες - χωρις πτυχια , με προεδρους αχρηστους και πρυτανεις να κυνηγανε τις καρεκλες . . . Κριμα στα χρηματα , τον κοπο και την αγωνια τοσων οικογενειων που εσταξαν ΑΙΜΑ για ενα κωλοχαρτο.Η Ελλαδα απεδειξε μεσα απ αυτη τη σχολη πως ξερει και θελει να τρωει τα παιδια της.παραθετω το κιν μου για ολους και ολες οσους/ες θελουν να ξερουν την αληθεια... 6970519384
most women cheat wives that cheat
open under arm viagra read here
Υποβλήθηκε πριν από 784 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
μαρια παπαδατου
Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012
Σχολές - Τμήματα
Απορια σχετικα με το τμημα γλωσσας,φιλολογιας,πολιτισμου παρευξεινιων χωρων

Γεια σας..θα ηθελα να ρωτησω..επειδη ειμαι μαθητρια και αυτη η σχολη με ενδιαφερει...χρειαζεται να ξερουμε απο πριν μια γλωσσα απο αυτες που διδασκονται στη σχολη(π.χ τουρκικα,ρωσικα,βουλγαρικα) ??

  

cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
read women cheat husband website
website how taking viagra works viagra superactive canadian
affairs with married men women cheat because go
why husband cheat unfaithful husband cheat wife
website my wife cheated why women cheat on men they love

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1061 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Σάββατο, 5 Μαΐου 2012

Σχόλια (2)

 Όχι Μαρία, οι Γλώσσες αυτές διδάσκονται εξ΄αρχής μέσα στο Πανεπιστήμιο.

Διαφορετικά, θα έπρεπε να εξετάζεστε και σε ειδικό μάθημα της αντίστοιχης Ξένης Γλώσσας, πράγμα που βέβαια δεν συμβαίνει.

pill for abortion online ordering abortion pills to be shipped to house abortion pills
open under arm viagra read here
how to cheat with a married woman women cheat husband women who cheat on husbands
website infidelity why women cheat on men they love
Υποβλήθηκε πριν από 1061 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

Σχόλια (0)
 Σε περίπτωση που κάποιος είναι κάτοχος πτυχίου γνώσης της τουρκικης γλώσσας επιπεδου Β2 του πανεπιστημίου Dilmer Κων/πολης και εισαχθεί στην συγκεκριμένη σχολή με κατατακτήριες, υπάρχει περίπτωση να του αναγνωριστούν κάποια μαθήματα?
website infidelity why women cheat on men they love
Υποβλήθηκε πριν από 35 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Σάββατο, 5 Μαΐου 2012

Σχόλια (0)
 Σας ευχαριστω παρα πολυ!
women who cheat on their husband signs of infidelity unfaithful husband
generic mexico pharmacy viagra go link
how to know if wife has cheated why do husbands cheat women who cheat on men
Υποβλήθηκε πριν από 1060 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Άλλες Σχολές
Share
λελα
Κυριακή, 18 Μαρτίου 2012
Σχολές - Τμήματα ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ - ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ - ΜΑΚ/ΝΙΑΣ   ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
προσ κ κουτρουμπελη sos (ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ)
 γεια σασ κ κουτρουμπελη ειμαι αποφοιτοσ του 2011 κ φοιτω στην κομοτηνη στην σχολη γλωσσασ κ φιλολογιασ παρευξεινειων χωρων. μπορειτε να μου πειτε ποιεσ ειναι οι προοπτικεσ αυτησ τησ σχολησ δυσκολευομαι παρα πολυ να παρακολουθησω τα μαθηματα γιατι για οικονομικουσ λογουσ δν μενω εκει αλλα πηγαινοερχομαι απο θεσσαλονικη .πηγα κ εδω στο απθ στο τμημα ανατολικων σπουδων να παρακολουθησω τα τουρκικα αλλα δν με καλυπτει στην κομοτηνη το μαθημα γινεται καλυτερα .σκεφτομαι να δωσω με το 10 τοισ εκατο για καποιο τει θεσσαλονικησ ειχα 12582 μορια.τι λετε με τισ βασεισ θα τα καταφερω΄΄ η μπορω να κανω καποια μεταγραφη για θεσσαλονικη.ειμαι παρα πολυ αγχωμενη βοηθηστε με σασ παρακαλω
viagra vs cialis real life comparisons where can i hide my viagra click here
click here signs of infidelity catch a cheat
why husband cheat click here cheat wife
website is there a abortion pill how abortion pill works

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1109 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Κυριακή, 18 Μαρτίου 2012

Σχόλια (1)

 Δε νομίζω πως έχει νόημα να επιχειρείς να τελειώσεις τη συγκεκριμένη σχολή μένοντας στη Θεσ/νίκη.

Εαν κρίνεις πως σε ενδιαφέρει, θα πρέπει να βρεις τρόπο να μείνεις στην Κομοτηνή (έστω και συνδυάζοντας τις σπουδές με εργασία) αλλιώς θα πρέπει να μελετήσεις τις εναλλακτικές επιλογές που έχεις στην πόλη σου (τώρα μετεγγραφές δεν ισχύουν αλλά και παλαιότερα που ίσχυαν, δεν υπήρχε άλλο αντίστοιχο Τμήμα).

Αυτές είναι:

  • διεκδίκηση θέσης με το 10%, θα κάνεις την προσπάθεια και θα κρίνεις εκ του αποτελέσματος (δεν έχουμε δεδομένα για να πιθανολογήσουμε κάτι αλλά εκ των πραγμάτων με το μόρια αυτά ούτως ή άλλως οι επιλογές θα είναι περιορισμένες)
  • να πας σε κάποιο αναγνωρισμένο ιδιωτικό Κολλέγιο (χρειάζεσαι περί το 6.000 € δίδακτρα): για να προλάβω το ερώτημά σου, ναι αν σπουδάσεις αυτό που θέλεις τότε αξίζει (να προσέξεις μόνο οι σπουδές σου να είναι αναγνωρισμένες)
  • ανοιχτό πανεπιστήμιο (οι αιτήσεις για το ελληνικό γίνονται Νοέμβριο, ενώ για το κυπριακό - παραμένεις στη Θεσ/νίκη - η προθεσμία έληξε στις 15 Μαρτίου).
  • και τέλος η επιλογή των ΙΕΚ

Οι προοπτικές με αποφοίτηση από το Τμήμα ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ:

Αντιγράφω από το ΦΕΚ, που δίνει τα επαγγελματικά δικαιώματα στο Τμήμα:

.......................................................................

Oι πτυχιούχοι του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στους ακόλουθους, ενδεικτικά αναφερόμενους, τομείς:


α) στην καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση των παρευξείνιων γλωσσών (Ρωσικής, Ρουμανικής, Τουρκικής, Βουλγαρικής κ.λπ.) με τη διδασκαλία και την έρευνα, καθώς και την καλλιέργεια, ανάπτυξη και μετάδοση της φιλολογικής παιδείας και του πολιτισμού των λαών των παρευξείνιων χωρών,

β) στην εκπαίδευση −δημόσια και ιδιωτική− ως καθηγητές για τη διδασκαλία των γλωσσών των παρευξείνιων χωρών και ως στελέχη του εκπαιδευτικού συστήματος,

γ) σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όπως Υπουργεία, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄και β΄ βαθμού, κρατικούς και ιδιωτικούς πολιτιστικού φορείς, οργανισμούς και ιδρύματα, με μορφωτική, πολιτισμική και ερευνητική δράση, μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης (έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος), εκδοτικούς οργανισμούς, των οποίων το αντικείμενο έχει σχέση με τη γλώσσα, τη φιλολογία και τον πολιτισμό των παρευξείνιων χωρών, ως στελέχη, σύμβουλοι, επιμορφωτές ή ως σύμβουλοι διπλωματικών αποστολών σε παρευξείνιες χώρες, ως ειδικοί επιστήμονες σε ερευνητικά ιδρύματα, ως μεταφραστές κειμένων και ως διερμηνείς, συμβάλλοντας με επιστημονική επάρκεια και δημιουργικά στην καλλιέργεια και διάδοση της φιλολογικής παιδείας και του πολιτισμού των λαών των παρευξείνιων χωρών.

......................................................

Προσωπικά, πιστεύω πως η "δύναμη" που αποκτά κανείς τελειώνοντας αυτό το Τμήμα, έγκειται στο ότι εκτός του πανεπιστημιακού τίτλου αποκτάς τη δυνατότητα να μάθεις καλά 2 γλώσσες όχι ευρύτερα διαδεδομόνες, οι οποίες εάν συνδυαστούν με αντίστοιχες μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις, θα μπρούν να σου ανοίξουν πολλαπλούς δρόμους στην αγορά εργασίας:

σε συνδυασμό με ένα ΜΒΑ (διοίκηση επιχειρήσεων) λ.χ. θα μπορεις να αξιοποιήσεις τις γνώσεις σου και να γίνεις στέλεχος εταιριών που επιχειρούν στις χώρες αυτές (ακόμη και μόνη σου μπορείς να κάνεις πράγματα λ.χ. πρόσφατα είχα γνωρίσει κάποιον ο οποίος είχε κάνει ένα υψηλό κύκλο εργασιών εκδίδοντας βουλγαροελληνικά λεξικά) ενώ σε συνδυασμό με ευρωπαϊκές - διεθνείς σπουδές, θα μπορούσες να διεκδικήσεις θέση σε διεθνείς φορές και διπλωματικές υπερησίες (ετήσια προκηρύσσονται αρκετές σχετικές θέσεις και στην ΕΕ).

Σε κάθε περίπτωση βλέποντας κανείς τις διεθνείς εξελίξεις, σε συνδυασμό με τη γεωγραφικοπολιτική μας θέση, καταλήγει στο συμπέρασμα πως έχοντας σαν βάση εκκίνησης την πολή καλή γνώση των Ρώσικων (ήδη οι Ρώσοι κυριαρχούν στην Κύπρο και προσβλέπουν σε άνοιγμα προς τη χώρα μας) κατά πρώτο λόγο και των Τούρκικων ή Βουλγάρικων κατά δεύτερο, θα μπορεί ο ενδιαφερόμενος να έχει πρόσβαση σε μια σειρά εναλλακτικών επιλογών με ευοίωνες προοπτικές.

ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
online purchase abortion pill abortion pill pill for abortion online
where can i get the abortion pill online click buy cytotec for 24 week abortion
click here redirect women cheat on their husbands
go cheater click
how to cheat with a married woman women affairs women who cheat on husbands
Υποβλήθηκε πριν από 1108 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 [Κλείσιμο]
Κυριακή, 18 Μαρτίου 2012

Σχόλια (1)
 Σας ευχαριστω παρα πολυ...με βοηθησατε αρκετα..αλλα και με προβληματισατε αλλο τοσο..!!!μπορειτε να μου δωσετε καποιες πληροφοριες για το ανοιχτο πανεπιστημιο γιατι δν το γνωριζω καθολου???
cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
women who cheat on their husband cheat on wife unfaithful husband
click here married affairs percent of women that cheat
website viagra softgels viagra superactive canadian
open go viagra soft how to take
link viagra video resluts viagra uk cheap purchase buy
how to cheat with a married woman women affairs women who cheat on husbands
Υποβλήθηκε πριν από 1108 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  [Κλείσιμο]
Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

Σχόλια (1)

 Λέλα, όλα τα μαθήματα γίνονται από απόσταση: σου αποστέλλονται σημειώσεις ή βιβλία, μελετά μονη σου, κάνεις εργασίες, υπάρχει συντονιστής καθηγητής και γίνονται και 3-4 συναντήσεις στο εξάμηνο (στην Θεσσαλονίκη), με φυσική παρουσία (σε μια από αυτές γίνονται και οι εξετάσεις).

Υπάρχουν δίδακτρα (γύρω στα 2.000 € το χρόνο) και η εισαγωγή γίνεται με κλήρωση (ευνοούνται όσοι είναι πάνω από 23 ετών), οι αιτήσεις όπως είπαμε γίνονται το Νοέμβριο ηλεκτρονικά.

Για γενικές πληροφορίες κλικ εδώ

Τα προγράμματα που προσφέρονται σε προπτυχιακό επίπεδο είναι:

  • Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
  • Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός
  • Πληροφορική
  • Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες
  • Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
  • Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό

how often do women cheat on their husbands online how many women cheat on their husbands
read website how to catch a cheater
generic mexico pharmacy viagra open link
link cheater online
Υποβλήθηκε πριν από 1108 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
    
Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013

Σχόλια (0)

γεια σας! Θα κανω φετος μηχανογραφικο με το 10% και μ ενδιαφερει το συγγεκριμενο τμημα. Θα ηθελα ομως να ξερω αν γνονται τα μαθηματα κανονικα και αν υπαρχουν ολοι οι καθηγητες?

.

generic mexico pharmacy viagra open link
go online read here
Υποβλήθηκε πριν από 655 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας