Με αφορμή την 24ωρη γενική απεργία της ΓΣΕΕ στις 17 Απριλίου 2024 με κύριες διεκδικήσεις την αύξηση των μισθών και τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την πάταξη της αισχροκέρδειας, η Εκτελεστική Γραμματεία (ΕΓ) της ΠΟΣΔΕΠ συμπαραστέκεται και στηρίζει τις διεκδικήσεις των εργαζομένων, όπως και τους Συλλόγους μελών ΔΕΠ που αποφάσισαν σχετικές κινητοποιήσεις.

Παράλληλα η ΕΓ: 

τονίζει ότι η ουσιαστική μισθολογική αναβάθμιση των καθηγητών Πανεπιστημίου αποτελεί στοιχειώδη προϋπόθεση για τη θωράκιση, ενίσχυση και αναβάθμιση του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου

επισημαίνει ότι οι ρυθμίσεις του Ν.5045/2023 (Κεφάλαιο Β΄) για το νέο μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ δεν επέφεραν την πλήρη συμμόρφωση με την απόφαση 1911/2022 του ΣτΕ και προφανώς δεν καλύπτουν τις πολυετείς μισθολογικές απώλειες των μελών ΔΕΠ 

διεκδικεί την αποκατάσταση των αποδοχών των μελών ΔΕΠ σε επίπεδα αντάξια του λειτουργήματος τους και ανταγωνιστικά συγκριτικά με τις αποδοχές καθηγητών Πανεπιστημίων στο εξωτερικό, αλλά και τις αποδοχές άλλων κατηγοριών δημοσίων λειτουργών που αμείβονται με ειδικό μισθολόγιο

ζητά την ενσωμάτωση των ειδικών επιδομάτων στο βασικό μισθό των μελών ΔΕΠ

ζητά την επικαιροποίηση του ειδικού επιδόματος έρευνας και διδασκαλίας, καθότι σχετίζεται με το κόστος ζωής και τις ειδικές συνθήκες άσκησης του λειτουργήματός των καθηγητών Πανεπιστημίου

ζητά τη ριζική αναπροσαρμογή της ειδικής αμοιβής για την παροχή κλινικού και εργαστηριακού έργου σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ή των νοσοκομείων που ανήκουν σε Πανεπιστήμια, κατ’ αναλογία των αμοιβών των υπηρετούντων στο ΕΣΥ συναδέλφων 

ζητά τη μη φορολόγηση του ειδικού επιδόματος βιβλιοθήκης, σύμφωνα με την 2306/2014 απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ

διεκδικεί τη σημαντική αύξηση του προσωπικού, όλων των κατηγοριών, στα Πανεπιστήμια με στόχο τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των Ιδρυμάτων

διεκδικεί τη γενναία αύξηση της χρηματοδότησης, τακτικής και έκτακτης, των Πανεπιστημίων ώστε να αντιμετωπισθούν επαρκώς τα αυξημένα λειτουργικά έξοδα, να εκσυγχρονισθούν και να επεκταθούν οι υλικοτεχνολογικές υποδομές και να ενισχυθεί ουσιαστικά, ειδικά στα περιφερειακά ιδρύματα, το πλέγμα παρεμβάσεων φοιτητικής μέριμνας.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Σεϊμένης Καθηγητής         

Ο Γραμματέας Γιώργος Λιτσαρδάκης Καθηγητής
 

πηγη:www.esos.gr