Σάββατο, 20 Αυγούστου 2022
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2022 - Μηχανογραφικό 2022

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Πέμπτη, 28 Απριλίου 2022
Εκπαιδευτικό Σύστημα   Διάφορα Θέματα   Επικαιρότητα   Άρθρα
Σχολικοί νοσηλευτές: Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις
 Η διαδικασία για τις προσλήψεις Σχολικών Νοσηλευτών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση - Τα νέα τους καθήκοντα

Η προκήρυξη 2ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ που εκδόθηκε πριν από λίγες μέρες και αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνονται και οι απόφοιτοι του κλάδου ΠΕ25 Σχολικοί Νοσηλευτές.

Βάσει της προκήρυξης αυτής θα προσληφθούν την επόμενη σχολική χρονιά στα σχολεία όλης της χώρας. 

Να σημειωθεί ότι όσοι Σχολικοί Νοσηλευτές θέλουν να συμπεριληφθούν στους νέους πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ από τις 4 Μαΐου έως τις 23 Μαΐου 2022.

Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις


Για να προσληφθούν  οι Σχολικοί Νοσηλευτές θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο ΑΣΕΠ ώστε να συμπεριληφθούν στους νέους πίνακες κατάταξης, με σειρά προτεραιότητας, ως υποψήφια μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.).

Οι υποψήφιοι πρέπει να να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, από τις 4 Μαΐου έως τις 23 Μαΐου 2022.

Παράλληλα, θα πρέπει να εκδώσουν και να συμπληρώσουν στην αίτηση τους, παράβολο τριών (3) Ευρώ, ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου → Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Να σημειωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αναγράψουν τον κωδικό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλουν το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου. Εάν δεν το καταβάλλουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.

Σε δεύτερο ή παράλληλο χρόνο οι Σχολικοί Νοσηλευτές θα κληθούν με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας να καταθέσουν ηλεκτρονικά όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη στις διευθύνσεις εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μόνο τα δικαιολογητικά που δεν είναι ήδη καταχωρισμένα και επικυρωμένα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.). Οι ημερομηνίες υποβολής των δικαιολογητικών θα καθορίζονται στη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες η εν λόγω εγκύκλιος αναμένεται να δημοσιοποιηθεί σήμερα ή την Παρασκευή 29 Απριλίου.

Πώς προλαβαίνουν να παρουν οι σχολικοί νοσηλευτές 11 μόρια πριν κλείσουν οι αιτήσεις για τις προσλήψεις

 

Μπορείτε μέσα σε λίγες μέρες μέσω του εκπαιδευτικού Οργανισμού GoLearn να λάβετε εξ αποστάσεως την πιο εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών που παρέχει σε όλη την Ελλάδα για έξτρα 7 μόρια σε προσλήψεις εκπαιδευτικών και ΑΣΕΠ καθώς και την Πιστοποίηση Υπολογιστών ELIC που μοριοδοτεί με έξτρα 4 μόρια στους πίνακες των εκπαιδευτικών και στις προσλήψεις

Εδώ μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες να συμπληρώσετε την φόρμα ενδιαφέροντος για την Πιστοποίηση των Αγγλικών - Μπορείτε να την πάρετε πολύ εύκολα πριν κλείσουν οι αιτήσεις και να κατοχυρώσετε  7 μόρια (Μόνο 111 ευρώ)

Μάλιστα η Πιστοποίηση Αγγλικών του GoLearn έχει τηλεξέταση μόνο σε Reading - Listening (OYTE ΕΚΘΕΣΗ - ΟΥΤΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ)

Εδώ μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες να συμπληρώσετε την φόρμα ενδιαφέροντος για την Πιστοποίηση των Υπολογιστών Μπορείτε να την πάρετε πολύ εύκολα πριν κλείσουν οι αιτήσεις και να κατοχυρώσετε  4 μόρια (Μόνο 95 ευρώ ή 125 ευρώ)

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός GoLearn παρέχει τις πιο εύκολες Πιστοποιήσεις ενηλίκων που αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ και έχουν ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΙΣΧΥ

Τα απαραίτητα πτυχία 

Όσοι θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή στην προκήρυξη 2ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ για την ειδικότητα ΠΕ25 του Σχολικού Νοσηλευτή θα πρέπει να κατέχουν υποχρεωτικά: 

Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας ή Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

Παράλληλα, οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Σχολικών Νοσηλευτών θα πρέπει να κατέχουν τα εξής πρόσθετα προσόντα:

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή-τριας ή Επισκέπτη-τριας Υγείας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτή-τριας ή Επισκέπτη-τριας Υγείας και Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/ τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), ή Ταυτότητα μέλους του Πανελληνίου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών/τριών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ. 5 του ν. 3252/2004 (132 Α’) ή Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Ε.Υ. για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 5 της Υ.Α. Γ4α/ Γ.Π.100714/ 12-12-2014 (Φ.Ε.Κ. 3477/Β’/ 23.12.2014).

Πρόσθετο τυπικό προσόν πλήρωσης των κενών θέσεων μελών ΕΕΠ αποτελεί η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, η οποία πιστοποιείται είτε πριν από τον διορισμό.

Μάλιστα, οι υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης

Ποιο Πανεπιστημιακό σεμινάριο μοριοδοτεί διορισμούς και προσλήψεις και πληροί το θεσμικό πλαίσιο της προκήρυξης

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ξεκινάει την ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ εξ αποστάσεως και ασύγχρονο παρέχοντας Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό για διορισμούς και προσλήψεις εκπαιδευτικών

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ από το Πανεπιστήμιο Πατρών (δεν έχει καθόλου εργασίες, ούτε υποχρεωτικές παρακολουθήσεις)

Τα κριτήρια κατάταξης

Ο αξιολογικός πίνακας καταρτίζεται κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθμολόγηση των παρακάτω κριτηρίων:

Ακαδημαϊκά Προσόντα (120 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο)

Βαθμός πτυχίου - Βαθμός × 2,5
Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. - 7 μονάδες
Διδακτορικό δίπλωμα - 40 μονάδες
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους ή ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) κατά τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α‘ 114) - 20 μονάδες
Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους - 8 μονάδες
Άριστη γνώση ξένης γλώσσας - 7 μονάδες
Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας - 5 μονάδες
Καλή γνώση ξένης γλώσσας - 3 μονάδες
Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α’ επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου) - 4 μονάδες
Επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών, που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών - 2 μονάδες

Εκπαιδευτική προϋπηρεσία (120 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο)

Εκπαιδευτική Προϋπηρεσία έως και 120 μήνες - Μία μονάδα ανά μήνα και έως 120 μονάδες
Εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες έως και 60 μήνες - Δύο μονάδες ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως καθορίζονται στην περ. Β‘ της υπ’ αρ. 133529/ΓΔ4/7.8.2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β‘ 3941),όπως ισχύει, καθώς και σε σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης
Εκπαιδευτική προϋπηρεσία με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου 3μηνης διάρκειας - Μιάμιση (1,5) μονάδα ανά μήνα απασχόλησης για την ως άνω περ. 11 και έως 10 μονάδες για κάθε σχολικό έτος (2020-2021 και 2021-2022) και τρεις (3) μονάδες ανά μήνα απασχόλησης για την ως άνω περ. 12 και έως 20 μονάδες για κάθε σχολικό έτος (2020-2021 και 2021-2022)
Η προϋπηρεσία αναπληρωτή εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής, η οποία αποκτήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 165 του ν. 4763/2020 όπως ισχύει, προσμετράται και στον κλάδο ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών κατά την κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων.

Κοινωνικά Κριτήρια

Αριθμός τέκνων - 3 μονάδες για κάθε ανήλικο τέκνο
Αναπηρία πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου ή του/ της συζύγου, εφόσον ο έγγαμος βίος έχει διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη, ή τέκνου - Το γινόμενο των μονάδων το οποίο προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσοστού αναπηρίας με συντελεστή τεσσάρων δέκατων (0,4) της μονάδας

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών


Με την υπ. αριθμ. 44841/Δ3 –ΦΕΚ B 2055 – 26.04.2022– Κοινή Απόφαση της Υπουργού ΠΑΙΘ κας Ν. Κεραμέως και της Υφυπουργού ΠΑΙΘ κας Ζ. Μακρή τροποποιείται η υπ. αριθμ. 88348/Δ3/ 30-05-2018 Υπουργική Απόφαση “Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης” (Β’ 2038). 

Πλέον τόσο οι σχολικοί νοσηλευτές όσο και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό θα υποστηρίζει όλους τους μαθητές της σχολικής μονάδας στην οποία έχουν τοποθετηθεί, ενώ σε περίπτωση που υπάρχει συστεγαζόμενη μονάδα τότε θα κληθούν να υποστηρίζουν και τους μαθητές/-τριες και τους συστεγαζόμενου Σχολείου. 

Η υποστήριξη των μαθητών θα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ).

Όπως σημειώνεται στο ΦΕΚ:

«Με την υπ. αριθμ. 44841/Δ3 –ΦΕΚ B 2055 – 26.04.2022– Κοινή Απόφαση της Υπουργού ΠΑΙΘ κας Ν. Κεραμέως και της Υφυπουργού ΠΑΙΘ κας Ζ. Μακρή τροποποιείται η υπ. αριθμ. 88348/Δ3/ 30-05-2018 Υπουργική Απόφαση “Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης” (Β’ 2038). 

Συγκεκριμένα τροποποιείται η περ. α της παρ. 18 του άρθρου 1 της υπ. αριθμ. 88348/Δ3/30-05-2018 (Β’ 2038) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως είχε τροποποιηθεί με την παρ. 2 της υπό στοιχεία 123276/Δ3/30-09-2021 (Β’ 4706) Κοινής Υπουργικής Απόφασης και αντικαθίσταται το περιεχόμενό της ως ακολούθως:

“α) Υποστηρίζει όλους τους/τις μαθητές/τριες της σχολικής μονάδας τοποθέτησης του/της, όπως και της τυχόν συστεγαζόμενης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εισηγητικό μέρος του παρόντος άρθρου, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Φ6/304/75662/Γ1/15-05-2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1296) και τηρώντας γι’ αυτούς/ες όλες τις περιγραφόμενες διαδικασίες του παρόντος άρθρου, ανεξαρτήτως υφιστάμενης ή μη εγκριτικής απόφασης υποστήριξης από σχολικό νοσηλευτή”. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 88348/Δ3/30-05-2018 (Β’ 2038) Κοινή Υπουργική Απόφαση.»

Δείτε ολόκληρο το σχετικό ΦΕΚ εδώ.

Για την Έκδοση Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή σε ηλεκτρονική μορφή δείτε εδώ τι προβλέπεται.

Τα σεμινάρια Ειδικής Αγωγής που σας μοριοδοτούν για τους Πίνακες εκπαιδευτικών και τις προσλήψεις και σας εντάσσουν στους Επικουρικούς Πίνακες της Ειδικής Αγωγής

Ανοικτές αιτήσεις για το μοριοδοτούμενο σεμινάριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου που σας μοριοδοτεί με 2 μόρια - ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Πανεπιστήμιο Πατρών: Ανοικτές οι αιτήσεις για το μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ανακοίνωσε την πρώτη ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Εκπαιδευτικών στην Ελλάδα αποκλειστικά πάνω στον Αυτισμό

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ανακοίνωσε την πρώτη πανεπιστημιακή εξειδίκευση - επιμόρφωση εκπαιδευτικών αποκλειστικά πάνω στον αυτισμό παρέχοντας πιστοποιητικό εξειδίκευση εξ αποστάσεως και ασύγχρονα.

Η πανεπιστημιακή εξειδίκευση πάνω στον αυτισμό είναι η πρώτη που πραγματοποιείται στην Ελλάδα από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Η επιμόρφωση θα μοριοδοτεί όλους τους εκπαιδευτικούς και για διορισμούς και προσλήψεις

πηγή:alfavita 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 113 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
ΙΑΤΡΙΚΗ,ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΤΛ
Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2022 - 18:38
Σχόλια (0)


ΙΚΥ ΕΚΟ 2019-2020
Τρίτη, 9 Αυγούστου 2022 - 13:49
Σχόλια (35)


ΙΚΥ ΕΚΟ ΛΑΘΟΣ ΠΟΣΟ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2022 - 22:49
Σχόλια (20)

Ικυ Έκο σημαντική ερώτηση
Τρίτη, 2 Αυγούστου 2022 - 19:38
Σχόλια (21)

Πανελλαδικές
Τρίτη, 2 Αυγούστου 2022 - 11:36
Σχόλια (1)

ΙΚΥ ΕΚΟ
Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2022 - 16:24
Σχόλια (12)

Μετεγγραφή
Κυριακή, 31 Ιουλίου 2022 - 21:37
Σχόλια (1)

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κυριακή, 31 Ιουλίου 2022 - 17:14
Σχόλια (10)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
Σχολεία: Τι θα ισχύσει με τις απουσίες μαθητών
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 16 ώρες
Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
Σχολεία – Σαρηγιάννης: Υποχρεωτικό το εβδομαδιαίο τεστ για τους μαθητές
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 16 ώρες
Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
Μετεγγραφές 2022-2023: Σε ποιες σχολές μπορείτε να πάρετε μετεγγραφή
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 16 ώρες
Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
Κατάταξη Σαγκάης 2022: Το ΕΚΠΑ παραμένει στο 1,3% των καλύτερων πανεπιστημίων παγκοσμίως
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 16 ώρες
Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
ΑΕΝ: Πίνακες συμπληρωματικά εισαγόμενων σπουδαστών (2022-2023)
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 16 ώρες
Σελίδα 1 από 5698 (34188 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
5696
5697
5698
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης