Κυριακή, 29 Μαΐου 2016
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Το τμήμα καταρτίζει μεταφραστές και διερμηνείς που κατέχουν καλά μια τουλάχιστον ξένη γλώσσα. Σκοπός του Τμήματος είναι: Η καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία και την έρευνα της γλώσσας, της γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού των λαών των παρευξεινίων χωρών ιδίως των ελληνικής καταγωγής και η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν, κατανοούν και διαδίδουν τις γλώσσες, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό των λαών των προαναφερομένων χωρών, όπως Ελλήνων, Ρώσων, Ουκρανών, Γεωργιανών, Αρμενίων, Ρουμάνων, Βουλγάρων, Τούρκων και λοιπών.
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
cytotec abortion open abortion pill online purchase
how to cheat on husband click find an affair
click here click percent of women that cheat
viagra 100mg tablet buy viagra in toronto online
will my husband cheat find an affair women who want to cheat
cheater click i dream my husband cheated on me
women who cheat on their husband love affairs with married men my wife emotionally cheated on me
redirect click percent of women that cheat
what makes women cheat all wives cheat dating for married men
std diseases cure chlamydia oral chlamydia symptoms
how hiv is transmitted open effects of hiv/aids
medical abortion procedure site illegal abortion
how could my husband cheated on me scottdangelo.com i told my husband i cheated
how many women cheat on husbands my husband cheated with a man cheat husband
i cheated on my boyfriend should i tell him i had a dream i cheated on my boyfriend i cheated on my boyfriend and told him
why most women cheat blog.ivanovtech.com types of women who cheat
married woman wants cheat click cheat on my husband
group sex stories with pictures click desi sex stories
adult anal sex stories bollywood sex stories only food sex stories
best spy phone apps link spy to mobile download
tween girls tribb sex stories blog.rewardsrunner.com free malayalam hot sex stories
free spy on cell phone read spyware for android cell phones
how to coupon at rite aid waughkc.com walgreens in store coupons
walgreen coupon code photo pharmacy discount coupons rite aid krazy coupon lady
canada pharmacy coupons blog.phormtastic.com free manufacturer coupons
what is infidelity how do i know if my wife cheated cheat on your wife
walgreens photo online coupon walgreens coupons in store free pharmacy discount card
prescription drug coupon read walgreens photo promo
keflex 500mg vibramycin neurontin 400mg
drug coupon card discount prescriptions coupons prescription drugs discount cards
free prescription cards read free prescription drug cards

ΣΠΟΥΔΕΣ:

8 ΕΞΑΜΗΝΑ

 

1ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Υ.01 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική Ι, Ρουμανική Ι, Ρωσική Ι, Τουρκική Ι).

Υ.02 Γλωσσολογία Ι. (Εισαγωγή -Γενικές θεωρητικές αρχές).

Υ.03 Εισαγωγή στη λαογραφία και το λαϊκό πολιτισμό των παρευξείνιων λαών.

Υ.04 Εισαγωγή στην Πληροφορική

Υ.05 Επιστημονική τεχνογραφία και έρευνα (Φροντιστηριακό μάθημα)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΥΕ.01 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική.

ΥΕ.02 Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου.

ΥΕ.03 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία

ΥΕ.04 Συγκριτική εκπαίδευση στις παρευξείνιες χώρες

ΥΕ.05 Διπλωματική ιστορία

ΥΕ.06 Η ορφική μυθολογία στον πολιτισμό των παρευξείνιων λαών

ΥΕ.07 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική

 

2ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Υ.06 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική IΙ, Ρουμανική IΙ, Ρωσική IΙ, Τουρκική IΙ).

Υ.07 Εθνογραφική θεώρηση του Παρευξείνιου Χώρου.

Υ.08 Ιστορία του Ελληνισμού στον παρευξείνιο χώρο κατά την αρχαιότητα

Υ.19 Διδακτική γλώσσας και λογοτεχνίας Ι

Υ.10 Θρησκειολογική επισκόπηση του παρευξείνιου χώρου.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΥΕ.08 Εισαγωγή στην Ψυχολογία.

ΥΕ.09 Στοιχεία Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου.

ΥΕ.10 Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων I (Εισαγωγή).

ΥΕ.11 Οι παρευξείνιες χώρες στην παγκόσμια οικονομική οργάνωση

ΥΕ.12 Μάθηση με τη χρήση νέων τεχνολογιών

ΥΕ.13 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική).

 

3ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Υ.11 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική IIΙ, Ρουμανική IIΙ, Ρωσική ΙII, Τουρκική IIΙ).

Υ.12 Γλωσσολογία ΙΙ. (Σημασιολογία-Κειμενογλωσσολογία).

Υ.13 Εθνομουσικολογία του παρευξείνιου χώρου.

Υ.14 Θεωρία της μετάφρασης

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΥΕ.14 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική).

ΥΕ.15 Παγκοσμιοποίηση και πολυπολιτισμική αγωγή.

ΥΕ.16 Διαπολιτισμικά στοιχεία στη διδασκαλία της παιδικής λογοτεχνίας.

ΥΕ.17 Στοιχεία εμπορικού δικαίου και δικαίου επιχειρήσεων

ΥΕ.18 Εισαγωγή στην Πληροφορική ΙΙ

ΥΕ.19 Οργάνωση και λειτουργία της ευρωπαϊκής ένωσης

ΥΕ.20 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική

 

4ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Υ.15 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική ΙV, Ρουμανική ΙV, Ρωσική ΙV, Τουρκική ΙV).

Υ.16 Γλωσσολογία ΙΙΙ. Συγκριτική γλωσσολογία.

Υ.17 Εισαγωγή στην ιστορία των παρευξείνιων λαών

Υ.18 Εισαγωγή στον πολιτισμό των παρευξείνιων λαών

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΥΕ.21 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική).

ΥΕ.22 Έρευνα και διδασκαλία του λεξιλογίου

ΥΕ.23 Πρώτη ανάγνωση και γραφή στις παρευξείνιες χώρες

ΥΕ.24 Ειδικευμένα θέματα πληροφορικής

ΥΕ.25 Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας.

ΥΕ.26 Ιστορία κοινωνιολογικών θεωριών-εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης.

ΥΕ.27 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική). Ειδίκευση Βουλγαρικής Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού

 

5ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Υ.19 Βουλγαρική γλώσσα V (φωνολογία, φωνητική)

Υ.20 Ιστορία της βουλγαρικής γλώσσα

ς Υ.21 Ιστορία της βουλγαρικής λογοτεχνίας Ι

Υ.22 Ιστορία της Βουλγαρίας Ι

Υ.23 Εισαγωγή στην επιστήμη της φιλολογίας

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΥΕ.28 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική).

ΥΕ.29 Εκπαιδευτική αξιολόγηση.

ΥΕ.30 Διδακτική μεθοδολογία (πρακτικές ασκήσεις Ι).

ΥΕ.31 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ.

ΥΕ.32 Παρευξείνιες Χώρες και Ευρωπαϊκή ΄Ενωση (Ο.Σ.Ε.Π.).

ΥΕ.33 Πλοήγηση στον ιστορικόι παρευξείνιο χώρο απο τον 8ο αιώνα

ΥΕ.34 Θέματα ιστορικής γραμματικής

ΥΕ.35 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική).

 

6ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Υ.24 Βουλγαρική γλώσσα VΙ (μορφολογία)

Υ.25 Ιστορία της βουλγαρικής λογοτεχνίας ΙΙ

Υ.26 Ιστορία της Βουλγαρίας ΙΙ

Υ.27 Πολιτισμική εξέλιξη του βουλγαρικού λαού Ι

Υ.28 Ο ελληνισμός στον παρευξείνιο χώρο κατα τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΥΕ.36 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική).

ΥΕ.37 Διδακτική Μεθοδολογία – Πρακτικές ασκήσεις ΙΙ

ΥΕ.38 Θέματα διαλεκτολογίας

ΥΕ.39 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

ΥΕ.40 Εισαγωγή στην οικονομική επιστήμη

ΥΕ.41 Μέθοδοι εκπαιδευτικής έρευνας

ΥΕ.42 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική).

 

7ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Υ.29 Βουλγαρική γλώσσα VΙΙ (μορφολογία)

Υ.30 Ιστορία της βουλγαρικής λογοτεχνίας ΙΙΙ

Υ.31 Μεταφραστικά θέματα της βουλγαρικής γλώσσας (θεωρία και πράξη)

Υ.32 Μεθοδολογία διδασκαλίας της βουλγαρικής γλώσσας και λογοτεχνίας Ι

Υ.33 Πολιτισμική εξέλιξη του βουλγαρικού λαού ΙΙ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΥΕ.43 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική).

ΥΕ.44 Διδακτική Μεθοδολογία – Πρακτικές ασκήσεις ΙΙΙ

ΥΕ.45 Σύγχρονη ελληνική πολιτική στις παρευξείνιες χώρες

ΥΕ.46 Γλωσσική τεχνολογία

ΥΕ.47 Στρατηγική επιχειρήσεων

ΥΕ.48 Δίκαιο προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων

ΥΕ.49 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική).

 

8ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Υ.34 Βουλγαρική γλώσσα VΙΙΙ (μορφολογία)

Υ.35 Μεταφραστικά θέματα μετάφρασης της βουλγαρικής γλώσσας (θεωρία και πράξη)

Υ.36 Μεθοδολογία διδασκαλίας της βουλγαρικής γλώσσας και λογοτεχνίας ΙΙ (σύγχρονες μέθοδοι, προβλήματα, δυνατότητες)

Υ.37 Ο ελληνισμός στον παρευξείνιο χώρο κατα τη νεότερη εποχή

Υ.38 Η Βουλγαρία σήμερα (δομή του κράτους, οικονομία, σχέσεις με την Ελλάδα)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΥΕ.50 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική).

ΥΕ.51 Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας

ΥΕ.52 Σύγχρονοι εθνικισμοί, συλλογικές ταυτότητες και μειονότητες στον παρευξείνιο χώρο

ΥΕ.53 Εφαρμογές της πληροφορικής στην επιστημονική έρευνα

ΥΕ.54 Θεωρία της διερμηνίας

ΥΕ.55 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική). Ειδίκευση Ρουμανικής Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού

 

5ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Υ.18 Ρουμανική γλώσσα V (φωνολογία, φωνητική)

Υ.19 Ιστορία της ρουμανικής γλώσσας

Υ.20 Ιστορία της ρουμανικής λογοτεχνίας Ι

Υ.21 Ιστορία της Ρουμανίας Ι

Υ.22 Θεωρία της Μετάφρασης

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΥΕ.23 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική).

ΥΕ.24 Εκπαιδευτική αξιολόγηση.

ΥΕ.25 Διδακτική μεθοδολογία (πρακτικές ασκήσεις Ι).

ΥΕ.26 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ.

ΥΕ.27 Παρευξείνιες Χώρες και Ευρωπαϊκή ΄Ενωση (Ο.Σ.Ε.Π.).

ΥΕ.28 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική).

 

6ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Υ.23 Ρουμανική γλώσσα V (φωνολογία, φωνητική)

Υ.24 Ιστορία της ρουμανικής γλώσσας

Υ.25 Ιστορία της ρουμανικής λογοτεχνίας Ι

Υ.26 Ιστορία της Ρουμανίας Ι

Υ.27 Θεωρία της Μετάφρασης

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΥΕ.29 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική).

ΥΕ.30 Διδακτική Μεθοδολογία – Πρακτικές ασκήσεις

ΥΕ.31 Συγκριτική εκπαίδευση στις Παρευξείνιες Χώρες.

ΥΕ.32 Πρώτη ανάγνωση και γραφή στις Παρευξείνιεςγλώσσες.

ΥΕ.33 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

ΥΕ.34 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική). Ειδίκευση Ρωσικής Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού

 

5ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Υ.19 Ρωσική γλώσσα V (μορφολογία) Υ.20 Ιστορία της Ρωσικής γλώσσας

Υ.21 Ιστορία της Ρωσικής λογοτεχνίας Ι (Θεωρία)

Υ.22 Ιστορία της Ρωσίας Ι

Υ.23 Εισαγωγή στην επιστήμη της φιλολογίας

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΥΕ.28 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική).

ΥΕ.29 Εκπαιδευτική αξιολόγηση.

ΥΕ.30 Διδακτική μεθοδολογία (πρακτικές ασκήσεις Ι).

ΥΕ.31 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ.

ΥΕ.32 Παρευξείνιες Χώρες και Ευρωπαϊκή ΄Ενωση (Ο.Σ.Ε.Π.).

ΥΕ.33 Πλοήγηση στον ιστορικόι παρευξείνιο χώρο απο τον 8ο αιώνα

ΥΕ.34 Θέματα ιστορικής γραμματικής

ΥΕ.35 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική).

 

6ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Υ.24 Ρωσική γλώσσα VΙ (μορφολογία, σύνταξη)

Υ.25 Ιστορία της ρωσικής λογοτεχνίας του 19ου αι. ΙΙ (μελέτη και ανάλυση κειμένων)

Υ.26 Ιστορία της Ρωσίας ΙΙ (20ου αι.)

Υ.27 Πολιτισμική εξέλιξη του ρωσικού λαού Ι

Υ.28 Ο ελληνισμός στον παρευξείνιο χώρο κατα τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΥΕ.36 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική).

ΥΕ.37 Διδακτική Μεθοδολογία – Πρακτικές ασκήσεις ΙΙ

ΥΕ.38 Θέματα διαλεκτολογίας

ΥΕ.39 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

ΥΕ.40 Εισαγωγή στην οικονομική επιστήμη

ΥΕ.41 Μέθοδοι εκπαιδευτικής έρευνας

ΥΕ.42 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική).

 

7ο Εξάμηνο

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Υ.29 Ρωσική γλώσσα VΙΙ (μορφολογία)

Υ.30 Ιστορία της ρωσικής λογοτεχνίας ΙΙΙ (ανάλυση και μελέτη κειμένων)

Υ.31 Μεταφραστικά θέματα της ρωσικής γλώσσας (θεωρία και πράξη)

Υ.32 Μεθοδολογία διδασκαλίας της ρωσικής γλώσσας και λογοτεχνίας Ι

Υ.33 Πολιτισμική εξέλιξη του ρωσικού λαού ΙΙ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΥΕ.43 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική).

ΥΕ.44 Διδακτική Μεθοδολογία – Πρακτικές ασκήσεις ΙΙΙ

ΥΕ.45 Σύγχρονη ελληνική πολιτική στις παρευξείνιες χώρες

ΥΕ.46 Γλωσσική τεχνολογία

ΥΕ.47 Στρατηγική επιχειρήσεων

ΥΕ.48 Δίκαιο προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων

ΥΕ.49 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική).

 

8ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Υ.34 Ρωσική γλώσσα VΙΙΙ (μορφολογία)

Υ.35 Μεταφραστικά θέματα μετάφρασης της ρωσικής γλώσσας (θεωρία και πράξη)

Υ.36 Μεθοδολογία διδασκαλίας της ρωσικής γλώσσας και λογοτεχνίας ΙΙ (σύγχρονες μέθοδοι, προβλήματα, δυνατότητες)

Υ.37 Ο ελληνισμός στον παρευξείνιο χώρο κατα τη νεότερη εποχή

Υ.38 Η Ρωσία σήμερα (δομή του κράτους, οικονομία, σχέσεις με την Ελλάδα)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΥΕ.50 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική).

ΥΕ.51 Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας

ΥΕ.52 Σύγχρονοι εθνικισμοί, συλλογικές ταυτότητες και μειονότητες στον παρευξείνιο χώρο

ΥΕ.53 Εφαρμογές της πληροφορικής στην επιστημονική έρευνα

ΥΕ.54 Θεωρία της διερμηνίας

ΥΕ.55 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική). Ειδίκευση Τουρκικής Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού

 

5ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Υ.19 Τουρκική γλώσσα V (φωνητική και φωνολογία)

Υ.20 Ιστορία της τουρκικής γλώσσας με παράλληλη διδασκαλία στοιχείων της οθωμανικής

Υ.21 Ιστορία της τουρκικής λογοτεχνίας Ι (ιστορική επισκόπηση)

Υ.22 Ιστορία της Τουρκίας Ι (η οθωμανική περίοδος)

Υ.23 Εισαγωγή στην επιστήμη της φιλολογίας

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΥΕ.28 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική).

ΥΕ.29 Εκπαιδευτική αξιολόγηση.

ΥΕ.30 Διδακτική μεθοδολογία (πρακτικές ασκήσεις Ι).

ΥΕ.31 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ.

ΥΕ.32 Παρευξείνιες Χώρες και Ευρωπαϊκή ΄Ενωση (Ο.Σ.Ε.Π.).

ΥΕ.33 Πλοήγηση στον ιστορικόι παρευξείνιο χώρο απο τον 8ο αιώνα

ΥΕ.34 Θέματα ιστορικής γραμματικής

ΥΕ.35 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική).

 

6ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Υ.24 Τουρκική γλώσσα VΙ (μορφολογία)

Υ.25 Ιστορία της τουρκικής λογοτεχνίας ΙΙ (μελέτη κειμένων από την οθωμανική περίοδο)

Υ.26 Ιστορία της Τουρκίας ΙΙ (Απο τους Νεότουρκους στον Κεμάλ - η ρεπουμπλικανική περίοδος)

Υ.27 Πολιτισμική εξέλιξη του τουρκικού λαού Ι (η εποχή του εξευρωπαϊσμού: 19ος – 20ος αι.)

Υ.28 Ο ελληνισμός στον παρευξείνιο χώρο κατα τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΥΕ.36 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική).

ΥΕ.37 Διδακτική Μεθοδολογία – Πρακτικές ασκήσεις ΙΙ

ΥΕ.38 Θέματα διαλεκτολογίας

ΥΕ.39 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

ΥΕ.40 Εισαγωγή στην οικονομική επιστήμη

ΥΕ.41 Μέθοδοι εκπαιδευτικής έρευνας

ΥΕ.42 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική).

 

7ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Υ.29 Τουρκική γλώσσα VΙΙ (μορφολογία)

Υ.30 Ιστορία της τουρκικής λογοτεχνίας ΙΙΙ (μελέτη κειμένων από τη ρεπουμπλικανική περίοδο)

Υ.31 Μεταφραστικά θέματα της τουρκικής γλώσσας (θεωρία και πράξη)

Υ.32 Μεθοδολογία διδασκαλίας της τουρκικής γλώσσας και λογοτεχνίας Ι

Υ.33 Πολιτισμική εξέλιξη του τουρκικού λαού ΙΙ

Υ.34 Η Τουρκία στη μετάβαση (Από τους Οθωμανούς στους Νεότουρκους)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΥΕ.43 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική).

ΥΕ.44 Διδακτική Μεθοδολογία – Πρακτικές ασκήσεις ΙΙΙ

ΥΕ.45 Σύγχρονη ελληνική πολιτική στις παρευξείνιες χώρες

ΥΕ.46 Γλωσσική τεχνολογία

ΥΕ.47 Στρατηγική επιχειρήσεων

ΥΕ.48 Δίκαιο προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων

ΥΕ.49 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική).

 

8ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Υ.34 Τουρκική γλώσσα VΙΙΙ (λεξικογραφία, φρασεολογία)

Υ.35 Μεταφραστικά θέματα μετάφρασης της τουρκικής γλώσσας (θεωρία και πράξη)

Υ.36 Μεθοδολογία διδασκαλίας της τουρκικής γλώσσας και λογοτεχνίας ΙΙ (σύγχρονες μέθοδοι, προβλήματα, δυνατότητες)

Υ.37 Ο ελληνισμός στον παρευξείνιο χώρο κατα τη νεότερη εποχή

Υ.38 Η Τουρκία σήμερα (δομή του κράτους, οικονομία, σχέσεις με την Ελλάδα)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΥΕ.50 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική).

ΥΕ.51 Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας

ΥΕ.52 Σύγχρονοι εθνικισμοί, συλλογικές ταυτότητες και μειονότητες στον παρευξείνιο χώρο

ΥΕ.53 Εφαρμογές της πληροφορικής στην επιστημονική έρευνα

ΥΕ.54 Θεωρία της διερμηνίας

ΥΕ.55 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική).

affairs with married men what makes married men cheat go
redirect read why do married men cheat on their wives
cheater all wives cheat i dream my husband cheated on me
redirect redirect cheaters
infidelity in marriage infidelity in marriage redirect
online affair women will cheat women will cheat
what makes women cheat why do people cheat dating for married men
gay hiv dating worlds aids day how is hiv/aids transmitted
i cheated on my boyfriend should i tell him read i cheated on my boyfriend and told him
cheat on boyfriend my boyfriend thinks i cheated on him should i tell my boyfriend i cheated on him
wives cheat go women who love to cheat
married woman wants cheat click cheat on my husband
signs of unfaithful husband click how to cheat on wife
adult dog sex stories tolobel.com incest nifty sex stories
perverted stories adult video go adult intimate sex stories blog
desi sex stories scottdangelo.com adult baby stories
best spy phone apps texting spy app android spy to mobile download
where do you have an abortion link what is an abortion like
walgreens printing coupons walgreen printable coupons walgreens new prescription coupon
walgreens coupon code photo click coupons for prescription medications
viagra prescription coupon singlvkuchyni.cz discount card for prescription drugs
prescription drug coupon coupon pharmacy walgreens photo promo
cialis savings and coupons prescription drug card cialis coupons free
viagra without a doctor prescription http://viagrawithoutadoctorprescription1.com viagra 100 mg
diprolene tube open renova
rifaximin site cipro 250mg
free coupons printable canadian pharmacy coupons discount prescriptions
printable coupons for viagra prescription drugs discount cards free coupon for viagra
viagra coupons from pfizer go printable viagra coupon
viagra prescription coupon viagra coupon codes viagra savings and coupons
discount coupons for viagra interview-questions.sumedh.in discount coupon for viagra

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν, σαν μεταφραστές και διερμηνείς, σαν καθηγητές ξένων γλωσσών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα, σε κρατικές ελληνικές υπηρεσίες ,σε προξενικά γραφεία ,ή ιδιωτικές επιχειρήσεις σε Παραευξείνιες Χώρες.Επίσης ως εμπειρογνώμονες ή ως σύμβουλοι διπλωματικών αποστολών. Οι προοπτικές του κλάδου είναι πολύ καλές και οι αμοιβές ικανοπιοητικές προπάντων στο κλάδο των διερμηνειών.

 

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Μεταφραστής - Διερμηνέας

cytotec abortion open abortion pill online purchase
redirect signs of infidelity open
affairs with married men what makes married men cheat go
women who cheat on their husband how many women cheat on husbands women affair
how to cheat with a married woman women cheat husband women who cheat on husbands
why husband cheat reason why husband cheat cheat wife
women who cheat why women cheat on their husbands reasons why women cheat on their husbands
abortion pill bleeding misoprostol for abortion abortion paperwork
order abortion pill online costs of abortion how much for an abortion pill
cheap abortion pill how much is abortion pregnancy in weeks
free spyware apps top free spy apps for android top spy app for android
abortion clinic in new york west-bot.com pregnancy help
cheat on my husband blog.123landlord.com women who cheat on their husbands
i had a dream that my boyfriend cheated on me gerarprieto.com i cheated on my boyfriend with a black guy
my husband cheated what makes husbands cheat why do wifes cheat
cheat on boyfriend my boyfriend thinks i cheated on him should i tell my boyfriend i cheated on him
dating for married click why do wife cheat
i dreamed my wife cheated on me open women who cheated
dating for married why do married men cheat wifes who cheat
where do you have an abortion open what is an abortion like
abortion pill prices read hysteroscopy dilatation and curettage
walgreen coupon code photo walgreen coupons printable rite aid krazy coupon lady
dating a married woman go boyfriend cheated on me
android spy sms mealmixer.com spyware cell phone
viagra without a doctor prescription http://viagrawithoutadoctorprescription1.com viagra 100 mg
prescription discounts cards damske.com print cvs coupons
walgreens pharmacy coupons 2015 blogs.visendo.com pharmacy coupon
discount coupons for prescription drugs dotnetblogengine.net discount prescriptions
temovate sharpcoders.org zithromax 250mg
viagra manufacturer coupon 2015 dotnetblogengine.net pharmacy discount coupon
prescription drug discount cards blog.brunothalmann.com discount prescriptions coupons
viagra coupons 2016 go viagra coupon codes
viagra discount coupons online open pet prescription discount card
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
Ειδικά μαθήματα
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης

Share
Δημήτρης
Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015
Σχολές - Τμήματα
Μεταπτυχιακό

 Καλησπέρα,

έχω τελειώσει τη σχολή Παρευξεινίων με ειδίκευση στη ρωσική γλώσσα και πτυχίο λίαν καλώς. Θα ήθελα να κάνω αιτήσεις για μεταπτυχιακό στη Μεγ. Βρετανία στην Επικοινωνιολογία και ιδιαίτερα στην Πολιτική Επικοινωνιολογία (Political Communication).

Πιστεύετε ότι θα γίνουν δεκτές οι αιτήσεις ή θα απορριφθούν λόγω μη συνάφειας του αντικειμένου με το πτυχίο;

Ευχαριστώ πολύ

i cheated on my boyfriend should i tell him read i cheated on my boyfriend and told him
i think my boyfriend cheated on me my boyfriend cheats would my boyfriend cheat
android spy sms mealmixer.com spyware cell phone

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 271 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

Σχόλια (1)

 Κάθε ακαδημαϊκό τμήμα εκδίδει σχετική προκήρυξη στην οποία περιγράφονται οι όροι.

Πιθανολογώ πως δεν θα έχεις πρόβλημα. 

how could my husband cheated on me read i told my husband i cheated
Υποβλήθηκε πριν από 271 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

  
Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

Σχόλια (0)
 Ευχαριστώ για την απάντηση
Υποβλήθηκε πριν από 271 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

 
Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015

Σχόλια (0)

METAPTYXIAKO?

AI STO HORAFI GIA DOYLEIA NA KOPSEIS KAMIA KOLORIZA APO TIS ELLIES RE TEBELI..............!

i think my boyfriend cheated on me my boyfriend cheats would my boyfriend cheat
Υποβλήθηκε πριν από 271 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Share
Αλεξάνδρα
Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015
Σχολές - Τμήματα
επαγγελματικη αποκατάσταση
 καλησπέρα!  μπορεί κάποιος να μου πει αν αυτή η σχολή είναι καλή και υπάρχει ζήτηση ??
what are std symptoms chlamydia symptoms in throat get tested for stds
how to cheat on wife when your husband cheats how to know if wife has cheated
i cheated on my wife now what myjustliving.com what to do when your wife cheated on you

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 345 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Βασιλης
Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2013
Σχολές - Τμήματα
Γλωσσας, Φιλολογιας και πολιτισμου Παρευξεινιων χωρων
  Κυριε Κουτρουμπελη καλησπερα. Ενδιαφερομαι για τη συγκεκριμενη σχολη, ομως λογω οικονομικης δυσχερειας δεν μπορω να μενω στην Κομοτηνη και θα ειμαι υποχρεωμενος να πηγαινοερχομαι απο Θεσσαλονικη. Θα ηθελα να σας ρωτησω εαν θα μπορω να ανταποκριθω ετσι στις απαιτησεις της σχολης κ αν εχετε τη δυνατοτητα να μου εξηγησετε τι συμβαινει με τα υποχρεωτικα μαθηματα, για να μπορεσω να συμπληρωσω το μηχανογραφικο. Ευχαριστω πολυ εκ των προτερων.
how to cheat on husband dating for married people find an affair
click here women who like to cheat women cheat on their husbands
women who cheated online read
read read here how to catch a cheater
click here signs of infidelity catch a cheat
cheater all wives cheat i dream my husband cheated on me
abortion pill bleeding website abortion paperwork
go redirect pregnancy termination options
i cheated on my wife now what read what to do when your wife cheated on you
my husband cheated what makes husbands cheat why do wifes cheat
adult dog sex stories desi adult stories incest nifty sex stories
canada pharmacy coupons pharmacy coupons 2015 free manufacturer coupons
viagra free sample coupons gallaghermalpractice.com free prescription cards discount

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1060 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013

Σχόλια (0)

 mporei kapoios na me katatopisei m ena kalo metaptuxiako panw s autes tis spoudes........parakalw voh8ia...kaneis den mas enhmerwnei panw se poia akribws antikeimena mporoume na kanoume metaptuxiako apo thn stigmh pou teleiwnoume thn sugkekrimenh sxolh.

...pou mporoume na apeu8un8oume na psaksoume....uparxoun kapoioi sundesmoi....pou

pill for abortion online abortion pill abortion pills
reasons married men cheat all wives cheat I cheated on my boyfriend
women who cheated online read
how often do women cheat on their husbands online how many women cheat on their husbands
women who cheat on their husband cheat on wife unfaithful husband
link what is infidelity married cheat
i think my boyfriend cheated on me my boyfriend cheats would my boyfriend cheat
Υποβλήθηκε πριν από 950 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

 
Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013

Σχόλια (0)

ean apofoithtsw apo authn thn sxolh sto ekswteriko panw se ti mporw na kanw kapoio metaptyxiako

 

reasons married men cheat wife affair I cheated on my boyfriend
women who cheated online read
Υποβλήθηκε πριν από 991 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

[Κλείσιμο]
Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2013

Σχόλια (1)

 Τα μυαλά σου και μια λίρα...

Πως θα μάθεις Τούρκικα και Ρώσικα αν δε πηγαίνεις στα μαθήματα; Τούρκικα σίριαλ θα βλέπεις και θα τα μάθεις; 

women who cheat on their husband signs of infidelity unfaithful husband
viagra vs cialis real life comparisons go click here
link buy viagra online legitimate pharmacy viagra uk cheap purchase buy
go read pregnancy termination options
go online read here
why some women cheat click why married men cheat
Υποβλήθηκε πριν από 1060 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

  
Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013

Σχόλια (0)
 kalispera, borei kapoios na dosei mono eksetaseis na parei to ptixio oti gnorizei tin glossa? exo gennithei stin Rossia kai xreazomai gia tin douleia pistopioish! evxaristo 
online purchase abortion pill abortion pill pill for abortion online
where can i get the abortion pill online click buy cytotec for 24 week abortion
most women cheat wives that cheat
redirect catch a cheat dating for married men
how often do women cheat on their husbands when a husband cheats how many women cheat on their husbands
how to catch a cheat dating for married men online
click here click percent of women that cheat
i think my boyfriend cheated on me blog.smartofficecloud.com would my boyfriend cheat
Υποβλήθηκε πριν από 971 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Share
Κωνσταντίνος
Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013
Σχολές - Τμήματα
Μια βοήθεια παρακαλώ!

 Γεια σας! Το συγκεκριμένο τμήμα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Έχω όμως τρεις απορίες...

- Μέχρι ποιο επίπεδο μαθαίνεις τη γλώσσα που θα επιλέξεις; Για παράδειγμα ενδιαφέρομαι για τα Τουρκικά. Όταν αποφοιτήσω θα έχω αποκτήσει τη δυνατότητα να χειρίζομαι τη γλώσσα με ευχέρεια και αρτιότητα;

 - Σε τι μεταπτυχιακά γίνεσαι δεκτός; Σε αυτά που έχουν σχέση με επιχειρήσεις; Μιας και οι επαγγελματικές προοπτικές στην Κωνσταντινούπολη είναι ευνοϊκές...

- Αναγνωρίζεται το πτυχίο αυτό από τις τουρκικές επιχειρήσεις;  

ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill online abortion pill buy online
click here click percent of women that cheat
open buy generic viagra viagra soft how to take
how to cheat with a married woman women who cheated redirect
affairs with married men women cheat because go
how to know if wife has cheated husband cheated on me women who cheat on men
why husband cheat unfaithful husband cheat wife
website my wife cheated why women cheat on men they love
website abortion clinic chicago how abortion pill works
go how early can i get an abortion pregnancy termination options
men and women go meet and cheat
why do men cheat on their girlfriends faithwalker.org did my girlfriend cheated on me
my husband cheated what makes husbands cheat why do wifes cheat
walgreen coupon code photo pharmacy discount coupons rite aid krazy coupon lady
cipro 500mg twice a day cipro 500mg tab ciprofloxacin use
free prescription cards prescription drugs discount cards free prescription drug cards

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1130 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

Σχόλια (1)
- Το Τμήμα σε βοηθά σημαντικά σ' αυτό αλλά το ποσο ψηλά θα φτάσεις εξαρτάται και από τη δική σου προσπάθεια.

 - Γϊνεσαι αποδεκτός σε μια ευρεία γκάμα μεταπτυχιακών σπουδών (από διεθνείς σχέσεις μέχρι ... ιατρική) αλλά ταιριάζουν τα σχετικά με τη διοίκηση, το μάρκετινγκ, τις διεθνείς σχέσεις, τη μετάφραση, τη διερμηνεία. τον τουρισμό κλπ

- Η αγορά δεν επιζητά πτυχία στην κορνίζα (σαφώς και αναγνωρίζεται ο τίτλος) αλλά πρακτικές γνώσεις σε ευθεία αντιστοίχηση με τη ζήτηση και τις ανάγκες.

where can i get the abortion pill online click buy cytotec for 24 week abortion
viagra vs cialis real life comparisons generic viagra sales click here
link husband watches wife cheat married cheat
Υποβλήθηκε πριν από 1130 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

  
Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

Σχόλια (0)

Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση!

Θα προσπαθήσω να μπω στο συγκεκριμένο τμήμα. 

how often do women cheat on their husbands why husbands cheat how many women cheat on their husbands
open read here viagra soft how to take
how to cheat with a married woman women cheat husband women who cheat on husbands
Υποβλήθηκε πριν από 1129 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Share
Σοφια Κ.
Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012
Σχολές - Τμήματα
τμημα γλωσσας φιλολογιας και πολιτισμου παρευξεινιων χωρων....

 Γεια σας ειμαι φοιτητρια στο τμημα  γλωσσας φιλολογιας και πολιτισμου παρευξινειων χωρων και θα ηθελα να μαθω αν υπαρχει αμμεση επαγγελματικη αποκατασταση των αποφοιτων της σχολης και αν ναι  σε ποιους τομεις - εργασιες δραστηριοποιουντε? Επισης θα ηθελα να ρωτησω,αν λογο του οτι ακομα δεν μπορεσα να παρακολουθησω μαθηματα στο τμημα(επειδη περιμενω να βγουν τα αποτελεσματα για τν στεγαση και δεν μπορω να μετακινουμε λογο αποστασης) αν θα εχω προβλημα με τις εξετασεις του φεβρουαριου και γενικα με το μαθημα της γλωσσας αν ξεκινησω και τ παρακολουθω λ.χ τον νοεμβριο.

cytotec abortion open abortion pill online purchase
go cheater click
open under arm viagra read here
online beautiful women cheat read here
open wife cheaters cheat on wife
my ex cheated on me site my husband cheated on me blog
i cheated on my wife now what read what to do when your wife cheated on you
abortion pill prices 3 week pregnant abortion hysteroscopy dilatation and curettage
walgreen coupon code photo pharmacy discount coupons rite aid krazy coupon lady
cipro 500mg twice a day ciprofloxacin 500mg antibiotics ciprofloxacin use
android spy sms site spyware cell phone
how do i find a location of a cell phone go how to find gps location of a cell phone

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1314 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012

Σχόλια (1)
 Γεια σου Σοφια..Ειμαι κ εγω φοιτητρια στ 2ο ετος της ιδιας σχολης..οποτε θα μπορουσα να σου απαντησω εκ πειρας..  Τα υπολοιπα μαθηματα εκτος της γλωσσας δεν ειναι απαραιτητο να τα παρακοπουθεις..μπορεις και απο αποσταση..Τωρα οσον αφορα την γλωσσα επειδη ειναι αρχη και πρεπει να παρεις τις βασεις θα ηταν καλο να μαθαινεις τ διδασκοντα τωρα..και οσο μπορεις συντομοτερα ν τα παρακολουθησεις..παντως θεμα απουσιων δεν τηθεται..
pill for abortion online ordering abortion pills to be shipped to house abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill where can i get the abortion pill online
how to cheat with a married woman women affairs women who cheat on husbands
how to know if wife has cheated husband cheated on me women who cheat on men
women love to cheat click here online
go read pregnancy termination options
Υποβλήθηκε πριν από 1314 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

 [Κλείσιμο]
Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012

Σχόλια (1)

Συμπληρώνω:

Οι προοπτικές με αποφοίτηση από το Τμήμα ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ:

Αντιγράφω από το ΦΕΚ, που δίνει τα επαγγελματικά δικαιώματα στο Τμήμα:

.......................................................................

Oι πτυχιούχοι του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στους ακόλουθους, ενδεικτικά αναφερόμενους, τομείς:


α) στην καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση των παρευξείνιων γλωσσών (Ρωσικής, Ρουμανικής, Τουρκικής, Βουλγαρικής κ.λπ.) με τη διδασκαλία και την έρευνα, καθώς και την καλλιέργεια, ανάπτυξη και μετάδοση της φιλολογικής παιδείας και του πολιτισμού των λαών των παρευξείνιων χωρών,

β) στην εκπαίδευση −δημόσια και ιδιωτική− ως καθηγητές για τη διδασκαλία των γλωσσών των παρευξείνιων χωρών και ως στελέχη του εκπαιδευτικού συστήματος,

γ) σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όπως Υπουργεία, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄και β΄ βαθμού, κρατικούς και ιδιωτικούς πολιτιστικού φορείς, οργανισμούς και ιδρύματα, με μορφωτική, πολιτισμική και ερευνητική δράση, μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης (έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος), εκδοτικούς οργανισμούς, των οποίων το αντικείμενο έχει σχέση με τη γλώσσα, τη φιλολογία και τον πολιτισμό των παρευξείνιων χωρών, ως στελέχη, σύμβουλοι, επιμορφωτές ή ως σύμβουλοι διπλωματικών αποστολών σε παρευξείνιες χώρες, ως ειδικοί επιστήμονες σε ερευνητικά ιδρύματα, ως μεταφραστές κειμένων και ως διερμηνείς, συμβάλλοντας με επιστημονική επάρκεια και δημιουργικά στην καλλιέργεια και διάδοση της φιλολογικής παιδείας και του πολιτισμού των λαών των παρευξείνιων χωρών.

......................................................

Προσωπικά, πιστεύω πως η "δύναμη" που αποκτά κανείς τελειώνοντας αυτό το Τμήμα, έγκειται στο ότι εκτός του πανεπιστημιακού τίτλου αποκτάς τη δυνατότητα να μάθεις καλά 2 γλώσσες όχι ευρύτερα διαδεδομόνες, οι οποίες εάν συνδυαστούν με αντίστοιχες μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις, θα μπρούν να σου ανοίξουν πολλαπλούς δρόμους στην αγορά εργασίας:

σε συνδυασμό με ένα ΜΒΑ (διοίκηση επιχειρήσεων) λ.χ. θα μπορεις να αξιοποιήσεις τις γνώσεις σου και να γίνεις στέλεχος εταιριών που επιχειρούν στις χώρες αυτές (ακόμη και μόνη σου μπορείς να κάνεις πράγματα λ.χ. πρόσφατα είχα γνωρίσει κάποιον ο οποίος είχε κάνει ένα υψηλό κύκλο εργασιών εκδίδοντας βουλγαροελληνικά λεξικά) ενώ σε συνδυασμό με ευρωπαϊκές - διεθνείς σπουδές, θα μπορούσες να διεκδικήσεις θέση σε διεθνείς φορές και διπλωματικές υπερησίες (ετήσια προκηρύσσονται αρκετές σχετικές θέσεις και στην ΕΕ).

Σε κάθε περίπτωση βλέποντας κανείς τις διεθνείς εξελίξεις, σε συνδυασμό με τη γεωγραφικοπολιτική μας θέση, καταλήγει στο συμπέρασμα πως έχοντας σαν βάση εκκίνησης την πολή καλή γνώση των Ρώσικων (ήδη οι Ρώσοι κυριαρχούν στην Κύπρο και προσβλέπουν σε άνοιγμα προς τη χώρα μας) κατά πρώτο λόγο και των Τούρκικων ή Βουλγάρικων κατά δεύτερο, θα μπορεί ο ενδιαφερόμενος να έχει πρόσβαση σε μια σειρά εναλλακτικών επιλογών με ευοίωνες προοπτικές.

women who cheat on their husband signs of infidelity unfaithful husband
link how to sell viagra viagra uk cheap purchase buy
affairs with married men women who like to cheat go
link click married cheat
why some women cheat click why married men cheat
Υποβλήθηκε πριν από 1314 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

   
Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2013

Σχόλια (0)
Ειμαι αποφοιτος της εν λογω σχολης και εχω να πω μονο το εξης στους ενδιαφερομενους:Η σχολη ηταν , ειναι και θα παραμεινει ΦΟΥΣΚΑ . καμμια αναγνωριση πτυχιου , επιπεδου γλωσσικης ικανοτητας κλπ . Σχεδον κανεις δεν εχει βρει δουλεια στο αντικειμενο του και οσοι βρηκαν ειναι με καποια ψευτοσυμβαση μεχρι να τους πεταξουν στο δρομο γιατι τα βυσματα τους παιρνουν τις δουλειες.Το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ την εστησαν με καθηγητες - χωρις πτυχια , με προεδρους αχρηστους και πρυτανεις να κυνηγανε τις καρεκλες . . . Κριμα στα χρηματα , τον κοπο και την αγωνια τοσων οικογενειων που εσταξαν ΑΙΜΑ για ενα κωλοχαρτο.Η Ελλαδα απεδειξε μεσα απ αυτη τη σχολη πως ξερει και θελει να τρωει τα παιδια της.παραθετω το κιν μου για ολους και ολες οσους/ες θελουν να ξερουν την αληθεια... 6970519384
most women cheat wives that cheat
open under arm viagra read here
Υποβλήθηκε πριν από 1208 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Share
μαρια παπαδατου
Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012
Σχολές - Τμήματα
Απορια σχετικα με το τμημα γλωσσας,φιλολογιας,πολιτισμου παρευξεινιων χωρων

Γεια σας..θα ηθελα να ρωτησω..επειδη ειμαι μαθητρια και αυτη η σχολη με ενδιαφερει...χρειαζεται να ξερουμε απο πριν μια γλωσσα απο αυτες που διδασκονται στη σχολη(π.χ τουρκικα,ρωσικα,βουλγαρικα) ??

  

cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
read women cheat husband website
website how taking viagra works viagra superactive canadian
affairs with married men women cheat because go
why husband cheat unfaithful husband cheat wife
website my wife cheated why women cheat on men they love
dating for married why women cheat on their husband wifes who cheat

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1485 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Σάββατο, 5 Μαΐου 2012

Σχόλια (2)

 Όχι Μαρία, οι Γλώσσες αυτές διδάσκονται εξ΄αρχής μέσα στο Πανεπιστήμιο.

Διαφορετικά, θα έπρεπε να εξετάζεστε και σε ειδικό μάθημα της αντίστοιχης Ξένης Γλώσσας, πράγμα που βέβαια δεν συμβαίνει.

pill for abortion online ordering abortion pills to be shipped to house abortion pills
open under arm viagra read here
how to cheat with a married woman women cheat husband women who cheat on husbands
website infidelity why women cheat on men they love
Υποβλήθηκε πριν από 1485 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

  
Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

Σχόλια (0)
 Σε περίπτωση που κάποιος είναι κάτοχος πτυχίου γνώσης της τουρκικης γλώσσας επιπεδου Β2 του πανεπιστημίου Dilmer Κων/πολης και εισαχθεί στην συγκεκριμένη σχολή με κατατακτήριες, υπάρχει περίπτωση να του αναγνωριστούν κάποια μαθήματα?
website infidelity why women cheat on men they love
Υποβλήθηκε πριν από 459 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

  
Σάββατο, 5 Μαΐου 2012

Σχόλια (0)
 Σας ευχαριστω παρα πολυ!
women who cheat on their husband signs of infidelity unfaithful husband
generic mexico pharmacy viagra go link
how to know if wife has cheated why do husbands cheat women who cheat on men
why some women cheat dating a married man why married men cheat
Υποβλήθηκε πριν από 1484 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Άλλες Σχολές
Share
λελα
Κυριακή, 18 Μαρτίου 2012
Σχολές - Τμήματα ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ - ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ - ΜΑΚ/ΝΙΑΣ   ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
προσ κ κουτρουμπελη sos (ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ)
 γεια σασ κ κουτρουμπελη ειμαι αποφοιτοσ του 2011 κ φοιτω στην κομοτηνη στην σχολη γλωσσασ κ φιλολογιασ παρευξεινειων χωρων. μπορειτε να μου πειτε ποιεσ ειναι οι προοπτικεσ αυτησ τησ σχολησ δυσκολευομαι παρα πολυ να παρακολουθησω τα μαθηματα γιατι για οικονομικουσ λογουσ δν μενω εκει αλλα πηγαινοερχομαι απο θεσσαλονικη .πηγα κ εδω στο απθ στο τμημα ανατολικων σπουδων να παρακολουθησω τα τουρκικα αλλα δν με καλυπτει στην κομοτηνη το μαθημα γινεται καλυτερα .σκεφτομαι να δωσω με το 10 τοισ εκατο για καποιο τει θεσσαλονικησ ειχα 12582 μορια.τι λετε με τισ βασεισ θα τα καταφερω΄΄ η μπορω να κανω καποια μεταγραφη για θεσσαλονικη.ειμαι παρα πολυ αγχωμενη βοηθηστε με σασ παρακαλω
viagra vs cialis real life comparisons where can i hide my viagra click here
click here signs of infidelity catch a cheat
why husband cheat click here cheat wife
website is there a abortion pill how abortion pill works
pregnancy medications early pregnant termination pregnancy pill
free prescription cards click free prescription drug cards

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1533 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Κυριακή, 18 Μαρτίου 2012

Σχόλια (1)

 Δε νομίζω πως έχει νόημα να επιχειρείς να τελειώσεις τη συγκεκριμένη σχολή μένοντας στη Θεσ/νίκη.

Εαν κρίνεις πως σε ενδιαφέρει, θα πρέπει να βρεις τρόπο να μείνεις στην Κομοτηνή (έστω και συνδυάζοντας τις σπουδές με εργασία) αλλιώς θα πρέπει να μελετήσεις τις εναλλακτικές επιλογές που έχεις στην πόλη σου (τώρα μετεγγραφές δεν ισχύουν αλλά και παλαιότερα που ίσχυαν, δεν υπήρχε άλλο αντίστοιχο Τμήμα).

Αυτές είναι:

  • διεκδίκηση θέσης με το 10%, θα κάνεις την προσπάθεια και θα κρίνεις εκ του αποτελέσματος (δεν έχουμε δεδομένα για να πιθανολογήσουμε κάτι αλλά εκ των πραγμάτων με το μόρια αυτά ούτως ή άλλως οι επιλογές θα είναι περιορισμένες)
  • να πας σε κάποιο αναγνωρισμένο ιδιωτικό Κολλέγιο (χρειάζεσαι περί το 6.000 € δίδακτρα): για να προλάβω το ερώτημά σου, ναι αν σπουδάσεις αυτό που θέλεις τότε αξίζει (να προσέξεις μόνο οι σπουδές σου να είναι αναγνωρισμένες)
  • ανοιχτό πανεπιστήμιο (οι αιτήσεις για το ελληνικό γίνονται Νοέμβριο, ενώ για το κυπριακό - παραμένεις στη Θεσ/νίκη - η προθεσμία έληξε στις 15 Μαρτίου).
  • και τέλος η επιλογή των ΙΕΚ

Οι προοπτικές με αποφοίτηση από το Τμήμα ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ:

Αντιγράφω από το ΦΕΚ, που δίνει τα επαγγελματικά δικαιώματα στο Τμήμα:

.......................................................................

Oι πτυχιούχοι του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στους ακόλουθους, ενδεικτικά αναφερόμενους, τομείς:


α) στην καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση των παρευξείνιων γλωσσών (Ρωσικής, Ρουμανικής, Τουρκικής, Βουλγαρικής κ.λπ.) με τη διδασκαλία και την έρευνα, καθώς και την καλλιέργεια, ανάπτυξη και μετάδοση της φιλολογικής παιδείας και του πολιτισμού των λαών των παρευξείνιων χωρών,

β) στην εκπαίδευση −δημόσια και ιδιωτική− ως καθηγητές για τη διδασκαλία των γλωσσών των παρευξείνιων χωρών και ως στελέχη του εκπαιδευτικού συστήματος,

γ) σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όπως Υπουργεία, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄και β΄ βαθμού, κρατικούς και ιδιωτικούς πολιτιστικού φορείς, οργανισμούς και ιδρύματα, με μορφωτική, πολιτισμική και ερευνητική δράση, μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης (έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος), εκδοτικούς οργανισμούς, των οποίων το αντικείμενο έχει σχέση με τη γλώσσα, τη φιλολογία και τον πολιτισμό των παρευξείνιων χωρών, ως στελέχη, σύμβουλοι, επιμορφωτές ή ως σύμβουλοι διπλωματικών αποστολών σε παρευξείνιες χώρες, ως ειδικοί επιστήμονες σε ερευνητικά ιδρύματα, ως μεταφραστές κειμένων και ως διερμηνείς, συμβάλλοντας με επιστημονική επάρκεια και δημιουργικά στην καλλιέργεια και διάδοση της φιλολογικής παιδείας και του πολιτισμού των λαών των παρευξείνιων χωρών.

......................................................

Προσωπικά, πιστεύω πως η "δύναμη" που αποκτά κανείς τελειώνοντας αυτό το Τμήμα, έγκειται στο ότι εκτός του πανεπιστημιακού τίτλου αποκτάς τη δυνατότητα να μάθεις καλά 2 γλώσσες όχι ευρύτερα διαδεδομόνες, οι οποίες εάν συνδυαστούν με αντίστοιχες μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις, θα μπρούν να σου ανοίξουν πολλαπλούς δρόμους στην αγορά εργασίας:

σε συνδυασμό με ένα ΜΒΑ (διοίκηση επιχειρήσεων) λ.χ. θα μπορεις να αξιοποιήσεις τις γνώσεις σου και να γίνεις στέλεχος εταιριών που επιχειρούν στις χώρες αυτές (ακόμη και μόνη σου μπορείς να κάνεις πράγματα λ.χ. πρόσφατα είχα γνωρίσει κάποιον ο οποίος είχε κάνει ένα υψηλό κύκλο εργασιών εκδίδοντας βουλγαροελληνικά λεξικά) ενώ σε συνδυασμό με ευρωπαϊκές - διεθνείς σπουδές, θα μπορούσες να διεκδικήσεις θέση σε διεθνείς φορές και διπλωματικές υπερησίες (ετήσια προκηρύσσονται αρκετές σχετικές θέσεις και στην ΕΕ).

Σε κάθε περίπτωση βλέποντας κανείς τις διεθνείς εξελίξεις, σε συνδυασμό με τη γεωγραφικοπολιτική μας θέση, καταλήγει στο συμπέρασμα πως έχοντας σαν βάση εκκίνησης την πολή καλή γνώση των Ρώσικων (ήδη οι Ρώσοι κυριαρχούν στην Κύπρο και προσβλέπουν σε άνοιγμα προς τη χώρα μας) κατά πρώτο λόγο και των Τούρκικων ή Βουλγάρικων κατά δεύτερο, θα μπορεί ο ενδιαφερόμενος να έχει πρόσβαση σε μια σειρά εναλλακτικών επιλογών με ευοίωνες προοπτικές.

ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
online purchase abortion pill abortion pill pill for abortion online
where can i get the abortion pill online click buy cytotec for 24 week abortion
click here redirect women cheat on their husbands
go cheater click
how to cheat with a married woman women affairs women who cheat on husbands
Υποβλήθηκε πριν από 1532 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

 [Κλείσιμο]
Κυριακή, 18 Μαρτίου 2012

Σχόλια (1)
 Σας ευχαριστω παρα πολυ...με βοηθησατε αρκετα..αλλα και με προβληματισατε αλλο τοσο..!!!μπορειτε να μου δωσετε καποιες πληροφοριες για το ανοιχτο πανεπιστημιο γιατι δν το γνωριζω καθολου???
cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
women who cheat on their husband cheat on wife unfaithful husband
click here married affairs percent of women that cheat
website viagra softgels viagra superactive canadian
open go viagra soft how to take
link viagra video resluts viagra uk cheap purchase buy
how to cheat with a married woman women affairs women who cheat on husbands
why some women cheat click why married men cheat
Υποβλήθηκε πριν από 1532 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

  [Κλείσιμο]
Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

Σχόλια (1)

 Λέλα, όλα τα μαθήματα γίνονται από απόσταση: σου αποστέλλονται σημειώσεις ή βιβλία, μελετά μονη σου, κάνεις εργασίες, υπάρχει συντονιστής καθηγητής και γίνονται και 3-4 συναντήσεις στο εξάμηνο (στην Θεσσαλονίκη), με φυσική παρουσία (σε μια από αυτές γίνονται και οι εξετάσεις).

Υπάρχουν δίδακτρα (γύρω στα 2.000 € το χρόνο) και η εισαγωγή γίνεται με κλήρωση (ευνοούνται όσοι είναι πάνω από 23 ετών), οι αιτήσεις όπως είπαμε γίνονται το Νοέμβριο ηλεκτρονικά.

Για γενικές πληροφορίες κλικ εδώ

Τα προγράμματα που προσφέρονται σε προπτυχιακό επίπεδο είναι:

  • Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
  • Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός
  • Πληροφορική
  • Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες
  • Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
  • Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό

how often do women cheat on their husbands online how many women cheat on their husbands
read website how to catch a cheater
generic mexico pharmacy viagra open link
link cheater online
medical abortion procedure why abortion is wrong illegal abortion
how could my husband cheated on me read i told my husband i cheated
Υποβλήθηκε πριν από 1532 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

   [Κλείσιμο]
Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013

Σχόλια (1)

γεια σας! Θα κανω φετος μηχανογραφικο με το 10% και μ ενδιαφερει το συγγεκριμενο τμημα. Θα ηθελα ομως να ξερω αν γνονται τα μαθηματα κανονικα και αν υπαρχουν ολοι οι καθηγητες?

.

generic mexico pharmacy viagra open link
go online read here
Υποβλήθηκε πριν από 1079 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

     
Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2015

Σχόλια (0)

ΕΙΝΑΙ Η ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ "ΤΙΠΟΤΑ".ΤΖΑΜΠΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΕΙ.ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΙΑ  ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ Η ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ.ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΑ.ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ,ΑΣ ΜΗΝ ΤΟ ΣΧΟΛΙΑΣΟΥΜΕ!!!ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΩΝ "ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ"ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΒΓΑΛΤΕ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ.ΤΟ ΠΤΥΧΕΙΟ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ,ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΝΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ,ΑΠΛΑ ΔΙΟΤΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ!!!ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΝΕΙ!!!!

ΣΑΣ ΜΙΛΑΩ  ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΕΙΡΑ.ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ,ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΩΝ "ΓΙΑΛΑΝΤΖΙ"ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ.

ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΧΑΣΕΤΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΠΟΤΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΤΕ.

Υποβλήθηκε πριν από 188 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως