Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2015
ΑΘΗΝΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Σκοπός της σχολής Ικάρων είναι να παρέχει ακαδημαϊκή, στρατιωτική, αθλητική και πτητική εκπαίδευση, μονίμων Αξιωματικών Ιπταμένων, Μηχανικών και Ελεγκτών Αεράμυνας, ώστε οι απόφοιτοί της να είναι ικανοί να ανταπεξέλθουν στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης αεροδυναμικής εποχής ως Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας. Η εκπαίδευση στη Σχολή Ικάρων συνίσταται στην παροχή γνώσεων πανεπιστημιακού επιπέδου, καθώς και στην κατάλληλη Στρατιωτική Διαπαιδαγώγηση έτσι ώστε οι Ίκαροι, μετά την αποφοίτησή τους, να ανταπεξέρχονται με επιτυχία στο δύσκολο έργο της Πολεμικής Αεροπορίας.
Η εκπαίδευση διακρίνεται σε :
- Στρατιωτική - Ακαδημαϊκή
- Πτητική Η Σχολή έχει έδρα το αεροδρόμιο Δεκέλειας (Τατόι).
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill buy online
where can i get the abortion pill online abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
cytotec abortion open abortion pill online purchase
click here women who like to cheat women cheat on their husbands
click click here wives cheat
redirect read why do married men cheat on their wives
link what is infidelity married cheat
online beautiful women cheat read here
open open cheat on wife
abortion pill bleeding abortion chicago abortion paperwork
redirect why do men cheat on their wife percent of women that cheat
pregnancy medications abortion ethics termination pregnancy pill
Η διάρκεια σπουδών είναι 4 έτη και η παρεχόμενη εκπαίδευση διακρίνεται σε ακαδημαϊκή, ακαδημαϊκή στρατιωτική, στρατιωτική και πτητική. Ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στο Στράτευμα μετά την αποφοίτηση είναι (8) χρόνια.Οι Ίκαροι επίσης παρακολουθούν μαθήματα Φυσικής Αγωγής και Ξένων Γλωσσών, εκπονούν Διπλωματική εργασία κατά το τελευταίο έτος της φοίτησής τους στη σχολή. Η σχολή διαθέτει ακόμη βιβλιοθήκη και κέντρα ανάπτυξης ειδικών ικανοτήτων και ψυχαγωγίας. Δεν επιτρέπεται σε Ίκαρο για οποιοδήποτε λόγο να χάσει περισσότερο από 1 χρόνο στη διάρκεια της φοίτησης.
 
ΤΟΜΕΙΣ *******************
-Ιπτάμενοι -Μηχανικοί
-Ελεγκτές Αεραμύνης
-Μετεωρολόγοι -Διοικητικοί
-Εφοδιαστές Στη Σχολή Ικάρων λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα(ειδικότητες):
 
Α. Ιπταμένων
 
Β. Μηχανικών
Β1. Μηχανικών Αεροσκαφών
Β2. Τηλεπικοινωνιών- Ηλεκτρονικών
Β3. Μηχανικών Αεροπορικών Εγκαταστάσεων.
 
Γ. Ελεγκτών Αεράμυνας Γενικά Θέματα παρεχόμενης Εκπαιδεύσεως και Ευκολιών στη Σχολή
(1) Η εκπαίδευση που παρέχεται στη Σχολή διακρίνεται σε Ακαδημαϊκή- Στρατιωτική (επιπλέον δε για τους Ίκαρους του Τμήματος Ιπταμένων και σε Πτητική).
(2) Οι σπουδαστές-τριες του Τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων που διαγράφονται κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών από το Τμήμα αυτό για λόγους πτητικής ανεπάρκειας, εισάγονται καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησης του μηχανογραφικού τους δελτίου, για το οποίο είχαν συγκεντρώσει βαθμολογία τουλάχιστον ίση με αυτήν του τελευταίου εισαχθέντα το ακαδημαϊκό έτος, κατά το οποίο εισήχθη στο Τμήμα Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων ο διαγραφόμενος.
Η εισαγωγή των σπουδαστών-τριών αυτών στην επόμενη Σχολή η Τμήμα προτίμησής τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, που υποβάλλεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους από αυτό της διαγραφής του από το Τμήμα Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων και συνοδεύεται απαραίτητα από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής.
(3) Ειδικότερα, οι υποψήφιοι της Σχολής Ικάρων του Τμήματος Ιπταμένων κρίνονται ακατάλληλοι, εφόσον έχουν ανάστημα μεγαλύτερο από ένα μέτρο και ενενήντα εκατοστά (1,90μ). Επίσης, ακατάλληλοι κρίνονται όσοι ανεξαρτήτως ύψους (μέχρι 1,90μ) έχουν καθήμενοι ύψος κορμού μεγαλύτερο των ενενήντα επτά (97) εκατοστών του μέτρου. Το σωματικό βάρος του Ιπταμένου προσωπικού Α΄ και Β΄κατηγορίας πρέπει να είναι σύμφωνο με τα όρια που καθορίζουν οι κατασκευαστές για το εκτινασσόμενο κάθισμα, σε κάθε τύπο αεροσκάφους, με ελάχιστο βάρος τα 63,5 και μέγιστο τα 93 κιλά (ΠΔ 53/03, Αρ. 10).
(4) Οι Ίκαροι του Τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων, που στο 2ο,3ο ή 4ο έτος σπουδών αποτυγχάνουν στην Πτητική εκπαίδευση ή κρίνονται υγειονομικά ακατάλληλοι για το Ιπτάμενο προσωπικό, κατάλληλοι όμως για προσωπικό εδάφους, δύναται να εντάσσονται κατόπιν αιτήσεώς τους, σε Τμήματα Ελεγκτών Αεράμυνας που συγκροτούνται ανάλογα με τις εκάστοτε υφιστάμενες ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας.
(5) Οι Ίκαροι του Τμήματος Μηχανικών, με το πέρας του 1ου έτους σπουδών, εντάσσονται σε μία από τις ειδικότητες (Μηχανικών Αεροσκαφών, Μηχανικών Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών και Μηχανικών Αεροπορικών Εγκαταστάσεων), σύμφωνα με τις εκάστοτε υφιστάμενες ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας. ./. Δ-4 (6) Οι σπουδαστές-τριες των παραπάνω Τμημάτων κατά τη διάρκεια της φοίτησης διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με την άδεια του Διοικητού αυτής τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισμό της Σχολής.
(7) Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής βαρύνουν το Δημόσιο και επιπλέον, λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.
pill for abortion online abortion pill abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house buy the abortion pill online abortion pill online purchase
ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill online abortion pill buy online
where can i get the abortion pill online click buy cytotec for 24 week abortion
redirect why people cheat dating for married men
read click here how to catch a cheater
click will my husband cheat again wives cheat
link how to sell viagra viagra uk cheap purchase buy
link cheater online
redirect signs of infidelity open
will my husband cheat online women who want to cheat
women who cheat on their husband open women affair
cheater why women cheat on their husband i dream my husband cheated on me
why husband cheat click here cheat wife
redirect why do men cheat on their wife percent of women that cheat
Με την αποφοίτηση από τη σχολή ο Ίκαρος ονομάζεται Μόνιμος Ανθυποσμηναγός και εισέρχεται στις τάξεις των Αξιωματικών της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας. Σε όλη τη σταδιοδρομία του συνεχίζει να εκπαιδεύεται και να εκπαιδεύει.
Στο πρώτο στάδιο, παρέχει τις υπηρεσίες του στις μονάδες που έχουν ενεργά αναλάβει να προασπίσουν και να διασφαλίσουν την ακεραιότητα, την ανεξαρτησία της πατρίδας μας.
Στο δεύτερο στάδιο, παρέχει τις υπηρεσίες του κυρίως από θέσεις διοίκησης και επιτελείου, με προοπτική εξέλιξης στα ανώτατα αξιώματα της Πολεμικής Αεροπορίας.
how to cheat on husband click find an affair
reasons married men cheat why do married men cheat I cheated on my boyfriend
women who cheat on their husband cheat on wife unfaithful husband
how to catch a cheat go online
website buy discreet medical viagra viagra superactive canadian
how to cheat with a married woman read here redirect
cheater why women cheat on their husband i dream my husband cheated on me
how to know if wife has cheated husband cheated on me women who cheat on men
online affair women will cheat women will cheat
symptoms of chlamydia in throat signs of chlamydia in women chlamydia test
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Ειδικά μαθήματα
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης
Share
Παναγιώτης Σαβάρης
Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2014
Σχολές - Τμήματα
ΕΝΑ ΑΡΚΕΤΑ ΣΟΒΑΡΟ ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ

 Λιπόν, η σχολή ικάρων είναι κάτι που ενδιφέρει τους πάντες, ανεξαρτήτος αν θέλουν να την ακολουθήσουν. Θα επικεντροθώ όμως σε ενα συγκεκριμένο θέμα της. ΠΩΣ γίνεται να περνάνε τόσοι κάθε χρόνο, αφού δεν πρέπει να έχει κανείς μυοποία? Οι πάντες έχουν έναν βαθμό μυοποίας! Θα υπαρχει σίγουρα και άλλη επέμβαση αφαίρεσής της, εκτώς του Laser, το οποίο απαγορεύεται. Είμαι ένα άτομο το οποίο ενδιαφέρομαι πάρα πολύ για τα ιπτάμενα σώματα, άλλα δυστυχώς έχω έναν βαθμό μυοποίας. Αυτό λιπόν θέλω να το ξεπεράσω ΟΠΟΣΔΙΠΟΤΕ!! Άν έχει κανείς καμιά ιδέα, θα τον/την παρακαλούσα θερμά να μου απαντήσει στο σχόλιο αυτό! Ευχαριστώ!!

 

redirect why people cheat dating for married men
will my husband cheat why husband cheat women who want to cheat
why husband cheat click here cheat wife
abortion pill bleeding website abortion paperwork

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 415 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2014

Σχόλια (0)

μ****α μου σάλταρες;

άλλη επέμβαση λέει εκτός laser

ναι αλλά πρέπει να πας στην περιοχή 51 στην αμερική να σε εγχειρήσουν εξωγήινοι  

pill for abortion online abortion pill abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill buy online
how often do women cheat on their husbands when a husband cheats how many women cheat on their husbands
viagra vs cialis real life comparisons go click here
website buy discreet medical viagra viagra superactive canadian
link what is infidelity married cheat
go abortion in canada read here
Υποβλήθηκε πριν από 415 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

 
Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2014

Σχόλια (0)
 Μήπως πρέπει να ασχοληθείς και με το εξίσου σοβαρό πρόβλημα της ορθογραφίας σου;;
pill for abortion online abortion pill abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill buy online
reasons married men cheat why do married men cheat I cheated on my boyfriend
link married cheat online
Υποβλήθηκε πριν από 415 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

[Κλείσιμο]
Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2014

Σχόλια (1)
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΗΓΕΣ; ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΣΧΙΖΕΙΣ
pill for abortion online website abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
online purchase abortion pill click here pill for abortion online
reasons married men cheat wife affair I cheated on my boyfriend
click here click percent of women that cheat
generic mexico pharmacy viagra go link
affairs with married men women cheat because go
how to cheat with a married woman women cheat husband women who cheat on husbands
website open why women cheat on men they love
Υποβλήθηκε πριν από 415 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

 [Κλείσιμο]
Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2014

Σχόλια (1)

 Είσαι σίγουρος οτι το laser απαγορεύεται;;; Δυστυχώς δεν γνωρίζω να υπάρχει άλλος τρόπος για να απαλλαγεί κάποιος απο τη μυωπία του. Θεωρούσα οτι αυτός είναι ο μοναδικός.

Ωστόσο πιστεύω οτι απο εδω δεν θα μπορέσεις να πάρεις κάποια έγκυρη απάντηση. Πρέπει να απευθυνθείς οπωσδήποτε σε κάποιο γιατρό και μάλιστα οφθαλμίατρο εφόσον το θέμα σε ενδιαφέρει τόσο....

 


redirect catch a cheat dating for married men
how to catch a cheat go online
open read here viagra soft how to take
affairs with married men what makes married men cheat go
how to know if wife has cheated why do husbands cheat women who cheat on men
Υποβλήθηκε πριν από 415 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  [Κλείσιμο]
Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2014

Σχόλια (1)
 Εσύ τον πήρες και στα σοβαρά.
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
online purchase abortion pill where can i get the abortion pill online pill for abortion online
how to catch a cheat dating for married men online
why husband cheat unfaithful husband cheat wife
women love to cheat open online
Υποβλήθηκε πριν από 415 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

    
Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014

Σχόλια (0)
 Όλοι αξίζουν τη σοβαρότητά μας, ακόμα και οι ανορθόγραφοι!
go link click
how to catch a cheat go online
open read here viagra soft how to take
link how to sell viagra viagra uk cheap purchase buy
how to cheat with a married woman women cheat husband women who cheat on husbands
how to know if wife has cheated why do husbands cheat women who cheat on men
Υποβλήθηκε πριν από 413 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

Share
Χρηστος Αλπογιαννης
Δευτέρα, 26 Μαΐου 2014
Σχολές - Τμήματα
Επιλογες για εξωτερικο

Μετα τα 4 χρονια εκπαιδευσης νομιζω πως λεει οτι εγγραφεσε υποχρεωτικα στην πολεμικη αεροπορια... Υπαρχει ενδεχομενο μεταθεσης στο εξωτερικο με οποιοδιποτε μεσο; (π.χ. Μετεγγραφη σε πολεμικη αεροπορια αλλης χωρας)

‘υχαριστω για το χρονο σας!

click will my husband cheat again wives cheat
click here click percent of women that cheat
redirect read why do married men cheat on their wives
online beautiful women cheat read here
redirect married men that cheat cheaters
online why most women cheat website
open open cheat on wife
women love to cheat click here online
pregnancy medications abortion ethics termination pregnancy pill

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 458 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Τρίτη, 27 Μαΐου 2014

Σχόλια (0)

 Σε άλλη αεροπορία όχι.

Αρκετές φορές όμως οι υπηρετούντες στην Αεροπορία, πηγαίνουν για εκπαίδευση στο εξωτερικό.

Σε κάποια πιο προχωρημένα "σχολεία" προβλέπεται η παραμονή για μεγαλύτερο διάστημα στο εξωτερικό και η επιλογή γίνεται με κριτήρια (επίδοση, ξένη γλώσσα).

Τέλος προβλέπονται και μεταθέσεις στο εξωτερικό (λχ στρατιωτικοί ακόλουθοι σε πρεσβείες, σε θέσεις σχηματισμών ΝΑΤΟ κλπ) οι οποίες απαιτούν πρόσθετα προσόντα (λχ μεταπτυχιακά, επιδόσεις, Ξένες Γλώσσες).

ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
how often do women cheat on their husbands when a husband cheats how many women cheat on their husbands
how women cheat married men having affairs link
open buy generic viagra viagra soft how to take
women love to cheat open online
Υποβλήθηκε πριν από 458 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

Share
Ορέστης Αργυρόπουλος
Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2013
Σχολές - Τμήματα
Κατατακτηριες
Γεια σας! ειμαι αποφοιτος Μηχανολογων μηχανικων (Τ.Ε.Ι.) και θα ηθελα να μπω στη σχολη Ικάρων! γινεται? 
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
cytotec abortion abortion pill buy online abortion pill online purchase
how to cheat on husband dating for married people find an affair
redirect catch a cheat dating for married men
link how to sell viagra viagra uk cheap purchase buy
link what is infidelity married cheat
women who cheat on their husband cheat husband women affair
cheater why women cheat on their husband i dream my husband cheated on me
how to know if wife has cheated online women who cheat on men
infidelity in marriage infidelity in marriage redirect

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 671 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2013

Σχόλια (1)
 Όχι δεν γίνεται. Όλα τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΣΣΕ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ, ΣΙ, ΣΝΔ) θέτουν ως όριο ηλικίας το 21ο έτος για όλους τους εισακτέους. Επειδή οι πτυχιούχοι των ελληνικών ΑΕΙ είναι τουλάχιστον 22 ετών, τότε χάνουν το δικαίωμα εισαγωγής στα ΑΣΕΙ είτε με πανελλήνιες είτε με κατατακτήριες εξετάσεις. Στα ΑΣΕΙ γίνονται κατατακτήριες εξετάσεις για τους αποφοίτους ανωτέρων στρατιωτικών σχολών υπαξιωματικών.
ordering abortion pills to be shipped to house link abortion pill online purchase
most women cheat married men dating wives that cheat
how often do women cheat on their husbands why husbands cheat how many women cheat on their husbands
go cheater click
women who cheat on their husband cheat on wife unfaithful husband
link married cheat online
website open why women cheat on men they love
Υποβλήθηκε πριν από 670 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  
Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

Σχόλια (0)
 Καλησπέρα,με ενδιαφέρει η σχολή ικάρων δίνω φέτος πανελλήνιες και επειδή δεν με βλέπω να μπαίνω ήθελα να ρωτήσω αν γίνεται να πάω στην σχολή σμυ ή κάποιο ΙΕΚ και μόλις την τελειώσω να δώσω κατατακτήριες για να περάσω Ευελπίδων ή Ικάρων!
Έχω το δικαίωμα; Απάντησέ μου όταν έχεις χρόνο,
Ευχαριστώ θερμά.
pill for abortion online ordering abortion pills to be shipped to house abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
read women cheat husband website
reasons married men cheat wife affair I cheated on my boyfriend
women who cheated online read
how often do women cheat on their husbands online how many women cheat on their husbands
how women cheat married men having affairs link
Υποβλήθηκε πριν από 575 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

Share
Niki Kara
Κυριακή, 25 Αυγούστου 2013
Σχολές - Τμήματα
ΕΠΑ.Λ
 Καλησπερα. Ειμαι μαθητρια 3ης Λυκειου σε ΕΠΑ.Λ ως μηχανολογος κατι βασικο να ρωτησω θελω.. τι υψος πρεπει να εχω για μηχανικος??ειναι απαραιτητo?
online purchase abortion pill click here pill for abortion online
click click here wives cheat
how to cheat with a married woman redirect
women who cheat on their husband cheat husband women affair
website open why women cheat on men they love

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 733 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Κυριακή, 25 Αυγούστου 2013

Σχόλια (0)
 Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει το ύψος...
pill for abortion online ordering abortion pills to be shipped to house abortion pills
online purchase abortion pill abortion pill pill for abortion online
go cheater click
how to cheat with a married woman women affairs women who cheat on husbands
Υποβλήθηκε πριν από 732 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

Share
Χρήστος Γ.
Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012
Σχολές - Τμήματα
ΕΠΑ.Λ
  επιτρεπεται η ησαγωγη στις σχολες με απολυτηριο απο ΕΠΑ.Λ. ???
where can i get the abortion pill online abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
click here women that cheat on their husbands women cheat on their husbands
how to cheat with a married woman women cheat husband women who cheat on husbands
why husband cheat reason why husband cheat cheat wife
infidelity in marriage My girlfriend cheated on me redirect
website is there a abortion pill how abortion pill works

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 994 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

Σχόλια (1)

 Χρήστο, δικαιούσαι να επλέξεις στο μηχανογραφικός σου τις Σχολές Αξιωματικών μόνο εάν έχεις διαγωνισθει στις πανελλαδικές στα μαθήματα της ομάδας ΕΠΑΛ Β. 

Εάν έχεις διαγωνισθεί στα μαθήματα της Ομάδας Α τότε μπορεις να επιλέξεις μόνο τις σχολές των Υπαξιωματικών. 

ordering abortion pills to be shipped to house go abortion pill buy online
click here women who like to cheat women cheat on their husbands
redirect catch a cheat dating for married men
how to catch a cheat go online
click here click percent of women that cheat
website viagra softgels viagra superactive canadian
women love to cheat click here online
Υποβλήθηκε πριν από 994 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  
Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

Σχόλια (0)
 Ego eimai ellinas tou e3oterikou sigekrimena katigoria 4 kai 8a i8ela na na mbo stin sxoli ikaron gia pilotos mporeite sas parakalo na m peite pia ma8imata prepi na doso e3etasis ektos tis a8litikes e3etasis kai an katafero kai peraso kai telioso tin sxoli mporo na kano ta 8 xronia stin kypro kai oxi stin ellada
pill for abortion online ordering abortion pills to be shipped to house abortion pills
online purchase abortion pill click here pill for abortion online
read website how to catch a cheater
viagra vs cialis real life comparisons generic viagra sales click here
Υποβλήθηκε πριν από 912 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

Share
ΒΑΣΩ
Κυριακή, 2 Σεπτεμβρίου 2012
Σχολές - Τμήματα
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ
ΦΕΤΟΣ ΕΔΩΣΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΧΑΣΑ ΓΙΑ ΛΙΓΑ ΜΟΡΙΑ..ΠΕΡΑΣΑ ΟΜΩΣ ΣΕ ΑΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ..ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΕΑΝ ΚΑΝΕΙΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΑΝ ΓΡΑΦΤΩ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΔΩΣΩ ΞΑΝΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΜΕ ΔΕΧΤΟΥΝ????? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΙΡΩΝ!!! 
ordering abortion pills to be shipped to house buy the abortion pill online abortion pill online purchase
online purchase abortion pill abortion pill pill for abortion online
reasons married men cheat all wives cheat I cheated on my boyfriend
redirect why women cheat on their husband dating for married men
how often do women cheat on their husbands why husbands cheat how many women cheat on their husbands
how to catch a cheat cheat on my wife online
viagra 100mg tablet redirect online
website viagra softgels viagra superactive canadian
women who cheat when married men cheat reasons why women cheat on their husbands
website infidelity why women cheat on men they love

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1090 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2011
Σχολές - Τμήματα
ΙΚΑΡΟΙ
Ευχαριστώ...μήπως ξέρετε και την ηλικία συνταξιοδότησης ενός Ικάρου καθώς και πόσες μεταθέσεις πρέπει να "υποστεί"?Μου αρέσει αρκετά η σχολή αλλά η οικογένεια κλπ..?
link what is infidelity married cheat
women who cheat on their husband cheat husband women affair

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1465 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2011

Σχόλια (0)
ΓΕΝΙΚΑ Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟΣΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΣΕΣ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ. ΤΩΡΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ, ΝΟΜΙΖΩ ΠΩΣ ΕΚΕΙ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΡΟΥΝ ΔΙΠΛΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ ''ΙΚΑΡΟΙ'' ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΠΤΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ. ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΣΤΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ (ΑΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΠΕΡΙ ''ΑΝΤΙΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ'')
online purchase abortion pill where can i get the abortion pill online pill for abortion online
cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
how often do women cheat on their husbands when a husband cheats how many women cheat on their husbands
Υποβλήθηκε πριν από 1465 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

Share
ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011
Σχολές - Τμήματα
ΠΤΗΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
Εάν κριθείς κατάλληλος και εισαχθείς στο τμήμα των Ικάρων μπορείς να διαγραφείς στην περίπτωση πτητικής ανεπάρκειας?ΚΑΙ ΜΕΤΑ?
cytotec abortion open abortion pill online purchase
read women cheat husband website
women who cheat on their husband click unfaithful husband
how to cheat with a married woman women who cheated redirect
will my husband cheat find an affair women who want to cheat
online cheat on my husband website
women love to cheat open online
website abortion clinic chicago how abortion pill works

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1467 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Τρίτη, 23 Αυγούστου 2011

Σχόλια (0)
Ευχαριστώ...μήπως ξέρετε και την ηλικία συνταξιοδότησης ενός Ικάρου καθώς και πόσες μεταθέσεις πρέπει να "υποστεί"?Μου αρέσει αρκετά η σχολή αλλά η οικογένεια κλπ..?
pill for abortion online website abortion pills
click here women who like to cheat women cheat on their husbands
reasons married men cheat all wives cheat I cheated on my boyfriend
go cheater click
link viagra video resluts viagra uk cheap purchase buy
link cheater online
why husband cheat unfaithful husband cheat wife
Υποβλήθηκε πριν από 1466 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

 
Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011

Σχόλια (0)
αμα κριθείς ακατάλληλος στην πτητική δοκιμασία τότε γίνεσαι ελεγκτής αεράμυνας....
ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill where can i get the abortion pill online
go link click
read website how to catch a cheater
open go viagra soft how to take
link viagra video resluts viagra uk cheap purchase buy
Υποβλήθηκε πριν από 1467 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

 
Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011

Σχόλια (0)
ean peraseis t dokomasia m t aeroplano s prwto etos sinexizeis kanonika s deytero etos..an kopeis se diwxnoun ap t sxoli k pas s epomeni sxoli protimisis..an d peraseis t dokimasia k s deytero etos kovesai k ginesai e.a.
most women cheat wives that cheat
redirect why women cheat on their husband dating for married men
click here click percent of women that cheat
women love to cheat click here online
Υποβλήθηκε πριν από 1467 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

 
Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011

Σχόλια (0)
mporeis na diagrafeis k meta ap oso 3erw pas sthn epomenh epilogh sou
click here married affairs percent of women that cheat
website buy discreet medical viagra viagra superactive canadian
Υποβλήθηκε πριν από 1467 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

Άλλες Σχολές
Share
καλφουντζου μαρινα
Κυριακή, 15 Μαΐου 2011
Σχολές - Τμήματα ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡ (ΣΥΔ) - ΕΚ   ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ-ΓΣ   ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ-ΕΚ   ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ   ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ-ΕΚ   ΝΑΥΤ. ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) - ΜΑΧΙΜΟΙ   ΝΑΥΤ. ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) - ΜΑΧΙΜΟΙ-ΕΚ   ΝΑΥΤ. ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ   ΝΑΥΤ. ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΕΚ   ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΩΝ (Σ.Ι.Ρ)   ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) - ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ-ΕΚ   ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)   ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)-ΕΚ   ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) - ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ (EΑ)   ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) - ΓΣ   ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) - ΕΚ   ΟΔΟΝΤ/ΚΟ (ΣΣΑΣ) - ΓΣ   ΟΔΟΝΤ/ΚΟ (ΣΣΑΣ) - ΕΚ   ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) - ΓΣ   ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) - ΕΚ   ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) - ΓΣ   ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) - ΕΚ   ΑΞΙΩΜ. ΝΟΣΗΛ. (ΣΑΝ) - ΓΣ   ΑΞΙΩΜ. ΝΟΣΗΛ. (ΣΑΝ) - ΕΚ   ΤΕΧΝ. ΥΠΑΞ. ΑΕΡ. (ΣΤΥΑ) - ΓΣ   ΤΕΧΝ. ΥΠΑΞ. ΑΕΡ. (ΣΤΥΑ) - ΕΚ   ΜΟΝ. ΥΠΑΞ. ΣΤΡΑΤΟΥ (ΣΜΥ) - ΟΠΛΑ - ΓΣ   ΜΟΝ. ΥΠΑΞ. ΣΤΡΑΤΟΥ (ΣΜΥ) - ΟΠΛΑ - ΕΚ   ΜΟΝ. ΥΠΑΞ. ΣΤΡΑΤΟΥ (ΣΜΥ) - ΣΩΜΑΤΑ- ΓΣ   ΜΟΝ. ΥΠΑΞ. ΣΤΡΑΤΟΥ (ΣΜΥ) - ΣΩΜΑΤΑ- ΕΚ   ΜΟΝ. ΥΠΑΞ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ)-ΓΣ   ΜΟΝ. ΥΠΑΞ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ)-ΕΚ   ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡ (ΣΥΔ) - ΓΣ   ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ)   ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) -ΕΚ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) - ΓΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) - ΕΙΔ.ΚΑΤΗΓ.   ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΓΣ   ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΕΚ   ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ - ΓΣ   ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ - ΕΚ   ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ)   ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ)-ΕΚ
στρατιωτικες σχολες
τελικα στο νομο 3648/Β υπαγονται οι τριτεκνοι και αν ναι τοτε γιατι σε κάποιες σχολες διπλα ανα γραφεται ειδ.κατ.τριτεκ(4%)?
open under arm viagra read here
click here wives that cheat catch a cheat
open open cheat on wife
website open why women cheat on men they love

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1565 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Παρασκευή, 1 Μαΐου 2015

Σχόλια (0)

Ερώτηση: Είμαι 17 του χρόνου δίνω πανελλήνιες  και θέλω να περάσω σε αυτή τη σχολή,θέλω να ρωτήσω αν ισχυεί το πολύτεκνο και πόσα μόρια περίπου μου δίνει..;

Υποβλήθηκε πριν από 118 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

[Κλείσιμο]
Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλια (1)
 Μια ερώτηση: Γυναίκες παίρνουν για Μηχανικούς αεροσκαφών; Και αν ναι υπάρχουν κριτήρια(ύψος,βάρος,μυωπία);
reasons married men cheat why do married men cheat I cheated on my boyfriend
most women cheat what makes husbands cheat wives that cheat
go cheater click
Υποβλήθηκε πριν από 354 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

 [Κλείσιμο]
Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014

Σχόλια (2)
ενας μαθητης που ειναι δυσιλακτικο μπορει να μπει στο αξιωματικων διοικ.αεροποριας(συδ)
reasons married men cheat all wives cheat I cheated on my boyfriend
women who cheat on their husband cheat on wife unfaithful husband
how to catch a cheat dating for married men online
website how taking viagra works viagra superactive canadian
Υποβλήθηκε πριν από 319 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

   
Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014

Σχόλια (0)

 φυσικά και μπορεί αν πιάσει τη βαση.δεν θα πρέπει να εμφανίσει αν τυχών έχει το χαρτί από το κεδυ.οτανμπει στη σχολή εννοείται ετσι.?ούτε και να πει σε κανέναν μέσα τιποτε.αν το καταλάβουν οι καθηγητες μετά δεν μπορούν να κάνουν τιποτε?να τον διώξουν ας πουμε.αμα μπει κάποιος δεν τον διώχνουν με τιποτε,,,,,,!

 

ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
reasons married men cheat why do married men cheat I cheated on my boyfriend
read website how to catch a cheater
viagra vs cialis real life comparisons where can i hide my viagra click here
generic mexico pharmacy viagra open link
how to cheat with a married woman women affairs women who cheat on husbands
how to know if wife has cheated online women who cheat on men
why husband cheat unfaithful husband cheat wife
women love to cheat click here online
Υποβλήθηκε πριν από 266 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

   
Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

Σχόλια (0)

 με 1000 σε οποια σχολη θελεις ειτε πολιτικη ειτε στρατιωτικη.αρκη να πιασεις τα μορια.καλη επιτυχια.

 

where can i get the abortion pill online abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
women who cheated wifes that cheat read
generic mexico pharmacy viagra open link
how to know if wife has cheated online women who cheat on men
website open why women cheat on men they love
Υποβλήθηκε πριν από 289 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

[Κλείσιμο]
Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013

Σχόλια (2)

 το β στο μηχα/κο σου ειναι αυτοι που επεσαν  σε διατεταγμενη υπηρεσια.Στο α υπαγονται οι τριτεκνοι.

 

reasons married men cheat why do married men cheat I cheated on my boyfriend
women who cheat on their husband click unfaithful husband
Υποβλήθηκε πριν από 696 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  
Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013

Σχόλια (0)
paidia osoi einai upopsifioi gai tis astunomikes sxoles as kanoume kati gia na eiparxoun sta mixanografika oi astunomikes sxoles to akadimaiko etos 2013-2014 
pill for abortion online ordering abortion pills to be shipped to house abortion pills
how to catch a cheat dating for married men online
click here click percent of women that cheat
how to know if wife has cheated online women who cheat on men
Υποβλήθηκε πριν από 632 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  
Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013

Σχόλια (0)
 Το 4 τις εκατο ειναι μονο για αστυφυλακων.
online purchase abortion pill where can i get the abortion pill online pill for abortion online
where can i get the abortion pill online abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
most women cheat married men dating wives that cheat
open buy generic viagra viagra soft how to take
link what is infidelity married cheat
Υποβλήθηκε πριν από 696 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

[Κλείσιμο]
Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013

Σχόλια (1)
ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΝΩ , ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ 13952 ΤΑ ΜΟΡΙΑ;;;
ordering abortion pills to be shipped to house buy the abortion pill online abortion pill online purchase
most women cheat married men dating wives that cheat
read click here how to catch a cheater
how women cheat married men having affairs link
affairs with married men women who like to cheat go
link what is infidelity married cheat
Υποβλήθηκε πριν από 813 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

 [Κλείσιμο]
Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

Σχόλια (2)
 na rotiso boro apo ΣΤΥΑ me prokirixi den xero ego me ti ..........................na  pao meta ΣΜΑ
ordering abortion pills to be shipped to house link abortion pill online purchase
go link click
read click here how to catch a cheater
click here married affairs percent of women that cheat
Υποβλήθηκε πριν από 807 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

   
Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014

Σχόλια (0)
what?? oxi man an mporouse na mpei o ka9enas me prokiri3h tote h misi kai parapanw ellada 9a eixe bei ets..
read women cheat husband website
reasons married men cheat all wives cheat I cheated on my boyfriend
most women cheat married men dating wives that cheat
Υποβλήθηκε πριν από 263 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

   
Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014

Σχόλια (0)
 τρελος εισαι?τι πρόκριση και κολοκυθια λες???δώσε πανελληνιες?Αν είσαι ως 21 βεβαίως βεβαιως!?
where can i get the abortion pill online abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
most women cheat wives that cheat
women who cheat on their husband cheat on wife unfaithful husband
website how taking viagra works viagra superactive canadian
how to cheat with a married woman how can people cheat women who cheat on husbands
women love to cheat open online
Υποβλήθηκε πριν από 266 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

[Κλείσιμο]
Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2013

Σχόλια (1)
 ΚΑΛΗΜΕΡΑ!! ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΕΑΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΔ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΜΕΤΑ ΠΕΡΑΣΕΙς ΣΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΝΑ ΠΑΣ ΣΤΗΝ ΣΣΑΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΩΝ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΜΟΥ ΣΥΝΤΟΜΑ
how often do women cheat on their husbands when a husband cheats how many women cheat on their husbands
generic mexico pharmacy viagra open link
Υποβλήθηκε πριν από 951 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  
Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

Σχόλια (0)
οχι γιατι χανεις το οριο ηλικιας.πρεπει να μην εχεις κλεισει τα 21 αλλα και στις σρατιωτικες σχολες δεν εχει κατατακτηριες εξετασεις αλλα μονο το 10 % για τα επομενα 2 χρονια.Τα οποια εσυ θα τα καταναλωσεις στη ΣΥΔ. 
pill for abortion online website abortion pills
online purchase abortion pill abortion pill pill for abortion online
where can i get the abortion pill online order abortion pill online buy cytotec for 24 week abortion
cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
click here redirect women cheat on their husbands
women who cheated wifes that cheat read
how often do women cheat on their husbands why husbands cheat how many women cheat on their husbands
how to cheat with a married woman women cheat husband women who cheat on husbands
Υποβλήθηκε πριν από 912 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

 
Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2012

Σχόλια (0)
 ΓΕΙΑ ΣΑΣ, ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ..
ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill where can i get the abortion pill online
click here women who like to cheat women cheat on their husbands
reasons married men cheat why do married men cheat I cheated on my boyfriend
redirect catch a cheat dating for married men
generic mexico pharmacy viagra go link
why husband cheat unfaithful husband cheat wife
Υποβλήθηκε πριν από 1049 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

[Κλείσιμο]
Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012

Σχόλια (2)
Για τις κοπελες τι ισχυει εδω?
click here redirect women cheat on their husbands
how women cheat married men having affairs link
how to catch a cheat cheat on my wife online
website buy discreet medical viagra viagra superactive canadian
women love to cheat open online
Υποβλήθηκε πριν από 1093 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

 [Κλείσιμο]
Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

Σχόλια (2)
 ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΠΩ Σ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ!Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ?
online purchase abortion pill where can i get the abortion pill online pill for abortion online
redirect why people cheat dating for married men
go link click
click here click percent of women that cheat
viagra vs cialis real life comparisons where can i hide my viagra click here
generic mexico pharmacy viagra open link
why husband cheat unfaithful husband cheat wife
Υποβλήθηκε πριν από 953 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

   
Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2013

Σχόλια (0)
 ΣΕ ΠΑΩ
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
cytotec abortion open abortion pill online purchase
link cheater online
how to know if wife has cheated why do husbands cheat women who cheat on men
website my wife cheated why women cheat on men they love
Υποβλήθηκε πριν από 739 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

   
Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

Σχόλια (0)
 τιποτε απλα δεν μπορεις να πας
reasons married men cheat all wives cheat I cheated on my boyfriend
most women cheat married men dating wives that cheat
go cheater click
read website how to catch a cheater
generic mexico pharmacy viagra buy viagra online at link
website viagra softgels viagra superactive canadian
Υποβλήθηκε πριν από 912 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  
Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

Σχόλια (0)

ΑΝΝΑ


ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill online abortion pill buy online
reasons married men cheat all wives cheat I cheated on my boyfriend
most women cheat what makes husbands cheat wives that cheat
Υποβλήθηκε πριν από 953 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

 
Σάββατο, 25 Αυγούστου 2012

Σχόλια (0)
μπορω απο επας να πας νοσηλευτρια σε στρατο???????????????????????????????
read women cheat husband website
most women cheat what makes husbands cheat wives that cheat
women who cheated online read
women who cheat on their husband click unfaithful husband
read read here how to catch a cheater
women love to cheat click here online
Υποβλήθηκε πριν από 1098 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

 
Δευτέρα, 23 Μαΐου 2011

Σχόλια (0)
ανοιγει φετος η σχολη ραδιοναυτιλων
cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
click here redirect women cheat on their husbands
read website how to catch a cheater
click here i dream my husband cheated on me percent of women that cheat
go read pregnancy termination options
Υποβλήθηκε πριν από 1558 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

[Κλείσιμο]
Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011

Σχόλια (5)
 Ναι, οι τρίτεκνοι υπάγονται στην ειδική κατηγορία εισαγωγής που αναφέρεται στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών", όπως αυτές περιγράφονται στο  "Άρθρο 11 Ν. 3648/2008 – ΦΕΚ 38/Α".
 
Απλά ο συγκεκριμένος νόμος, αφορά στις Στρατιωτικές Σχολές και όχι στις Σχολές Αστυνομίας και Αστυφυλάκων, για τις οποίες εκδίδεται ξεχωριστή εγκύκλιος κάθε χρόνο (φέτος άργησε αδικαιολόγητα και δεν έχει βγεί ακόμη).
 
Συγκεκριμένα, στην Αστυνομία δίνονταν μέχρι και πριν 2 χρόνια για τρίτεκνους και πολύτεκνους μαζί, το 14% των θέσεων εισαγωγής. Κάποιοι πολύτεκνοι όμως, εδώ και 2 χρόνια κατάφεραν με δικαστική απόφαση, να "σπάσουν" την ειδική αυτή κατηγορία σε 2 υποκατηγορίες προς όφελός τους: η μια αφορά σε τέκνα πολυτέκνων τα οποία διεκδικούν το 10% των θέσεων και η άλλη αφορά σε τέκνα τριτέκνων τα οποία διεκδικούν το 4% των θέσεων. Για το λόγο αυτό βλέπεις τη διαφοροποίηση στις βάσεις εισαγωγής που αναφέρεις.
 
Επαναλαμβάνω όμως πως αυτό ισχύει μόνο για την Αστυνομία, δεν αποκλείεται όμως τα επόμενα χρόνια (όχι φέτος), να το δούμε μετά από κάποια δικαστική απόφαση και στις Στρατιωτικές Σχολές.


online purchase abortion pill abortion pill pill for abortion online
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
women who cheated signs of unfaithful husband read
how often do women cheat on their husbands why husbands cheat how many women cheat on their husbands
go redirect pregnancy termination options
Υποβλήθηκε πριν από 1565 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

 [Κλείσιμο]
Κυριακή, 23 Μαρτίου 2014

Σχόλια (1)
 καλησπερα ενδιαφερομαι για αυτες τις σχολεσ αλλα επειδη δεν το εψαξα απο την αρχη τησ χρονιας δεν εχω κανει καθολου εξασκηση για τα αθληματα ,και δεν μουν ποτε ατομο που ασχολουμουν?? ποσο δυσκολο θα ειναι για εμενα να εισαχθω..(δίνω φέτος πανελληνιες....)
read click here how to catch a cheater
website viagra softgels viagra superactive canadian
Υποβλήθηκε πριν από 522 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  [Κλείσιμο]
Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2014

Σχόλια (1)
 please απαντηστε μου!!! 
most women cheat married men dating wives that cheat
link married cheat online
affairs with married men women who like to cheat go
how to know if wife has cheated online women who cheat on men
Υποβλήθηκε πριν από 522 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

    
Κυριακή, 4 Μαΐου 2014

Σχόλια (0)
 Για ικαρων η ευελπιδων μην το σκεφτεσαι καν, για καμια στυα που ναι λιγο πιο χαλαρα για κοπελες ισως.. αλλα ειναι υπαξιωματικων...
cytotec abortion open abortion pill online purchase
redirect catch a cheat dating for married men
viagra vs cialis real life comparisons generic viagra sales click here
generic mexico pharmacy viagra go link
Υποβλήθηκε πριν από 481 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  
Πέμπτη, 2 Μαΐου 2013

Σχόλια (0)
 Γεία σας. Μπορειτε να μου διευκρυνησετε τι ακριβως γινεται στην χειμερινη-θερινη εκπαιδευση της ΣΣΕ; Τι τυπου ασκησεις πραγματοποιουνται, ποσο σκληρες ειναι και κατα ποσο καποιος μπορει να ανταπεξελθει !
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
redirect why women cheat on their husband dating for married men
read read here how to catch a cheater
why husband cheat unfaithful husband cheat wife
website my wife cheated why women cheat on men they love
go read pregnancy termination options
Υποβλήθηκε πριν από 848 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  
Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

Σχόλια (0)
 ΑΠΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΕΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ!!!
pill for abortion online website abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house go abortion pill buy online
ordering abortion pills to be shipped to house link where can i get the abortion pill online
women who cheat on their husband cheat on wife unfaithful husband
read read here how to catch a cheater
how to catch a cheat cheat on my wife online
viagra vs cialis real life comparisons where can i hide my viagra click here
generic mexico pharmacy viagra open link
women love to cheat click here online
website my wife cheated why women cheat on men they love
Υποβλήθηκε πριν από 869 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  
Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

Σχόλια (0)
 
geia sas.diavasa simera mia anakoinwsi sxetika me tin eisagwgi stin sxoli aksiomatikwn ellinikis astynomias.simfwna me tin anakoinwsi auti katargite i eisagwgi stin sxoli mesw panelladikwn eksetasewn gia ta epomena 2 xronia.isxuei kati tetoio??
ordering abortion pills to be shipped to house link where can i get the abortion pill online
read click here how to catch a cheater
open read here viagra soft how to take
why husband cheat reason why husband cheat cheat wife
women love to cheat when women cheat online
website infidelity why women cheat on men they love
Υποβλήθηκε πριν από 1010 ημέρες