Δευτέρα, 08 Φεβρουαρίου 2016
ΚΕΡΚΥΡΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1986-87 και είναι το μοναδικό πανεπιστημιακού επιπέδου Τμήμα κατάρτισης ελληνόφωνων μεταφραστών και διερμηνέων συνεδρίων. Η ειδίκευση Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός και διδακτική της ως ξένης, του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας συγχωνεύεται με τις ειδικεύσεις ‘Μετάφρασης’ και ‘ Διερμηνείας’ του ιδίου Τμήματος και από τη συγχώνευση των τριών παραπάνω ειδικεύσεων δημιουργείται στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας, η ειδίκευση ‘Μετάφραση και Διερμηνείας’. Γενική αρχή της εκπαιδευτικής πολιτικής του Τμήματος είναι η διδασκαλία των μεταφράσεων και της διερμηνείας προς τη γλώσσα-στόχος να γίνεται από διδάσκοντες που έχουν μητρική τη συγκεκριμένη γλώσσα. Οι γλώσσες εργασίας, που διδάσκονται στο επίπεδο της μετάφρασης και της διερμηνείας από και προς την Ελληνική, είναι σήμερα τρεις: η Αγγλική, η Γαλλική και η Γερμανική. Στο ωρολόγιο πρόγραμμα έχουν, επίσης, ενσωματωθεί η Τουρκική, η Ιταλική , η Ολλανδική και η Ισπανική.
pill for abortion online ordering abortion pills to be shipped to house abortion pills
cytotec abortion abortion pill buy online abortion pill online purchase
how to cheat on husband click find an affair
how women cheat married men having affairs link
viagra vs cialis real life comparisons where can i hide my viagra click here
how to cheat with a married woman women cheat husband women who cheat on husbands
online married men and affairs read here
why husband cheat reason why husband cheat cheat wife
abortion pill bleeding website abortion paperwork
std diseases list of std diseases oral chlamydia symptoms
gay hiv dating worlds aids day how is hiv/aids transmitted
i cheated on my boyfriend should i tell him i had a dream i cheated on my boyfriend i cheated on my boyfriend and told him
my husband cheated site why do wifes cheat
i dreamed my wife cheated on me i cheated on my husband women who cheated
why men have affairs cheat on your wife percentage of women who cheat
wives cheat why men have affairs women who love to cheat
how abortions are performed click why abortion is wrong
abortion clinics in savannah ga click method for abortion
abortion pill prices 3 week pregnant abortion hysteroscopy dilatation and curettage
canada pharmacy coupons site free manufacturer coupons
dating a married woman go boyfriend cheated on me
abortion clinics in denver insight.nestingen.com scraping uterus
android spy sms sms spy spyware cell phone
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ
Το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος είναι οργανωμένο σε 2 μεγάλους κύκλους σπουδών. Στη διάρκεια των 4 πρώτων εξαμήνων οι φοιτητές μυούνται προοδευτικά στη θεωρία και την πράξη της μεταφραστικής διαδικασίας στο πλαίσιο του θεωρητικού μαθήματος Θεωρία και Πράξη της Μετάφρασης και των εργαστηριακών μαθημάτων Μετάφρασης. Ο δεύτερος κύκλος είναι σχεδόν αποκλειστικά αφιερωμένος στις Ειδικές Μεταφράσεις, δηλαδή στην Οικονομική -Πολιτική, την Τεχνική και τη Λογοτεχνική, οι οποίες αποσκοπούν στη προσφορά εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας. Το Ζ' εξάμηνο φοίτησης γίνεται υποχρεωτικά σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού σε μία από τις εξής χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, με έξοδα του Ιονίου Πανεπιστημίου. Το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος είναι οργανωμένο σε δύο μεγάλους κύκλους σπουδών. Στη διάρκεια των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων οι φοιτητές μυούνται προοδευτικά στη θεωρία και την πράξη της μεταφραστικής διαδικασίας στο πλαίσιο του θεωρητικού μαθήματος Θεωρία και Πράξη της Μετάφρασης και των εργαστηριακών μαθημάτων Μετάφρασης.
 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Επιστήμη της Μετάφρασης". Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος η οποία διήρκεσε μέχρι το Φεβρουάριο του 2000, χρηματοδοτήθηκε απο πόρους του Β' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Έκτοτε χρηματοδοτείται απο πόρους του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και του Κρατικού Προϋπολογισμού. Σκοπός του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμη της Μετάφρασης είναι η παραγωγή και η ανάπτυξη της έρευνας στο γνωστικό πεδίο της Επιστήμης της Μετάφρασης μέσω της έκθεσης των μεταπτυχιακών φοιτητών στις σύγρονες απόψεις και προηγμένες τεχνικές σχετικές με τη θεωρία, τη διδακτική και την πράξη της Μετάφρασης, καθώς και μέσω της έμπρακτης μύησής τους στην επιστημονική έρευνα. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών της αλλοδαπής. Τέλος, το Τμήμα έχει καταθέσει στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προς έγκριση πρόταση για λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Μετάφρασης, το οποίο προβλέπει τρεις ειδικεύσεις: Θεωρία και Διδακτική της Μετάφρασης. Θεωρία και Διδακτική της Διερμηνείας. Εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής στη Μετάφραση
pill for abortion online abortion pill abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house link abortion pill online purchase
cytotec abortion open abortion pill online purchase
read women cheat husband website
click here women that cheat on their husbands women cheat on their husbands
most women cheat wives that cheat
redirect read why do married men cheat on their wives
women who cheat why women cheat on their husbands reasons why women cheat on their husbands
online why most women cheat website
open open cheat on wife
online affair women will cheat women will cheat
gay hiv dating worlds aids day how is hiv/aids transmitted
married affairs link my husband cheated with a man
i think my boyfriend cheated on me my boyfriend cheats would my boyfriend cheat
why do girlfriends cheat site my ex girlfriend cheated on me
reasons why women cheat on their husbands i dreamed my husband cheated on me women affair
abortion clinics in savannah ga read method for abortion
drug coupon singlvkuchyni.cz viagra online coupon
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
 
Στους φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο ανωτέρω τμήμα μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012.13 απονέμεται τίτλος σπουδών σύμφωνα με τον υφιστάμενο κατά τον χρόνο της εισαγωγής τύπο. Τα λοιπά ζητήματα που προκύπτουν από τη συγχώνευση ειδικεύσεων ρυθμίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ξένων Γλωσσών , Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου με ειδίκευση τη μετάφραση ή τη διερμηνεία, το οποίο ορίζονται αντιστοίχως και ως "πτυχιούχοι μεταφραστές" ή "πτυχιούχοι διερμηνείς", έχουν ως εξειδικευμένοι επιστήμονες όλα τα εδάφια και τη δυνατότητα
(1) της μεταφοράς, μέσω της τεχνικής της μετάφρασης ή της διερμηνείας, κάθε είδους κειμένων ή ομιλιών, ιδίως δε απο άποψη τεχνικής, νομικής, οικονομικής ή πολιτικής απο την ελληνική γλώσσα προς μία ή περισσότερες απο τις άλλες γλώσσες τις οποίες διδάχτηκαν υποχρεωτικώς κατά τη φοίτησή τους ή και αντιστρόφως και
(2) της αντιμετώπισης ταχύτατα και αποτελεσματικά προβλημάτων τεκμηρίωσης αναλόγως των αναγκών που προκύπτουν κάθε φορά. Ειδικότερα οι πτυχιούχοι μεταφραστές έχουν ως κύρια επαγγελματική ενασχόληση τη μετάφραση σε όλα τα διαδικαστικά στάδια αυτής ή και έκδοση οποιωνδήποτε εγγράφων ή άλλων κειμένων για λογαριασμό οποιασδήποτε δημόσιας αρχής ή τρίτου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ευθυνόμενοι για την εγκυρότητα του περιεχομένου τους και τη συμμετοχή τους σε ερευνητικές ομάδες για τη μελέτη και έρευνα θεμάτων που σχετίζονται με τη μετάφραση, είτε ως νοηματική διαδικασία, είτε ως τελικό αποτέλεσμα. Αντιστοίχως, οι πτυχιούχοι διερμηνείς έχουν ως κύρια επαγγελματική ενασχόληση τη διερμηνεία και τη συμμετοχή τους σε ερευνητικές ομάδες για τη μελέτη και έρευνα θεμάτων που σχετίζονται με τη διερμηνεία, είτε ως νοηματική διαδικασία, είτε ως αποτέλεσμα.
Α) Οι πτυχιούχοι μεταφραστές και οι πτυχιούχοι διερμηνείς έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Β) Ειδικότερα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε διεθνείς οργανισμούς όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η UNESCO, ο ΟΟΣΑ, το ΝΑΤΟ, σε εθνικούς φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όπως οι δημόσιες υπηρεσίες, ο ΕΟΤ, τα δικαστήρια, τα μέσα ενημέρωσης, οι δημοσιογραφικοί οργανισμοί, τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων, οι εκδοτικοί οίκοι και οι διεθνείς συνεδριακές οργανώσεις.
pill for abortion online ordering abortion pills to be shipped to house abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
women who cheated online read
how often do women cheat on their husbands when a husband cheats how many women cheat on their husbands
how to cheat with a married woman women who cheated redirect
married men cheat wife cheat read here
how to know if wife has cheated online women who cheat on men
abortion pill bleeding website abortion paperwork
symptoms of chlamydia in throat signs of chlamydia in women chlamydia test
pictures of people with aids hiv symptoms in men aids and hiv facts
cheap abortion pill abortion by pill pregnancy in weeks
gay hiv dating hiv dating site how is hiv/aids transmitted
medical abortion procedure why abortion is wrong illegal abortion
abortion rules back alley abortions what can terminate a pregnancy
how could my husband cheated on me scottdangelo.com i told my husband i cheated
married affairs open my husband cheated with a man
i cheated on my wife now what myjustliving.com what to do when your wife cheated on you
dating for married boomasontennis.com why do wife cheat
cheat on my husband link married affairs sites
group sex stories with pictures go desi sex stories
walgreen prescription coupon open walgreens online promo code
best free android spy top free spy apps for android spy software for phones
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ - ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ
Ειδικά μαθήματα
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης
Share
Αννα Μ
Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016
Σχολές - Τμήματα
3η λυκειου
 Γεια σας! Ειμαι μαθητρια της Γ' λυκειου. Θα ηθελα να μαθω εαν γραψω στα μαθηματα της κατευθυνσης γενικο μεσο ορο καπου στα 14.000 και αγγλικα 15 και γερμανικα 15. Τοτε εχω ελπιδες για την συγκεκριμενη σχολη; Οι 2 ξενες γλωσσες πιανονται σαν μεσος ορος, ετσι δεν ειναι; το αριστο για την σχολη αυτη 24.000 ειναι; δηλαδη 2.000 η καθε γλωσσα; 
Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 24 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015
Σχολές - Τμήματα
Ειδικό μάθημα

 Γειά σας!

Κ. Κουτρουμπέλη μήπως θα μπορούσατε να μου πείτε για τα ειδικά μαθήματα που απαιτούνται για το ΤΞΓΜΔ τι συντελεστη έχουν; Δηλαδή ποιο είναι το άριστα σε μόρια και πως υπολογίζονται εφόσον είναι δύο οι γλώσσες; 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

dating for married read wifes who cheat
why some women cheat click why married men cheat
free spy on cell phone read spyware for android cell phones
viagra prescription coupon prescription drug coupons discount card for prescription drugs

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 89 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016

Σχόλια (1)
Καλησπέρα σας! Είμαι μαθήτρια της 3ης Λυκείου και θα ήθελα να μάθω σε τι επίπεδο πρέπει να βρίσκομαι στην δεύτερη ξένη γλώσσα για να γράψω στις Πανελλήνιες. Ευχαριστώ εκ των προτέρων :) 
Υποβλήθηκε πριν από 26 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

  
Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016

Σχόλια (0)
 Mε Β2 είσαι καλά. Αλλά μόλις μπεις στη σχολή θέλει βελτίωση και διάβασμα
Υποβλήθηκε πριν από 13 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

 
Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015

Σχόλια (0)
 
Υποβλήθηκε πριν από 89 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Share
Bilja
Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015
Σχολές - Τμήματα
Μεταπτυχιακά
  Γεια σας! Είμαι από τη Σερβία και είμαι Απόφοιτος του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου. Ενδιαφέρομαι πολύ για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο ΤΞΓΜΔ του Ιονίου Πανπιστημίου. Μπορεί κάποιος να μου πει τι είδους είναι η γραπτή εξέταση (βιβλιογραφία <<Θεωρία και πράξη της μετάφρασης>>); Είναι κάποιο τεστ; Δεν έχω κανέναν άλλο τρόπο για να πληροφορηθώ. Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

 

rite aid online coupon photo code walgreens discount prescription coupons
viagra prescription coupon free prescription card discount card for prescription drugs

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 134 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

Σχόλια (1)

 Αγαπητή Bilja,

τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι 3:

 (α) Ελληνική γλώσσα (γραπτή εξέταση),

(β) Θεωρία της Μετάφρασης (γραπτή εξέταση),

(γ) Μετάφραση από την Αγγλική προς την Ελληνική (γραπτή εξέταση) 

Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να βρεις τα βιβλία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του τμήματος (κλικ εδώ) και αφού τα μελετήσεις να συμμετάσχεις σε γραπτές εξετάσεις (συνήθως δίνονται 4 θέματα).

Οι αιτήσεις γίνονται μέχρι μεθαύριο και οι εξετάσεις στα μέσα Οκτώβρη. 

Υποβλήθηκε πριν από 134 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

 [Κλείσιμο]
Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2015

Σχόλια (1)
  Κύριε Κουτρουμπέλη,

Το βιβλίο το ήδη έχω και έχω στείλει και τα απαραίτητα χαρτιά για να συμμετάσχω στις εξετάσεις (αλλά ακόμα δεν έχω την αναγνώρηση πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ και δε ξέρω αν η διδικασία θα είναι ολοκληρωμένη μέχρι τις εξετάσεις). Ηθελα να σας ρωτήσω αν ξέρετε σε ποιά φόρμα είναι η εξέταση, αν είναι σε φόρμα τεστ, αν χρειάζεται να μελετήσω το βιβλίο λεπτομερειακά, αν αρκεί να μάθω μόνο τα ουσιώδη στοιχεία κλπ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντησή σας!

  

Υποβλήθηκε πριν από 133 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

   
Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015

Σχόλια (0)
 Δεν ξέρω ακριβώς τα θέματα αλλά συνήθως οι εξετάσεις απαιτούν κατανόηση των βασικών εννοιών και όχι στείρα αποστήθιση αφού και η βιβλιογραφία είναι ενδεικτική.
Υποβλήθηκε πριν από 133 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Share
Ειρήνη Παπά
Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015
Σχολές - Τμήματα
μεταπτυχιακό επιστήμη της μετάφρασης

 Καλησπέρα σας, 

Είμαι απόφοιτη της σχολής Αγγλικής γλώσσας και Φιλολογίας και με ενδιαφέρει το μεταπτυχιακό της επιστήμης της μετάφρασης. Δεν γνωρίζω κάποια δεύτερη γλώσσα άλλα διάβασα ότι στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό η γνώση δεύτερης γλώσσας πέρα από τα αγγλικά είναι προαιρετική. Με ενδιαφέρει να δώσω τις εξετάσεις που είναι τον Οκτώβριο και θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο έχω πιθανότητες να μπω στη σχολή και σε ποιους δίνουν προτεραιότητα γιατί από ότι πληροφορήθηκα παίρνουν μέχρι 30 άτομα.

Σας ευχαριστώ πολύ. 

my husband cheated crossbordercapital.com why do wifes cheat
dating for married click why do wife cheat
dating for married why do married men cheat wifes who cheat
abortion pill prices read hysteroscopy dilatation and curettage
rite aid online coupon walgreens coupon printable discount prescription coupons

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 195 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016

Σχόλια (0)

ΓΕΙΑ ΣΟΥ..ΕΠΕΙΔΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΓΩ ΝΑ ΔΩΣΩ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ,ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ? (ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ,ΓΝΩΣΗ 3 ΓΛΩΣΣΕΣ)

Σ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

Υποβλήθηκε πριν από 23 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Share
Κωνσταντίνος
Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015
Σχολές - Τμήματα
Ερώτηση
 Γεια σας. Είμαι μαθητής της 3ης Λυκείου και ενδιαφέρομαι για την συγκεκριμένη σχολή. Μπορείτε να μου πείτε που κυμαίνονται οι βάσεις της σχολής και πόσες είναι οι θέσεις των εισαχθέων για την σχολή για το 2015; Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας!
android spy sms mealmixer.com spyware cell phone

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 255 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Σάββατο, 30 Μαΐου 2015

Σχόλια (0)

 Δες αν θέλεις στην αριστερή στήλη του edu4u

 

medical abortion procedure site illegal abortion
i think my boyfriend cheated on me blog.smartofficecloud.com would my boyfriend cheat
Υποβλήθηκε πριν από 254 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Share
Αρήνα Όνιστσακ
Κυριακή, 24 Μαΐου 2015
Σχολές - Τμήματα
πανελλαδικά μαθήματα
 Γεια σας είμαι μαθήτρια της Β λυκείου και του χρόνου θα δώσω πανελλήνιες εξετάσεις με το καινούριο σύστημα 2015-2016.
Αυτήν την στιγμή γνωρίζω 4 γλώσσες οι δυο απο τις οποίες είναι σε επίπεδο μητρικής .Όμως θα ήθελα να μάθω  ποιά ακριβώς πρέπει να δώσω ως ειδικά μάθημα για να περάσω στο τμήμα σας , καθώς μια απο τις γλώσσες που γνωρίζω ειναι τα ρώσικα στα όποια εχω δώσει και εξετάσεις ,το οποίο χαρτί αποτι ξέρω μου δίνει κάποια μόρια. Στο πανεπιστήμιο σας αυτο ισχύει ?? και αν οχι τι πρέπει να δώσω πανελλαδικά ως μαθήματα ? Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας !!
pregnancy medications early pregnant termination pregnancy pill
my ex cheated on me link my husband cheated on me blog
my husband cheated site why do wifes cheat
adult audio stories click adult japanese love stories
best spy phone apps link spy to mobile download
erotic stories sex stories free malayalam hot sex stories bdsm gay sex stories

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 259 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

Σχόλια (1)

 Θα εξετασθείς στα 4 μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών (Νέα, Αρχεία, Λατινικά, Ιστορία κατεύθυνσης) και σε 2 από τις 3 ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά).

Η πιστοποίηση σε κάποια ξένη γλώσσα δεν παίζει κανένα ρόλο. 

Υποβλήθηκε πριν από 258 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

  
Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

Σχόλια (0)

Σας ευχαριστώ πολύ !!

 

Υποβλήθηκε πριν από 257 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Share
Αποστόλης
Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015
Σχολές - Τμήματα
ΤΞΓΜΔ

 

 Γειά σας! Είμαι μαθητής Γ λυκείου και στοχευω στο ΤΞΓΜΔ. Τα καταφέρνω πολύ καλά στις γλώσσες επειδή μου αρέσουν. Παρόλα αυτά θα ήθελα να μάθω αν η σχολή είναι τόσο καλή όσο λένε ή αν είναι υπερεκτιμημενο όπως μου έχουν πει τώρα τελευταία.  

 

 

 

 

cheat on my husband most women cheat women who cheat on their husbands
adult dog sex stories read incest nifty sex stories
abortion pill prices 3 week pregnant abortion hysteroscopy dilatation and curettage

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 284 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Παρασκευή, 1 Μαΐου 2015

Σχόλια (1)

 Είναι ότι καλύτερο διαθέτουμε στο συγκεκριμένο τομέα.

Οι πληροφορίες που  παίρνουμε από φοιτητές είναι πάρα πολύ θετικές. Τα δυο τελευταία χρόνια έχουν βέβαια δημιουργηθεί μερικά προβλήματα από την υποχρηματοδότηση με συνέπεια να υπάρχει κάποια έλλειψη σε επίπεδο διδασκόντων η οποία όμως είναι διαχειρίσιμη (αυτό συμβαίνει στα περισσότερα τμήματα) καθώς επίσης και σε επίπεδο υποδομών.

Βέβαια αυτός που θα δώσει αξία στην προσπάθεια των ακαδημαϊκών σας και το προσεγμένο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος είστε εσείς οι ίδιοι ανάλογα με τη διάθεσή σας και την προσπάθεια που θα καταβάλετε.

Υποβλήθηκε πριν από 282 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

  
Κυριακή, 3 Μαΐου 2015

Σχόλια (0)
 Ευχαριστώ πολύ! Υπάρχει μια έντονη φημολογία ότι το συγκεκριμένο τμήμα θα μεταφερθεί στα Γιάννενα. Γνωρίζετε αν αληθεύει; 
Υποβλήθηκε πριν από 280 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Share
Μαρια Γιαννοπουλου
Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014
Σχολές - Τμήματα
ερωτηση
 Γεια σας, θα πρεπει να δωσω αναγκαστικα 2 ειδικα μαθηματα για να περασω στο τμημα ξενων γλωσσων μεταφρασης και διερμινειας? Και αν δεν γνωριζω 2η γλωσσα?
read website how to catch a cheater
open buy generic viagra viagra soft how to take
link how to sell viagra viagra uk cheap purchase buy
how to cheat with a married woman women affairs women who cheat on husbands
infidelity in marriage why people cheat redirect

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 449 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

Σχόλια (1)
 Είναι υποχρεωτική η εξέταση σε δύο ξένες γλώσσες. Επομένως, αν γνωρίζεις μόνο μία, τότε υπάρχει πρόβλημα.
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill buy online
read click here how to catch a cheater
go how early can i get an abortion pregnancy termination options
Υποβλήθηκε πριν από 449 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

 [Κλείσιμο]
Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

Σχόλια (1)
 ΣΩΣΤΑ! ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΘΕΙ ΣΕ ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ. 
cytotec abortion open abortion pill online purchase
redirect catch a cheat dating for married men
generic mexico pharmacy viagra open link
how to know if wife has cheated online women who cheat on men
Υποβλήθηκε πριν από 449 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

  [Κλείσιμο]
Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014

Σχόλια (1)
 ... και μάλιστα να έχεις επίδοση τουλάχιστον 10
reasons married men cheat why do married men cheat I cheated on my boyfriend
how often do women cheat on their husbands why husbands cheat how many women cheat on their husbands
how women cheat married men having affairs link
Υποβλήθηκε πριν από 448 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

    
Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2015

Σχόλια (0)
 Γεια σας ,θα μπουρουσατε να μου πειτε τι επιπεδο ειναι τα γαλλικα; με ενδιαφερει αυτη η σχολη αλλα με τα γαλλικα δεν εχω ασχοληθει πολυ! Ειναι δυσκολο το 10;  σε αυτο το μαθημα;
how to catch a cheat cheat on my wife online
generic mexico pharmacy viagra open link
link married cheat online
how to cheat with a married woman women cheat husband women who cheat on husbands
Υποβλήθηκε πριν από 377 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Share
Λιαροπούλου Θεοδώρα
Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2014
Σχολές - Τμήματα
Ερώτηση
 Γεια σας! Είμαι μαθήτρια της Β' Λυκείου και θα ήθελα να μάθω αν για να περάσω σε αυτό το τμήμα είναι απαραίτητο το πτυχίο από δεύτερη ξένη γλώσσα.
how to cheat on husband click find an affair
how often do women cheat on their husbands online how many women cheat on their husbands
how women cheat married men having affairs link
viagra vs cialis real life comparisons generic viagra sales click here
infidelity in marriage why people cheat redirect
open wife cheaters cheat on wife
medical abortion procedure site illegal abortion
walgreen coupon code photo thepathlight.net rite aid krazy coupon lady

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 456 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2014

Σχόλια (0)

ΠΤΥΧΙΟ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ. ΕΞΕΤΑΖΕΣΑΙ ΟΜΩΣ ΣΕ 2 ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ 3.

1. ΑΓΓΛΙΚΑ

2. ΓΑΛΛΙΚΑ

3. ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

click here women who like to cheat women cheat on their husbands
women who cheated wifes that cheat read
go cheater click
viagra vs cialis real life comparisons generic viagra sales click here
generic mexico pharmacy viagra go link
Υποβλήθηκε πριν από 456 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

[Κλείσιμο]
Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2014

Σχόλια (1)
 Δεν είναι απαραίτητο να έχεις τπυχίο σε καμία  ξένη γλώσσα.
read click here how to catch a cheater
link what is infidelity married cheat
go read pregnancy termination options
go online read here
medical abortion procedure why abortion is wrong illegal abortion
Υποβλήθηκε πριν από 456 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

  
Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2014

Σχόλια (0)
σας ευχαριστω πολυ!! 
click here women who like to cheat women cheat on their husbands
women who cheat on their husband click unfaithful husband
how to catch a cheat cheat on my wife online
link how to sell viagra viagra uk cheap purchase buy
how to cheat with a married woman how can people cheat women who cheat on husbands
website infidelity why women cheat on men they love
go read pregnancy termination options
i think my boyfriend cheated on me blog.smartofficecloud.com would my boyfriend cheat
Υποβλήθηκε πριν από 456 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Share
γρηγορης γεωργακης
Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012
Σχολές - Τμήματα
γρηγορης
γεια σας.ειμαι μαθητης λυκειου και θα η8ελα να γνωριζω πωσ ειναι εφικτο να δουλεψεισ στο ευρωπαικο κοινοβουλειο.ευχαριστω εκ των προτερων.!!
online purchase abortion pill where can i get the abortion pill online pill for abortion online
how often do women cheat on their husbands why husbands cheat how many women cheat on their husbands
go link click
read website how to catch a cheater
women who cheat why women cheat on their husbands reasons why women cheat on their husbands
pregnancy medications pregnancy problems termination pregnancy pill
what are std symptoms throat chlamydia get tested for stds
how to cheat on wife link how to know if wife has cheated
how could my husband cheated on me read i told my husband i cheated
adult dog sex stories tolobel.com incest nifty sex stories
abortion pill prices wrightcontractingsi.com hysteroscopy dilatation and curettage
rite aid online coupon techgirls.com.br discount prescription coupons

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1256 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012

Σχόλια (1)

 Οι θέσεις που αφορούν σε φορείς της ΕΕ άρα και στο Κοινοβούλιο προκηρύσσονται κατ΄ έτος και ανά ειδικότητα μέσω του διαγωνισμού EPSO, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες. Τα κριτήρια είναι το πτυχίο (ποικίλλουν λχ μπορεί να ζητούν από οικονομολόγους μέχρι πληροφορικούς και νομικούς. Συχνά είναι και γενικών καθηκόντων οπότε αναφέρονται σε όλους), μεταπτυχιακά (βοηθούν περισσότερο όσα αναφέρονται στη διεθνολογία, και τους ευρωπαΪκούς θεσμούς), η γνώση ξένων γλωσσών και η επίδοση σε σχετικό ηλεκτρονικό test ( (κατανόηση κειμένου, ευχέρεια σε αριθμητικούς υπολογισμούς και κατανόηση αφηρημένων εννοιών).

Για να δεις αναλυτικά τη διαδικασία και να δεις τις λεπτομέρειες κάνε κλικ στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO)

redirect catch a cheat dating for married men
how women cheat married men having affairs link
click here click percent of women that cheat
link viagra video resluts viagra uk cheap purchase buy
link husband watches wife cheat married cheat
Υποβλήθηκε πριν από 1256 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

  
Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2012

Σχόλια (0)
σασ ευχαριστω παρα πολυ για την απαντηση σας...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11 
Υποβλήθηκε πριν από 1248 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Σελίδα 1 από 2 (13 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
Επόμενο