Τετάρτη, 01 Απριλίου 2015
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Η αποστολή της ΣΣΑΣ είναι να παρέχει επιστημονική και στρατιωτική εκπαίδευση στους Μαθητές της, ώστε αυτοί να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρίες, καθώς επίσης τις ηθικές ικανότητες για ν' ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους ως Αξιωματικοί -Επιστήμονες, που θα στελεχώσουν το Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό, την Πολεμική Αεροπορία και την Ελληνική Αστυνομία, με τις αντίστοιχες ειδικότητες. Τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας είναι κατά κύριο λόγο απόφοιτοι των ισόβαθμων με τα Α.Ε.Ι. και τα Τ.Ε.Ι. Στρατιωτικών Σχολών.
Η εισαγωγή σ' αυτές τις σχολές γίνεται μέσω των Εξετάσεων του Ενιαίου Λυκείου ενώ οι υποψήφιοι υποβάλλονται και σε Προκαταρκτικές Εξετάσεις που διοργανώνει η κάθε Στρατιωτική Σχολή.
 
Τα τμήματα που λειτουργούν στη σχολή είναι έξι:
Α. ΠΤΕΡΥΓΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
1. Ιατρικό
2. Κτηνιατρικό
3. Οδοντιατρικό
4. Φαρμακευτικό
 
Β. ΠΤΕΡΥΓΑ ΛΟΙΠΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
1.Οικονομικό
2. Στρατολογικό
 
Από αυτά το Στρατολογικό είναι κοινό σώμα, δηλαδή οι αξιωματικοί του δεν ανήκουν στο Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό ή την Πολεμική Αεροπορία, αλλά είναι ενιαίο και καλύπτει θέσεις και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.
women who cheated signs of unfaithful husband read
women who cheat on their husband click unfaithful husband
click here open how to know if wife has cheated
link click married cheat
go how early can i get an abortion pregnancy termination options
go online read here
Η διάρκεια φοίτησης στα τμήματα της ΣΣΑΣ είναι:
 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ:
6 έτη
 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ:
5 έτη
 
ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ:
5 έτη
 
ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ:
5 έτη
 
ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ:
4 έτη
 
ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ:
4 έτη.
 
Η ειδίκευση που παρέχεται είναι Ακαδημαϊκή και Στρατιωτική.
Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση παρέχεται στις αντίστοιχες σχολές του ΑΠΘ ( Ιατρική, Κτηνιατρική, οδοντιατρική, Φαρμακευτική και Νομικών και Οικονομικών Επιστημών) και περιλαμβάνει παρακολούθηση όλων των προβλεπόμενων από το πρόγραμμα του ΑΠΘ μαθημάτων, καθώς και πρακτική εξάσκηση στα ανάλογα εργαστήρια και κλινικές.
Η στρατιωτική εκπαίδευση γίνεται στις εγκαταστάσεις της σχολής και πραγματοποιείται παράλληλα με την ακαδημαϊκή. Αρχίζει με την μηνιαία βασική εκπαίδευση, στην οποία υποβάλλονται οι σπουδαστές αμέσως μετά την εισαγωγή τους στη σχολή και καθόλη την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε ημερήσια βάση. Η σχολή φροντίζει να εμπλουτίζει τις γνώσεις που αποκτούν οι μελλοντικοί αξιωματικοί κατά τη διάρκεια της πανεπιστημιακής και ακαδημαϊκής τους εκπαίδευσης με άλλα γνωστικά αντικείμενα.
 
Αυτός ο κύκλος εκπαίδευσης περιλαμβάνει: διδασκαλίες πάνω σε διάφορες θεματικές ενότητες που ενδιαφέρουν το νέο αξιωματικό, διαλέξεις επιστημονικού και εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου, εκμάθηση ξένων γλωσσών, εκπαιδευτικά ταξίδια, ενημερωτικές επισκέψεις σε χώρους αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος. Από το 1990 εισάγονται και γυναίκες σε ποσοστό 10-15% επί του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων κάθε έτους, υφίστανται την ίδια με τους άνδρες εκπαίδευση και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και την ίδια εξέλιξη.
ordering abortion pills to be shipped to house link abortion pill online purchase
women who cheat on their husband signs of infidelity unfaithful husband
how women cheat read here link
link viagra video resluts viagra uk cheap purchase buy
website my wife cheated why women cheat on men they love
abortion pill bleeding abortion chicago abortion paperwork
Οι Σχολές Ικάρων, Ευελπίδων και Ναυτικών Δοκίμων εκπαιδεύουν τους μελλοντικούς αξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας, του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού αντίστοιχα.
Οι υποψήφιοι του Πεδίου Υγείας έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν ένα από τα Τμήματα της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Α.Σ.Σ.) (από αυτά που προσφέρονται στο μηχανογραφικό τους) ή τη σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Σ.Α.Ν.).
Οι υποψήφιοι του Θεωρητικού Πεδίου μπορούν να δηλώσουν το Στρατολογικό Τμήμα, ενώ εκείνοι του Οικονομικού Πεδίου το Οικονομικό Τμήμα της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων. Οι απόφοιτοι των Τμημάτων της Σ.Α.Σ.Σ. γίνονται αξιωματικοί σ' ένα από τα τρία όπλα. Η Σ.Α.Σ.Σ. και η Σ.Α.Ν. είναι ομότιμες των Α.Ε.Ι.
Οι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος εκπαιδεύονται στη σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας αντίστοιχα, σχολές που δηλώνονται από τους υποψήφιους του Οικονομικού Πεδίου και είναι ισόβαθμες των Α.Ε.Ι. Ισόβαθμες των Τ.Ε.ι. είναι οι σχολές μονίμων υπαξιωματικών των τριών όπλων (Σ.Τ.Υ.Α., Σ.Ι.Ρ., Σ.Μ.Υ., Σ.Μ.Υ.Ν., Σ.Υ.Δ. και η σχολή Αστυφυλάκων).
Όλες οι παραπάνω σχολές προσφέρουν στους φοιτητές τους:
α) απαλλαγή από στρατιωτική θητεία,
β) δωρεάν εκπαίδευση και βιβλία,
γ) δωρεάν διατροφή και διαμονή,
δ) πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και
ε) δωρεάν στρατιωτικές ενδυμασίες.
 
Μετά την αποφοίτησή τους εντάσσονται σε ένα από τα αντίστοιχα σώματα και είναι υποχρεωμένοι από το νόμο να υπηρετήσουν σε αυτά μέχρι να πάρουν σύνταξη.
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στις επιτόπου Νομαρχίες και γραφεία Δημοσίων Σχέσεων των σχολών (Για όλες τις Στρατιωτικές Σχολές: Γραφείο Ενημέρωσης Υ.Ε.Θ.Α., Βαλτετσίου 17, Αθήνα, τηλ. 01-36.21.258. Για την Αστυνομική Ακαδημία: Δ/νση Αστυν. Προσωπικού, Κατεχάκη 1, Γουδί, τηλ. 01-69.13.065. Για την Πυροσβεστική Ακαδημία: 01-72.37.190). Εκτός από τους υποψήφιους που εισάγονται κανονικά στις προαναφερθείσες σχολές με βάση τη σειρά επιτυχίας και σύμφωνα με τις θέσεις που προκηρύχθηκαν, μπορούν να εισαχθούν ως υπεράριθμοι επιλαχόντες:
1. Ένα 10% της γενικής σειράς που ανήκουν στην ειδική κατηγορία 82 (παιδιά στρατιωτικών που φονεύθηκαν ή πέθαναν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας. - Ν. 1297/82).
2. Ένα 25% της γενικής σειράς που ανήκουν στην ειδική κατηγορία 70 (παιδιά ή αδέλφια αναπήρων ή θυμάτων πολέμου, Εθνικής Αντίστασης, αναπήρων Στρατιωτικών ειρηνικής περιόδου - Ν.Δ. 582/25.5.70).
 
Οι υποψήφιοι αξιωματικοί φοιτητές που παίρνουν το πτυχίο του πανεπιστημιακού τμήματος στο οποίο φοιτούν και τελειώνουν με επιτυχία την στρατιωτική τους εκπαίδευση, αποφοιτούν απο την ΣΣΑΣ και ορκίζονται ως Αξιωματικοί του κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων στο οποίο έχουν κατανεμηθεί.
Όσοι αποφοιτούν έχουν υποχρέωση παραμονής στο στράτευμα ως Αξιωματικοί κατα ελάχιστο χρόνο το τριπλάσιο των ετών φοίτησής.Δηλαδή οι γιατροί 8 έτη,οι κτηνίατροι, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί 15 έτη και οι οικονομικοί, στρατολόγοι 12 έτη. Μετά την αποφοίτησή τους οι Αξιωματικοί αυτοί λαμβάνουν ειδικότητα με εξετάσεις ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Επίσης, μπορούν να μετεκπαιδευτούν σε πανεπιστήμια του εσωτερικού ή του εξωτερικού.Εξελικτικά φτάνουν οι μεν γιατροί,οικονομικοί και στρατολόγοι, στο βαθμό του υποστράτηγου,οι δε κτηνίατροι, οδοντίατροι και φαρμακοποιοί στο βαθμό του ταξίαρχου.
Οι απόφοιτοι Αξιωματικοί των τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Κτηνιατρικής , μπορούν παράλληλα με την απασχόλησή τους στο Στράτευμα να διατηρούν και δικό τους Ιατρείο.
where can i get the abortion pill online abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
how women cheat married men having affairs link
link how to sell viagra viagra uk cheap purchase buy
how to cheat with a married woman read here redirect
women who cheat on their husband open women affair
medication abortion procedure abortion in first trimester abortion methods
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΟΣ
Ειδικά μαθήματα
ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης
Share
Ιωάννα
Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2014
Σχολές - Τμήματα
ΣΣΑΣ ΣΣΝΣ
 θα ήθελα να ρωτήσω.. ένας στρατολόγος νομικός σύμβουλος μπορεί να διαλέξει ποια πορεία θέλει να ακολουθήσει στο στρατό; του νομικού συμβούλου ή του στρατολόγου; 
how to cheat on husband click find an affair
most women cheat wives that cheat
click click here wives cheat
open under arm viagra read here
link how to sell viagra viagra uk cheap purchase buy
click here wives that cheat catch a cheat
redirect married men that cheat cheaters
website infidelity why women cheat on men they love

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 206 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Ιωάννα Χατζ
Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014
Σχολές - Τμήματα
Πληροφορίες για το στρατολογικό τμήμα και αυτό της ψυχολογίας
 γεια σας.  θα ήθελα να ενημερωθώ περαιτέρω για το στρατολογικό τμήμα και για αυτό των ψυχολόγων... Τι επαγγελματικές προοπτικές υπάρχουν στους δύο κλάδους, τι συμβαίνει ακριβώς με τις μεταθέσεις των μεν και των δε και τυγχάνουν καλής μεταχείρισης μέσα στη σχολή αλλά και στο στρατό γενικότερα όταν αποφοιτήσουν; οι ψυχολόγοι εργάζονται σε νοσοκομεία; 
reasons married men cheat why do married men cheat I cheated on my boyfriend
women who cheat on their husband signs of infidelity unfaithful husband
how to catch a cheat cheat on my wife online
click here open how to know if wife has cheated
why husband cheat click here cheat wife
online cheat on my husband website
infidelity in marriage why people cheat redirect

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 207 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλια (1)
 den mpaineis opote tsampa rwtas
ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill online abortion pill buy online
most women cheat wives that cheat
how women cheat married men having affairs link
click here married affairs percent of women that cheat
website my wife cheated why women cheat on men they love
Υποβλήθηκε πριν από 207 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλια (0)
 μπορεί να μου απαντήσει κάποιος που ξέρει;
pill for abortion online abortion pill abortion pills
where can i get the abortion pill online order abortion pill online buy cytotec for 24 week abortion
how women cheat married men having affairs link
Υποβλήθηκε πριν από 206 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
χκ
Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014
Σχολές - Τμήματα
Ερώτηση
Καλησπέρα σας! Θα ηθελα να σας γνωστοποιησω την απορια μου σχετικα με το αν μπορω να εισαχθω στη Σχολη απο Εσπερινο Λυκειο! Σας ευχαριστω εκ των προτερων και αναμενω προς απαντηση σας!
ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill where can i get the abortion pill online
redirect catch a cheat dating for married men
affairs with married men what makes married men cheat go
women who cheat why women cheat on their husbands reasons why women cheat on their husbands
women love to cheat click here online
website abortion clinic chicago how abortion pill works

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 386 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

Σχόλια (0)
εννοειτε και μπορεις!! να ξερεις βεβαια και πως τα θεματα ειναι πιο ευκολα!!!!
ordering abortion pills to be shipped to house link where can i get the abortion pill online
most women cheat what makes husbands cheat wives that cheat
why husband cheat unfaithful husband cheat wife
women love to cheat click here online
website open why women cheat on men they love
Υποβλήθηκε πριν από 386 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Παρθένα
Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014
Σχολές - Τμήματα
ΣΣΑΣ Στρατολογία

Αν δηλώσω στο σχολείο( στη Γ Λυκείου) ότι είμαι άθεος/η και δεν παρακολουθήσω το μάθημα των Θρησκευτικών, στο απολυτήριό μου δηλαδή δε θα έχω βαθμό για τα Θρησκευτικά μπορεί να υπάρξει πρόβλημα στην εισαγωγή για τη ΣΣΑΣ; 

pill for abortion online abortion pill abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
click here redirect women cheat on their husbands
most women cheat married men dating wives that cheat
women who cheated online read
how to cheat with a married woman read here redirect
website my wife cheated why women cheat on men they love
website is there a abortion pill how abortion pill works
go online read here

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 426 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

Σχόλια (0)
 Δεν είμαι άθεη και φυσικά θα ορκιστώ-δεν έχω τέτοιο θέμα. Πρόβλημα με τη θεολόγο έχω και δεν αλλάζει με τίποτα.  Δεν ξέρω , όμως, αν η σχολή απαιτεί να έχεις παρακολουθήσει το μάθημα των Θρησκευτικών στο σχολείο. 
cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
read click here how to catch a cheater
viagra vs cialis real life comparisons where can i hide my viagra click here
open read here viagra soft how to take
how to know if wife has cheated why do husbands cheat women who cheat on men
Υποβλήθηκε πριν από 425 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

Σχόλια (1)
Και πως θα ορκιστείς πίστη στην πατρίδα αύριο μεθαύριο ρε αστροπελέκι;;;
women who cheated online read
how women cheat read here link
generic mexico pharmacy viagra buy viagra online at link
link what is infidelity married cheat
women love to cheat when women cheat online
Υποβλήθηκε πριν από 426 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 [Κλείσιμο]
Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

Σχόλια (1)
Πιστη στη ΠΑΤΡΙΔΑ θα ορκιστει ρε φιλε..Αλλο το ενα αλλο το αλλο! Η ΠΑΤΡΙΔΑ ειναι ΠΑΤΡΙΔΑ δεν εχει να κανει με αλλα πραγματα.
cytotec abortion abortion pill buy online abortion pill online purchase
link buy viagra online legitimate pharmacy viagra uk cheap purchase buy
affairs with married men what makes married men cheat go
why husband cheat unfaithful husband cheat wife
Υποβλήθηκε πριν από 425 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  [Κλείσιμο]
Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

Σχόλια (1)
Ως άθεη που είναι πως θα ΟΡΚΙΣΤΕΙ ρε αστροπελέκι κι εσύ;;; 
pill for abortion online website abortion pills
go link click
click here click percent of women that cheat
viagra vs cialis real life comparisons where can i hide my viagra click here
generic mexico pharmacy viagra open link
website buy discreet medical viagra viagra superactive canadian
open go viagra soft how to take
why husband cheat click here cheat wife
Υποβλήθηκε πριν από 425 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
    
Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2014

Σχόλια (0)
 Τυπε εισαι μαλακας η προσποιεισαι? Εισαι μαλλον....
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
online purchase abortion pill abortion pill pill for abortion online
click here women who like to cheat women cheat on their husbands
open go viagra soft how to take
how to know if wife has cheated online women who cheat on men
Υποβλήθηκε πριν από 232 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Γιώργος Χατζ
Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014
Σχολές - Τμήματα
Εισαγωγη στη σχολή
 Για να εισαχθεί κάποιος στο ΣΣΑΣ Στρατολογικό πρέπει να έχει ως μαθημα επιλογης τα μαθηματικά;;
pill for abortion online abortion pill abortion pills
how to cheat on husband signs of unfaithful husband find an affair
click here redirect women cheat on their husbands
how often do women cheat on their husbands online how many women cheat on their husbands
how women cheat married men having affairs link
viagra vs cialis real life comparisons generic viagra sales click here
click here open how to know if wife has cheated
married men cheat signs of unfaithful husband read here

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 442 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014

Σχόλια (1)

Όχι, αφού  ανήκει στο 1ο πεδίο:

  • απο Θεωρητική Κατεύθυνση --> 6ο μάθημα Γ.Π. οποιοδήποτε
  • απο Θετική Κατεύθυνση --> 6ο μάθημα Γ.Π.Ιστορία
  • απο Τεχνολογική Κατεύθυνση --> 6ο μάθημα Γ.Π. Ιστορία
online purchase abortion pill click here pill for abortion online
women who cheated online read
read click here how to catch a cheater
link cheater online
link husband watches wife cheat married cheat
Υποβλήθηκε πριν από 442 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2015

Σχόλια (0)

Ποσα μορια χρειαζονται απο την κατευθυνση ανθρωπιστικων σπουδων;

cytotec abortion abortion pill buy online abortion pill online purchase
click here women that cheat on their husbands women cheat on their husbands
most women cheat wives that cheat
how often do women cheat on their husbands online how many women cheat on their husbands
click here married affairs percent of women that cheat
open read here viagra soft how to take
link husband watches wife cheat married cheat
Υποβλήθηκε πριν από 88 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Ελένη Καρ
Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013
Σχολές - Τμήματα
Απασχόληση κτηνιάτρου στο στρατό
Γεια σας!Σπουδάζω στην Κτηνιατρική στο Π.Θ. και καλώς εχόντων των πραγμάτων του χρόνου τελειώνω.Θα ήθελα να ρωτήσω,αν γνωρίζετε να μου απαντήσετε,μετά την απόκτηση του πτυχίου μου,με ποιο τρόπο θα μπορούσα να μπω στο Στρατό για να εργαστώ?Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
where can i get the abortion pill online click buy cytotec for 24 week abortion
go link click
how to catch a cheat go online
click here i dream my husband cheated on me percent of women that cheat
website buy discreet medical viagra viagra superactive canadian
link married cheat online
click here wife cheated how to know if wife has cheated
why husband cheat reason why husband cheat cheat wife
website my wife cheated why women cheat on men they love
abortion pill bleeding website abortion paperwork
go abortion in canada read here

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 578 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Σάββατο, 31 Αυγούστου 2013

Σχόλια (0)
kai oi ktiniatroi tis ssas ti tha kanoun an paroun kai esena???????tha ta ksinete oloi mazi??????????? 
redirect catch a cheat dating for married men
generic mexico pharmacy viagra open link
affairs with married men women cheat because go
link husband watches wife cheat married cheat
Υποβλήθηκε πριν από 577 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
παναγιωτης προκος
Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2013
Σχολές - Τμήματα
σσασ -στρατολογικο
γεια σας. ανηκω στην κατηγορια των τριτεκνων και των ορφανων. ποσα μορια μπορω να κερδισω απο αυτη την ιδιαιτεροτητα; 
ordering abortion pills to be shipped to house go abortion pill buy online
online purchase abortion pill abortion pill pill for abortion online
cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
redirect read here why do married men cheat on their wives
cheater click i dream my husband cheated on me
women who cheat when married men cheat reasons why women cheat on their husbands
open open cheat on wife

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 645 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014

Σχόλια (0)

 θα ηθελα να ρωτησω τι ισχυει για την επιλογη της ιατρικης ειδικοτητας και τον τροπο κατανομης των φοιτητων στα σωματα μετα τησ αποφοιτηση. και τα δυο επιλεγοντονται με βαση βαθμολογιας, με κληρωση, πως ακριβως;

ειναι πολυ σημαντικο για μενα να μαθω, καθε απαντηση ειναι ευπροσδεκτη

ευχαριστω 

women who cheated online read
go cheater click
read click here how to catch a cheater
how women cheat married men having affairs link
open read here viagra soft how to take
affairs with married men women cheat because go
link click married cheat
Υποβλήθηκε πριν από 284 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
κτ
Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013
Σχολές - Τμήματα
σσασ

οι ημερομηνιες για τη σσασ??/

pill for abortion online website abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house buy the abortion pill online abortion pill online purchase
redirect read here why do married men cheat on their wives
women who cheat on their husband cheat husband women affair
how to cheat with a married woman women cheat husband women who cheat on husbands
redirect redirect cheaters
website open why women cheat on men they love

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 658 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
ΝΕΦΕΛΗ
Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013
Σχολές - Τμήματα
ΑΠΟΡΙΑ
 ΕΙΜΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤ.ΝΟΜ.ΣΥΜΒ. ΟΤΑΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΕΙΣ ΕΧΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ; ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΙΜΟΣ;ΑΝ ΝΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΜΟΙΒΗ ΣΟΥ; ΕΧΕΙΣ ΑΡΩΓΗ ΩΣ ΠΑΙΔΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ;
how to cheat on husband signs of unfaithful husband find an affair
reasons married men cheat why do married men cheat I cheated on my boyfriend
redirect catch a cheat dating for married men
wife cheat how many people cheat go
click here wife cheated how to know if wife has cheated
women love to cheat when women cheat online
go read pregnancy termination options

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 670 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013

Σχόλια (0)

 ΟΤΑΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΕΙΣ ΕΧΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ; ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΙΜΟΣ;ΑΝ ΝΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΜΟΙΒΗ ΣΟΥ; ΕΧΕΙΣ ΑΡΩΓΗ ΩΣ ΠΑΙΔΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ;

Όταν αποφοιτήσεις έχεις πτυχίο Νομικής αλλά δεν γίνεσαι στρατοδίκης (απαιτείται συμμετοχή σε σχετική προκήρυξη και η επιλογή γίνεται με μοριοδότηση).

Είσαι μόνιμος, σήμερα ο πρώτος μισθός είναι περι τα 900 € και μετά 15 χρόνια πλησιάζει τα 1400 €.

Τα παιδιά των στρατιωτικών δεν τυγχάνουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης.

pill for abortion online abortion pill abortion pills
redirect catch a cheat dating for married men
women who cheat on their husband signs of infidelity unfaithful husband
how women cheat married men having affairs link
open under arm viagra read here
why husband cheat unfaithful husband cheat wife
Υποβλήθηκε πριν από 670 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
μαρια
Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013
Σχολές - Τμήματα
σχολη
Γεια σας. Ενδιαφερομαι για το στρατολογικο ΣΣΑΣ, αλλα δεν μπορω να καταλαβω ακριβως απο ποιο πεδιο μπορεις να μπεις και τι κανεις οταν μπεις. Δηλαδη τι μαθηματα διδασκονται και τι ακριβως γινεσαι οταν αποφοιτησεις.... 
online purchase abortion pill click here pill for abortion online
how to catch a cheat cheat on my wife online
viagra 100mg tablet buy viagra in toronto online
women who cheat on their husband cheat husband women affair
how to know if wife has cheated online women who cheat on men
infidelity in marriage My girlfriend cheated on me redirect
abortion pill bleeding abortion chicago abortion paperwork

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 699 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013

Σχόλια (1)
 

Η ΣΣΑΣ Στρατολογικό - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων ανήκει στο 1ο επιστημονικό πεδίο και ευνοείσαι μέσω της θεωρητικής κατεύθυνσης αλλα να έχεις υπόψη σου πως μιλάμε για πολύ μικρό αριθμό εισακτέων και ο ανταγωνισμός είναι πολύ έντονος.

Εκτός από τα Στρατιωτικά μαθήματα (υλοποιούνται εντός της σχολής ΣΣΑΣ στη Θεσ/νίκη), τα θεωρητικά γίνονται στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ και περιλαμβάνουν το κανονικό πρόγραμμα της Νομικής (ίδιο δηλ με αυτό που παρακολουθούν και οι πολίτες φοιτητές).

Οι απόφοιτοι δεν είναι Στρατιωτικοί Δικαστές αλλά σαν απόφοιτοι Νομικής, μπορούν να διεκδικήσεις θέση στρατιωτικού δικαστή μέσω των σχετικών προκηρύξεων που βγαίνουν κατά καιρούς σύμφωνα με τις με τις εκάστοτε ανάγκες της υπηρεσίας, συναγωνιζόμενοι όμως και άλλους ιδιώτες νομικούς συνυποψηφίους.

Οι απόφοιτοι αξιοποιούνται στη διαχείριση θεμάτων νομικής φύσης (διοικητικές  πράξεις, εσωτερικές ΕΔΕ, εκπροσώπηση της υπηρεσίας σε δικαστήρια - όχι σαν δικηγόροι), στη διαχείριση στρατολογικών θεμάτων και στη διεκπεραίωση σχετικών εγγράφων. 
 
pill for abortion online website abortion pills
redirect why women cheat on their husband dating for married men
women love to cheat when women cheat online
Υποβλήθηκε πριν από 699 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013

Σχόλια (0)
 σας ευχαριστω πολυ για τις πληροφοριες!
click here women that cheat on their husbands women cheat on their husbands
Υποβλήθηκε πριν από 691 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013

Σχόλια (2)
 δεν ξερεις τπτ κ θες να μπεις??  σ αρεσει το ονομα?
pill for abortion online website abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill where can i get the abortion pill online
website viagra softgels viagra superactive canadian
link click married cheat
Υποβλήθηκε πριν από 699 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013

Σχόλια (0)
εσυ κοπελια αμα δεν ξερεις μην μιλας. πρωτη λυκειου ειμαι ακομα.. απλως ρωταω γτ πρεπει να παρω κατευθυνση 
click here women who like to cheat women cheat on their husbands
redirect why people cheat dating for married men
women who cheat on their husband signs of infidelity unfaithful husband
website my wife cheated why women cheat on men they love
go redirect pregnancy termination options
Υποβλήθηκε πριν από 691 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013

Σχόλια (0)

 xaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxa swsth h katerina

ti allo 8a doume 

how to know if wife has cheated husband cheated on me women who cheat on men
website open why women cheat on men they love
Υποβλήθηκε πριν από 699 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Σελίδα 1 από 3 (21 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
Επόμενο