Τετάρτη, 04 Οκτωβρίου 2023
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Παρασκευή, 19 Μαΐου 2023
Σχολές - Τμήματα   Εκπαιδευτικό Σύστημα   Διάφορα Θέματα   Επικαιρότητα   Άρθρα
Ρυθμίσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών
Οι διαδικασίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τα ακαδ. έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026 των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, ρυθμίζονται με απόφαση την οποία υπέγραψε η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως.

Σύμφωνα με την απόφαση όσοι μαθητές υπέβαλαν αίτηση - δήλωση και θα συμμετάσχουν στις επικείμενες πανελλαδικές εξετάσεις της τακτικής και επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου (του έτους 2023), εισάγονται σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Α.Ε.Α., για το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024, καθ’ υπέρβαση του συνολικού αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τα επόμενα εδάφια της παρούσας απόφασης.

Για την εισαγωγή σε Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. παρέχεται προσαύξηση είκοσι τοις εκατό (20%) σε κάθε βαθμολογική επίδοση των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών.
Προϋπόθεση μετά από την προαναφερόμενη προσαύξηση   είναι οι υποψήφιοι να συγκεντρώνουν συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με τον συνολικό αριθμό μορίων του τελευταίου εισαχθέντος στη συγκεκριμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση στο οικείο ακαδημαϊκό έτος.

Οι διατάξεις αυτές  εφαρμόζονται και στους υποψηφίους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, τακτικής και επαναληπτικής περιόδου, των ετών 2024 και 2025.

Η απόφαση

Ειδικότερα η απόφαση έχει ως εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για τους υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση:

α) Οι οποίοι επέβαιναν στις αμαξοστοιχίες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023 και

β) των οποίων τα τέκνα, οι γονείς, οι αδελφοί και οι σύζυγοι ή συμβίοι απεβίωσαν ή απέκτησαν μόνιμη αναπηρία σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) εξαιτίας του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Άρθρο 2
Εισαγωγή δικαιούχων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ

1. Όσοι υπέβαλαν αίτηση - δήλωση και θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις της τακτικής και επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του έτους 2023, εισάγονται σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Α.Ε.Α., για το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024, καθ’ υπέρβαση του συνολικού αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τα επόμενα εδάφια της παρούσας απόφασης. Για την εισαγωγή σε Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. παρέχεται προσαύξηση είκοσι τοις εκατό (20%) σε κάθε βαθμολογική επίδοση των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών. Προϋπόθεση μετά από την προσαύξηση του δευτέρου εδαφίου είναι οι υποψήφιοι να συγκεντρώνουν συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με τον συνολικό αριθμό μορίων του τελευταίου εισαχθέντος στη συγκεκριμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση στο οικείο ακαδημαϊκό έτος. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και στους υποψηφίους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, τακτικής και επαναληπτικής περιόδου, των ετών 2024 και 2025.

2. Οι εν λόγω υποψήφιοι συμμετέχουν κανονικά στις διαδικασίες εισαγωγής και υποβάλλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο, όπως όλοι οι υποψήφιοι, με τα μόρια που έχουν συγκεντρώσει, χωρίς την προσαύξηση. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων εισαγωγής για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, δικαιούνται να συμμετάσχουν σε δεύτερη επιλογή σχολών για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, υποβάλλοντας νέο μηχανογραφικό δελτίο το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και σε προθεσμία που θα ανακοινώνεται από το ΥΠΑΙΘ, ανεξάρτητα αν είχαν υποβάλει μηχανογραφικό δελτίο με τη γενική σειρά των υποψηφίων στην οποία ανήκουν. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων εισαγωγής της δεύτερης επιλογής σχολών, οι εν λόγω υποψήφιοι δικαιούνται να εγγραφούν στη νέα σχολή επιτυχίας τους, με την προϋπόθεση της διαγραφής τους από την πρώτη σχολή της επιτυχίας τους, εφόσον είχαν ήδη εγγραφεί.

Άρθρο 3
Εισαγωγή δικαιούχων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ

1. Σε όσους πρόκειται να μετέχουν στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Α.Ε.Α., για το έτος 2023, με το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), χωρίς νέα εξέταση, παρέχεται προσαύξηση είκοσι τοις εκατό (20%) σε κάθε βαθμολογική επίδοση των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, που είχαν επιτύχει τα έτη 2021 και 2022. Προϋπόθεση μετά από την προσαύξηση του πρώτου εδαφίου είναι οι υποψήφιοι να συγκεντρώνουν συνολικό αριθμό μορίων, τουλάχιστον ίσο με τον συνολικό αριθμό μορίων, του τελευταίου εισαχθέντος, στη συγκεκριμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, καθ’ υπέρβαση του συνολικού αριθμού εισακτέων.

2. Οι εν λόγω υποψήφιοι συμμετέχουν κανονικά στις διαδικασίες εισαγωγής και υποβάλλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο, όπως όλοι οι υποψήφιοι, με τα μόρια που έχουν συγκεντρώσει, χωρίς την προσαύξηση. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων εισαγωγής για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, δικαιούνται να συμμετάσχουν σε δεύτερη επιλογή σχολών για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, υποβάλλοντας νέο μηχανογραφικό δελτίο το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και σε προθεσμία που θα ανακοινώνεται από το ΥΠΑΙΘ, ανεξάρτητα αν είχαν υποβάλει μηχανογραφικό δελτίο με τη γενική σειρά των υποψηφίων στην οποία ανήκουν.

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων εισαγωγής της δεύτερης επιλογής σχολών, οι εν λόγω υποψήφιοι δικαιούνται να εγγραφούν στη νέα σχολή επιτυχίας τους, με την προϋπόθεση της διαγραφής τους από την πρώτη σχολή της επιτυχίας τους, εφόσον είχαν ήδη εγγραφεί.

Άρθρο 4
Δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στις διαδικασίες της παρούσας

1. Για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία της δεύτερης επιλογής για την καθ’ υπέρβαση του συνολικού αριθμού εισακτέων εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι υποψήφιοι σε προθεσμία που θα ανακοινώνεται από το ΥΠΑΙΘ, υποβάλλουν σχετική αίτηση και δικαιολογητικά ως ακολούθως:

i) Το εισιτήριο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αρμόδιου φορέα (Αστυνομία, Νοσοκομείο, Πυροσβεστική κ.λπ.) για την πιστοποίηση των επιβαινόντων στις αμαξοστοιχίες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

ii) Ληξιαρχική πράξη θανάτου συγγενούς που απεβίωσε ή απόφαση ΚΕΠΑ όσων απέκτησαν μόνιμη αναπηρία σε ποσοστό άνω του 50%, όπως ορίζεται στην περ. β) του άρθρου 1 της παρούσας. Για τους υποψηφίους έτους 2023, η αναφερόμενη απόφαση ΚΕΠΑ πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης μετά την ημερομηνία του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023 και πριν τη λήξη υποβολής των δικαιολογητικών. Στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί η απόφαση ΚΕΠΑ, αποστέλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης προς τα ΚΕΠΑ καθώς και η υποχρέωση προσκόμισής της μέχρι την έναρξη υποβολής των Μηχανογραφικών Δελτίων. Για τους υποψηφίους των ετών 2024 και 2025 η σχετική απόφαση ΚΕΠΑ πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης εντός του έτους 2023.

iii) Ο αιτών θα συνυποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο θάνατος ή η πιστοποιοιούμενη αναπηρία της ανωτέρω περ. (ii) προέκυψε εξαιτίας του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

iv) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου ή/και τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η σχέση συγγένειας, αγχιστείας ή συμβίωσης κατά τον χρόνο του δυστυχήματος με όσους αναφέρονται στην περ. β) του άρθρου 1 της παρούσας.

2. Για τους υποψηφίους της περ. α) του άρθρου 1 απαιτείται μόνο το δικαιολογητικό i) της ανωτέρω παραγράφου. Για τους υποψηφίους της περ. β) του άρθρου 1 απαιτούνται όλα τα δικαιολογητικά της ανωτέρω παραγράφου.

Άρθρο 5
Διαδικασία για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης

1. α) Οι δικαιούχοι υποψήφιοι του άρθρου 2 της πα- ρούσας υποβάλλουν την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά στο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ υποβολής της Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις, εντός μηνός Μαΐου κάθε έτους, του 2023, 2024, 2025, σε προθεσμία που θα ανακοινώνεται από το ΥΠΑΙΘ. Τα ανωτέρω σχετικά, από τα ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ διαβιβάζονται άμεσα στις αρμό- διες Διευθύνσεις Δ.Ε. και από εκεί άμεσα στην Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘ.

β) Οι δικαιούχοι υποψήφιοι του άρθρου 3 υποβάλλουν την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά στο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ αποφοίτησης είτε στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, εντός του Μαΐου του 2023, σε προθεσμία που ανακοινώνεται από το ΥΠΑΙΘ. Τα ανωτέρω σχετικά, από τα ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ διαβιβάζονται άμεσα στις αρμόδιες Διευθύνσεις Δ.Ε. και από εκεί άμεσα στην Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘ.

2. Οι δικαιούχοι υποψήφιοι που συμπεριλαμβάνονται στο οριστικό αρχείο του άρθρου 6, ενημερώνονται από το ΥΠΑΙΘ με ηλεκτρονική εφαρμογή, ώστε μετά την έκδοση των αρχικών αποτελεσμάτων εισαγωγής να υπο- βάλουν μηχανογραφικό δελτίο για την εφαρμογή της παρούσας. Ο τρόπος, χρόνος και διαδικασία υποβολής αυτού του νέου μηχανογραφικού δελτίου ανακοινώνεται κάθε έτος με σχετικό δελτίο τύπου.

3. Σε περίπτωση που κάποιος δικαιούχος υποψήφιος συμμετάσχει στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, η διαδικασία της παρούσας, επαναλαμβάνεται αναλόγως, σε ημερομηνίες που θα ανακοινώνονται από το ΥΠΑΙΘ με σχετικά Δελτία Τύπου.

Άρθρο 6
Λοιπές διατάξεις

1. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών διενεργείται από την κατά περίπτωση αρμόδια Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ και δημιουργείται το οριστικό αρχείο των δικαιούχων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

2. Κατά τα λοιπά, ιδίως ως προς τις προϋποθέσεις εισαγωγής, εφαρμόζεται ο ν. 4186/2013 (Α’ 193).

3. Με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και εξετάσεων, η οποία αναρτάται στον ιστότοπο του ΥΠΑΙΘ μπορούν να καθορίζονται τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν όσα προσδιορίζονται στα ανωτέρω άρθρα καθώς και οι σχετικές προθεσμίες για την εφαρμογή της παρούσας.

4. Οι πίνακες με τα αποτελέσματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εγκρίνονται από την αντίστοιχη Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων Επιλογής των υποψηφίων ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κυρώνονται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και αντίγραφα αυτών αποστέλλονται στις σχολές και στα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγγραφή των επιτυχόντων σε αυτά, σε διάστημα που ανακοινώνεται από το ΥΠΑΙΘ.

πηγη:www.esos.gr 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 138 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Δεκαπέντε (15) θέσεις έμμισθων υποψηφίων διδακτόρων
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 - 14:46
Σχόλια (1)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023 - 18:41
Σχόλια (7)


Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (1)

Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (14)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Σάββατο, 12 Αυγούστου 2023 - 01:50
Σχόλια (3)

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2023 - 19:36
Σχόλια (10)

ΒΑΣΕΙΣ
Τρίτη, 11 Ιουλίου 2023 - 21:25
Σχόλια (6)

10%
Κυριακή, 2 Ιουλίου 2023 - 16:38
Σχόλια (3)

Μεταπτυχιακα
Κυριακή, 18 Ιουνίου 2023 - 15:56
Σχόλια (6)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2023
Η πρώτη χώρα που βάζει «τίτλους τέλους» για τα κινητά στα σχολεία
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 20 ώρες
Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2023
Το σήμα της Αναγνώρισης απονεμήθηκε επίσημα στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2023
Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Τελευταία ευκαιρία για τις αιτήσεις
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2023
Πανελλήνιες 2024: Αλλαγές για εισαγωγή σε σχολές Αστυφυλάκων και αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Σελίδα 1 από 5995 (35968 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
5993
5994
5995
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης