Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2024
Σχολές - Τμήματα   Εκπαιδευτικό Σύστημα   Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Διάφορα Θέματα   Επικαιρότητα   Άρθρα
Πολλαπλό βιβλίο
 Σημαντικά στοιχεία για την πορεία συγγραφής 187  διδακτικών βιβλίων (διδακτικών πακέτων) για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, παρουσίασε η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή, κατά τη σημερινή συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ Στέφανου Παραστατίδη.

Ειδικότερα, η υφυπουργός Παιδείας είπε τα εξής:

636 προτάσεις: Οι προτάσεις συγγραφής βιβλίων  που κατατέθηκαν ήταν για  636 διδακτικά πακέτα.

Οι συγγραφικές ομάδες ( συγγραφικά σχήματα, όπως φυσικά πρόσωπα, ενώσεις φυσικών προσώπων, νομικά πρόσωπα, ενώσεις νομικών προσώπων (εταιρειών)] που συμμετείχαν στην Πρόσκληση, ήταν 73.

«Κόπηκαν» 13 συγγραφικές ομάδες και 43 προτάσεις: Εγκρίθηκαν 593 προτάσεις για την συγγραφή 593 διδακτικών βιβλίων (διδακτικών πακέτων), από 60 συγγραφικές ομάδες (συγγραφικά σχήματα). Οι εμπλεκόμενοι συγγραφείς ήταν πάνω από 1.000.  

Δεν κατατέθηκε καμία πρόταση για  17 διδακτικά βιβλία: Στο πλαίσιο της παραπάνω Πρόσκλησης, δεν κατατέθηκε καμία πρόταση για δέκα επτά (17) διδακτικά βιβλία (διδακτικά πακέτα) και μόνο μία πρόταση για είκοσι πέντε (25) διδακτικά βιβλία ( εγχειρίδιο και βιβλίο ασκήσεων).

Μηδέν: (Μουσική Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού, Ανθολόγιο Μουσικών Κειμένων Δημοτικού, Γερμανικά Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, Γερμανικά Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, Ιταλικά Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, Γερμανικά Α΄, Β΄ Λυκείου, Γραμμικό Σχέδιο Γ΄ Λυκείου και Ελεύθερο Σχέδιο Γ΄ Λυκείου).

Μία (1) μόνο πρόταση: (Φυσικής Αγωγής Α έως ΣΤ΄ Δημοτικού, Μουσική Α΄ και Β΄ Δημοτικού, Αγγλικά Α’ έως ΣΤ’ Δημοτικού, Μουσική Α, Β, Γ, Γυμνασίου, Ανθολόγιο Μουσικών Κειμένων για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου, Εργαστηριακός Οδηγός Εκπαιδευτικού για το μάθημα της Μουσικής για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου, Αγγλικά Α’, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, Γαλλικά Β΄,Γ΄ Γυμνασίου, Αγγλικά Β΄ Λυκείου].

Θα εκδοθεί νά Πρόσκληση: Για όλα αυτά τα βιβλία, συνολικά σαράντα δύο (42) στον αριθμό θα εκδοθεί νέα Πρόσκληση κατάθεσης προτάσεων από το Υπουργείο.

Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία για την συγγραφή διδακτικών βιβλίων (διδακτικών πακέτων), σύμφωνα με όσα ορίζονταν στην Πρόσκληση, είχαν τα φυσικά πρόσωπα, οι ενώσεις φυσικών προσώπων, τα νομικά πρόσωπα και οι ενώσεις νομικών προσώπων (εταιρειών).

Συμμετοχή Συμβούλων ΙΕΠ σε συγγραφικές ομάδες: Δεν απαγορεύεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του Ν. 4823/2021 (Α΄136) και την εκδοθείσα υπουργική απόφαση υπ’ αριθμόν 160159/ΓΔ4/2022 (ΦΕΚ Β΄6712) για το πολλαπλό βιβλίο η συμμετοχή σε επιτροπές αξιολόγησης συμβούλων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Ωστόσο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π, με  την υπ’ αριθμόν 60/28.09.2023 απόφασή του και στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης σε σχέση με τους λοιπούς συμμετέχοντες,  εξαίρεσε  το προσωπικό του Ι.Ε.Π. την συμμετοχή ή στην με οποιονδήποτε τρόπο εμπλοκή τους στις διαδικασίες ελέγχου των αιτήσεων των ενδιαφερομένων. Επίσης, εξαίρεσε την πρόσβαση του προσωπικού από οποιαδήποτε πληροφορία ή άλλη διαδικασία και ενέργεια διενεργηθεί εκ μέρους του Ι.Ε.Π.

Επιλογή βιβλίων από  τους εκπαιδευτικούς:  θα ήθελα να επισημάνω ότι, η αντίληψη πως «άλλος εκπαιδευτικός επιλέγει και άλλος καλείται να διδάξει τα συγκεκριμένα εγχειρίδια», δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Και αυτό, γιατί, όπως προβλέπει το άρθρο 85 παρ.2 του Ν. 4823/2021 (Α΄136), η επιλογή των διδακτικών βιβλίων που χρησιμοποιούνται από την κάθε σχολική μονάδα πραγματοποιείται από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τα αντίστοιχα μαθήματα στην σχολική μονάδα. Δηλαδή, από όλους τους μαθηματικούς, από όλους τους φιλολόγους της σχολικής μονάδας.

Στην περίπτωση που υπάρχει αδυναμία επιλογής από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το αντίστοιχο μάθημα, η επιλογή, γίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων.

Σε  περίπτωση αδυναμίας λήψης απόφασης ή καμίας επιλογής, η επιλογή γίνεται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας.

Η επιλογή του βιβλίου γίνεται μεταξύ των εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων που εντάσσονται στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων.

Ο εκπαιδευτικός επίσης μπορεί κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, να χρησιμοποιήσει από το ψηφιακό αποθετήριο και άλλα βιβλία για το αντίστοιχο μάθημα και άλλα ψηφιακά αντικείμενα τα οποία είναι αναρτημένα και διαθέσιμα στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων.

Ο εκπαιδευτικός, καλείται να επιλέξει το βιβλίο που θα δοθεί στους μαθητές ως μια πρόσθετη πηγή μελέτης, από  το σύνολο των υλικών που θα έχουν διαθέσιμα οι μαθητές τα επόμενα χρόνια στο σχολείο.

Δεν καλείται απλώς να διδάξει το βιβλίο,  αυτό είναι εκπαιδευτική αντίληψη και πρακτική παλαιοτέρων ετών, αλλά να αξιοποιήσει το περιεχόμενο των νέων προγραμμάτων σπουδών των μαθημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να διευκολύνει τους μαθητές να επιτύχουν τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα.

Το κόστος της εκτύπωσης των βιβλίων: Το κόστος της εκτύπωσης των βιβλίων, ο αριθμός των βιβλίων που θα τυπωθούν για κάθε μαθητή, παραμένει ο ίδιος. Έχουμε 1.497,683 εγγεγραμμένους μαθητές,  πλήθος ενεργών: 1.408,112. Είτε πρόκειται για ένα βιβλίο, είτε πρόκειται για ένα από αυτά που θα επιλεγούν από το πολλαπλό βιβλίο.

Επιμόρφωση: Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και οι επιμορφωτικές δράσεις, εστιάζουν καταρχάς, στα νέα προγράμματα σπουδών.  Ήδη, έχουν επιμορφωθεί 25.000 εκπαιδευτικοί για να υποστηρίξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα νέα προγράμματα σπουδών και να αξιοποιήσουν το πολλαπλό βιβλίο.  

Τράπεζα Θεμάτων: Η Τράπεζα Θεμάτων μέχρι και τώρα επικαιροποιείτο κάθε έτος, με την πρόσθεση ή την αφαίρεση θεμάτων. Τώρα, με τα νέα προγράμματα σπουδών και το πολλαπλό βιβλίο.

Πηγή:www.esos.gr 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 84 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια

Είναι εύκολη η Αγγλική Φιλολογία του ΕΚΠΑ;;
Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024 - 15:53
Σχόλια (0)

Μεταπτυχιακά
Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024 - 22:37
Σχόλια (0)

Δεκαπέντε (15) θέσεις έμμισθων υποψηφίων διδακτόρων
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 - 14:46
Σχόλια (0)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023 - 18:41
Σχόλια (6)


Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (0)

Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (13)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Σάββατο, 12 Αυγούστου 2023 - 01:50
Σχόλια (3)

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2023 - 19:36
Σχόλια (10)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
Διαδίκτυο: Εθισμός, πρόληψη και τρόποι αντιμετώπισης
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 14 ώρες
Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
ΑΕΙ: Νέο σύστημα πρόσβασης στα 5 Μουσικά Τμήματα Ελλήνων του Εξωτερικού
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 14 ώρες
Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
ΠΟΣΔΕΠ: Απόφαση για τις οικονομικές διεκδικήσεις των πανεπιστημιακών
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 15 ώρες
Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
Σχολεία: Ποια βιβλία και σε ποιες τάξεις θα αντικατασταθούν το νέο σχολικό έτος
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 15 ώρες
Σελίδα 1 από 6188 (37126 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
6186
6187
6188
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης