Τετάρτη, 01 Απριλίου 2015
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Το τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, έχει ως αποστολή : Να καλλιεργεί και να προάγει τις κοινωνικές επιστήμες στους τομείς της κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής με την ακαδημαϊκή διδασκαλία και εφαρμοσμένη έρευνα, Να παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία, Να οργανώνει μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και Να προάγει την επιστήμη και την έρευνα ιδιαίτερα στους τομείς της προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών όπως αυτά διαμορφώνονται στο πλαίσιο της Ε.Ε., της εμβάθυνσης των δομών του κοινωνικού κράτους, της πρόληψης και της ασφάλειας σε συνδυασμό με την κοινωνική ανάπτυξη, της συνεχούς εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης ανηλίκων και του σχεδιασμού νέων κοινωνικών και εκπαιδευτικών πολιτικών και θεσμών.
ordering abortion pills to be shipped to house link where can i get the abortion pill online
how to cheat on husband dating for married people find an affair
most women cheat married men dating wives that cheat
redirect why people cheat dating for married men
read website how to catch a cheater
how to catch a cheat dating for married men online
link viagra video resluts viagra uk cheap purchase buy
link what is infidelity married cheat
why husband cheat reason why husband cheat cheat wife
women who cheat married men cheat reasons why women cheat on their husbands
website infidelity why women cheat on men they love

Το Πρόγραμμα Σπουδών αναπτύσσεται σε δύο διαστάσεις. Η μία είναι η κοινωνική διάσταση και η άλλη είναι η δομική - οργανωτική - λειτουργική διάσταση. Το Πρόγραμμα Σπουδών της κατεύθυνσης Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής αναπτύσσεται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών και συγκροτείται από τρεις ζώνες μαθημάτων. Η πρώτη ζώνη μαθημάτων είναι αυτή των Βασικών Υποχρεωτικών Μαθημάτων και αποτελείται από 31 υποχρεωτικά μαθήματα. Η ζώνη αυτή μαθημάτων περαιτέρω οργανώνεται σε τρεις κύκλους:

α) Κύκλο Γενικών Μαθημάτων (13 μαθήματα)

β) Κύκλο Εκπαίδευσης και Νέων Τεχνολογιών (6 μαθήματα)

γ) Κύκλο Βασικών Επιστημών της Εκπαίδευσης (12 μαθήματα)

Τα μαθήματα και των τριών παραπάνω κύκλων συγκροτούν συνολικά μια ευρεία γνωστική βάση, η απόκτηση της οποίας θα δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές του Τμήματος να έλθουν σε μια πρώτη επαφή με τα βασικά θεωρητικά και ερευνητικά εργαλεία μιας σειράς περιοχών, τα οποία κρίνονται αναγκαία για την κατανόηση της «Εκπαίδευσης» στις σύγχρονες κοινωνίες. Η δεύτερη ζώνη μαθημάτων είναι αυτή των δύο Κύκλων Βασικών Επιλογών που περιέχουν από 13 υποχρεωτικά μαθήματα ο καθένας.

Ο πρώτος κύκλος δίνει έμφαση στη Δομική - Οργανωτική - Λειτουργική Διάσταση της Εκπαίδευσης, ενώ ο δεύτερος κύκλος δίνει έμφαση στην Κοινωνική Διάσταση της Εκπαίδευσης. Οι φοιτητές του Τμήματος υποχρεούνται να επιλέξουν μόνο έναν από τους δύο κύκλους, στο δε πτυχίο των αποφοίτων θα υπάρχει ειδική αναφορά στον κύκλο που έχουν επιλέξει. Τέλος, η τρίτη ζώνη μαθημάτων είναι αυτή των Μαθημάτων Επιλογής. Τα μαθήματα της ζώνης αυτής είναι συνολικά 28, από τα οποία οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν 12. Τα μαθήματα αυτά οργανώνονται στους εξής πέντε κύκλους:

α) Κύκλο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Ανώτατης Εκπαίδευσης (5 μαθήματα)

β) Κύκλο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης (3 μαθήματα)

γ) Κύκλο Επικοινωνίας και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Υλικού και Προγραμμάτων (8 μαθήματα)

δ) Κύκλο Διαβίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (4 μαθήματα)

ε) Κύκλο Κοινωνικής Πολιτικής (8 μαθήματα)

 

Εκτός των παραπάνω τριών ζωνών μαθημάτων, στο Πρόγραμμα Σπουδών της Κατεύθυνσης Εκπαιδευτικής Πολιτικής περιλαμβάνονται επίσης και τα εξής:

α) Δύο Πρακτικές Ασκήσεις εξαμηνιαίας διάρκειας η κάθε μία, με αντικείμενα «Έρευνα στην πράξη» και «Σχεδιασμός και ανάπτυξη προγραμμάτων παρέμβασης»

β) Τρία εξαμηνιαία μαθήματα ξένης γλώσσας και ορολογίας

γ) Διπλωματική Εργασία, η οποία πραγματοποιείται στα δύο τελευταία εξάμηνα σπουδών.

Το Πρόγραμμα Σπουδών θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην Ευρωπαϊκή διάσταση των σπουδών, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να συμμετάσχει ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός φοιτητών σε Ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας, ενώ παράλληλα θα δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές της κατεύθυνσης να παρακολουθούν συνέδρια, σεμινάρια ή άλλες συναφείς εκδηλώσεις στο αντικείμενο της Εκπαιδευτικής Πολιτικής σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

pill for abortion online abortion pill abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house buy the abortion pill online abortion pill online purchase
generic mexico pharmacy viagra go link
open read here viagra soft how to take
website is there a abortion pill how abortion pill works
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
 
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Όσον αφορά το Δημόσιο Τομέα οι Κοινωνιολόγοι - απόφοιτοι των Τμημάτων Κοινωνιολογίας - μπορούν να εργαστούν: Στη Β/θμια Εκπαίδευση ως καθηγητές Κοινωνιολογίας αλλά και συναφών μαθημάτων. Επίσης, σε υπηρεσίες Υπουργείων, σε κέντρα ερευνών και μελετών κ.ά.
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Στον Ιδιωτικό Τομέα μπορούν να αναζητήσουν εργασία σε Εταιρείες Ερευνών, Βιομηχανίες, μεγάλες Επιχειρήσεις, Ιδιωτικά Ινστιτούτα κ.ά. Επίσης, μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα της Κοινωνιολογίας:
• ως ειδικοί σε θέματα κοινωνικών πολιτικών,
• ως σύμβουλοι (consultant) σε κοινωνικές υπηρεσίες, πολιτιστικούς και αθλητικούς οργανισμούς, μέσα επικοινωνίας,
• ως στελέχη εκπαιδευτικών οργανισμών,
• ως υπεύθυνοι - σχεδιαστές έρευνας, αξιολογητές έρευνας- για μεγάλα ερευνητικά προγράμματα που συνδέονται με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, την ανάπτυξη της περιφέρειας και ιδιαίτερα της νησιωτικής Ελλάδας,
• ως ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες στις κρατικές υπηρεσίες και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα στο χώρο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
 
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι απόφοιτοι του Τμήματος στρέφονται στο Δημόσιο Τομέα, προκειμένου ν' απασχοληθούν, κυρίως στη Β/θμια Εκπαίδευση. Οι μεταπτυχιακές σπουδές ή η απόκτηση ενός δεύτερου πτυχίου ενισχύουν τη θέση των αποφοίτων.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ οι θέσεις εργασίας έχουν διευρυνθεί τα τελευταία χρόνια με την εξάπλωση εταιρειών ερευνών, αλλά και με τις νέες αντιλήψεις στον επιχειρηματικό χώρο όπου οι κοινωνιολόγοι μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων και στη βελτίωση της θέσης εργασίας τους.
pill for abortion online abortion pill abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
how to catch a cheat dating for married men online
redirect signs of infidelity open
how to cheat with a married woman redirect
redirect read here why do married men cheat on their wives
how to cheat with a married woman women cheat husband women who cheat on husbands
online cheat on my husband website
cytotec abortion how much is the abortion pill with insurance pill abortion procedure
order abortion pill online morning after pill abortion how much for an abortion pill
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
Ειδικά μαθήματα
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης
Share
Κώστας
Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014
Σχολές - Τμήματα
??
 με το νεο λυκειο θα υπαρχει ακομα αυτο το τμημα στο 1 πεδιο?? και πως ειναι η σχολη ευκολη η δυσκολη?
most women cheat married men dating wives that cheat
click will my husband cheat again wives cheat
why husband cheat unfaithful husband cheat wife
go online read here

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 115 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

Σχόλια (2)
 εγω ξερω οτι αυτη η σχολη στο παμακ ηθελε 17000 μοναδες περιπου και οτι εχει μεγαλυτερο ενδιαφερον αλλα στην κορινθο συγκεκριμενα ηθελε πολυ χαμηλα 13000. μαλλον το παμακ να ειναι καλυτερο απο την κορινθο αν μπορεις να μπεις ετσι νομιζω
where can i get the abortion pill online abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
redirect catch a cheat dating for married men
viagra vs cialis real life comparisons go click here
link cheater online
link husband watches wife cheat married cheat
Υποβλήθηκε πριν από 115 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 [Κλείσιμο]
Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

Σχόλια (1)
 η σχολή του ΠΑΜΑΚ απαιτούσε περισσότερα μόρια γιατί προσφέρει καλύτερα επαγγελματικά δικαιώματα. 
click here women that cheat on their husbands women cheat on their husbands
women who cheat on their husband click unfaithful husband
Υποβλήθηκε πριν από 115 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  [Κλείσιμο]
Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

Σχόλια (1)
 δηλαδη τι επαγγελματικα δικαιωματα εχει αυτη η σχολη στη β/θμια?
click here redirect women cheat on their husbands
redirect catch a cheat dating for married men
how to catch a cheat cheat on my wife online
open buy generic viagra viagra soft how to take
how to cheat with a married woman how can people cheat women who cheat on husbands
Υποβλήθηκε πριν από 115 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
   [Κλείσιμο]
Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

Σχόλια (1)
Επειδη με ενδιεφερε και εμενα αυτο το τμημα (στο ΠΑΜΑΚ), απο οσο γνωριζω το πτυχιο σου δινει ουσιαστικα 3 ειδικοτητες..μπορεις να εργαστεις ως εκπαιδευτικος ειδικης αγωγης, ως εκπαιδευτικος σε ενηλικες και ως κοινωνιολογος αν δεν κανω λαθος!
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
cytotec abortion open abortion pill online purchase
generic mexico pharmacy viagra buy viagra online at link
open go viagra soft how to take
go online read here
Υποβλήθηκε πριν από 115 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
    [Κλείσιμο]
Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

Σχόλια (1)
 και το τμημα στην κορινθο??
ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill online abortion pill buy online
viagra vs cialis real life comparisons go click here
website buy discreet medical viagra viagra superactive canadian
Υποβλήθηκε πριν από 115 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
     [Κλείσιμο]
Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

Σχόλια (1)
 Δεν γνωριζω να σου πω αλλα φανταζομαι οτι επειδη θεωρουνται αντιστοιχα τμηματα δεν θα εχουν μεγαλη αποκλιση..Θα το ψαξω και θα σου πω γιατι με προβληματιζει λιγο η μεγαλη διαφορα στη βαση εισαγωγης.
where can i get the abortion pill online click buy cytotec for 24 week abortion
ordering abortion pills to be shipped to house link where can i get the abortion pill online
click here women who like to cheat women cheat on their husbands
reasons married men cheat why do married men cheat I cheated on my boyfriend
open buy generic viagra viagra soft how to take
link husband watches wife cheat married cheat
website my wife cheated why women cheat on men they love
Υποβλήθηκε πριν από 115 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
      [Κλείσιμο]
Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

Σχόλια (1)
 ναι...γιατι νταξει δεν ειμαι και απο τους αριστους....ειναι και το νεο συστημα κ με <<τρομοκρατει>>λιγο
where can i get the abortion pill online click buy cytotec for 24 week abortion
how to know if wife has cheated husband cheated on me women who cheat on men
why husband cheat reason why husband cheat cheat wife
Υποβλήθηκε πριν από 115 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
       [Κλείσιμο]
Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

Σχόλια (1)
Οντως το νεο συστημα πιστευω θα ειναι αρκετα δυσκολοτερο αλλα πιστεψε με με προσπαθεια ολα γινονται! Το ψαχνω τωρα για κορινθο μολις βρω κατι θα στο γραψω εδω:)
most women cheat wives that cheat
how often do women cheat on their husbands online how many women cheat on their husbands
click here click percent of women that cheat
viagra vs cialis real life comparisons go click here
generic mexico pharmacy viagra open link
website buy discreet medical viagra viagra superactive canadian
affairs with married men women who like to cheat go
website open why women cheat on men they love
Υποβλήθηκε πριν από 115 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
        [Κλείσιμο]
Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

Σχόλια (1)
 θα περιμενω :) ααα και κατι ακομα αυτη η σχολη θα παραμεινει στο 1 πεδιο η θα παει στο πεδιο των κοινωνικων επιστημων?
where can i get the abortion pill online abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
cytotec abortion abortion pill buy online abortion pill online purchase
most women cheat wives that cheat
read click here how to catch a cheater
how women cheat read here link
how to catch a cheat go online
why husband cheat click here cheat wife
women love to cheat when women cheat online
go online read here
Υποβλήθηκε πριν από 115 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
         [Κλείσιμο]
Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

Σχόλια (2)
 Δεν εχω ιδεα ,δυστυχως! Εδωσα φετος πανελληνιες οποτε δεν ασχολουμαι πλεον και πολυ με αυτα:|
where can i get the abortion pill online abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
website viagra softgels viagra superactive canadian
Υποβλήθηκε πριν από 115 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
           
Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

Σχόλια (0)

http://dsep.uop.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=352&Itemid=152&lang=el οΔε

click here women that cheat on their husbands women cheat on their husbands
click here married affairs percent of women that cheat
how to know if wife has cheated husband cheated on me women who cheat on men
Υποβλήθηκε πριν από 115 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
          [Κλείσιμο]
Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

Σχόλια (1)
 δεν πειραζει :) επαγγελματικους διεξοδους του τμηματος της κορινθου εμαθες? :)
online purchase abortion pill abortion pill pill for abortion online
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
open buy generic viagra viagra soft how to take
affairs with married men women who like to cheat go
Υποβλήθηκε πριν από 115 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
           [Κλείσιμο]
Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

Σχόλια (1)

 Δες το link που εγραψα παραπανω:)

 

generic mexico pharmacy viagra go link
website viagra softgels viagra superactive canadian
link cheater online
link what is infidelity married cheat
website my wife cheated why women cheat on men they love
go read pregnancy termination options
Υποβλήθηκε πριν από 115 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
            [Κλείσιμο]
Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

Σχόλια (1)
 χμμ...απο οτι καταλαβα δεν μπορω να μπω σε β/θμια ετσι??(μπορει να κανω και λαθος)
link click married cheat
go read pregnancy termination options
Υποβλήθηκε πριν από 115 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
              
Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

Σχόλια (0)
 Κ μενα ετσι μου φανηκε..ρωτα και κανεναν καθηγητη σου να σου πει..θα ξερει καλυτερα..
link husband watches wife cheat married cheat
Υποβλήθηκε πριν από 115 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 [Κλείσιμο]
Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

Σχόλια (1)
 θα υπαρχει στο 1 πεδιο αυτη η σχολη με το νεο λυκειο ομως??
online purchase abortion pill click here pill for abortion online
how often do women cheat on their husbands online how many women cheat on their husbands
generic mexico pharmacy viagra open link
website buy discreet medical viagra viagra superactive canadian
link married cheat online
Υποβλήθηκε πριν από 115 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  [Κλείσιμο]
Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

Σχόλια (1)
 μπορουν να δουλεψουν στον τομεα της ειδικης αγωγης,στον κλαδο της εκπαιδευσης ανηλικων, σε κεντρα ψυχικης υγιεινης,στην δημοσια και ιδιωτικη εκπαιδευση
ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill online abortion pill buy online
click here women who like to cheat women cheat on their husbands
go link click
women who cheat on their husband click unfaithful husband
how to catch a cheat cheat on my wife online
viagra vs cialis real life comparisons go click here
generic mexico pharmacy viagra go link
link what is infidelity married cheat
Υποβλήθηκε πριν από 115 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
   [Κλείσιμο]
Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

Σχόλια (1)
 στο τμημα της κορινθου?? για ειδα σε καποια site πως δεν μπορουν να εργαστουν στην εκπαιδευση 
online purchase abortion pill where can i get the abortion pill online pill for abortion online
click here click percent of women that cheat
link married cheat online
affairs with married men women who like to cheat go
Υποβλήθηκε πριν από 115 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
    [Κλείσιμο]
Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

Σχόλια (1)
 ετσι ακουσα τωρα μπορει και οχι αλλα σιγουρα σε κεντρα ψυχικης υγιεινης
read women cheat husband website
go cheater click
open read here viagra soft how to take
why husband cheat click here cheat wife
Υποβλήθηκε πριν από 115 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
      
Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

Σχόλια (0)
Παιδιά,το τμήμα της Κορίνθου ΔΕΝ δίνει ξεκάθαρα επαγγελματικά δικαιώματα και ΔΕΝ έχει καμία σχέση με αυτό του ΠΑΜΑΚ.Απο το ΠΑΜΑΚ ανάλογα με την κατεύθυνση που θα διαλέξει κάποιος,μπορεί να γίνει δάσκαλος ειδικής αγωγής ή να ασχοληθεί με την συνεχιζόμενη εκπαίδευση.Απο το τμήμα της Κορίνθου δεν ξέρεις τι βγαίνεις.Δεν βγαίνεις ούτε δάσκαλος ειδικής αγωγής πάντως,ούτε κοινωνιολόγος.Γι' αυτό καλύτερα  να το αποφύγετε.Είχα περάσει εκει το 2012 και ξέρω απο πρώτο χέρι.
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill buy online
where can i get the abortion pill online abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
how often do women cheat on their husbands when a husband cheats how many women cheat on their husbands
click here i dream my husband cheated on me percent of women that cheat
how to cheat with a married woman women affairs women who cheat on husbands
Υποβλήθηκε πριν από 115 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
ΚΡΙΝΗ ΜΑΚΡΗ
Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014
Σχολές - Τμήματα
ΕΡΩΤΗΣΗ
 Απο αυτο το τμημα καποιος μπορει να εργαστει ως κοινωνιολογος?
pill for abortion online abortion pill abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill buy online
website is there a abortion pill how abortion pill works

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 370 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλια (0)
egw teleiwsa to tmhma to 2008 kai den mporesa pote na kanw ta xartia mou ws koinoniologos.... 
pill for abortion online abortion pill abortion pills
most women cheat married men dating wives that cheat
redirect why women cheat on their husband dating for married men
go link click
how women cheat married men having affairs link
women love to cheat open online
website open why women cheat on men they love
Υποβλήθηκε πριν από 192 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014

Σχόλια (0)
 και τι διαφορα εχει απο το αντιστοχο τμημα τησ Θεσσαλονικης ή απο τα αλλα τμηματα κοινωνιολογιας?( Κρητης ,Αιγαιου , Αθηνας)
pill for abortion online abortion pill abortion pills
most women cheat wives that cheat
link how to sell viagra viagra uk cheap purchase buy
how to cheat with a married woman women affairs women who cheat on husbands
how to know if wife has cheated husband cheated on me women who cheat on men
Υποβλήθηκε πριν από 369 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας