Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016
ΚΕΡΚΥΡΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1986-87 και είναι το μοναδικό πανεπιστημιακού επιπέδου Τμήμα κατάρτισης ελληνόφωνων μεταφραστών και διερμηνέων συνεδρίων. Η ειδίκευση Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός και διδακτική της ως ξένης, του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας συγχωνεύεται με τις ειδικεύσεις ‘Μετάφρασης’ και ‘ Διερμηνείας’ του ιδίου Τμήματος και από τη συγχώνευση των τριών παραπάνω ειδικεύσεων δημιουργείται στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας, η ειδίκευση ‘Μετάφραση και Διερμηνείας’. Γενική αρχή της εκπαιδευτικής πολιτικής του Τμήματος είναι η διδασκαλία των μεταφράσεων και της διερμηνείας προς τη γλώσσα-στόχος να γίνεται από διδάσκοντες που έχουν μητρική τη συγκεκριμένη γλώσσα. Οι γλώσσες εργασίας, που διδάσκονται στο επίπεδο της μετάφρασης και της διερμηνείας από και προς την Ελληνική, είναι σήμερα τρεις: η Αγγλική, η Γαλλική και η Γερμανική. Στο ωρολόγιο πρόγραμμα έχουν, επίσης, ενσωματωθεί η Τουρκική, η Ιταλική , η Ολλανδική και η Ισπανική.
pill for abortion online ordering abortion pills to be shipped to house abortion pills
cytotec abortion abortion pill buy online abortion pill online purchase
how to cheat on husband click find an affair
how women cheat married men having affairs link
viagra vs cialis real life comparisons where can i hide my viagra click here
how to cheat with a married woman women cheat husband women who cheat on husbands
online married men and affairs read here
why husband cheat reason why husband cheat cheat wife
abortion pill bleeding website abortion paperwork
std diseases list of std diseases oral chlamydia symptoms
gay hiv dating worlds aids day how is hiv/aids transmitted
i cheated on my boyfriend should i tell him i had a dream i cheated on my boyfriend i cheated on my boyfriend and told him
my husband cheated site why do wifes cheat
i dreamed my wife cheated on me i cheated on my husband women who cheated
why men have affairs cheat on your wife percentage of women who cheat
wives cheat why men have affairs women who love to cheat
how abortions are performed click why abortion is wrong
abortion clinics in savannah ga click method for abortion
abortion pill prices 3 week pregnant abortion hysteroscopy dilatation and curettage
canada pharmacy coupons site free manufacturer coupons
dating a married woman go boyfriend cheated on me
abortion clinics in denver insight.nestingen.com scraping uterus
android spy sms sms spy spyware cell phone
how do i find a location of a cell phone blog.bjorback.com how to find gps location of a cell phone
promo codes for walgreens photo open walgreens coupon codes for photos
free drug coupons link rx prescription coupons
prescription drug coupon read walgreens photo promo
cialis savings and coupons free prescription drug card cialis coupons free
rite aid drug stores rite aid online coupons rite aid store survey
cephalexin 250mg krishnan.co.in cephalexin 500mg
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ
Το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος είναι οργανωμένο σε 2 μεγάλους κύκλους σπουδών. Στη διάρκεια των 4 πρώτων εξαμήνων οι φοιτητές μυούνται προοδευτικά στη θεωρία και την πράξη της μεταφραστικής διαδικασίας στο πλαίσιο του θεωρητικού μαθήματος Θεωρία και Πράξη της Μετάφρασης και των εργαστηριακών μαθημάτων Μετάφρασης. Ο δεύτερος κύκλος είναι σχεδόν αποκλειστικά αφιερωμένος στις Ειδικές Μεταφράσεις, δηλαδή στην Οικονομική -Πολιτική, την Τεχνική και τη Λογοτεχνική, οι οποίες αποσκοπούν στη προσφορά εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας. Το Ζ' εξάμηνο φοίτησης γίνεται υποχρεωτικά σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού σε μία από τις εξής χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, με έξοδα του Ιονίου Πανεπιστημίου. Το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος είναι οργανωμένο σε δύο μεγάλους κύκλους σπουδών. Στη διάρκεια των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων οι φοιτητές μυούνται προοδευτικά στη θεωρία και την πράξη της μεταφραστικής διαδικασίας στο πλαίσιο του θεωρητικού μαθήματος Θεωρία και Πράξη της Μετάφρασης και των εργαστηριακών μαθημάτων Μετάφρασης.
 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Επιστήμη της Μετάφρασης". Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος η οποία διήρκεσε μέχρι το Φεβρουάριο του 2000, χρηματοδοτήθηκε απο πόρους του Β' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Έκτοτε χρηματοδοτείται απο πόρους του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και του Κρατικού Προϋπολογισμού. Σκοπός του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμη της Μετάφρασης είναι η παραγωγή και η ανάπτυξη της έρευνας στο γνωστικό πεδίο της Επιστήμης της Μετάφρασης μέσω της έκθεσης των μεταπτυχιακών φοιτητών στις σύγρονες απόψεις και προηγμένες τεχνικές σχετικές με τη θεωρία, τη διδακτική και την πράξη της Μετάφρασης, καθώς και μέσω της έμπρακτης μύησής τους στην επιστημονική έρευνα. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών της αλλοδαπής. Τέλος, το Τμήμα έχει καταθέσει στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προς έγκριση πρόταση για λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Μετάφρασης, το οποίο προβλέπει τρεις ειδικεύσεις: Θεωρία και Διδακτική της Μετάφρασης. Θεωρία και Διδακτική της Διερμηνείας. Εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής στη Μετάφραση
pill for abortion online abortion pill abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house link abortion pill online purchase
cytotec abortion open abortion pill online purchase
read women cheat husband website
click here women that cheat on their husbands women cheat on their husbands
most women cheat wives that cheat
redirect read why do married men cheat on their wives
women who cheat why women cheat on their husbands reasons why women cheat on their husbands
online why most women cheat website
open open cheat on wife
online affair women will cheat women will cheat
gay hiv dating worlds aids day how is hiv/aids transmitted
married affairs link my husband cheated with a man
i think my boyfriend cheated on me my boyfriend cheats would my boyfriend cheat
why do girlfriends cheat site my ex girlfriend cheated on me
reasons why women cheat on their husbands i dreamed my husband cheated on me women affair
abortion clinics in savannah ga read method for abortion
drug coupon singlvkuchyni.cz viagra online coupon
discount rx coupons critza.com walgreens online promo code
prescription discounts cards damske.com print cvs coupons
tretinoin amoxicillin priligy pill
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
 
Στους φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο ανωτέρω τμήμα μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012.13 απονέμεται τίτλος σπουδών σύμφωνα με τον υφιστάμενο κατά τον χρόνο της εισαγωγής τύπο. Τα λοιπά ζητήματα που προκύπτουν από τη συγχώνευση ειδικεύσεων ρυθμίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ξένων Γλωσσών , Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου με ειδίκευση τη μετάφραση ή τη διερμηνεία, το οποίο ορίζονται αντιστοίχως και ως "πτυχιούχοι μεταφραστές" ή "πτυχιούχοι διερμηνείς", έχουν ως εξειδικευμένοι επιστήμονες όλα τα εδάφια και τη δυνατότητα
(1) της μεταφοράς, μέσω της τεχνικής της μετάφρασης ή της διερμηνείας, κάθε είδους κειμένων ή ομιλιών, ιδίως δε απο άποψη τεχνικής, νομικής, οικονομικής ή πολιτικής απο την ελληνική γλώσσα προς μία ή περισσότερες απο τις άλλες γλώσσες τις οποίες διδάχτηκαν υποχρεωτικώς κατά τη φοίτησή τους ή και αντιστρόφως και
(2) της αντιμετώπισης ταχύτατα και αποτελεσματικά προβλημάτων τεκμηρίωσης αναλόγως των αναγκών που προκύπτουν κάθε φορά. Ειδικότερα οι πτυχιούχοι μεταφραστές έχουν ως κύρια επαγγελματική ενασχόληση τη μετάφραση σε όλα τα διαδικαστικά στάδια αυτής ή και έκδοση οποιωνδήποτε εγγράφων ή άλλων κειμένων για λογαριασμό οποιασδήποτε δημόσιας αρχής ή τρίτου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ευθυνόμενοι για την εγκυρότητα του περιεχομένου τους και τη συμμετοχή τους σε ερευνητικές ομάδες για τη μελέτη και έρευνα θεμάτων που σχετίζονται με τη μετάφραση, είτε ως νοηματική διαδικασία, είτε ως τελικό αποτέλεσμα. Αντιστοίχως, οι πτυχιούχοι διερμηνείς έχουν ως κύρια επαγγελματική ενασχόληση τη διερμηνεία και τη συμμετοχή τους σε ερευνητικές ομάδες για τη μελέτη και έρευνα θεμάτων που σχετίζονται με τη διερμηνεία, είτε ως νοηματική διαδικασία, είτε ως αποτέλεσμα.
Α) Οι πτυχιούχοι μεταφραστές και οι πτυχιούχοι διερμηνείς έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Β) Ειδικότερα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε διεθνείς οργανισμούς όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η UNESCO, ο ΟΟΣΑ, το ΝΑΤΟ, σε εθνικούς φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όπως οι δημόσιες υπηρεσίες, ο ΕΟΤ, τα δικαστήρια, τα μέσα ενημέρωσης, οι δημοσιογραφικοί οργανισμοί, τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων, οι εκδοτικοί οίκοι και οι διεθνείς συνεδριακές οργανώσεις.
pill for abortion online ordering abortion pills to be shipped to house abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
women who cheated online read
how often do women cheat on their husbands when a husband cheats how many women cheat on their husbands
how to cheat with a married woman women who cheated redirect
married men cheat wife cheat read here
how to know if wife has cheated online women who cheat on men
abortion pill bleeding website abortion paperwork
symptoms of chlamydia in throat signs of chlamydia in women chlamydia test
pictures of people with aids hiv symptoms in men aids and hiv facts
cheap abortion pill abortion by pill pregnancy in weeks
gay hiv dating hiv dating site how is hiv/aids transmitted
medical abortion procedure why abortion is wrong illegal abortion
abortion rules back alley abortions what can terminate a pregnancy
how could my husband cheated on me scottdangelo.com i told my husband i cheated
married affairs open my husband cheated with a man
i cheated on my wife now what myjustliving.com what to do when your wife cheated on you
dating for married boomasontennis.com why do wife cheat
cheat on my husband link married affairs sites
group sex stories with pictures go desi sex stories
walgreen prescription coupon open walgreens online promo code
best free android spy top free spy apps for android spy software for phones
how do i find a location of a cell phone go how to find gps location of a cell phone
promo codes for walgreens photo printable free coupons walgreens coupon codes for photos
prescription discounts cards cvs sales this week print cvs coupons
cipro 750mg blog.lakerestoration.com renova
rifaximin site cipro 250mg
prescription card discount go free cialis coupon
free prescription drug cards viagra sample coupon free coupon for viagra
coupons for viagra printable go viagra coupon
viagra discount coupons online site pet prescription discount card
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ - ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ
Ειδικά μαθήματα
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης

Share
Βασιλική
Κυριακή, 15 Μαΐου 2016
Σχολές - Τμήματα
Σχολη Διερμηνέων

Κύριε Κουτρουμπέλη,

είμαι μαθήτρια της Α λυκείου και από τα δώδεκα μου χρόνια έχω όνειρο να γίνω διπλωμάτης.Είμαι λάτρης των θεωρητικών επιστημών με ιδιαίτερη κλίση στην ιστορία και κατέχω τη γερμανική και αγγλική  γλώσσα σε άριστο επίπεδο.Πιστεύετε οτι μέσω της σχολής διερμηνέων και μεταφραστών και φυσικά με μεταπτυχιακά πχ στο διεθνές δίκαιο,υπάρχει η δυνατότητα να επιτευχθεί ο στόχος μου?Καταλαβαίνω ότι ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος και αμφιβάλλω για το πόσο αξιοκρατικές είναι οι εξετάσεις για να ενταχθεί κανείς στο διπλωματικό σώμα.Επίσης λαμβάνοντας υπόψιν το άριστο επίπεδο γαλλικών που πρέπει να διαθέτει ένας διπλωμάτης,θα μου δοθεί η δυνατότητα στη σχολή αυτή να καλλιεργήσω τις γνώσεις μου πάνω στη γαλλική γλώσσα με την οποία δυστυχώς δεν είχα ποτέ καμία επαφή,γιατί έχω ακούσει ότι ασχολείται εκεί κανείς μόνο με την γλώσσα για την οποία διαθέτει κάποια πτυχία.Εσείς συγκεκριμένα ποια σχολή πιστεύετε οτι είναι κατάλληλη για αυτό?


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 10 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Κυριακή, 15 Μαΐου 2016

Σχόλια (1)

 Νομίζω πως οι Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών είναι πιο κοντά στα αντικείμενό σου και θα πρέπει ασφαλώς να λάβεις πρόνοια ώστε παράλληλα να ασκήσεις και τα Γαλλικά σου (στον διαγωνισμό θα εξετασθείς μεταξύ άλλων και στα Γαλλικά - Αγγλικά ανεξάρτητα από τις πιστοποιήσεις που διαθέτεις). Τα Γερμανικά επίσης δεν θα πάνε χαμένα (προαιρετική εξέταση).

Δες να θέλεις αναλυτικά τη διαδικασία:

Διαδικασία διαγωνισμού - Γνωστικά Πεδία Εξέτασης

Προκριματικό Στάδιο - Γραπτή Διαδικασία

(Συνολική βαθμολογία 400 μονάδες ή 80% τελικής βαθμολογίας)

 • ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
  • Ελληνική Γλώσσα  
   • Γραπτή Δοκιμασία: Έκθεση γενικού ενδιαφέροντος (Διάρκεια Εξέτασης 3 ώρες)
   • Προφορική Δοκιμασία: Ανάγνωση κειμένου, ετυμολογία, γλωσσολογία, ικανότητα χειρισμού ελληνικής γλώσσας (Διάρκεια Εξέτασης 10-20 λεπτά)
    
  • Γαλλική Γλώσσα  
   • Γραπτή Δοκιμασία: Έκθεση γενικού ενδιαφέροντος (Διάρκεια Εξέτασης 1,5 ώρες) - 1 μετάφραση 10-15 στίχων από την ελληνική στην γαλλική γλώσσα και 1 μετάφραση 10-15 στίχων από την γαλλική στην ελληνική γλώσσα (Διάρκεια Εξέτασης 1,5 ώρες)
   • Προφορική Δοκιμασία: Ανάγνωση γαλλικού κειμένου και έλεγχος της ευχέρειας προφορικής έκφρασης στην γαλλική γλώσσα (Διάρκεια Εξέτασης 10-20 λεπτά)
    
  • Αγγλική Γλώσσα
   • Γραπτή Δοκιμασία: Έκθεση γενικού ενδιαφέροντος (Διάρκεια Εξέτασης 1,5 ώρες) - 1 μετάφραση 10-15 στίχων από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα και 1 μετάφραση 10-15 στίχων από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα (Διάρκεια Εξέτασης 1,5 ώρες)
   • Προφορική Δοκιμασία: Ανάγνωση αγγλικού κειμένου και έλεγχος της ευχέρειας προφορικής έκφρασης στην αγγλική γλώσσα (Διάρκεια Εξέτασης 10-20 λεπτά)
   
  • Ελληνική και Παγκόσμια Διπλωματική Ιστορία
   • Γραπτή Δοκιμασία: 2 Εκθέσεις (Διάρκεια Εξέτασης 4 ώρες)
   • - 1815-1945 (1 έκθεση - ανάπτυξη θέματος)
   • - 1945-σήμερα (1 έκθεση - ανάπτυξη θέματος)
   • Προφορική Δοκιμασία: 2 ερωτήσεις (Διάρκεια Εξέτασης 5-15 λεπτά/ απάντηση)
   • - 1815-1945 (1 ερώτηση - ανάπτυξη θέματος)
   • - 1945-σήμερα (1 ερώτηση  - ανάπτυξη θέματος)
    
  • Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
   • Γραπτή Δοκιμασία: Επεξεργασία φακέλου που αποτελείται από ένα ή περισσότερα κείμενα (ιδίως έγγραφα, αποφάσεις, διεθνείς συμβάσεις) και έναν αριθμό ερωτήσεων σχετικό με το συγκεκριμένο θέμα (Διάρκεια Εξέτασης 4 ώρες)
   • Προφορική Δοκιμασία: Ανάπτυξη ενός θέματος που υποβάλλεται υπό μορφή ερωτήσεων από τον εξεταστή(Διάρκεια Εξέτασης 10-20 λεπτά)
    
  • Πολιτική Οικονομία, Δημόσια Οικονομία και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
   • Γραπτή Δοκιμασία: 2 εκθέσεις (Διάρκεια Εξέτασης 4 ώρες)
   • - Πολιτική Οικονομία ή Δημόσια Οικονομία (1  έκθεση – ανάπτυξη θέματος)
   • - Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις (1 έκθεση –ανάπτυξη θέματος)
   • Προφορική Δοκιμασία: 2 ερωτήσεις (Διάρκεια Εξέτασης 5-15 λεπτά/απάντηση)
   • - Πολιτική Οικονομία ή Δημόσια Οικονομία (1  ερώτηση– ανάπτυξη θέματος)
   • - Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις (1 ερώτηση–ανάπτυξη θέματος)

   

 • ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
  • Στοιχεία Διεθνών Σχέσεων
  • Ιστορική, θεσμική και πολιτική διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
  • Στοιχεία αρχαίου ελληνικού, κλασσικού, βυζαντινού και νεοελληνικού πολιτισμού
  • Παγκόσμια Γεωγραφία
  • Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
  • Ναυτικό Δίκαιο
  • Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Επεξεργασία Κειμένου στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα)

 

 

Τελικό Στάδιο - Συνέντευξη

 

Προφορικές ερωτήσεις γενικού περιεχομένου (διπλωματικού, οικονομικού, πολιτικού και γενικότερα πνευματικού) που τίθενται από τα μέλη της επιτροπής και δύο μη υπηρεσιακούς εξεταστές (οι οποίοι επιλέγονται από τον γενικότερο ακαδημαϊκό χώρο, τον χώρο των γραμμάτων και των τεχνών) προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο/η υποψήφιος διαθέτει τις ικανότητες που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων του διπλωματικού υπαλλήλου (βαθμός αντιλήψεως, η κρίση, η ευστροφία, η οξυδέρκεια, η αυτοκυριαρχία, η εκφραστική του ικανότητα, εν γένει παρουσία).

 

    Προαιρετικά μαθήματα: Οι γλώσσες των κρατών-μελών της Ε.Ε. (πλην αγγλικής και γαλλικής) καθώς και αραβική, κινεζική, ιαπωνική, ρωσική, αλβανική, σερβοκροατική, τουρκική 

Γραπτή Δοκιμασία:

      1 έκθεση γενικού ενδιαφέροντος (Διάρκεια Εξέτασης 1,5 ώρες) 
1 μετάφραση 10-15 στίχων από την ελληνική στην γλώσσα επιλογής και

     1 μετάφραση 10-15 στίχων από την αγγλική στην γλώσσα επιλογής (Διάρκεια Εξέτασης 1,5 ώρες συνολικά)

Προφορική Δοκιμασία: Ανάγνωση κειμένου στην γλώσσα επιλογής και  έλεγχος της ευχέρειας προφορικής έκφρασης στην  γλώσσα επιλογής 
(Διάρκεια Εξέτασης 10-20 λεπτά)  

 

 

Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προφορική εξέταση των γενικών γνώσεων τους στα πεδία της Ελληνικής Πολιτικής Ιστορίας

από ιδρύσεως του Ελληνικού Κράτους, του σύγχρονου Ελληνικού Πολιτισμού και της Παγκόσμιας Γεωγραφίας.

 

 

Διαδικασία Εξέτασης

 • Πρώτα τελείται η γραπτή εξέταση των Πρωτευόντων μαθημάτων (Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ελληνική και Παγκόσμια Διπλωματική Ιστορία, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Πολιτική Οικονομία, Δημόσια Οικονομία και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις).
 • Στην συνέχεια και μέσα σε ένα μήνα δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης των Πρωτευόντων μαθημάτων.
 • Δικαίωμα συμμετοχής στην γραπτή εξέταση των Δευτερευόντων έχουν όσοι συγκέντρωσαν τουλάχιστον 130 μονάδες και συγχρόνως όχι λιγότερο από 60 μονάδες σε κάθε μάθημα.
 • Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει μέσα σε 1 μήνα.
 • Η γραπτή εξέταση των δευτερευόντων μαθημάτων θα διεξαχθεί 15 ημέρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πρωτευόντων μαθημάτων.
 • Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι υποψήφιοι συγκεντρώσουν και στα 4 μαθήματα τουλάχιστον 230 μονάδες (άριστα το 400) και συγχρόνως όχι λιγότερο από 50 μονάδες σε κάθε δευτερεύον μάθημα.
 • Οι πίνακες βαθμολογίας του προκριματικού σταδίου δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά μέσα σε 3 μήνες από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού.
 • Στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού συμμετέχουν μόνο οι επιτυχόντες του προκριματικού σταδίου το οποίο θα γίνει το αργότερο μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία δημοσιοποίησης των πινάκων βαθμολογίας του προκριματικού σταδίου.
 • Ο μέσος όρος των 4 μαθημάτων (γραπτή εξέταση) και της προφορικής εξέτασης αποτελεί τον τελικό βαθμό του υποψηφίου. (Ουσιαστικά η προφορική εξέταση αποτελεί το 20% της τελικής βαθμολογίας)

 

Υποβλήθηκε πριν από 10 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

  
Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

Σχόλια (0)

 Γειά σας κ. Κουτρουμπέλη!

Από όσο γνώριζα έως τώρα οι απόφοιτοι της ΞΓ δεν έχουν δικαιώματα φιλολόγου, σήμερα όμως είδα πάνω δεξιά στη σελίδα σας κάτω από την εικόνα να γράφει: φιλόλογος ξένων γλωσσών- μεταφραστής- διερμηνέας. Ισχύει κάτι τέτοιο; Δίνω φέτος και σκέφτομαι να το βάλω πρώτη επιλογή γι' αυτό θα ήθελα να το ξεκαθαρίσω. 

Ευχαριστώ :-)  

Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Share
Ελενη
Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016
Σχολές - Τμήματα
-

Καλησπερα. Ως μαθητρια λυκειου ηθελα να ρωτησω αν με αυτο το πτυχιο υπαρχουν προοπτικες στο εξωτερικο και αν ναι ποιες. Επισης επειδη ενδιαφερομαι και για νομικη θαηταν καλυτερο να αρχισω νε αυτη και στη συνεχεια να μπω στο τξγμδ με κατατακτηριες ή το αντιστροφο? 

Ευχαριστω πολυ! 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 48 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016

Σχόλια (0)

 Μπορείς μετά τη Νομική να κάνεις μεταπτυχιακό πάνω στη μετάφραση και διερμηνεία (αν υπάρχει το αντίστοιχο υπόβαθρο στις Ξ.Γ.).

Στο εξωτερικό θα μετρούσε κάτι τέτοιο όπως και η κατοχή κάποιας από τις αντίστοιχες επαγγελματικές πιστοποιήσεις πάνω στη μετάφραση και διερμηνεία.

Πιστεύω πως θα μπορούσες να αξιοποιήσεις την αντίστοιχη γνώση με ενδεχόμενη εξειδίκευση στο διεθνές δίκαιο ή στη μετάφραση νομικών εγχειριδίων. 

Τέλος να αναφέρουμε πως βάσει το νόμου οι δικηγόροι που κατέχουν πιστοποιήσεις σε Ξ.Γ. μπορούν και υπογράφουν επίσημα μεταφρασμένα έγγραφα. 

 

Υποβλήθηκε πριν από 48 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

 
Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016

Σχόλια (0)
γραφε     ολοκληρες τις λεξεις
Υποβλήθηκε πριν από 48 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Share
Μαρία Μ.
Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016
Σχολές - Τμήματα
Επιλογή σπουδών

Γεια σας,

είμαι μαθήτρια της Β' Λυκείου. Με ενδιαφέρουν δύο σχολές οι οποίες όμως ανήκουν η μία στο πρώτο και η άλλη στο πέμπτο επιστημονικό πεδίο. Οι σχολές είναι το ΤΞΓΜΔ και το οικονομικό πανεπιστήμιο. Θα ήθελα να μάθω αν είναι δυνατόν σε περίπωτση που επιλέξω τα οικονομικά, εφόσον ολοκληρώσω  τις σπουδές μου σε αυτόν τον επαγγελματικό κλάδο,με κάποιον τρόπω να εισαχθώ στο ΤΞΓΜΔ .

Ευχαριστώ 

tretinoin charamin.jp priligy pill

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 62 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016

Σχόλια (1)

 Θα μπορούσες με κατατακτήριες μόνο αλλά εάν αυτό που θέλεις είναι η παράλληλη ενασχόληση με τη μετάφραση και τη διερμηνεία αυτό μπορείς να το κάνεις και ανεξάρτητα καλλιεργώντας τη δεξιότητά σου στις ξένες γλώσσες και προσπαθώντας να αποκτήσεις αντίστοιχες διεθνείς επαγγελματικές πιστοποιήσεις (συνήθως μπορείς να τις αποκτήσεις μετά από διετή παρακολούθηση σε εξειδικευμένα Κέντρα Δια Βιου Μάθησης).

Ασφαλώς και θα μπορούσε να γίνει συνδυαστική χρήση των δυο γνωστικών αντικειμένων (εξειδικευμένος μεταφραστής στα οικονομικά). 

Υποβλήθηκε πριν από 61 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

 [Κλείσιμο]
Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2016

Σχόλια (1)
 Ευχαριστώ πολύ!
Υποβλήθηκε πριν από 61 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

   
Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016

Σχόλια (0)

 Καλησπερα. Ως μαθητρια λυκειου ηθελα να ρωτησω το προοπτικες εχω με αυτο το πτυχιο στο εξωτερικο. Επισης επειδη ενδιαφερομαι και για νομικη θα ηταν καλυτερο να αρχισω με αυτη και στη συνεχεια να μπω στο τξγμδ με κατατακτηριες ή το αντιστροφο?

Ευχαριστω πολυ. 

Υποβλήθηκε πριν από 48 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

 
Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

Σχόλια (0)
 Καλά, κάτσε να δώσεις και μετά βλέπεις.
Υποβλήθηκε πριν από 62 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Share
Αννα Μ
Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016
Σχολές - Τμήματα
3η λυκειου
 Γεια σας! Ειμαι μαθητρια της Γ' λυκειου. Θα ηθελα να μαθω εαν γραψω στα μαθηματα της κατευθυνσης γενικο μεσο ορο καπου στα 14.000 και αγγλικα 15 και γερμανικα 15. Τοτε εχω ελπιδες για την συγκεκριμενη σχολη; Οι 2 ξενες γλωσσες πιανονται σαν μεσος ορος, ετσι δεν ειναι; το αριστο για την σχολη αυτη 24.000 ειναι; δηλαδη 2.000 η καθε γλωσσα; 
free coupons printable f6finserve.com discount prescriptions
viagra free sample coupons link free prescription cards discount

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 132 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2016

Σχόλια (0)
 ΕΙΜΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ(6946441402)
Υποβλήθηκε πριν από 100 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Share
Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015
Σχολές - Τμήματα
Ειδικό μάθημα

 Γειά σας!

Κ. Κουτρουμπέλη μήπως θα μπορούσατε να μου πείτε για τα ειδικά μαθήματα που απαιτούνται για το ΤΞΓΜΔ τι συντελεστη έχουν; Δηλαδή ποιο είναι το άριστα σε μόρια και πως υπολογίζονται εφόσον είναι δύο οι γλώσσες; 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

dating for married read wifes who cheat
why some women cheat click why married men cheat
free spy on cell phone read spyware for android cell phones
viagra prescription coupon prescription drug coupons discount card for prescription drugs
how do i find a location of a cell phone blog.bjorback.com how to find gps location of a cell phone

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 196 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016

Σχόλια (1)
Καλησπέρα σας! Είμαι μαθήτρια της 3ης Λυκείου και θα ήθελα να μάθω σε τι επίπεδο πρέπει να βρίσκομαι στην δεύτερη ξένη γλώσσα για να γράψω στις Πανελλήνιες. Ευχαριστώ εκ των προτέρων :) 
Υποβλήθηκε πριν από 134 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

  
Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016

Σχόλια (0)
 Mε Β2 είσαι καλά. Αλλά μόλις μπεις στη σχολή θέλει βελτίωση και διάβασμα
Υποβλήθηκε πριν από 121 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

 
Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015

Σχόλια (0)
 
Υποβλήθηκε πριν από 196 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Share
Bilja
Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015
Σχολές - Τμήματα
Μεταπτυχιακά
  Γεια σας! Είμαι από τη Σερβία και είμαι Απόφοιτος του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου. Ενδιαφέρομαι πολύ για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο ΤΞΓΜΔ του Ιονίου Πανπιστημίου. Μπορεί κάποιος να μου πει τι είδους είναι η γραπτή εξέταση (βιβλιογραφία <<Θεωρία και πράξη της μετάφρασης>>); Είναι κάποιο τεστ; Δεν έχω κανέναν άλλο τρόπο για να πληροφορηθώ. Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

 

rite aid online coupon photo code walgreens discount prescription coupons
viagra prescription coupon free prescription card discount card for prescription drugs
cialis 20mg amoxicillin 250mg cephalexin

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 241 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

Σχόλια (1)

 Αγαπητή Bilja,

τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι 3:

 (α) Ελληνική γλώσσα (γραπτή εξέταση),

(β) Θεωρία της Μετάφρασης (γραπτή εξέταση),

(γ) Μετάφραση από την Αγγλική προς την Ελληνική (γραπτή εξέταση) 

Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να βρεις τα βιβλία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του τμήματος (κλικ εδώ) και αφού τα μελετήσεις να συμμετάσχεις σε γραπτές εξετάσεις (συνήθως δίνονται 4 θέματα).

Οι αιτήσεις γίνονται μέχρι μεθαύριο και οι εξετάσεις στα μέσα Οκτώβρη. 

Υποβλήθηκε πριν από 241 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

 [Κλείσιμο]
Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2015

Σχόλια (1)
  Κύριε Κουτρουμπέλη,

Το βιβλίο το ήδη έχω και έχω στείλει και τα απαραίτητα χαρτιά για να συμμετάσχω στις εξετάσεις (αλλά ακόμα δεν έχω την αναγνώρηση πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ και δε ξέρω αν η διδικασία θα είναι ολοκληρωμένη μέχρι τις εξετάσεις). Ηθελα να σας ρωτήσω αν ξέρετε σε ποιά φόρμα είναι η εξέταση, αν είναι σε φόρμα τεστ, αν χρειάζεται να μελετήσω το βιβλίο λεπτομερειακά, αν αρκεί να μάθω μόνο τα ουσιώδη στοιχεία κλπ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντησή σας!

  

Υποβλήθηκε πριν από 240 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

   
Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015

Σχόλια (0)
 Δεν ξέρω ακριβώς τα θέματα αλλά συνήθως οι εξετάσεις απαιτούν κατανόηση των βασικών εννοιών και όχι στείρα αποστήθιση αφού και η βιβλιογραφία είναι ενδεικτική.
Υποβλήθηκε πριν από 240 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Share
Ειρήνη Παπά
Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015
Σχολές - Τμήματα
μεταπτυχιακό επιστήμη της μετάφρασης

 Καλησπέρα σας, 

Είμαι απόφοιτη της σχολής Αγγλικής γλώσσας και Φιλολογίας και με ενδιαφέρει το μεταπτυχιακό της επιστήμης της μετάφρασης. Δεν γνωρίζω κάποια δεύτερη γλώσσα άλλα διάβασα ότι στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό η γνώση δεύτερης γλώσσας πέρα από τα αγγλικά είναι προαιρετική. Με ενδιαφέρει να δώσω τις εξετάσεις που είναι τον Οκτώβριο και θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο έχω πιθανότητες να μπω στη σχολή και σε ποιους δίνουν προτεραιότητα γιατί από ότι πληροφορήθηκα παίρνουν μέχρι 30 άτομα.

Σας ευχαριστώ πολύ. 

my husband cheated crossbordercapital.com why do wifes cheat
dating for married click why do wife cheat
dating for married why do married men cheat wifes who cheat
abortion pill prices read hysteroscopy dilatation and curettage
rite aid online coupon walgreens coupon printable discount prescription coupons

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 303 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016

Σχόλια (0)

ΓΕΙΑ ΣΟΥ..ΕΠΕΙΔΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΓΩ ΝΑ ΔΩΣΩ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ,ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ? (ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ,ΓΝΩΣΗ 3 ΓΛΩΣΣΕΣ)

Σ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

Υποβλήθηκε πριν από 130 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Share
Κωνσταντίνος
Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015
Σχολές - Τμήματα
Ερώτηση
 Γεια σας. Είμαι μαθητής της 3ης Λυκείου και ενδιαφέρομαι για την συγκεκριμένη σχολή. Μπορείτε να μου πείτε που κυμαίνονται οι βάσεις της σχολής και πόσες είναι οι θέσεις των εισαχθέων για την σχολή για το 2015; Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας!
android spy sms mealmixer.com spyware cell phone
free coupons printable canadian pharmacy coupons discount prescriptions

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 363 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Σάββατο, 30 Μαΐου 2015

Σχόλια (0)

 Δες αν θέλεις στην αριστερή στήλη του edu4u

 

medical abortion procedure site illegal abortion
i think my boyfriend cheated on me blog.smartofficecloud.com would my boyfriend cheat
Υποβλήθηκε πριν από 361 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Share
Αρήνα Όνιστσακ
Κυριακή, 24 Μαΐου 2015
Σχολές - Τμήματα
πανελλαδικά μαθήματα
 Γεια σας είμαι μαθήτρια της Β λυκείου και του χρόνου θα δώσω πανελλήνιες εξετάσεις με το καινούριο σύστημα 2015-2016.
Αυτήν την στιγμή γνωρίζω 4 γλώσσες οι δυο απο τις οποίες είναι σε επίπεδο μητρικής .Όμως θα ήθελα να μάθω  ποιά ακριβώς πρέπει να δώσω ως ειδικά μάθημα για να περάσω στο τμήμα σας , καθώς μια απο τις γλώσσες που γνωρίζω ειναι τα ρώσικα στα όποια εχω δώσει και εξετάσεις ,το οποίο χαρτί αποτι ξέρω μου δίνει κάποια μόρια. Στο πανεπιστήμιο σας αυτο ισχύει ?? και αν οχι τι πρέπει να δώσω πανελλαδικά ως μαθήματα ? Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας !!
pregnancy medications early pregnant termination pregnancy pill
my ex cheated on me link my husband cheated on me blog
my husband cheated site why do wifes cheat
adult audio stories click adult japanese love stories
best spy phone apps link spy to mobile download
erotic stories sex stories free malayalam hot sex stories bdsm gay sex stories

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 367 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

Σχόλια (2)

 Θα εξετασθείς στα 4 μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών (Νέα, Αρχεία, Λατινικά, Ιστορία κατεύθυνσης) και σε 2 από τις 3 ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά).

Η πιστοποίηση σε κάποια ξένη γλώσσα δεν παίζει κανένα ρόλο. 

Υποβλήθηκε πριν από 365 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

  
Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

Σχόλια (0)
 Γεια σας θα ηθελα ηθελα να ρωτησω αν μετα την ολοκληρωση των σπουδνω στην αγγλικη φιλολογια μπορω να κανω μεταπτυχιακο στη μεταφραση που θα αφορα την αγγλικη και γαλλικη γλωσσα,εχοντας ενα αρκετα καλο επιπεδο γαλλικων
Υποβλήθηκε πριν από 32 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

  
Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

Σχόλια (0)

Σας ευχαριστώ πολύ !!

 

Υποβλήθηκε πριν από 365 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Share
Αποστόλης
Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015
Σχολές - Τμήματα
ΤΞΓΜΔ

 

 Γειά σας! Είμαι μαθητής Γ λυκείου και στοχευω στο ΤΞΓΜΔ. Τα καταφέρνω πολύ καλά στις γλώσσες επειδή μου αρέσουν. Παρόλα αυτά θα ήθελα να μάθω αν η σχολή είναι τόσο καλή όσο λένε ή αν είναι υπερεκτιμημενο όπως μου έχουν πει τώρα τελευταία.  

 

 

 

 

cheat on my husband most women cheat women who cheat on their husbands
adult dog sex stories read incest nifty sex stories
abortion pill prices 3 week pregnant abortion hysteroscopy dilatation and curettage
how do i find a location of a cell phone blog.bjorback.com how to find gps location of a cell phone

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 391 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Παρασκευή, 1 Μαΐου 2015

Σχόλια (1)

 Είναι ότι καλύτερο διαθέτουμε στο συγκεκριμένο τομέα.

Οι πληροφορίες που  παίρνουμε από φοιτητές είναι πάρα πολύ θετικές. Τα δυο τελευταία χρόνια έχουν βέβαια δημιουργηθεί μερικά προβλήματα από την υποχρηματοδότηση με συνέπεια να υπάρχει κάποια έλλειψη σε επίπεδο διδασκόντων η οποία όμως είναι διαχειρίσιμη (αυτό συμβαίνει στα περισσότερα τμήματα) καθώς επίσης και σε επίπεδο υποδομών.

Βέβαια αυτός που θα δώσει αξία στην προσπάθεια των ακαδημαϊκών σας και το προσεγμένο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος είστε εσείς οι ίδιοι ανάλογα με τη διάθεσή σας και την προσπάθεια που θα καταβάλετε.

Υποβλήθηκε πριν από 390 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

  
Κυριακή, 3 Μαΐου 2015

Σχόλια (0)
 Ευχαριστώ πολύ! Υπάρχει μια έντονη φημολογία ότι το συγκεκριμένο τμήμα θα μεταφερθεί στα Γιάννενα. Γνωρίζετε αν αληθεύει; 
Υποβλήθηκε πριν από 387 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Σελίδα 1 από 2 (16 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
Επόμενο