Κυριακή, 29 Μαρτίου 2015
ΚΙΛΚΙΣ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Το Τμήμα Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων έχει ως αποστολή να προάγει, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο του κλάδου της ένδυσης με δύο σκέλη: τεχνολογία και οργάνωση. Στο σκέλος της τεχνολογίας, περιλαμβάνονται γνώσεις, σχετικές με τη δημιουργία προϊόντων, τις πηγές μόδας, τη διοίκηση παραγωγής, τα υλικά και τον τεχνολογικό εξοπλισμό.
Στο σκέλος της οργάνωσης, περιλαμβάνονται γνώσεις, σχετικές με την οργάνωση και διοίκηση των μονάδων κατασκευής ενδυμάτων, το μάρκετινγκ, το περιβάλλον της επιχείρησης, τη χρηματοοικονομική διοίκηση και τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού. Το Τμήμα έχει επίσης αποστολή να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους, για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
where can i get the abortion pill online abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill where can i get the abortion pill online
read website how to catch a cheater
how to catch a cheat dating for married men online
redirect read here open
how to cheat with a married woman women who cheated redirect
redirect read why do married men cheat on their wives
will my husband cheat why husband cheat women who want to cheat
cheater why women cheat on their husband i dream my husband cheated on me
married men cheat signs of unfaithful husband read here
how to cheat with a married woman women cheat husband women who cheat on husbands
why husband cheat unfaithful husband cheat wife
women who cheat married men cheat reasons why women cheat on their husbands
website my wife cheated why women cheat on men they love
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 
Οι σπουδές διαρκούν οκτώ εξάμηνα και περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, φροντιστήρια, σεμινάρια και επισκέψεις σε χώρους παραγωγής. Στο τελευταίο εξάμηνο πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση, καθώς και η πτυχιακή εργασία. Επειδή το Τμήμα πρωτολειτούργησε το έτος 1999, δεν υπάρχει προς το παρόν εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών για όλα τα εξάμηνα σπουδών.
Τα μαθήματα των πρώτων τεσσάρων εξαμήνων, για τα οποία υπάρχει εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
*Μαθήματα γενικής υποδομής: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Σχέδιο και Χρωματολογία, Χειρισμός Προγραμμάτων Η/Υ, Στατιστική.
*Μαθήματα ειδικής υποδομής: Εισαγωγή στην Κλωστοϋφαντουργία και 'Ενδυση,Κλωστοϋφαντουργικές 'Ινες,Κλωστοϋφαντουργικές Επεξεργασίες, Ποιοτικός 'Ελεγχος, Συστήματα Παραγωγής Ενδυμάτων, Ιστορία Τέχνης και Σχεδίασης, Οικονομική Διάσταση του Σχεδιασμού Ενδυμάτων.
*Μαθήματα ειδικότητας: Τεχνολογία Σχεδιασμού Πρότυπων Ενδυμάτων, Σχεδιασμός Ενδυμάτων, Υφασματολογία, Εισαγωγή στην Παραγωγή Ενδυμάτων.
*Μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών σπουδών (Δ.Ο.Ν.Α.), όπως Αρχές Λογιστικής και Κοστολόγησης, Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Γενικές Αρχές Μάρκετινγκ.
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill buy online
online purchase abortion pill click here pill for abortion online
how to cheat on husband dating for married people find an affair
click here redirect women cheat on their husbands
how often do women cheat on their husbands online how many women cheat on their husbands
read website how to catch a cheater
how women cheat married men having affairs link
redirect signs of infidelity open
will my husband cheat why husband cheat women who want to cheat
married men cheat signs of unfaithful husband read here
online beautiful women cheat read here
website infidelity why women cheat on men they love
go online read here
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι πτυχιούχοι του τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες ώστε να απασχολούνται ως τεχνολόγοι ενδυμάτων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως στελέχη στις επιχειρήσεις του κλάδου ενδυμάτων. Ειδικότερα, ο τεχνολόγος ενδυμάτων ασχολείται με τις παρακάτω δραστηριότητες:
1. Τεχνικές προδιαγραφές, ποιοτικό έλεγχο και διασφάλιση ποιότητας πρώτων υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων.
2. Ανάπτυξη, σχεδιασμό και παραγωγή έτοιμων ενδυμάτων
3. Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων έτοιμων ενδυμάτων ·
4. Εμπορία και διακίνηση έτοιμων ενδυμάτων ·
5. Επιστημονική και ερευνητική μεθοδολογία ανάλυσης δεδομένων και εκπόνηση μελετών
6. Στρατηγικό σχεδιασμό και πολιτικές στα πλαίσια της διεθνοποιημένης αγοράς.
generic mexico pharmacy viagra open link
how to cheat with a married woman read here redirect
how to know if wife has cheated husband cheated on me women who cheat on men
women who cheat married men cheat reasons why women cheat on their husbands
ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
Ειδικά μαθήματα
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης
Δεν υπάρχουν στοιχεία προς εμφάνιση