Κυριακή, 01 Μαρτίου 2015
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Η αποστολή της ΣΣΑΣ είναι να παρέχει επιστημονική και στρατιωτική εκπαίδευση στους Μαθητές της, ώστε αυτοί να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρίες, καθώς επίσης τις ηθικές ικανότητες για ν' ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους ως Αξιωματικοί -Επιστήμονες, που θα στελεχώσουν το Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό, την Πολεμική Αεροπορία και την Ελληνική Αστυνομία, με τις αντίστοιχες ειδικότητες. Τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας είναι κατά κύριο λόγο απόφοιτοι των ισόβαθμων με τα Α.Ε.Ι. και τα Τ.Ε.Ι. Στρατιωτικών Σχολών.
Η εισαγωγή σ' αυτές τις σχολές γίνεται μέσω των Εξετάσεων του Ενιαίου Λυκείου ενώ οι υποψήφιοι υποβάλλονται και σε Προκαταρκτικές Εξετάσεις που διοργανώνει η κάθε Στρατιωτική Σχολή.
 
Τα τμήματα που λειτουργούν στη σχολή είναι έξι:
Α. ΠΤΕΡΥΓΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
1. Ιατρικό
2. Κτηνιατρικό
3. Οδοντιατρικό
4. Φαρμακευτικό
 
Β. ΠΤΕΡΥΓΑ ΛΟΙΠΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
1.Οικονομικό
2. Στρατολογικό
 
Από αυτά το Στρατολογικό είναι κοινό σώμα, δηλαδή οι αξιωματικοί του δεν ανήκουν στο Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό ή την Πολεμική Αεροπορία, αλλά είναι ενιαίο και καλύπτει θέσεις και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.
women who cheated signs of unfaithful husband read
women who cheat on their husband click unfaithful husband
Η διάρκεια φοίτησης στα τμήματα της ΣΣΑΣ είναι:
 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ:
6 έτη
 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ:
5 έτη
 
ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ:
5 έτη
 
ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ:
5 έτη
 
ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ:
4 έτη
 
ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ:
4 έτη.
 
Η ειδίκευση που παρέχεται είναι Ακαδημαϊκή και Στρατιωτική.
Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση παρέχεται στις αντίστοιχες σχολές του ΑΠΘ ( Ιατρική, Κτηνιατρική, οδοντιατρική, Φαρμακευτική και Νομικών και Οικονομικών Επιστημών) και περιλαμβάνει παρακολούθηση όλων των προβλεπόμενων από το πρόγραμμα του ΑΠΘ μαθημάτων, καθώς και πρακτική εξάσκηση στα ανάλογα εργαστήρια και κλινικές.
Η στρατιωτική εκπαίδευση γίνεται στις εγκαταστάσεις της σχολής και πραγματοποιείται παράλληλα με την ακαδημαϊκή. Αρχίζει με την μηνιαία βασική εκπαίδευση, στην οποία υποβάλλονται οι σπουδαστές αμέσως μετά την εισαγωγή τους στη σχολή και καθόλη την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε ημερήσια βάση. Η σχολή φροντίζει να εμπλουτίζει τις γνώσεις που αποκτούν οι μελλοντικοί αξιωματικοί κατά τη διάρκεια της πανεπιστημιακής και ακαδημαϊκής τους εκπαίδευσης με άλλα γνωστικά αντικείμενα.
 
Αυτός ο κύκλος εκπαίδευσης περιλαμβάνει: διδασκαλίες πάνω σε διάφορες θεματικές ενότητες που ενδιαφέρουν το νέο αξιωματικό, διαλέξεις επιστημονικού και εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου, εκμάθηση ξένων γλωσσών, εκπαιδευτικά ταξίδια, ενημερωτικές επισκέψεις σε χώρους αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος. Από το 1990 εισάγονται και γυναίκες σε ποσοστό 10-15% επί του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων κάθε έτους, υφίστανται την ίδια με τους άνδρες εκπαίδευση και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και την ίδια εξέλιξη.
ordering abortion pills to be shipped to house link abortion pill online purchase
women who cheat on their husband signs of infidelity unfaithful husband
how women cheat read here link
Οι Σχολές Ικάρων, Ευελπίδων και Ναυτικών Δοκίμων εκπαιδεύουν τους μελλοντικούς αξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας, του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού αντίστοιχα.
Οι υποψήφιοι του Πεδίου Υγείας έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν ένα από τα Τμήματα της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Α.Σ.Σ.) (από αυτά που προσφέρονται στο μηχανογραφικό τους) ή τη σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Σ.Α.Ν.).
Οι υποψήφιοι του Θεωρητικού Πεδίου μπορούν να δηλώσουν το Στρατολογικό Τμήμα, ενώ εκείνοι του Οικονομικού Πεδίου το Οικονομικό Τμήμα της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων. Οι απόφοιτοι των Τμημάτων της Σ.Α.Σ.Σ. γίνονται αξιωματικοί σ' ένα από τα τρία όπλα. Η Σ.Α.Σ.Σ. και η Σ.Α.Ν. είναι ομότιμες των Α.Ε.Ι.
Οι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος εκπαιδεύονται στη σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας αντίστοιχα, σχολές που δηλώνονται από τους υποψήφιους του Οικονομικού Πεδίου και είναι ισόβαθμες των Α.Ε.Ι. Ισόβαθμες των Τ.Ε.ι. είναι οι σχολές μονίμων υπαξιωματικών των τριών όπλων (Σ.Τ.Υ.Α., Σ.Ι.Ρ., Σ.Μ.Υ., Σ.Μ.Υ.Ν., Σ.Υ.Δ. και η σχολή Αστυφυλάκων).
Όλες οι παραπάνω σχολές προσφέρουν στους φοιτητές τους:
α) απαλλαγή από στρατιωτική θητεία,
β) δωρεάν εκπαίδευση και βιβλία,
γ) δωρεάν διατροφή και διαμονή,
δ) πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και
ε) δωρεάν στρατιωτικές ενδυμασίες.
 
Μετά την αποφοίτησή τους εντάσσονται σε ένα από τα αντίστοιχα σώματα και είναι υποχρεωμένοι από το νόμο να υπηρετήσουν σε αυτά μέχρι να πάρουν σύνταξη.
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στις επιτόπου Νομαρχίες και γραφεία Δημοσίων Σχέσεων των σχολών (Για όλες τις Στρατιωτικές Σχολές: Γραφείο Ενημέρωσης Υ.Ε.Θ.Α., Βαλτετσίου 17, Αθήνα, τηλ. 01-36.21.258. Για την Αστυνομική Ακαδημία: Δ/νση Αστυν. Προσωπικού, Κατεχάκη 1, Γουδί, τηλ. 01-69.13.065. Για την Πυροσβεστική Ακαδημία: 01-72.37.190). Εκτός από τους υποψήφιους που εισάγονται κανονικά στις προαναφερθείσες σχολές με βάση τη σειρά επιτυχίας και σύμφωνα με τις θέσεις που προκηρύχθηκαν, μπορούν να εισαχθούν ως υπεράριθμοι επιλαχόντες:
1. Ένα 10% της γενικής σειράς που ανήκουν στην ειδική κατηγορία 82 (παιδιά στρατιωτικών που φονεύθηκαν ή πέθαναν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας. - Ν. 1297/82).
2. Ένα 25% της γενικής σειράς που ανήκουν στην ειδική κατηγορία 70 (παιδιά ή αδέλφια αναπήρων ή θυμάτων πολέμου, Εθνικής Αντίστασης, αναπήρων Στρατιωτικών ειρηνικής περιόδου - Ν.Δ. 582/25.5.70).
 
Οι υποψήφιοι αξιωματικοί φοιτητές που παίρνουν το πτυχίο του πανεπιστημιακού τμήματος στο οποίο φοιτούν και τελειώνουν με επιτυχία την στρατιωτική τους εκπαίδευση, αποφοιτούν απο την ΣΣΑΣ και ορκίζονται ως Αξιωματικοί του κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων στο οποίο έχουν κατανεμηθεί.
Όσοι αποφοιτούν έχουν υποχρέωση παραμονής στο στράτευμα ως Αξιωματικοί κατα ελάχιστο χρόνο το τριπλάσιο των ετών φοίτησής.Δηλαδή οι γιατροί 8 έτη,οι κτηνίατροι, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί 15 έτη και οι οικονομικοί, στρατολόγοι 12 έτη. Μετά την αποφοίτησή τους οι Αξιωματικοί αυτοί λαμβάνουν ειδικότητα με εξετάσεις ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Επίσης, μπορούν να μετεκπαιδευτούν σε πανεπιστήμια του εσωτερικού ή του εξωτερικού.Εξελικτικά φτάνουν οι μεν γιατροί,οικονομικοί και στρατολόγοι, στο βαθμό του υποστράτηγου,οι δε κτηνίατροι, οδοντίατροι και φαρμακοποιοί στο βαθμό του ταξίαρχου.
Οι απόφοιτοι Αξιωματικοί των τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Κτηνιατρικής , μπορούν παράλληλα με την απασχόλησή τους στο Στράτευμα να διατηρούν και δικό τους Ιατρείο.
where can i get the abortion pill online abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
how women cheat married men having affairs link
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΟΣ
Ειδικά μαθήματα
ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης
Share
Ιωάννα
Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2014
Σχολές - Τμήματα
ΣΣΑΣ ΣΣΝΣ
 θα ήθελα να ρωτήσω.. ένας στρατολόγος νομικός σύμβουλος μπορεί να διαλέξει ποια πορεία θέλει να ακολουθήσει στο στρατό; του νομικού συμβούλου ή του στρατολόγου; 
how to cheat on husband click find an affair
most women cheat wives that cheat
click click here wives cheat

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 176 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Ιωάννα Χατζ
Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014
Σχολές - Τμήματα
Πληροφορίες για το στρατολογικό τμήμα και αυτό της ψυχολογίας
 γεια σας.  θα ήθελα να ενημερωθώ περαιτέρω για το στρατολογικό τμήμα και για αυτό των ψυχολόγων... Τι επαγγελματικές προοπτικές υπάρχουν στους δύο κλάδους, τι συμβαίνει ακριβώς με τις μεταθέσεις των μεν και των δε και τυγχάνουν καλής μεταχείρισης μέσα στη σχολή αλλά και στο στρατό γενικότερα όταν αποφοιτήσουν; οι ψυχολόγοι εργάζονται σε νοσοκομεία; 
reasons married men cheat why do married men cheat I cheated on my boyfriend
women who cheat on their husband signs of infidelity unfaithful husband
how to catch a cheat cheat on my wife online

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 177 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλια (1)
 den mpaineis opote tsampa rwtas
ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill online abortion pill buy online
most women cheat wives that cheat
how women cheat married men having affairs link
click here married affairs percent of women that cheat
Υποβλήθηκε πριν από 177 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλια (0)
 μπορεί να μου απαντήσει κάποιος που ξέρει;
pill for abortion online abortion pill abortion pills
where can i get the abortion pill online order abortion pill online buy cytotec for 24 week abortion
how women cheat married men having affairs link
Υποβλήθηκε πριν από 176 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
χκ
Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014
Σχολές - Τμήματα
Ερώτηση
Καλησπέρα σας! Θα ηθελα να σας γνωστοποιησω την απορια μου σχετικα με το αν μπορω να εισαχθω στη Σχολη απο Εσπερινο Λυκειο! Σας ευχαριστω εκ των προτερων και αναμενω προς απαντηση σας!
ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill where can i get the abortion pill online
redirect catch a cheat dating for married men

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 356 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

Σχόλια (0)
εννοειτε και μπορεις!! να ξερεις βεβαια και πως τα θεματα ειναι πιο ευκολα!!!!
ordering abortion pills to be shipped to house link where can i get the abortion pill online
most women cheat what makes husbands cheat wives that cheat
Υποβλήθηκε πριν από 356 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Παρθένα
Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014
Σχολές - Τμήματα
ΣΣΑΣ Στρατολογία

Αν δηλώσω στο σχολείο( στη Γ Λυκείου) ότι είμαι άθεος/η και δεν παρακολουθήσω το μάθημα των Θρησκευτικών, στο απολυτήριό μου δηλαδή δε θα έχω βαθμό για τα Θρησκευτικά μπορεί να υπάρξει πρόβλημα στην εισαγωγή για τη ΣΣΑΣ; 

pill for abortion online abortion pill abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
click here redirect women cheat on their husbands
most women cheat married men dating wives that cheat
women who cheated online read

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 396 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

Σχόλια (0)
 Δεν είμαι άθεη και φυσικά θα ορκιστώ-δεν έχω τέτοιο θέμα. Πρόβλημα με τη θεολόγο έχω και δεν αλλάζει με τίποτα.  Δεν ξέρω , όμως, αν η σχολή απαιτεί να έχεις παρακολουθήσει το μάθημα των Θρησκευτικών στο σχολείο. 
cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
read click here how to catch a cheater
Υποβλήθηκε πριν από 395 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

Σχόλια (1)
Και πως θα ορκιστείς πίστη στην πατρίδα αύριο μεθαύριο ρε αστροπελέκι;;;
women who cheated online read
how women cheat read here link
Υποβλήθηκε πριν από 396 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 [Κλείσιμο]
Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

Σχόλια (1)
Πιστη στη ΠΑΤΡΙΔΑ θα ορκιστει ρε φιλε..Αλλο το ενα αλλο το αλλο! Η ΠΑΤΡΙΔΑ ειναι ΠΑΤΡΙΔΑ δεν εχει να κανει με αλλα πραγματα.
cytotec abortion abortion pill buy online abortion pill online purchase
Υποβλήθηκε πριν από 395 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  [Κλείσιμο]
Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

Σχόλια (1)
Ως άθεη που είναι πως θα ΟΡΚΙΣΤΕΙ ρε αστροπελέκι κι εσύ;;; 
pill for abortion online website abortion pills
go link click
click here click percent of women that cheat
Υποβλήθηκε πριν από 395 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
    
Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2014

Σχόλια (0)
 Τυπε εισαι μαλακας η προσποιεισαι? Εισαι μαλλον....
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
online purchase abortion pill abortion pill pill for abortion online
click here women who like to cheat women cheat on their husbands
Υποβλήθηκε πριν από 202 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Γιώργος Χατζ
Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014
Σχολές - Τμήματα
Εισαγωγη στη σχολή
 Για να εισαχθεί κάποιος στο ΣΣΑΣ Στρατολογικό πρέπει να έχει ως μαθημα επιλογης τα μαθηματικά;;
pill for abortion online abortion pill abortion pills
how to cheat on husband signs of unfaithful husband find an affair
click here redirect women cheat on their husbands
how often do women cheat on their husbands online how many women cheat on their husbands
how women cheat married men having affairs link

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 412 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014

Σχόλια (1)

Όχι, αφού  ανήκει στο 1ο πεδίο:

  • απο Θεωρητική Κατεύθυνση --> 6ο μάθημα Γ.Π. οποιοδήποτε
  • απο Θετική Κατεύθυνση --> 6ο μάθημα Γ.Π.Ιστορία
  • απο Τεχνολογική Κατεύθυνση --> 6ο μάθημα Γ.Π. Ιστορία
online purchase abortion pill click here pill for abortion online
women who cheated online read
read click here how to catch a cheater
Υποβλήθηκε πριν από 412 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2015

Σχόλια (0)

Ποσα μορια χρειαζονται απο την κατευθυνση ανθρωπιστικων σπουδων;

cytotec abortion abortion pill buy online abortion pill online purchase
click here women that cheat on their husbands women cheat on their husbands
most women cheat wives that cheat
how often do women cheat on their husbands online how many women cheat on their husbands
click here married affairs percent of women that cheat
Υποβλήθηκε πριν από 58 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Ελένη Καρ
Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013
Σχολές - Τμήματα
Απασχόληση κτηνιάτρου στο στρατό
Γεια σας!Σπουδάζω στην Κτηνιατρική στο Π.Θ. και καλώς εχόντων των πραγμάτων του χρόνου τελειώνω.Θα ήθελα να ρωτήσω,αν γνωρίζετε να μου απαντήσετε,μετά την απόκτηση του πτυχίου μου,με ποιο τρόπο θα μπορούσα να μπω στο Στρατό για να εργαστώ?Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
where can i get the abortion pill online click buy cytotec for 24 week abortion
go link click
how to catch a cheat go online
click here i dream my husband cheated on me percent of women that cheat

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 548 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Σάββατο, 31 Αυγούστου 2013

Σχόλια (0)
kai oi ktiniatroi tis ssas ti tha kanoun an paroun kai esena???????tha ta ksinete oloi mazi??????????? 
redirect catch a cheat dating for married men
Υποβλήθηκε πριν από 547 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
παναγιωτης προκος
Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2013
Σχολές - Τμήματα
σσασ -στρατολογικο
γεια σας. ανηκω στην κατηγορια των τριτεκνων και των ορφανων. ποσα μορια μπορω να κερδισω απο αυτη την ιδιαιτεροτητα; 
ordering abortion pills to be shipped to house go abortion pill buy online
online purchase abortion pill abortion pill pill for abortion online
cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 615 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014

Σχόλια (0)

 θα ηθελα να ρωτησω τι ισχυει για την επιλογη της ιατρικης ειδικοτητας και τον τροπο κατανομης των φοιτητων στα σωματα μετα τησ αποφοιτηση. και τα δυο επιλεγοντονται με βαση βαθμολογιας, με κληρωση, πως ακριβως;

ειναι πολυ σημαντικο για μενα να μαθω, καθε απαντηση ειναι ευπροσδεκτη

ευχαριστω 

women who cheated online read
go cheater click
read click here how to catch a cheater
how women cheat married men having affairs link
Υποβλήθηκε πριν από 254 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
κτ
Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013
Σχολές - Τμήματα
σσασ

οι ημερομηνιες για τη σσασ??/

pill for abortion online website abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house buy the abortion pill online abortion pill online purchase

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 628 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
ΝΕΦΕΛΗ
Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013
Σχολές - Τμήματα
ΑΠΟΡΙΑ
 ΕΙΜΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤ.ΝΟΜ.ΣΥΜΒ. ΟΤΑΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΕΙΣ ΕΧΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ; ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΙΜΟΣ;ΑΝ ΝΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΜΟΙΒΗ ΣΟΥ; ΕΧΕΙΣ ΑΡΩΓΗ ΩΣ ΠΑΙΔΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ;
how to cheat on husband signs of unfaithful husband find an affair
reasons married men cheat why do married men cheat I cheated on my boyfriend
redirect catch a cheat dating for married men

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 640 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013

Σχόλια (0)

 ΟΤΑΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΕΙΣ ΕΧΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ; ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΙΜΟΣ;ΑΝ ΝΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΜΟΙΒΗ ΣΟΥ; ΕΧΕΙΣ ΑΡΩΓΗ ΩΣ ΠΑΙΔΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ;

Όταν αποφοιτήσεις έχεις πτυχίο Νομικής αλλά δεν γίνεσαι στρατοδίκης (απαιτείται συμμετοχή σε σχετική προκήρυξη και η επιλογή γίνεται με μοριοδότηση).

Είσαι μόνιμος, σήμερα ο πρώτος μισθός είναι περι τα 900 € και μετά 15 χρόνια πλησιάζει τα 1400 €.

Τα παιδιά των στρατιωτικών δεν τυγχάνουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης.

pill for abortion online abortion pill abortion pills
redirect catch a cheat dating for married men
women who cheat on their husband signs of infidelity unfaithful husband
how women cheat married men having affairs link
Υποβλήθηκε πριν από 639 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
μαρια
Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013
Σχολές - Τμήματα
σχολη
Γεια σας. Ενδιαφερομαι για το στρατολογικο ΣΣΑΣ, αλλα δεν μπορω να καταλαβω ακριβως απο ποιο πεδιο μπορεις να μπεις και τι κανεις οταν μπεις. Δηλαδη τι μαθηματα διδασκονται και τι ακριβως γινεσαι οταν αποφοιτησεις.... 
online purchase abortion pill click here pill for abortion online
how to catch a cheat cheat on my wife online

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 669 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013

Σχόλια (1)
 

Η ΣΣΑΣ Στρατολογικό - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων ανήκει στο 1ο επιστημονικό πεδίο και ευνοείσαι μέσω της θεωρητικής κατεύθυνσης αλλα να έχεις υπόψη σου πως μιλάμε για πολύ μικρό αριθμό εισακτέων και ο ανταγωνισμός είναι πολύ έντονος.

Εκτός από τα Στρατιωτικά μαθήματα (υλοποιούνται εντός της σχολής ΣΣΑΣ στη Θεσ/νίκη), τα θεωρητικά γίνονται στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ και περιλαμβάνουν το κανονικό πρόγραμμα της Νομικής (ίδιο δηλ με αυτό που παρακολουθούν και οι πολίτες φοιτητές).

Οι απόφοιτοι δεν είναι Στρατιωτικοί Δικαστές αλλά σαν απόφοιτοι Νομικής, μπορούν να διεκδικήσεις θέση στρατιωτικού δικαστή μέσω των σχετικών προκηρύξεων που βγαίνουν κατά καιρούς σύμφωνα με τις με τις εκάστοτε ανάγκες της υπηρεσίας, συναγωνιζόμενοι όμως και άλλους ιδιώτες νομικούς συνυποψηφίους.

Οι απόφοιτοι αξιοποιούνται στη διαχείριση θεμάτων νομικής φύσης (διοικητικές  πράξεις, εσωτερικές ΕΔΕ, εκπροσώπηση της υπηρεσίας σε δικαστήρια - όχι σαν δικηγόροι), στη διαχείριση στρατολογικών θεμάτων και στη διεκπεραίωση σχετικών εγγράφων. 
 
pill for abortion online website abortion pills
redirect why women cheat on their husband dating for married men
Υποβλήθηκε πριν από 668 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013

Σχόλια (0)
 σας ευχαριστω πολυ για τις πληροφοριες!
click here women that cheat on their husbands women cheat on their husbands
Υποβλήθηκε πριν από 660 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013

Σχόλια (2)
 δεν ξερεις τπτ κ θες να μπεις??  σ αρεσει το ονομα?
pill for abortion online website abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill where can i get the abortion pill online
Υποβλήθηκε πριν από 669 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013

Σχόλια (0)
εσυ κοπελια αμα δεν ξερεις μην μιλας. πρωτη λυκειου ειμαι ακομα.. απλως ρωταω γτ πρεπει να παρω κατευθυνση 
click here women who like to cheat women cheat on their husbands
redirect why people cheat dating for married men
women who cheat on their husband signs of infidelity unfaithful husband
Υποβλήθηκε πριν από 660 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013

Σχόλια (0)

 xaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxa swsth h katerina

ti allo 8a doume 

Υποβλήθηκε πριν από 669 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Σελίδα 1 από 3 (21 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
Επόμενο